Kategoriarkiv: Skatter o finanser

Slutreplik till Kent Ekeroth avseende s.k Riktiga Livstidsstraff


I fortsatt avvaktan på att Kent Ekeroth ska prestera utlovat svar på kostnaderna för SD:s kriminalpolitik på de områden som inte handlar om livstidsstraff, kommer här min slutreplik för den här gången avseende kostnader för införandet av det vi i debatten kallat RL, ”riktiga” livstidsstraff. Länkar till debattens tidigare inlägg återfinns sist i detta.

Ekeroth inleder med att säga ”Gajditza börjar sin replik med att ursäkta sig för att han använt fel siffror.”

Den som läser min replik ser att det jag skrivit är följande: ”Jag vill inleda med att be Kent Ekeroth om ursäkt! Jag borde naturligtvis inte ha trott på din retorik och på att någon skulle kunna vara så helt empatilös som både den och ert kriminalpolitiska inriktningsprogram ger uttryck för.”

Uppenbarligen kan KE inte förstå att det jag skrivit ovan inte är en ursäkt för några siffror. Jag ber om ursäkt för att jag trott på hans retorik…….

Jag konstaterar att Kent Ekeroth genom sina inlägg nu bekräftat att kostnaden för detta kommer att bli hög. Därmed är huvudsyftet och ändamålet med min artikel i frågan uppfylld och bekräftad, även om vi fortsatt är oeniga om hur hög denna kostnad slutligen blir.

Ekeroth anger 52 miljarder i sin senaste artikel medan jag kommer fram till drygt 77 miljarder. Skillnaden består främst i att jag utgår från att dessa RL-fångar också kommer att vara de som är placerade i den högsta av våra säkerhetsklasser och att dygnskostnaden härigenom blir högre än den Ekeroth räknat på. Om vi ska ha den sortens högsäkerhetsplacering måste även betydligt fler sådana platser byggas vilket även det leder till högre kostnader än de Ekeroth räknat på. Det får sägas förvåna att Ekeroth plötsligt i sina beräkningar, nöjer sig med mindre säkra platser för den kategori som straffas hårdast!

Dessutom tycks Ekeroth ha missat sin egen motion om att livstidsfångar som blivit villkorligt frigivna och som begår något nytt brott, ska återföras till fängelse för att fortsätta avtjäna sin livstidsdom. Med tanke på att han även hävdar att återfallen är 50% så uppstår även här på sikt en betydande kostnad.

52 miljarder är, enligt min uppfattning, mycket pengar och att Kent Ekeroth försöker dölja detta, genom att på olika sätt jämföra den med hela statsbudgeten, ändrar inte detta faktum. Ett snitt av KE:s siffra och min innebär en 20%-ig ökning av Kriminalvårdens budget enbart för dessa RL straff.

En mer klargörande bild av hur mycket pengar vi pratar om kan jag istället hämta från min hemkommun, Västerås, där summan 52 miljarder skulle räcka till Västerås äldreomsorg i ca 46 år. Så mycket pengar är det som ska läggas enbart på detta RL-förslag.

Det är mot den bakgrunden också svårt att förstå Ekeroths förtjusning över att den beräkning som gjorts nu och som jag godtar avseende själva sättet att räkna, inte innebär att SD:s budget är underfinansierad år 1.

I den delen av hans replik påminner han lite om en man som står med en bomb i handen, där stubintråden också är tänd, men som är lycklig över att den ännu inte exploderat.

Det han själv nu, i de mycket noggranna beräkningar han gjort, har visat är att han vill skapa ett system där vi börjar konsumera den tjänst som fängelse för denna grupp innebär redan idag, men där vi skjuter över notan för vårt beslut, på minst 52 miljarder, till våra barn och barnbarn att betala!

Det är sannerligen, av detta och flera andra skäl, inte en politik som jag skulle vara stolt över.

Med detta avslutas alltså debatten i denna del.

När det sedan gäller alla de övriga förslag på området som SD och Ekeroth lägger har jag förmodligen räknat alldeles för lågt på t.ex straffskärpningar eftersom jag, sedan jag skrev ursprungsartikeln, läst i KE:s motion på området att han anser att “Straffnivåerna i Sverige idag är ofta löjeväckande låga.”

”Löjeväckande” måste väl innebära att man fördubblar straffen eller?

Nåväl, vi får väl se vad han menar när svaren dyker upp.

Min första artikel på Newsmill

Ekeroths replik på Newsmill

Mitt svar på repliken

Ekeroths replik på mitt svar

Svensk Myndighetskontroll: Avdragsrätt för rånarvapen?


Högsta Förvaltningsdomstolen, tidigare Regeringsrätten, har i ett avgörande i mål nr 7262-09 kommit fram till att en inkomst som härrör från brottslig verksamhet ska beskattas som inkomst av tjänst.

I en mycket kortfattad dom slår man först fast att  ”inkomst av brottslig verksamhet inte är skattefri enligt bestämmelserna i 8 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL.” Därefter fortsätter man med att konstatera att ”Till inkomstslaget tjänst räknas enligt 10 kap. 1 § första stycket IL inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Enligt andra stycket avses med tjänst anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur.”

Med ovanstående som grund dras sedan slutsatsen att ”Den i målet aktuella verksamheten får anses ha bedrivits under sådana former att inkomst av den ska hänföras till tjänst. Inkomsten är inte undantagen från beskattning enligt 11 kap. IL. Det har inte framkommit skäl att beräkna inkomsten till lägre belopp än 300 000 kr.

AA har inte tagit upp inkomsten i sin självdeklaration och grund för att påföra skattetillägg föreligger därför. Fängelsepåföljden har inte samband med hans underlåtenhet att redovisa inkomsten av den olagliga verksamheten och utgör
därför inte skäl för befrielse från skattetillägg. Något annat skäl för befrielse finns inte.”

Det här är en skojig dom som det är väldigt lätt att raljera kring. Jag kan t.ex se framför mig alla de möjligheter till avdrag som öppnas med detta utslag. AK 4:or vid rån är en nödvändig kostnad för intäktens förvärvande och då självfallet avdragsgill liksom kostnader för införskaffande av övrig för verksamheten nödvändig utrustning. Arvoderandet av utkikar och annan kringpersonal kan dock inte dras av om man inte startat bolag och tar upp detta som en sedvanlig lönekostnad för vilken t.ex arbetsgivaravgifter erläggs. I bolagsform har man även möjlighet att anställa medhjälpare med hjälp av olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som t.ex lönebidrag.

I och med att den brottsliga verksamheten nu beskattas som inkomst av tjänst så blir den naturligtvis även pensionsgrundande. Hade detta genomförts tidigare så hade de stackars äldre gentlemännen i ”Gubbligan” förmodligen inte varit tvungna att på sätt som nu skett själva försöka ordna ett sista tillskott före eller i samband med pensioneringen utan t.ex ”Janne Pistol” hade ju sedan länge haft en god pension ordnad.

En lite svindlande tanke är den som säger att vid ett misslyckat rån eller vid ett frivilligt tillbakaträdande från en rånplan, så måste en av konsekvenserna bli ett medgivande av förlustavdrag avseende de kostnader man haft för förberedelser.

Sexköpare bör medges avdrag för sina sexköp och de som köper cannabis t.ex och finansierar det egna bruket genom försäljning medges avdrag för intäkternas förvärvande med ett belopp som motsvarar kostnaden för den egna konsumtionen.

Inom Kriminalvården kan med fördel de behandlingsprogram som erbjuds kompletteras med kurser i skattefrågor och avdragsrätt. Anders Borg får i fortsättningen göra Beatrice Ask sällskap vid anstaltsbesök.

Här hittar du domen i sin helhet.

 

Svensk Myndighetskontroll åter i bloggvärlden


Ett så här långt uppehåll i bloggandet har jag inte haft sedan våren 2008. Det har känts nödvändigt för att ladda om bloggbatteriet och jag har också tyckt att det påtvingade skiftet från Aftonbladets bloggportal har varit jobbigt. Inte blir man gladare av att se att hälften av läsarna försvunnit dessutom. Men, men, nu är det dags att starta om och dagens problem är att det hänt så otroligt mycket att jag inte vet riktigt var jag ska börja…….?

Får bli en mjukstart med ett inlägg jag nyss gjorde på Liberaldemokraternas facebooksida angående kreditvärdighet där jag skrev följande:

Jag tycker att det är fascinerande att ett land som Sverige, trots påstådda kostnader för invandringen på allt mellan 50-600 miljarder per år, har en av de absolut högsta ekonomiska tillväxttakterna i Europa och alltså dessutom tillhör de sex mest stabila länderna enligt två ledande kreditvärderingsinstitut. Med tanke på de påstådda kostnaderna så borde ju ett land som Finland egentligen utklassa oss i ämnet ekonomi mot bakgrund av deras migrationspolitik.

Undrar hur SD-anhängare förklarar detta? http://www.expressen.se/nyhete​r/1.2520651/usa-fick-foten-fra​n-aaa-klubben

%d bloggare gillar detta: