Svensk Myndighetskontroll: Jag har postat ett brev


http://www.metro.se/2009/04/06/20169/antipiratbyran-har-begatt-dataintrang/index.xml
Jag har just varit vid brevlådan och lagt på ett brev till polisen i Stockholm.

Det här är vad jag skrev:

POLISANMÄLAN

Västerås 090406

Undertecknad anmäler med detta Svenska Antipiratbyrån för dataintrång.

Lagrum

Brottsbalkens 4 kap. 9C §.

Brottstid:

straxt efter midnatt 090401

Brottsplats:

Svenska Antipiratbyrån
S:t Eriksgatan 117A
Box 23021
104 35 Stockholm

Bevisning:

Av Antipiratbyrån/advokat Peter Danowsky inlämnad ansökan om informationsföreläggande till Solna Tingsrätt 090401, 0402 eller 0403 i vilken det beskrivs hur intrånget skett och vem som är brottsoffer.

Artikel i Svenska Dagbladet 090405 som återfinns här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2701391.svd

 

Bakgrund

Strax efter midnatt den 1 april, dagen då IPRED blev lag, genomförde en utredare på Svenska Antipiratbyrån ett tiotal nedladdningar av filer från en FTP-server. Detta i syfte att säkra bevis för att de filer som fanns på servern var upphovsrättsskyddade.

Bevisningen återfinns i den ansökan om informationsföreläggande som advokat Peter Danowsky lämnande in till Solna tingsrätt. Syftet med ansökan är att domstolen enligt IPRED skall tvinga Internetoperatören att lämna ut namnet på abonnenten som innehade den IP-adress som användes av FTP-servern.

Advokat Peter Danowsky hävdar att bevisningen visar stor fildelning till allmänheten. Jag hävdar att bevisningen faktisk visar att ingen fildelning har genomförts samt att bevisningen lika väl kan visa att antipiratbyrån kan ha genomfört ett dataintrång mot en privat FTP-server samt stulit ett tiotal filer.

I Antipiratbyråns ansökan påstås att ”Intrången har inneburit bland annat att verken tillgängliggjorts för allmänheten. Detta har skett i stor skala och via en enda IP-adress. Därmed uppväger skälen för ett informationsföreläggande de eventuella olägenheter eller men som åtgärden skulle innebära.”

Det finns dock inget stöd i den tekniska bevisningen för att detta har skett. Det enda som framgår är att Svenska Antipiratbyrån på något icke redogjort sätt anslutit sig till en FTP-server och därefter laddat ner ett tiotal filer. Enligt uppgifter jag fått är denna FTP-server en privat server som kräver både tillstånd att använda och skyddas med lösenord. Därför är påståendet att ” verken tillgängliggjorts för allmänheten” fullständigt felaktigt. Eftersom ingen fildelning till allmänheten har ägt rum saknas därmed grund för ett informationsföreläggande.

Svenska Antipiratbyrån har i sin iver att få använda sina nyvunna IPRED tvångsmedel återigen använt sig av ”okonventionella” metoder i jakten på fildelare. Men till skillnad från myndigheter som står under demokratisk kontroll och har lagstöd för att använda okonventionella metoder, så har faktiskt upphovsrättsindustrin inte rätt att använda hemliga tvångsmedel. Även om de själva anser att de måste det.

I deras ansökan framgår att Antipiratbyråns utredare använt sin egen dator för att ansluta sig till FTP-servern. Men om mina uppgifter stämmer är denna server alltså inte tillgänglig för allmänheten, utan kräver konto och lösenord för att obehöriga inte skulle kunna ta sig in i den. På vilket sätt som utredaren har fått tillgång till FTP-servern redovisas inte. Eller som Henrik Pontén på Antipiratbyrån säger: ”Vi avslöjar aldrig våra metoder” (pcforalla.idg.se).

Ska tingsrätten acceptera bevisning som bygger på hemliga och oredovisade metoder? Enligt min erfarenhet brukar hemliga metoder i dessa sammanhang vara olagliga eller djupt tveksamma metoder.

Åtkomst till en skyddad server kan ske på flera sätt. Det enklaste är att få tillstånd från ägaren av servern. Jag bedömer dock att det är osannolikt att Antipiratbyrån har fått tillstånd av ägaren. En annan metod är att hacka sig in i servern. Detta bedömer jag också som helt osannolikt med tanke på att IT-kompetensen på Antipiratbyrån är något bristfällig. Det mest sannolika är att Antipiratbyrån har använt sig av en infiltratör för att få tillgång till ett konto på servern, vilket är en av de ”okonventionella” metoder som Antipiratbyrån vanligtvis använder sig av.

Advokat Peter Danowsky hjälpte folkpartiet att utreda dataintrånget hos socialdemokraterna. Det borde därför inte vara helt obekant för honom och därmed upphovsrättsindustrin att det är ett dataintrång att låna någons inloggningsuppgifter till en skyddad server. Även om man har fått inloggningsuppgifter från en ”riktig” användare, som en infiltratör.

” – Vi har anlitat informatörer vid ett flertal tillfällen och gett dem ersättning för deras arbete, säger Henrik Pontén på Antipiratbyrån.” (realtid.se)

Om inte Antipiratbyrån hade tillstånd från serverns ägare så var handlingen olovlig och därmed kan ett dataintrång ha begåtts av antipiratbyrån. Om så är fallet så återfinns en bra skriftlig bevisning av dataintrånget i den ansökan om informationsföreläggande som advokat Peter Danowsky lämnande in till Solna tingsrätt.

Som ovan

Michael Gajditza

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 6 april, 2009, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 51 kommentarer.

 1. Om rätten/domstolen kommer gå på Ponten´s linje av det här, nu så ska är det ju bara att slå tillbaks med samma metod. Att ta sig in i hans eller APB dator/datorer.Och sen uploada diverse upphovsrätts skyddat material (om det inte redan finns där) för tydligen behöver det inte bevisas hur materialet kom dit.Och sen fxpa det till en server ta några bra skärmdumpar logga lite ip sen dra dom inför domstol för fildelnig .

 2. IPREDkramarna vill gärna sätta kopiering lika med stöld.Hur fungerar då jämförelsen, du misstänker att X stulit din cykel. Då bryter du dig in i X hus för att sedan gå till domstol med krav att X ska visa varifrån han har fått cykeln i garaget.Knappast något som skulle accepteras , men helt OK enligt piratjägarnas sätt att tänka.

  • Michael Gajditza

   Bra liknelse! Har flera gånger påpekat att om kopiering hade varit stöld så hade det också behandlats som stöld av myndigheterna och folk skulle ha lagförts jml. Brottsbalken 8 kap. där stöldbrott behandlas.

 3. Till Dino , det är sådana som du som just nu gör att jag tvingas köra med ett SKYDDAT IP NUMMER FRÅN ANDRA DELEN AV VÄRLDEN SOM SKIFTAR PLATS VAR FEMTONDE SEKUND SAMT SYSTEMET I STEALTH MODE för att kunna fortsätta med mina intressen utan insyn av snokande ögon från olika myndigheter.Hade ”mycket vill ha mer gänget” gjort en vettig deal med ”jag vill ha allt gratis gänget” när det kostar miljontals kronor att producera t ex film av bra kvalitet så kanske vi hade fått fram en vettig summa som passat majoriteten och inte som nu där detta är olagligt och alla som ger sig på ett försök jagas med blåslampa på detta Internet.Lämna namn och adress här så kommer jag och hämtar dit bohag för inget är ju ändå på riktigt enligt dig djävla småunge.Fortfarande för en fildelning om det funnits någon form av vettig avgift för detta och inte dagens hutlösa priser.

 4. Bra Michael, beundrar ditt mod och kampglöd!något intressant har skrivits om detta även här:http://ulfhedlund.se/

  • Michael Gajditza

   Hej o tack för det. Jag läste artikeln och la genast upp en länk till den. Tack för tipset!

 5. Tack Michael!Bra jobbat av dig! Du är dagens hjälte! Hoppas att Pontén och co får skaka galler :o)

  • Michael Gajditza

   Tack! Det värmer. He he, Ponten bakom galler……måste finnas någon duktig tecknare i bloggvärlden som gillar den bilden!!

 6. Ytterligare förslag till hur man får IPRED att bli verkningslöst. Lite förenklat är idéen att alla exempelvis skapar en låt. Denna låt låter man sedan andra ladda ner (på något otillåtet sätt, har ej kommit på hur, ännu) Om alla gör det, och sedan anmäler alla andra för brott mot upphovsrättslagen kommer alla domstolar drunkna i anmälningar… Se mer på: http://ipred09.blogsp

 7. Ytterligare förslag till hur man får IPRED att bli verkningslöst. Lite förenklat är idéen att alla exempelvis skapar en låt. Denna låt låter man sedan andra ladda ner (på något otillåtet sätt, har ej kommit på hur, ännu) Om alla gör det, och sedan anmäler alla andra för brott mot upphovsrättslagen kommer alla domstolar drunkna i anmälningar… Se mer på: http://ipred09.blogsp

 8. Antipiratbyrån bryter mot en hel räcka lagar som dom kräver att andra ska respektera.1.PUL det är inte tillåtet att upprätta register över politiska motståndare2.olaga hanterande av matrial som andra har upphovsmannarätt till..i och med att man har läst andras hemliga matrial av privat natur så respekterar inte antipiratbyrån upphovsmannarätten så som den ser ut idag!3.Jäv genom att man köpt personer i rättsapparaten genom otillbörliga belöningar och ersättningar så har man i flera fall försatt personer i jäv.4.Misstanke om muta i dom fall där ersättningen villkorats5.Allmänfarlig verksamhet eftersom man inte visar respekt för tredje man genom att matrial från oskyldiga kan komma i antipiratbyråns händer och detta matrial omfattas inte av IPRED

  • Michael Gajditza

   Antipiratbyrån är i sig ett konstlat påfund tillkommet för att bevara den heliga CD skivan. Kan helt enkelt byta namn till CD-skivans vänner eller nåt liknande.

 9. Patric: Man kan säga så här om att använda andras texter: som privatperson, eller om du agerar utan ekonomiskt intresse, får du citera relativt mycket från en text. Ju mer kommersiellt ditt syfte är, desto mindre får du citera, så Michael behöver inte vara speciellt orolig för att ha brutit mot någon lag. Texter på offentliga webbplatser (kommuner och andra myndigheter) får du sno och använda så mycket du vill och hur mycket du vill.

  • Michael Gajditza

   Om du läser andra delar av min blogg så ser du att jag inte är den oroliga typen direkt….*S* 🙂

 10. Ett stort tack från det Svenska folket som nu har krökt ryggen för länge!En man med civilkurage. Tack.

  • Michael Gajditza

   Att vi krökt ryggen för länge håller jag helt med om. När hade vi senast ett folkligt uppror i Sverige? Engelbrekts eller Vasas dagar..??

 11. björn brink

  det är bättre å ta kontrollenkonung av guds nådejävla skitstyre1. 10000 i månaden för arbetarklassen2. krigaradel (bödelsdrängar) å slå ut mördare, den som dödarhjärnparasit och sen stegringmilitärledninigen= döden enligt ovan för fastighetsstöld 3. stark militärmakt rubbet4. ta alla marknadsandelar som sverige kan ta5. lägg ner riksdagen

 12. Jim eller Jims kollega kommer att lägga ner det. Men det var ett fint försök!

 13. Bra jobbat! Det här bör belysas ytterligare i media. I väntan på det citerar jag delar ur ”om kriget kommer”, en liten skrift som komponerats av försvarsstaben 1943 och som känns väldigt aktuell i dessa tider.”Varje angrepp mot rikets frihet och självständighet skall mötas med vapen. Varje meddelande att motståndet skall uppges är falskt. Sverige vill försvara sig. Kan försvara sig och skall försvara sig.”

 14. Det är normalt fullt lagligt och tillåtet att citera utdrag ur texter, då man tydligt redovisar källan. Och du länkar ju tydligt till SvD:s artikel. Möjligen kan du något tydligare redogöra i din text vad som är citat från eller bygger direkt på uppgifter från André Rickardsson/SvD, och vad som är dina egna funderingar.Men normalt behöver man alltså inte fråga om lov för att få citera ur ett upphovsrättsskyddat litterärt verk.

  • Michael Gajditza

   Du sätter eg fingret på problemet med upphovsrätt. Vad är en artikel? En artikel är ord som du tänkt o satt ihop på ett papper så egentligen är det dina tankar på papper. Hur vet du någonsin att ingen annan tänkt samma sak och skrivit samma sak förut? Vad är medvetet och vad är undermedvetet?

 15. heja på! Bra gjort!Kram

 16. Har du tillstånd av André Rickardsson att kopiera hans text?Den är ju upphovsrättsligt skyddad och får inte spridas hur som helst.

 17. Hehe, vad bra att du värnar om yttrande friheten. Jag tycker att det borde vara fängelse straff på dem som jagar fildelare… för dom e ju emot svensk yttrande frihet. Vi ska inte dansa efter USA:s pipa, befria piratbyrån nu och legalisera fildelning!!! Alla ska ha rätt att göra vad de vill på internet för det är ändå inte på riktigt!!!!!!!!!!!!Russia will win 4-ever!

  • Michael Gajditza

   Jag håller med dig i princip som du förstår men föreslår som straff att de kan få göra samhällstjänst på TPB!

 18. Bra initiativ, fast en detalj bara; att kopiera filer från en FTP server, olovligen eller inte, är inte stöld precis lika lite som olaglig fildelning är stöld.

  • Michael Gajditza

   Sant, jag har helt enkelt kopierat ur artikeln utan att ändra vad som står i ursprungstexten. Men du har helt rätt. Stöld hade varit ett annat lagrum, Brb 8 kap. istället.

 19. Just det…fakta…Har du något fakta överhuvudtaget att ett dataintrång begåtts eller tror du det bara för att det står i media…

  • Michael Gajditza

   Personligen så har jag inga fakta i ärendet. Däremot så har jag via en artikel i SvD fått kännedom om något som kan vara ett brott och jag har även fått anvisningar om var bevis kan sökas. Eftersom jag inte erhållit de privilegier att bedriva privatpolisverksamhet som t.ex IFPI fått, så får jag nöja mig med att anmäla det jag fått vetskap om till det reguljära våldsmonopolet. Så är också gjort med den formulering som du återfinner i anmälan.Nu återstår att se om detta räcker för att få igång en förundersökning eller om det blir nedlagt.Själv tycker jag att den indiciekedja som artikelförfattaren visar på känns starkare än de kort som antipiratbyrån i form av loggade ip-nummer, fått rätt att gå direkt till domstol med. Vi får väl se hur det går helt enkelt.

 20. Du har visat stort civilkrage, vi behöver fler som dig i det här landet!!

  • Michael Gajditza

   Tack för det men jag har bara vidarebefordrat vad som mycket väl skulle kunna uppfattas som en anmälan från artikelförfattaren i SvD.

 21. Bra jobbat Michael! :DBara att hoppas på att de som driver servern också gör en anmälan om dataintrång och driver den, finns något tidigare fall där man valde att lägga ner åtalet (eller ifall APB och de som drev nätet valde att göra upp i godo).Det är även intressant att man kan se en lösenordsskyddad server som allmänt tillgänglig…

  • Michael Gajditza

   Tackar! Tur med vädret hade jag också! :-)Vore väldigt intressant med en dom i det här ärendet men jag vågar inte hoppas att det går så långt.

 22. Ett fint initiativ och nästa gång du gör samma sak kan du tänka på att bara rada upp fakta i målet – nu låter det väldigt mycket som en politisk inlaga eller debattartikel, vilket ökar chansen att det bara avskrivs. Kort, koncist, endast fakta är det bästa. Då är det soklart för handläggande polis vad som avses.

  • Michael Gajditza

   Hej! Därav uppbyggnaden av anmälan med väsentliga fakta först. Den andra delen är ju istort sett en kopia av artikeln i SvD och finns där för att andra media som plockar upp anmälningar hos Stockholmspolisen ska ha lite kött på benen.

 23. Obehagligt… men inte direkt för att de har begått dataintrång. Jag menar, kan man gå in i ett skyddsobjekt och plocka med sig hundratals servrar så är det här som en droppe i havet.Näe, det som är riktigt obehagligt är att jag tror de kommer att komma undan med detta, om vi inte ser till att media tar upp det här.

  • Michael Gajditza

   Det du skriver om media är huvudskälet för anmälan. Jag har alltså bara agerat utifrån de uppgifter som fanns i debattartikeln och eftersom jag anser att skribenten är seriös så utgår jag från att uppgifterna är riktiga. De är i alla fall tillräckligt graverande för en anmälan.

 24. Bra!! Se nu till att skicka ett e-mail till Solna tingsrätt där du länkar till ditt inlägg och till SvD’s artikel. Lägg gärna till en vädjan att tingsrätten inför sin prövning väger in de synpunkter som läggs fram genom ditt blogginlägg och SvD’s artikel!

 25. Du har varit flitig sedan sist jag var här och besökte din blogg.Det är mycket som händer. I Sverige, I Europa och ut i världen. Kedjor som länkas ….Det kortsiktiga tänkandets konsekvenser….ibland….ja, ibland undrar jag var detta kommer att sluta. Konsekvenserna av allt detta om säg 10-15 år`?

 26. Konsekvenserna av privata organisationer som tar lagen i egna händer och kontroversiella odemokratiska metoder/fasoner används? Brott kontra brott, .*tänker*Flera som nattsuddar ser jag…*s* Ha en fin fortsatt gryning:)

  • Michael Gajditza

   God gryning på dig själv!Glöm inte att den privata organisationen inte tagit lagen i egna händer. Dom har fått den ditlagd av en märklig regering. Sedan tycks dom likt små ivriga gossar på julafton, ha haft lite för bråttom med att få leka med sin nya leksak………

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: