Dagsarkiv: 4 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: HD beslut idag sänder IPRED till EU-domstolen


http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3755479

Fick  just reda på att HD fattat ett beslut som innebär att IPRED-lagen med stor sannolikhet kommer att prövas mot datalagringsdirektivet i EU-domstolen. HD slår också fast att E-phone, som är det företag som tillhandahållit den server från vilken upphovsrättsindustrin hävdar att ett flertal böcker delats ut, inte behöver lämna ut  identiteten på den som haft servern.

Spontant så känns detta som ett dråpslag mot IPRED-lagen och beslutet borde innebära ett moratorium över fortsatta lagsökningar med hjälp av IPRED. Som sagt, HD:s beslut måste först läsas och analyseras men en sammanfattning av läget finns hos SR som länken ovan går till och också hos Nyhetskanalen som ni når via länken nedan.

http://www.nyhetskanalen.se/1.1665635/2010/06/04/ipredmal_kan_ga_till_eg_domstolen

Tipstack till Fredrik!! 

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Datalagringsdirektivet vs Europakonventionen


Lena Ek ( c ) och Christian Engström (Pp) har gemensamt ställt en fråga i fyra delar till EU kommissionen angående datalagringsdirektivet och dess överensstämmelse med Europakonventionen.

Ett bra initiativ och vi borde kräva svar av våra politiker här hemma på fråga 4 nedan. Som jag och många andra tolkar Europadomstolens praxis så borde det inte råda någon som helst tvekan om att direktivet inte är förenligt med konventionen.

Informationsinsamlandet måste vara proportionerligt. Det ska alltså finnas en rimlig balans mellan mål och medel och det kan knappast påstås råda balans då man lagrar miljoner människors trafik för att i slutänden komma åt något hundratal. Direktivet är också mycket tveksamt på ett antal andra punkter.


Frågan, i sin helhet:

Skriftlig fråga (enligt artikel 117) till Kommissionen:

Datalagringsdirektivets förenlighet med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter

I ett antal avgöranden från olika medlemsstaters författningsdomstolar och i den allmänna debatten har fråga uppkommit huruvida datalagringsdirektivet (2006/24/EG) överensstämmer med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.

Det kan på goda grunder ifrågasättas om direktivet är förenligt med den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet Artikel 8 om rätten till ett skyddat privatliv och skyddad korrespondens.

1. Anser kommissionen att medlemsstater är skyldiga att implementera direktiv som medlemsstaterna anser strider mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

2. Om en medlemsstats högsta domstol har begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen för att avgöra ett direktivs legitimitet, är då andra medlemsstater skyldiga att implementera samma direktiv innan EG-domstolens förhandsavgörande kommit?

3. Hur har Kommissionens integritetsprövning av datalagringsdirektivet genomförts?

4. Anser Kommissionen att datalagringsdirektivet är konformt med EKMR artikel 8?

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Tror KD att en rättegång är en lekstuga?


http://www.metro.se/se/article/tt/2010/06/03/kddomstol/

 

http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=19541

Jag tycker det är helt obegripligt att man vill lägga rättsskipning i händerna på människor som t.ex inte har en aning om hur bevisvärdering går till.

Att rannsaka och döma en människa är den mest grannlaga uppgift som finns. Det ska i processen inte finnas utrymme för annat än vad lagen säger. Om den grundläggande förståelsen för detta saknas kommer det ofelbart att leda till att människor kommer att dömas utifrån ett individuellt personligt tyckande.

Dagens system med nämndemän är redan det bristfälligt med nämndemän vars snittålder t.ex är alltför hög. Men, och detta är viktigt.

De får viss utbildning och en nämndeman som suttit några år kan inte undgå att skaffa sig erfarenhet och lära sig en hel del juridik.

Nu föreslår alltså KD att dessa ska ersättas med ett system som motsvarar den amerikanska juryplikten innebärandes att folk mer eller mindre från gatan ska in och döma i olika processer.

I en annan blogg läste jag nyss en skrivning som gick ut på att det var sympatiskt att få bli dömd av sina likar och att om det skulle bli fel så har vi juristmajoritet i nästa instans. Det har vi visserligen men genom genomförandet av EMR – en modernare rättegång 081101 så har tingsrättens utslag fått en väsentligen större tyngd och hovrättens funktion har övergått från att vara omprövande till att vara mer av granskande natur.

Resonemanget är också fel på sätt att en rättegång är ingen experimentverkstad för glada amatörjurister utan åtminstone för den tilltalade närmast en fråga om liv och död. Felaktiga beslut i tingsrätten kommer att öka och det drar också med sig väsentligen ökade kostnader både för processen och för eventuell längre häktningstid för den åtalade.

Jag förstår inte denna längtan efter att låta amatörer sköta juridiskt arbete. Jag hittar heller inga motsvarande exempel från andra områden där vi låter lekmän få ett avgörande inflytande.

Skulle du t.ex vilja bli opererad av dagens lekmannaläkare? Flyga med en lekmannapilot? Inte det, varför ska man då dömas av en lekmannadomare?

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: