Månadsarkiv: maj 2009

Svensk Myndighetskontroll: JO utreder Norrköpings kommun och Lars Stjernkvists agerande.


Nu ska jag ta itu med att besvara kommentarerna. Har dragit ut på tiden eftersom jag låtit tandläkaren göra detsamma med två av mina tänder idag, d.v.s dra ut.

Som kompensation hade brevbäraren lämnat trevlig post då jag fick besked om att JO nu, efter ett andra försök från min sida, beslutat påbörja en utredning mot Norrköpings kommun och kommunalrådet Lars Stjernkvist (s).

Det är skönt att få bekräftat att det lönar sig att inte ge sig!!

Svensk Myndighetskontroll: Läcka hos regeringen avslöjar förslag till datalagring


http://www.dn.se/nyheter/politik/lagforslag-ip-adresser-ska-lagras-ett-halvar-1.867054

Så har då regeringens förslag till hur datalagringsdirektivet från EU ska infogas i Sverige genom svensk lagstiftning.

Detta är alltså nästa attack mot våra fri- och rättigheter som nu ska verkställas någon månad efter att IPRED-lagen införts och runt hörnet står Åkesson från FRA med kablarna i näven och brinner av otålighet att få börja med sin gren av den bland makthavare så populära sporten, ”Tysta dina väljare”.

I korthet innebär regeringens förslag, som nu går vidare till det alltmer tandlösa lagrådet för bedömning, följande:

Lagen tvingar telefon- och internetoperatörer att lagra alla kontakter vi har via nätet och telefoner, alltså en massiv registrering av all kommunikation som sker mellan samtliga medborgare, och var de befunnit sig.

Alla mobiltelefonsamtal vi ringer registreras, tillsammans uppgifter om var telefonen befann sig. Grattis Svensson! Staten har just satt på dig en fotboja!

Nu kommer regeringen som vanligt att påstå att vi är tvingade till detta av ett EU-direktiv. I helvete vi är! Sist jag kollade var vi fortfarande en suverän nation och vi har alla möjligheter att säga; ”nej, här inför vi inte lagar som kränker de mänskliga rättigheterna. Det står i vår grundlag att det får vi inte!! Har ni något emot det, ni där nere i Bryssel, så får ni väl antingen stämma oss eller starta ett krig, det här är nämligen viktigt!!

Ännu bättre hade det naturligtvis varit om vi redan tidigare sagt nej. Därigenom hade förslaget fallit och även övriga innevånare i Europa hade sluppit bli bojade.

Lägg även märke till att lagen anger vilka data det är som ska lagras till att börja med, men regeringen kan ändra det genom en förordning. Det betyder att regeringen när som helst kan utöka vad som ska registreras utan att ens fråga riksdagen och behöva ta en debatt.

Förslaget är ursprungligen Tomas Bodströms och när jag gick o röstade 2006 hade jag hoppats att den nya regeringen skulle sätta stopp för den här sortens övergrepp. Jag har nog aldrig blivit så blåst i hela mitt som jag blivit på den punkten. Läraktig som jag är så innebär det att jag numera vet var jag inte ska lägga min röst!

Alliansen kommer att sluta upp mangrant bakom förslaget. De borgerliga partierna har visserligen en lång tradition av att stå upp för den personliga integriteten. Men bara i ord, och bara när de själva är i opposition, visar det sig.

Om tillräckligt många låter sig luras av retoriken, så att de borgerliga partierna faktiskt kommer i regeringsställning, då är de borgerliga politikerna lika övervakningskåta som vilken socialdemokratisk justitieminister som helst……!

Hittills har beslut inte tagits om vilka misstankar om brott som ska krävas för uppgiftsutlämningen. I direktivet talas det om grova brott och i Sverige lär det betyda fildelning….. Dessutom spelar det inte så stor roll när regeringen kan ändra detta genom förordning.

I Tyskland där lagen funnits en tid har man kunnat se att polisen allt oftare begär ut uppgifter för allt lindrigare brott. En annan effekt man sett i Tyskland är att människors telefon- och internetvanor förändrats och många vågar inte längre tala med läkare, kuratorer, psykologer etc. via nät eller telefon.

Hur man kan gå med på en lag som utan brottsmisstanke innebär att man får registrera ett helt folks telefon och nättrafik, är helt obegripligt och att man gör det i strid med grundlag och europakonvention gör det bara värre.

Till sist ett par ord om kostnader. Det är klart att vi också ska få betala för vår egen övervakning och en kvalificerad gissning är att det kommer att landa på ca. 350:-/per månad i ökade kostnader för ett vanligt hushåll.

Är det någon som verkligen tror att det sedan kommer att vara nog med lagar av den här typen? Nejdå, det finns fler på väg och jag frågar mig allt oftare: När ska vi resa oss och tåga mot Stockholm???

Svensk Myndighetskontroll: Den cyklande professorn.


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2892323.svd

Professorn i rättsvetenskap, Claes Sandgren, försvarar idag sin juristkollega Tomas Norström. Det ligger alltid något hedervärt i att ta en kollega i försvar men man måste också göra det på ett sådant sätt att det framstår som varandes ett legitimt försvar.

Professor Sandgren ställer frågan om ytterligare ett 100-tal mål ska tas om med utgångspunkt från det jäv som han menar att kollega Norström, enligt honom, felaktigt misstänks för.

Ungefär som att en grönsakshandlare skulle säga att ”vi har ju alltid sålt rutten frukt så varför sluta nu bara för att vi ertappats….?”
Snälla professorn, finns det flera fall där domaren varit jävig så ska dessa rättegångar självfallet tas om!

Claes Sandgren försöker sedan också i sin artikel att bagatellisera Norströms deltagande i vad han kallar ungefär ”två intresseklubbar för folk som vill dikutera lite.” Vi vet genom radions och bloggvärldens grävande att det är betydligt mer än så som dessa ”diskussionsklubbar” står för. I det fallet är professorn ute och cyklar!

Läs även detta:
http://damon.se/samhalle/claes-sandgren-ar-sjalv-javig

Svensk Myndighetskontroll: Inget svar än från advokat Wadstedt……….. Varför är jag inte förvåna


Jag kan kort meddela att advokat Wadstedt ännu icke avhörts.

Tar frågorna igen:

Om vi antar att rättegången måste göras om p.g.av jäv, hur påverkar det den 100%-iga säkerheten?

Om vi vidare antar att domen står fast och målet går vidare i Hovrätten så blir frågan;

Om Hovrätten kommer till en annan slutsats än Tingsrätten, (har hänt förr……)och friar de tilltalade, vilken förändring, om någon, menar advokaten att det innebär för den 100%-iga säkerheten?

Ställda mot bakgrund av hennes påstående:

Nu är det med hundra procents säkerhet klarlagt att den verksamhet som Pirate Bay bedriver är olaglig.”

Svensk Myndighetskontroll: Ett nyinköp är lika med en utebliven nedladdning.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5141226.ab

Se där! Till jul kommer det alltså att finnas många oerhört feta upphovsrättsmän i Sverige. (alternativt bolagsdirektörer…..)

Det intressanta, om siffrorna stämmer, blir att se hur mycket försäljningen nu kommer att öka. Det branschen hävdar är att en nedladdning = ett uteblivet köp.

Med dessa korresponderande tal så ska alltså t.ex skivförsäljningen under året öka enligt den motsatta formeln ett nyinköp = en utebiven nedladdning d.v.s på siffran lika många exemplar i nyförsäljning som vad motsvarar antalet minskade nedladdningar.

Det blir spännande att se när Ponten och Antipiratbyrån presenterar dessa siffror då de  kan komma att förända hela grunden för skadeståndens storlek!

Svensk Myndighetskontroll: Vad gagnar sakfrågan mest?


Ett antal liberala centerpartister sitter nu efter centerstämman och funderar på hur de ska göra med sitt fortsatta engagemang inom partiet. Andra har redan lämnat.

En av dom som funderar är Erik Hultin och jag skrev några rader till honom tidigare idag. När jag sedan besökte hans blogg så skrev jag samma sak igen med ett tillägg även till de andra tveksamma och här är vad jag skrev:

Till er som tvekar i era beslut skickar jag här vad jag tidigare skrivit till Erik. Det stämmer in på er alla.

”All heder till dig Erik!

Själv var jag en gång med i ett frihetsälskande parti som hette moderaterna men dom finns tyvärr inte längre.

Om du har läst FP:s, vid förra årets partiråds antagna integritetesrapport, så kan ur det utläsas att det är dags för den gamla FP nidbilden att tas fram och dammas av igen. ”Att vara liberal är att vara kluven.”

Vad gäller integritetsfrågorna så avses med detta att säga ett och göra något annat.

Personligen så tycker jag att du ska stanna kvar så länge du orkar. Det finns vissa givna fördelar som att du t.ex har lättare att få medial uppmärksamhet för vad du säger och tycker. Dessutom så kommer du att få ramar som är väldigt vida inom partiet vilket gör att din möjlighet att påverka internt närmast ökar.

Om Maud blir alltför upprörd så slänger dom väl ut dig så småningom men även detta kan bli något väldigt positivt för saken, även om jag inser att det naturligtvis vore svårt för dig.”

Tillägg:

Ställ er frågan varför ni är på kant med partiet och förhoppningsvis blir då svaret att det är för att ni tycker att dessa frågor är så otroligt viktiga. Frågar ni er sedan om ni tror att det är lättare att påverka inom än utom partiet så blir svaret förmodligen rätt tvekande. Om frågan istället formuleras så här så kanske det blir lättare:

Tror ni att det är enklare att, utifrån en etablerad plattform, påverka människor ni redan ”känner,” som har förtroende för er och som kanske redan står och väger i frågan än att i någon ny roll i ett nytt parti eller nätverk söka påverka människor som inte har en ening om vilka ni är?

Visst, den sista frågan är väldigt ledande, men bortse från det och ni ska se att den också är sann.

Därutöver har jag även en fundering som baseras på att det är väldigt tyst hos moderaterna trots att jag via personliga kontakter verkligen vet att det även där finns ett djupt missnöje.

När grupper utanför den etablerade sfären söker kontakt med moderata företrädare så ignoreras de ofta. Jag tror att både ni, centern och framför allt sakfrågan skulle kunna få en riktigt stor uppmärksamhet och sätta fart på debatten om ni som framstående företrädare för centern på ett riktat och konkret sätt började utmana moderater såväl lokalt som på riksplanet.

CUF och andra ungdomsförbund kan säkert också bidra genom att t.ex bjuda in sina respektive riksdagsledamöter i hemlänen och även de andra allianspartiernas företrädare till en debattkväll med just företrädare för andra grupper som t.ex Nätverket Svart Måndag, Stoppa FRA-lagen nu etc.

Det är svårare för riksdagsledamöter att säga nej då inbjudan så att säga kommer internt!

Det var kvällens fundering.

Vad ni än kommer fram till så önskar jag er lycka till och tackar för det civilkurage ni visat! Bra jobbat!!

Svensk Myndighetskontroll: Hur bra har det egentligen gått?


Mycket om Europa just nu så jag tog mig en funderare på hur vi egentligen, på ett allmänt plan, står oss i konkurrensen. Har alls inte ambitionen att presentera någon heltäckande analys, men väl ett antal saker jag tycker inte stämmer riktigt.

Jag menar att det är en ren historieförfalskning när vi i Sverige slår oss för bröstet och tycker att vår samhällsutveckling de senaste ca. 60 åren har varit så enastående bra.

Jag kan gå så långt att jag påstår att vi på grund av den förda politiken helt enkelt fuskat bort det enorma försprång vi hade framför övriga Europa för sextio år sedan.
Den välfärdsutveckling som påstås ha varit så enastående utgör egentligen ett misslyckande i förhållande till vad som hade kunnat åstadkommas.

En oerhört betydelsefull del i utvecklingen och framväxten av det moderna Sverige, som uppenbarligen antingen förträngs eller glöms bort av dem som ivrigt pekar på hur fantastiskt landet utvecklats och skötts under en följd av år, är att Sverige var förskonat från andra världskriget.

Jag vet inte om glömskan kring detta faktum är medveten eller om den beror på historielöshet?

I vilket fall så gav detta oss ett oerhört försprång gentemot resten av Europa som 1945 var fruktansvärt sargat av närmare sex års fullskaligt krig.

I Sverige stod industrin oförstörd och redo att producera och exportera till ett drabbat och behövande Europa.
Detta, i kombination med att vi även har enorma råvaruresurser i form av t.ex skog och malm, gjorde att svenska företag och nationen Sverige, under en lång följd av år och utan egentlig ansträngning, kan sägas skar guld med täljkniv.

BNP utvecklingen var stabil och politikerna fick utan större eftertanke leka jultomtar så mycket de orkade…..

Som nation låg vi i toppen av alla sorters välfärds- och rikedomsmätningar.

Sedan menar jag att det någonstans på vägen gick ordentligt snett vilket från början av 70-talet kan utläsas i och av all möjlig offentlig statistik. Sakta men säkert har vi likt kräftan rört oss baklänges i jämförelse med andra länder.

För egen del kunde jag som ung på ett mycket enkelt och personligt sätt se och förstå att det de facto kanske inte gick så bra för landet som man ända fram i våra dagar hävdar och påstår
.
Politikerna fortsatte att lova guld och gröna skogar som de alltid gjort och sakta men oerhört säkert börjar det rika landet dra på sig en stor statsskuld. Eller enklare uttryckt, vi tog ut av framtiden i förskott i förhoppning att det skulle ”gå bättre igen” senare.

I det avseendet är det ingen skillnad mellan mikro- och makroekonomi och med det menar jag att även stater har den egenskap som många av oss har att vilja ha något idag för att betala ”sen”.

Till slut så har man inte längre något val och alternativen är i stort sett begränsade till att: minska konsumtionen (spara), öka intäkterna (jobba mer), eller en kombination av dessa.

Pinsamt nog för mig som allmänt liberal/borgerlig så insåg inte heller/vågade inte de borgerliga partierna under regeringstiden 1976-1982 göra vad som krävdes och genomförde inte den politik som egentligen var nödvändig.

Under dessa år förstatligades flera företag och dåvarande industriministern Nils G Åsling öppnade akutmottagning och vräkte ut statligt stöd till bl.a varvsnäringen. Man fortsatte alltså egentligen helt och fullt på en tidigare upptrampad väg.

Jag ska återknyta till det personliga jag nämnde tidigare och den jämförelse jag själv kunde göra avseende utvecklingen i Tyskland jämfört med Sverige.

Min far kom hit som invandrare från ett krigshärjat Tyskland som vid tiden efter kriget definitivt inte hade så många möjligheter för en ung man. Kvar i Tyskland fanns bl.a min farmor.

Efter att min far gift sig med en Norrköpingstös som senare kom att kallas, ”mamma” så dök jag själv upp i slutet av 50-talet och fick då även en svensk mormor….

Dessa båda kvinnor, mormor i Sverige och farmor i Tyskland hade när de kom till pensionsåldern i grunden samma förutsättningar. Båda var änkor, ingen av dem hade förvärvsarbetat och båda fick klara sig på folkpensionen eller den tyska motsvarigheten till denna.

Vad som blev oerhört tydligt med åren var hur deras respektive levnadsstandard kom att utvecklas.
Från början, d.v.s. i mitten av 60-talet hade mormor i Sverige det oerhört mycket bättre än vad farmor hade det.

Successivt under deras respektive ca. 20 år som pensionärer fram till mitten av 80-talet då båda gick bort, skedde en omsvängning som måste betecknas som dramatisk.

Vid tiden för deras död hade rollerna förändrats totalt. Farmor hade det inte bara ekonomiskt bättre utan även vad gäller viktiga faktorer för pensionärer, som boende och tillgång till kvalificerad vård, så hade en fullständig omsvängning skett.

Den svenska kronan tappade under dessa år i värde jämfört med D-marken med ett förhållande ca. 1:4. Vill minnas att jag som barn fick ungefär 1,15 kr för en DM och när farmor dog i mitten av 80 talet fick man runt 4,70……..

Det finns naturligtvis många sätt att belysa det faktum att vi tappat i välstånd och konkurrenskraft och detta är ett mycket personligt sådant.

Det hindrar inte att det också är talande och upplysande.

Jag menar att egentligen så har vi ingenting särskilt att slå oss för bröstet för och stora delar av den enorma ekonomiska utveckling som Sverige genomgick 1945 – ca. 1970 hade vi i grunden till skänks.

Tvärtom så påstår jag att det vi har gjort är, att under en följd av år helt enkelt fuska bort hela det försprång och alla de möjligheter som skapades av det enkla faktum att vi slapp kriget. Om detta talar vi som sagt inte bara tyst, vi nämner det i stort inte, utan gör istället sken av det är en otroligt lyckad och typiskt svensk politik som ligger bakom den utveckling som varit.

Detta är helt enkelt fel och utgör en historieförfalskning som tillsammans med andra saker som t.ex permittenttrafiken, baltutlämningen, Säpos åsiktsregistrering, FRA:s mångåriga aktivitet i strid med Europakonventionen, utlämningen till Egypten via CIA, handläggningen av tsunamikatastrofen o.s.v, utgör fläckar på den svenska vapenskölden.

En sak som dock aldrig går att förneka är att ”blott Sverige svenska krusbär har” och hade jag kunnat avsluta med musik här så hade det blivit Alf Robertsson och ”Mitt Land”.

Fast om du själv klickar på länken så kommer Du till min hemsida där den ligger som en fil.
http://www.svemykon.se/files/153_-_Alf_Robertsson_-_Mitt_land.mp3

 

Svensk Myndighetskontroll: Europa mörkare och tystare idag.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5128913.ab

Demokrati är visst bara ett av många andra ord idag. Röstas det ”fel” så anordnar makten bara nya omröstningar tills den får som den vill.

Frankrike, upplysningens land har idag slocknat en hel del. Förr hade man Voltaire och Rousseau, nu har man Sarkozy och hadopi, förr hade man solkungen, nu har man det svarta hålet Sakozy.

Förr hade man stora andar som Balzac, Victor Hugo och Albert Camus, nu har man Sakozy och en förkrympt själ.

Förr hade man frihet, jämlikhet och broderskap, nu har man Sarkozy och friheten att lyda.

Hala Trikoloren och låt den vaja på halv stång till dess att friheten är återvunnen!

Svensk Myndighetskontroll: Det är bättre att höra än att lyssna!


FRA frågan kommer inte att dö så där har du nåt att oroa dig över hr. Statsminister.

Jag skrev just en kommentar hos Staffan Danielsson där FRA debatten pågår för fullt.
http://staffandanielsson.blogspot.com/2009/05/ar-fra-kritiken-varmluft-eller-solsken.html

Käre Staffan!

Jag tittade in till din blogg för första gången förra sommaren och har kunnat konstatera att du har en mjuk och vänlig framtoning och att även din debattstil präglas av denna framtoning.

Under ytan vet jag dock inte vad som döljer sig och jag ska försöka förklara hur jag menar.

Den vänliga debattstilen är fylld av ord som ”gemensamt, förståelse respekt, och lyssnande” Alldeles särskilt har du understrukit att du lyssnar och att hela centern är en lyssnande folkrörelse.

Jag ska inte uttala mig om rörelsen och jag ifrågasätter inte att du lyssnar mycket men du är uppenbarligen, liksom även Reinfeldt och Tolgfors, oerhört lomhörd för trots allt lyssnande så tycks ni inte höra ett smack av vad som sägs.

Det är exakt som t.ex Mikael Nilsson säger att staten fortfarande får en kopia på all gränsöverskridande trafik. Det är fakta och svårt att argumentera mot hur vänligt man än gör det.

Det FRA-bygge som antogs av riksdagen för ett år sedan stod redan då på dålig grund, hade röta i alla väggar, mögel och fuktskador. Allt orsakat av den mycket dåliga grunden. Det som sedan skedde var att ett gäng amatörbyggmästare tog fram en plan i 15 punkter på hur allt detta skulle åtgärdas.

De värst angripna partierna skulle få en ansiktslyftning, lite ny färg och en och annan planka byttes också ut.

Någonstans under vägs, så måste sedan någon ha tagit sig in på bygget för plötsligt var en del av det utbytta och halvruttna virket åter på plats men målat på ett något annorlunda sätt än tidigare. En noggrann okulärbesiktning visar dock att det är samma plankor som förut.

Alldeles oavsett detta så förstår också var och en att om man lappar o lagar lite på ovanvåningen så är grunden fortfarande så dålig att det egentligen inte finns något att göra.

Fler, nästan alla, oberoende expertgrupper som tittat på bygget efter ändringarna, har också dömt ut huset som varandes rivningsmässigt och även direkt hälsovådligt.

Om man ska sammanfatta deras slutsatser kring hela byggprojektet så får det bli med orden:

”Riv upp! Gör om!! Gör rätt!!!

FRA-bygget

Svensk Myndighetskontroll: Vad ska DN hitta på nu då?


Jag måste säga att de där PR-byråerna som sköter FRA-motståndet är otroligt duktiga.

Titta t.ex in hos Staffan Danielsson, centerns man i försvarsutskottet och ni kan konstatera att det han skrev om FRA igår har fått 64 olika kommentarer.

Listigt av byråerna att skriva så olika och ibland så illa att det ger ett intryck av att vara ”vanligt folk” som ligger bakom.

Allvarligt talat så häpnar jag fortfarande över dumheten i den DN-artikeln. Det ska bli intressant att se hur de kommer att hantera nästa folkstorm i detta ämne?

%d bloggare gillar detta: