Dagsarkiv: 19 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Välkomna till Nisses avslutning


Detta blir det sista jag ska plåga mina ev kvarvarande läsare med i ”fallet Nisse”,eller som det också kallas ”Stör mig inte med fakta, jag är iaf mot invandring!”

Texten nedan är skriven av Nisse och utgör dagens totala mailskörd därifrån hittills.

Bokstäverna A-H har jag lagt till och alla kursiveringar och understrykningar är också gjorde av mig.

Detta för att jag tänkte detaljgranska vad det är Nisse har på hjärtat den här gången och med hjälp av bokstäverna och annat, så är tanken att det ska bli lite överskådligt. Det lär visa sig och det gör det nedanför det som är Nisses text.

Ändrade också typsnitt i Nisses text och det gjorde jag av två skäl. Dels för att det ska bli lite lättare att särskilja och dels för att jag inte kunde motstå impulsen att använda ett typsnitt som heter Traditional Arabic……….. 🙂

A Michell jag ser att du har en själfrände i Inger Olsson som också har personliga psykiska problem.
B Men så är det med många människor idag som faller till föga i vårt destruktiva samhälle och blir
samhällsfrånvända som speglar av sig på dig m.fl som då gör uttalanden därefter.
Kan man inte se livet på ifrån sin ljusa sida är ju beklagligt och det är här som du kommer in i bilden.
Det är en tragedi att inte få känna sig normaliserad i ett normalt samhälle som Sverige en gång var
med andra ord det människovänliga som vi normala människor längtar efter.
C Vad hjälper det om en människa är intelligent som inte kan använda den på rätt sätt att kunna stå
emot det vansinne som styrs i av våra politiker som också är drabbade av destruktivt tänkande som
deras handlingar bevisar.

D Michell du har samma framtoning som en tvättäkta nazist eller som en känd Stalin.
E Visst har du ett tolkningsföreträde synd bara att du missförstod (som vanligt)
budskapet, ”vila i frid du obotlige” som innebar att du får vara ifred för mig tills vidare,
för dig kan man inte resonera med som också alla dina inlägg och kommentarer
vittnar om på Sourze.
F Du älskar envägskommunikation och det är det som är felet
med dig, du har alltid rätt och alla andra har fel, det är en bra beskrivning på dig!
G Om inte du har förstått ifrån början, att allt jag skrivit, är ett apropå till dina länkar
hänvisade till EXPO och ditt sätt att smutskasta SD med lögnpropaganda och i sak ser jag dig som
en samhällsfarlig person som är så snar med att kalla människor för nazister så fort du blir kritiserad!
H Du är förmodligen jude som i sig inte är något ont i att vara, utan först då man anklagar
folk för att vara nazister då är man farligt ute och då blir du en dålig jude eller hur?

Kommentarer till ovanstående:

A Jag heter Michael. Det heter själsfrände. Jag känner inte Inger Olsson men har läst några av hennes kommentarer på Sourze och hon framstår som både frisk och kompetent.

B Om jag förstår dig rätt och gudarna vet att det inte är något annat än en sisyfosuppgift att klara det, så menar du alltså att människor i vårt destruktiva samhälle på något sätt ger upp och vänder sig bort från samhället. Du menar att jag sedan speglar den bortvändheten och uttalar mig i enlighet med den och den bortvändheten kan liknas vid en förnekelse som innebär att jag och andra med mig inte ser de verkliga problemen som utgörs av massinvandring?

Tolkat på det sättet så blir mitt svar i såna fall att det destruktiva i vårt samhälle är att söka konflikt istället för dialog. I det avseendet utmärker sig företrädare för rörelser som är emot invandringen på ett ofta närmast övertydligt sätt.

Med den kommentaren har jag också visat att jag i allra högsta grad inte vänt mig bort från, utan snarare till och alltså nu med min granskning av SD är mer samhällstillvänd än någonsin.

C Tolkar jag som att du tycker att jag är intelligent, men att jag använder intelligensen på fel sätt, eftersom jag inte kritiserar de politiker som agerar destruktivt i dina ögon och tillåter den invandring vi har idag.

Det får besvaras med att jag tidigare idag läste något som jag tar in som mitt svar eftersom det är exakt i linje med vad jag själv anser. Från AB:s ledarsida idag. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinekielos/article7323895.ab

D Jag heter Michael. Jaha, har jag det? Samma framtoning som en tvättäkta nasse och som Stalin? OK. Verkar vettigt.

Pakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E Jag kände faktiskt inte till att uttrycket ”Vila i frid” även användes i den betydelsen att du ska lämna mig ifred tills vidare. Tack, det var ju rart av dig! Jag hade en jättelugn och skön kvart som jag är väldigt glad för….. Har svårt att klara mig utan dessa konstruktiva och på sakargument från din sida, byggda diskussioner.

Vad vore väl en dag utan lite icke underbyggda åsikter om ditten o datten. Själv tycker jag t.ex att det är konstigt att kärlek kallas för daltande ibland. Jag tycker också att det är märkligt att det sägs att plattfotade kan känna jordens rundning.

F Nu tycker ja även att du är alltför vänlig. Jag har alls inte alltid rätt. Minns en gång, det var en solig höstdag 1978, som jag hade fel och det var inte alls roligt så jag förstår att du har det jobbigt mest hela tiden. Du kan få några tips alldeles gratis.

För det första så underlättar det för dig om du kontrollerar fakta i förväg. Att kontrollera fakta betyder inte att man gör det hos nättidningen Politiskt inkorrekt utan på någon plats som t.ex ett universitet, ett uppslagsverk eller liknande.

För det andra så är det också bra om du kan hänvisa till källan för det du påstår om påståendet ska antas vara baserat på fakta. Som du själv kan se så behöver detta inte alls betyda särskilt mycket arbete för din del, då fakta inte tycks vara något du tynger dina åsikter med eller nyttjar primärt i din debatteknik. Därför blir det också rätt meningslöst med tips varför jag raskt fortsätter till

G där det finns ett typexempel på en möjlighet för dig att komma med något i sak som kan tillföra detta någonting. Du skriver att jag ”smutskastar SD med lögnpropaganda”. OK, ge mig då ett exempel eller två på vad som är lögn? Det blir mer substans på så sätt och skulle jag någonstans ha lämnat en felaktig uppgift så är jag lika intresserad som du av att få rätta till den. Men, kom inte enbart med påståenden hit och dit utan styrk dina påståenden med något eller låt bli tangentbordet.

H Nu ger du mig plötsligt också en religiös tillhörighet som jag aldrig haft genom att utse mig till jude. Det blir ganska så skojigt först om man till detta fogar vad du hävdade under punkten D, där jag hade samma framtoning som en tvättäkta nasse och hr. Stalin.

Det finns nog inte så många stalinister som tar illa vid sig men du kan ju fråga runt lite i bekantskapskretsen och fråga vad dina vänner tror att tvättäkta nassar anser om att du anser att just tvättäkta nassar har en framtoning som är judisk? Kan tänka mig att det kan få en och annan att surna till en aning.

Alldeles i slutet så har du fått upp ångan lite och där skymtar de lysande röda ögonen i kombination med doften från kremeringsugnar, bakom alla försök att dölja det som måste döljas med ett servilare sätt och en kaskad av meningslöst pladder.

När du skriver ”först då man anklagar folk för att vara nazister då är man farligt ute och då blir du en dålig jude eller hur?”, så tittar sannerligen bockfoten fram. Om en dålig jude är den som anklagar någon för att vara nazist och genom ett sådant anklagande är farligt ute, så blir slutsatsen kring vad som är en bra jude inte så svår att dra.

Du kanske själv anser att du uttrycker dig subtilt och smart. Att du låter alla veta, utan att någonsin säga något rakt ut för att på så sätt inte råka illa ut själv, kanske är din definition av att vara smart och den får naturligtvis stå för dig i så fall.

I min bok så är det de anonyma och ryggradslösas förening som agerar på sådant sätt. De förvuxna gossarnas klubb, som i skenet av en lägereld berättar om sitt eget mod och sin egen tapperhet, men som när det blåser till faller samman i en dallrande hög av ren feghet.

Sista delen jag skrivit ovan är enbart ett uttryck för mina egna åsikter och hur jag ser på ett visst agerande. Det är som sagt bara en åsikt, men jag står för den med eget namn.

Med detta så avslutar jag Nisses gästspel på den här arenan för nu. Om Nisse väljer att träda fram under eget namn och att ta en debatt där han argumenterar för det han tror på med sakargument och källhänvisningar, så ska jag med glädje bereda honom en ny plats för en debattrunda.

Men jag är snart 53 så jag har litet hopp om att något sådant ska ske under min livstid.

 

 

 

 

 


Svensk Myndighetskontroll: Bäst bevara barnen barnsliga


Var någonstans i världen man än hamnar så finns saker som förenar. Barn t.ex, förnekar sig aldrig upp till en viss ålder. Därefter så lyckas vi vuxna successivt fördärva dom till att allt mer likna oss. Det är vi som ger dom fördomar och lär dom hata. Det är tragiskt när jag tänker på det.

Se på de här två bilderna av oförfalskad och äkta spänning och glädje. Tänk om det kunde få fortsätta så……

wtf_pictures_26.jpg

minTur-vinnare_foto_597183g.jpg

%d bloggare gillar detta: