Månadsarkiv: maj 2008

En gång dömd – för evigt förtappad?


”Det är märkligt att det ska vara lättare att klyva en atom än att spränga fördomar.”

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=27055&a=1159380&from=rss

Länken ovan leder till SvT Text som igår publicerade nyheten att Uppsala inför kontroll i straffregistret av den som söker vårdarbete i kommunen.

Kan på ett sätt tyckas förståeligt samtidigt som det naturligtvis är ett slag i ansiktet på den tidigare straffade och för honom/henne ytterligare en bekräftelse på att det blir svårare och svårare att komma tillbaka till samhället efter ett avtjänat straff.

Konstigt nog brukar dom som är mest högljudda när debatten handlar om återfallsförbrytare också vara ivriga tillskyndare av den sorts förslag som nu är aktuellt.
”Dom får väl jobba som alla andra”  ”Det är väl bara att ta sig själv i kragen och skaffa ett hederligt arbete” och andra liknande kommentarer är då vanliga.

Uppenbarligen så är det inte så ”bara”. Detta är bara ytterligare ett exempel i raden av yrken som stängts för den som vill tillbaka och med den tidsanda som råder är risken stor att det kommer betydligt flera.

                                                                

I straffregistret står man kvar hela livet men jag tycker att tiden borde begränsas. Fem år efter verkställigheten vore en i mina ögon lämplig tid och därefter skulle uppgiften markeras på ett sätt som endast gjorde den tillgänglig för rättsväsendet.

Detta dock med undantag för vissa särskilda typer av brott som t.ex pedofili och andra brott som direkt riktat sig mot ett, på något väsentligt sätt, betydligt svagare offer. Det kan vara både djur och människa.

Men någonstans måste det ju få ta slut. Är jag verkligen att betrakta som kriminell om jag gjort mig skyldig till stöld och förargelseväckande beteende för tjugo år sedan och då fick avtjäna ett tre månaders fängelsestraff?

Konsekvenser kan det få även för andra än den direkt drabbade. Jag känner t.ex personligen till ett ärende från Västerås för tre-fyra år sedan där en rullstolsbunden kvinna beviljats personlig assistent och förespeglats att hon själv skulle kunna välja vem/vilka som skulle få jobbet.

En mycket god vän till henne sedan många år och en man som hon var 100% säker på och litade på, förklarade sig beredd att söka jobbet via kommunen som praxis var.

Att han var dömd för ekobrott tidigare var ingen nyhet för kvinnan som behövde hjälp. Det viktigaste för henne var naturligtvis att det var någon hon kunde vara bekväm med i alla situationer inklusive de mest intima vid toalettbesök och dusch etc.

Den gode vännen sökte arbetet på sedvanligt sätt men i normalfallet så frångår man i denna situation gängse anställningsförfarande, lyssnar till brukaren och låter den person hon själv vill ha få anställningen. Nu blev det istället blankt avslag med hänvisning till att personen ifråga var dömd tidigare.

Detta innebär att kommunens kunskap om den sökande, som begränsas till deras kunskap om en gammal dom, övertrumfar och slår ut vad brukaren önskar. Den person som alltså i detta fall har oändligt mycket mer kunskap om vad den som söker är för sorts människa.

 

Inte förvånar det mig att många, då de råkat ut för liknande saker, helt enkelt ger upp och återgår till det kriminella livet.


Det visar sig alltför ofta att vad som sagts under anstaltens programtid och att vad den entusiastiske kursledaren optimistiskt förespeglat, brutalt slås sönder då den tidigare intagne konfronteras med det stigmata som en dom innebär.

 När är man egentligen att betrakta som icke-kriminell igen efter en dom? Aldrig?

Förklara gärna!?


Under en del inlägg som jag har skrivit kan det stå t.ex så här:

Kommentarer 4 (+1)

Vad står (+1) för?

När jag tittar in för att kolla kommentarerna så är det fyra st.
Först trodde jag att +1 betydde att någon kommentar tillkommit men så är det inte. Sedan funderade jag på om det stod för att en var obesvarad men så var det visst inte heller så jag får ingen rätsida på det.

Kanske jag bara är seg i huvudet men oaktat orsaken så tar jag gärna emot en förklaring om det är någon som vet!!?

                                                                             

Massor av sex i annars seriös blogg!!


”Snälla killar kommer sist.”

När jag tittar på klockan är hon över fyra – igen!

Jag förstår fortfarande inte vart tiden tar vägen när jag slagit mig ner framför datorn. Ok, ikväll/natt var det rätt många kommentarer till vad jag skrivit tidigare idag (läs igår) (i alla fall idag….*S* ) och jag måste ju själv besvara alla på en gång….

Kul att den senaste tidens skrivande i alla fall lockat några läsare men jag har ju förstått att om man ska ha riktigt många så är det bara att starta en sexblogg…*S*

Kan möjligen vara en tanke också att i varje inlägg försöka få med ordet sex så att man kan sätta ut det som nyckelord.  😉

”Det är idag  den 25 + sex maj och temperaturen är för närvarande sex+fyra grader.  Solen gick up kl noll tre fyrtiosex och går ner ikväll kl 21 och femtiosex”

Vilseledande marknadsföring kallas sådant men jag har fått med sex, sex gånger som nu blev sex plus två, nej tre….. Hade jag stoppat vid sex hade jag kunnat ha rubriken ”Sex sätt att få sex!” Skulle nog ha slagit…..*S*

Lustigt nog är antalet nu uppe i sex plus sex! Det innebär att rubriken nu istället får bli:

                                      ”Massor av sex i annars seriös blogg!!”

                                                                        

En bra batong fixar det mesta!


”Av historien lär vi oss att vi ingenting lär av historien.”


På många sätt är det både roligt, intressant och berikande att surfa omkring och läsa bloggar i alla möjliga (och en del omöjliga) ämnen.

Här återfinns egentligen allt det vi kallar mänskligt både vad gäller representerade kön, åldrar, grupper, olika kulturer, olika samhällsskikt och även olika känslor.

Glädje o sorg, längtan, lycka, frustration och ilska, svartsjuka, empati och förståelse, optimism och pessimism, ja nämn en känsla och nog finns någon någonstans som skrivit något om just den känslan.

Ensamhet och allienation finns det också en hel del av och det är uppenbarligen lättare att anonymt dela med sig av vad man känner kring detta än att tala med någon i det verkliga livet. På ett sätt är det förståeligt och på ett annat sätt sorgligt, men det säger en del om vårt samhälle.

Sex är ett fascinerande ämne och det återspeglas också av mängden bloggar som entusiastiskt, frimodigt, öppet och glatt ägnar sig åt allt från sedvanlig preventivmedelsrådgivning och datingtips till hur man på bästa sätt får en så hårbefriad röv som möjligt.

Något som är extra roligt att läsa är att emancipationen uppenbarligen trängt igenom långt på det här området bland yngre tjejer. Dom tar för sig fullständigt naturligt och lever ut sin sexualitet på ett sätt som bara för en generation sedan (min tid höll jag på att skriva) hade varit fullständigt främmande.

Sammantaget, om man orkade och om den tiden fanns, så tror jag att det som skrivs på ett synnerligen heltäckande sätt ger en bild av vad svensken tycker och av stämningar och strömningar i vårt samhälle. Mycket präglas av optimism och framtidstro och även av en öppenhet och vilja till förändring. Det finns en nyfikenhet och vilja att söka nya lösningar på gamla problem och en oräddhet inför framtidens eventuella bekymmer även om oron för miljö- och klimatförändringar är stor.

Sedan finns också en del andra bloggar som uttrycker mycken bitterhet och rent ut sagt surhet. Bland dessa återfinns de som jag kallar batongivrarna. De som i olika debatter om rättssamhället alltid har samma gamla ”lösning” på problemen med kriminalitet. Ivrigt förespråkar de ”hårdare tag”, längre straff, sämre förhållanden och maximal repressivitet. Livstid för det ena och det andra och dödsstraff (tycker en del) ska vi naturligtvis också ha.

                                                                           Teleskopbatong
                                                                             

Det finns bloggande poliser som i snart sagt varje inlägg upprepar ord som dalt och hårdare tag. Specialstyrkor skall tillsättas och jag vet inte allt. Jag undrar hur dessa poliser behandlar de människor de möter för all den frustration och den ilska de ger uttryck för måste naturligtvis någon gång förlösas. Risken är väl ganska uppenbar att den får gå ut över någon gripen, skyldig eller ej.

                                                    Gummibatong
                                                     

Till dessa kan jag bara säga: allt ni föreslår har redan prövats och prövas alltjämt i massor av länder som inte har ett dugg lägre kriminalitet för det. Snarare tvärtom.

Innan ni nu börjar skrika om trams, velour och dalt, låt mig säga följande; Vi har också prövat den andra vägen d.v.s. den som faktiskt var för menlöst snäll och tenderade att bli just dalt, så tro inte att jag förespråkar en återgång till något sådant!

                                                                      

Vad som däremot skrämmer mig är att dessa repressiva åsikter har fått ny näring, bl.a genom den nuvarande regeringens agerande inom vissa områden.

Här kan nämnas lagen som dömer också psykiskt sjuka till fängelse som ett exempel.

Jag har tidigare i egna blogginlägg behandlat och bemött flera frågor inom det här området och ska här och nu inte upprepa dessa utan den som har intresse hittar dom längre ner på den här bloggsidan.

Ett exempel på att strängare straff inte har någon verkan kan vi finna i narkotikafrågan. Straffen för och tillämpningen av den lagstiftning som finns på detta område har skärpts både vad gäller straffsatser och tillämpningen av dessa.

                                                                         
                                                                        

Mängden narkotika ”på gatan” har aldrig varit större än nu och siffrorna över dödsfall i samband med missbruk ökar åter.

Vad gör man då i andra sammanhang när gamla lösningar visat sig vara verkningslösa?

Ja, hade man tillämpat resonemanget att vi försöker igen med det som varit fel så hade vi förmodligen levt kvar på stenåldern.

Det handlar naturligtvis om att hitta nya lösningar som inte prövats tidigare eller som har prövats tidigare men blivit betraktade som varandes för kostsamma. Idag finns ny forskning som tyder på att tidigare slutsatser varit fel. Professor Martin Grann, utvecklingschef vid kriminalvården konstaterar t.ex att att en satsad krona på att ge frigivna terapi och vård efter frigivningen innebär att staten får tillbaka tre kronor.

Finns nog inte någon som inte tycker att det låter som en bra affär och i sådana fall borde vi väl satsa mer istället för mindre på just detta? Jag menar att nya lösningar naturligtvis inte ska bortse från gamla erfarenheter utan istället bygga på dessa.

Låt mig exemplifiera detta med en granskning av Österåkersanstalten som för något tiotal år sedan, under ledning av den karismatiske och engagerade anstaltschefen Ann-Britt Grunewald var en föregångs och mönsteranstalt där intagna blev drogfria och i större utsträckning än från någon annan anstalt, lyckades undvika återfall efter frigivningen.

Idag drivs anstalten som vilken annan som helst vilket föranledde t.ex TV programmet Drevet i TV4 att ägna ett långt inslag åt de försämringar som skett. Istället för olika program och vårdalternativ som tidigare erbjöds har man nu satsat på mer och mer säkerhet och, för all del, även på fler batonger. Resultatet har blivit därefter och enbart under 2005 kritiserades anstalten mer än 25 gånger av JO.

Såvitt jag vet har ingen heller analyserat vad det var som gjordes där tidigare och vad det var som de facto verkligen gav resultat. Detta är naturligtvis mer arbetskrävande än att sätta upp ytterligare ett stängsel men jag är fullständigt övertygad om att för samhällets del hade en analys och tillämpning av tidigare arbetssätt varit betydligt lönsammare. Sedan får man kalla det dalt om man vill.

Så medan ropen skalla om längre fängelsetid åt alla, missar vi möjligheter och förspiller därigenom olika människors liv. Fortsatt dras vi också med miljardkostnader för något som bevisligen inte fungerar.

Är det inte dags att göra något verkligen genomtänkt på det här området?


Bensinpriset och en del andra reflektioner


                                                                       

Många är med all rätt upprörda över prisutvecklingen på bensin. För den vanliga människan med behov av bil för jobb etc. blir totalkostnaden för bilen snart närmast omöjlig att klara.
Priset ligger också på sin högsta nivå hittills och detta trots en mycket svag dollar.

I dagens tidning står att det planeras något som närmast kan liknas vid ett uppror mot detta och eftersom jag är av den uppfattningen att vi svenskar är alltför flata och accepterande så tycker jag att stämningen i sig är uttryck för något sunt.

Jag ser däremot också något som gör att jag måste ifrågasätta måltavlan, bensinbolagen,  för dessa protester. Att dessa i och för sig förtjänar protester håller jag med om. Behöver bara gå ett par år tillbaka i tiden så hade vi en dom angående kartellbildning som gick bolagen emot på ett helt riktigt sätt.

Det verkar dock som om många glömmer de andra faktorer som i hög grad påverkar prissättningen. Dels naturligtvis priset på råolja som heller aldrig varit högre än nu men framförallt så är det ju skatteuttaget på drivmedel som har betydelse.

Ett skatteuttag som bara ökar och som har lett fram till dagens situation. Själva bensinpriset utgör mindre än 50% av kostnaden för bensinen. Resten är blandade skatter och avgifter som sedan ett antal år tillbaka också toppas med moms! I Sverige beskattar vi till och med skatten!!  Detta eftersom momsen påförs som sista post i sammanräkningen.

När politikerna alltså aviserar en bensinskattehöjning på 20 öre per liter är det i vårt verkliga liv en höjning med 25 öre eftersom momsen läggs ovanpå. När sedan tidningarna också redovisar att ett stort antal riksdagsledamöter väljer flyget framför tåget och på så sätt bidrar till de luftföroreningar de pratar om skall minskas genom höjd bensinskatt, så borde folk bli än mer förbannade.

Så vad jag vill ha sagt är: Protestera så det hörs ordentligt och låt protesten motsvara priset på så sätt att 40% riktas mot bolagen och 60% mot staten!! Själv funderar jag också på vad det kan komma att innebära för bensinpriset om Miljöpartiet hamnar i regeringskoalition efter nästa val. Billigare lär det ju inte bli……

Nästa reflektion kommer ikväll……

                                                                      

Storebror inte bara ser, han hör dig också!


http://www.aftonbladet.se/ledare/article2550698.ab

Länken ovan går till Aftonbladets ledarsida där man kommenterar det förslag till ytterligare integritesintrång som den nya lagen om FRA:s rätt att avlyssna oss skapar.

Jag har full förståelse för att man sätter in avlyssning  mot misstänkta oavsett om det är spioner, terrorister eller brottslingar men det är en stor skillnad att som nu ge en myndighet rätten att avlyssna oss alla.

Det finns enorma risker med denna lag och jag är övertygad om att den kommer att prövas av Europadomstolen.

I den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna sägs i artikel 8 följande:

 1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv,

  sitt hem och sin korrespondens.


  2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet
  annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt
  samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella
  säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets
  ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning
  eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd
  för andra personers fri- och rättigheter.

  Artikel 10, första punkten är också relevant i detta sammanhang:

  Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt
  innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och
  sprida uppgifter och tankar utan offentlig

  myndighets inblandning och oberoende av
  territoriella gränser
  . Denna artikel hindrar inte
  en stat att kräva tillstånd för radio-, televisions- eller
  biografföretag.

                                                                        

Då konventionen dessutom, som tidigare påpekats i annat sammanhang, gäller som svensk lag sedan 1995 är det heller inte konstigt att t.ex lagrådet varit kritiska.

För den som vill fördjupa sig i dessa frågeställningar kan jag rekommendera dessa två bloggar som båda innehåller mycket om det lagförslag som skall klubbas av riksdagen 080617.

http://rickfalkvinge.se/ och även http://swartz.typepad.com/

                                                                           

Polisiär högskolning


En utredning har presenterat sitt förslag om en ny polisutbildning för justitieministern.  (SOU 2008:39) där den mest genomgripande förändringen innebär att utbildningen vid polishögskolan försvinner och ersätt av tre års högskolestudier som ska leda fram till en ny examen kallad polisexamen.

                                                                        

Det finns mycket i den här utredningen som jag menar är positivt!

Jag tillhör dom som anser att mycket av vad vi idag ser av slarvigt genomförda utredningar och brister i uppfyllandet av objektivitetsplikten jml. rättegångsbalkens 23 kap 4 §, har sin grund i såväl en undermålig utbildning som i att polishögskolan under perioder tagit in nästan vem som helst.
Det är heller inte särskilt motivationshöjande för många att veta att genom antagningen så är dom mer eller mindre garanterade ett jobb som poliser.

Tanken i det nya förslaget är att blivande poliser, precis som nästan alla andra, ska genomgå sin utbildning och när den är klar söka de tjänster som polisen utlyser. Det ska även bli möjligt att efter avklarade 180 p kunna läsa ytterligare ett år för specialistpoliskompetens.

                                                                                
                                                                     

Detta är huvuddragen i förslaget och så långt allt väl. Däremot så raseras en del av denna bild då man läser att samtidigt skall också vissa krav som finns idag tas bort och det är följande:

Du behöver inte vara svensk medborgare.

– Fysiska tester försvinner. (Löpning, simning, styrka samt smidighet)

– Krav på personliga egenskaper försvinner.

– Svenskprovet försvinner.

Av dessa tycker jag att man kan bortse från det sista eftersom jag förutsätter att huvuddelen av högskoleutbildningen sker på svenska och att man därigenom får examinerade poliser som på ett tillräckligt bra sätt hanterar det svenska språket i såväl tal som skrift.

De andra tre punkterna tycker jag gott kan kvarstå och då alldeles särskilt kravet på personliga egenskaper. Det vore heller inte rättvist mot dom som lägger ner tre år på en utbildning att först vid anställningstillfället få reda på att de krav som ställs på personliga egenskaper gör att vederbörande inte kan få jobb som polis.

Annars sammantaget ett bra förslag!

Elitklass eller stimulansklass, intresseklass, klass för särskilt motiverade…..


Ord är viktiga. Särskilt viktiga blir ord som i högre grad än andra är värdeladdade. Ordet elit är ett sådant ord. När man då sätter ihop det med ordet klass ökar värdeladdningen ytterligare för plötsligt får det också flera betydelser. Är det klass som i skolklass eller som i samhällsklass som avses?

I det här blogginlägget är det skolklasser som avses. Enligt uppgift i TV och tidningar så förbereds ett förslag om att 20 skolor ska få inrätta  vad som benämns som just elitklasser i humanistiska, samhälls- och naturorienterade ämnen på försök.

Jag tycker det är synd att man väljer ordet elitklass eftersom det i mångas öron har en negativ klang. Kunde lika gärna ha tagit något av mina förslag i rubriken eller något annat. Protesterna har redan anlänt som ett brev på posten och jag har lite svårt att förstå vad det är protesterna handlar om. Det är väl på tiden att vi uppmuntrar  även dom som har ett särskilt intresse och fallenhet för dessa ämnen!?

Sverige är ett litet land som konkurrerar på en stentuff global marknad. För att vara konkurrenskraftiga även i framtiden krävs att vi också utvecklar den spetskompetens som idag behövs inom all fler områden och jag ser den här satsningen som ett steg i riktning mot just ett sådant utvecklande.

Precis som inom idrotten krävs en topp för att också få en god bredd. Det är något av en paradox att vi nu i många år accepterat och tyckt att särskilda skolor med inriktning på olika idrotter, musik och kultur har varit bra och värda att satsa på. Frågan jag ställer mig är varför det ska vara så svårt att tycka detsamma om dom som är duktiga och intresserade av något av de ämnen som nu är aktuella? Att spela fotboll är fint-att plugga fysik är fult, eller….?

Stängt p.g.av flytt


Tänkte bara berätta att om någon vill titta på min hemsida så går inte det just nu eftersom jag håller på att byta webbhotell. Har inte hunnit redigera om o fixa överflyttningen så snabbt som jag trodde (tidsoptimist) men jag hoppas få den klar nu i veckan.

Ha en solig o skön söndag!!

Tänk vad man kan hitta! Här en definition av ordet desperat…..

Friad i rätten – fälld av kommunstyrelsen!?                                                                         

…..Vi kommer att på kommunstyrelsen att anta en handlingsplan där en rad åtgärder kommer att vidtas. Alla dessa är naturligtvis helt lagliga, men där de som är kriminella kommer att få ökad uppmärksamhet och där kontrollerna angående olika former av bidrag och tillstånd kommer att göras extra noggrant…..”

Ovanstående citat är hämtat ur en politikerblogg på Norrköpings Tidningar som tillhör det moderata oppositionsrådet Jörgen Rundgren.

Ni som läst min blogg tidigare vet att jag skrivit några stycken inlägg om vad som brukar kallas ”kriminella MC-gäng”. De har inte handlat om gängen i sig utan om hur samhället väljer att angripa problematiken.

Det jag har vänt mig mot är att rättsväsendet, polisen och kommuner mer och mer tenderar att använda metoder som saknar lagstöd och jag har då utvecklat min oro för vad detta kan betyda för demokrati och rättsväsende på sikt.

Om de som är satta att stifta lag inte själva tycker att det är så viktigt att följa den, vilken respekt förväntar man sig då av den vanlige medborgaren?

Att rannsaka och döma är en uppgift som är förbehållen våra domstolar som också skall vara självständiga enligt svensk grundlag. När vi nu på detta sätt ser att politiker plötsligt ska utöva en dömande funktion så skrämmer det mig faktiskt. Särskilt också mot bakgrund av att man gör det utan att ens låta den som utpekas ha ett försvar. Detta är något vi annars brukar hänföra till s.k. ”bananrepubliker.”

Otäckt är även att se att juridiska grundprinciper naggas i kanten och urholkas efter hand. De, enligt min mening, viktigaste, att värna är dels principen om att den misstänkte är oskyldig intill dess att hans sak har prövats och han i en lagakraftvunnen dom befunnits skyldig och att var individ är ansvarig för sina egna handlingar och inte någon annans.

 

 Europadomstolen i StrasbourgFoto; Europadomstolen i Strasbourg

Den första principen är fastställd i Europakonventionens 6 artikel punkt 2. Eftersom konventionen sedan 1995 är svensk lag så innebär det alltså att det är olagligt i Sverige att betrakta någon som skyldig innan skulden är bevisad.

Uppenbarligen har politikerna i kommunstyrelsen i Norrköping en annan syn på saken. Att detta innebär att de även drar på sig en misstanke om brott tycks heller inte bekomma dem. Lite extra lustigt blir det ur läsarens synvinkel då man läser i Rundgrens blogg ovan att alla åtgärder naturligtvis är helt lagliga…..

Nu kanske någon undrar vad det är som jag mer specifikt anser vara olagligt och det ska jag berätta nu.

För det första menar jag att det är olagligt att betrakta en hel grupp eller klubb eller vilken sammanslutning som helst för kriminell. Dels beroende på vad jag skrivit ovan angående att ansvaret är den enskildes och dels för att man genom att utpeka någon som kriminell bryter mot konventionen artikel nr 6 punkten 2 ovan. I Norrköpingsfallet ska det heller inte stanna vid utpekandet utan det ska även vidtas åtgärder mot den som pekas ut.

Jag har på debattsidan i NT ställt frågor också kring hur kommunstyrelsen tänker sig att någons eventuella kriminalitet ska definieras och även frågor kring hur långt utanför MC-klubbens medlemmar man tänkt sig att gå. Flickvänner? Fruar? Föräldrar? Syskon? Släktingar? Vänner? Det finns en uppenbar risk att det till slut blir ”guilt by association” som gäller.

Om man nu verkligen kan peka ut någon såsom varande kriminell så måste ju det innebära att det finns kunskap och bevisning bakom detta påstående. Har därför också frågat om varför denna kunskap och dessa bevis inte överlämnas till polisen för att där hanteras på sätt som lagen föreskriver?

Dessa frågor har jag inte fått något svar på ännu.

Slutligen finns också en förtalsaspekt i detta. Anta att Du själv plötsligt skulle utpekas som kriminell, hur skulle Du reagera? Själv skulle jag stämma uppgiftslämnaren vid domstol på förtalsgrund.%d bloggare gillar detta: