Dagsarkiv: 8 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Kan du få skadestånd från Säpo?


Tidningen Metros pappersupplaga som jag läste på tåget i morse är den första tidning jag sett som utöver ett par små TT notiser tagit upp skandalen med Säpocheferna som inte under kanske 10 år men minst fem underlåtit att radera registeruppgifter hos Säpo avseende avlyssningar.

En åklagare beslutade dock att lägga ner förundersökningen och att inte väcka åtal med hänvisning till att cheferna var för inkompetenta och okunniga för att kunna ställas inför rätta. Man kan möjligen tycka att efter detta så borde någon sorts interna åtgärder ha vidtagits inom Säpo mot dessa chefer och i ett fall har det faktiskt det, de andra fem sitter kvar i sina chefsstolar, hänt något. Den sjätte chefen har befordrats. Till en ny inkompetensnivå får man anta.

Med det här blogginlägget vill jag uppmana er som läser att skicka ett kort till den här adressen: Säkerhetspolisen  |  Box 12312  |  102 28 Stockholm

På kortet skriver ni namn, adress, postadress och personnummer tillsammans med en kort begäran att få veta om ni avlyssnats av Säpo under de senaste 10 åren. Det är en uppgift ni har rätt att få ut. Om ni har blivit det och era uppgifter inte raderats korrekt så kan ni begära skadestånd hos JK. Jag ska med glädje hjälpa den som vill med en sådan begäran.

Glöm inte att skicka in kortet först!!

%d bloggare gillar detta: