Månadsarkiv: juli 2008

Svensk Myndighetskontroll: Snobbigt, drygt och överlägset i DN.


Lisa Bjurwall heter en ledarskribent på DN som häromdagen hade denna text som inledning på sin ledare.

Det är inte ofta jag traskar runt i den särskrivande specialklass som är den svenska bloggsörjan, men när jag gör det blir jag alltid lika negativt överraskad. Först var det FRA-frågan som skulle avhandlas av tyckare som knappt kunde stava till underrättelsebehov. Förutom dödshoten mot Fredrick Federley och publiceringen av FRA-anställdas hemadresser – illa nog – så rörde det sig åtminstone om kritik av en myndighet, inte en person.”

Jag känner inte Lisa Bjurwall och har heller inte, såvitt jag kan minnas, läst något hon skrivit tidigare.

Det kan också vara så att jag läst sådant hon skrivit men inte minns det för att det helt enkelt inte var minnesvärt.

Lisa Bjurwall kanske är en väldigt trevlig och sympatisk person som bara har glömt bort att man aldrig får en andra chans att göra ett första intryck? Eller så är hon alldeles precis så dryg, uppblåst och övertygad om sin egen förträfflighet som hon ger intryck av att vara.

Skulle det vara så att någon med t.ex dyslexi, som per definition har svårt att stava till underrättelsebehov, har funnit nöje i att på en egen sida uttrycka sina åsikter med hjälp av det skrivna ordet så blir naturligtvis en överlägsen proffstyckarattityd som Bjurwalls både jobbig och nedslående att möta.

Tänk då på att den empatiska oförmåga som hon uppvisar är hennes problem och handikapp. Att denna oförmåga dessutom speglar en djup oförståelse för nya fenomen i tiden innebär även att hennes generella förmåga att fungera som journalist kan ifrågasättas.

Vad gäller själva tyckandet så tycker jag att det är tur att inte allt tyckande ska strömlinjeformas för att passa DN och Lisa Bjurwall. Tänk så snobbigt, trist och tråkigt det skulle bli med tusentals bloggar där samtliga stavade helt korrekt, uttryckte sig på samma sätt och dessutom hade likartade åsikter om allt!

Svensk Myndighetskontroll: Udda och ovanligtEtt brev betyder så mycket…….så vad betyder nu detta…?

Det är säkert sant på många sätt men det förutsätter att det når mottagaren. Livet är fyllt av lustiga sammanträffanden och udda händelser. Somliga lätta att förklara medan andra helt enkelt inte har någon annan förklaring än slumpen (ibland även uttryckt som ”shit happens!” )

Jag skickar ganska mycket post och med tanke på att jag passerat ett halvt sekel och nyligen la till den 51:a årsringen under ögonen (också benämnt som studiecirklar) så har den totala postvolymen hunnit bli därefter.

Dagens post var dock en ny upplevelse och det är ju alltid intressant. Det ovan inscannade kuvertet innehåller den anmälan av Gen.dir. Åkesson som jag beskrivit tidigare. Förhoppningsvis syns det att det är vederbörligen stämplat och försett med tillräckligt antal frimärken.

Jag postade nämligen detta igår till adressaten på kuvertet och för första gången i min postala historia har posten på något sätt lyckats leverera brevet till mig som avsändare isf till den mottagare som anges.

Tänk er nu om detta hade drabbat en konspirationsteoretiker……..så förstår ni varför jag sitter här o smågarvar. Nu är jag inte sådär särskilt begiven på konspirationsteorier så jag lägger helt enkelt brevet på lådan igen om en stund när jag går o handlar!  😉

Svensk Myndighetskontroll: Svaret är ja!


http://www.aftonbladet.se/debatt/article3001080.ab

Sitter på tåget till Stockholm så det blir ett kort inlägg.

Svaret på den fråga som ställs initialt är naturligtvis ja. Då FRA lagen är ett hot mot allas frihet inkluderas givetvis även HBT gruppen. Jag har dessutom full förståelse för den extra oro och det extra obehag som artikelförfattarna ger uttryck för och hoppas att även detta kommer till uttryck i den kommande demonstrationen!

Svensk Myndighetskontroll: FRA stämplar


Glömt att berätta att Moderata Ungdomsförbundets internationella sekreterare, Rola Brentlin, har begärt att få se de dokument som Ingvar Åkesson 080723 talade om i Svenska Dagbladet då han berättade om FRA:s hjältedåd.

Det fick hon inte med hänvisning till att dessa var hemligstämplade vilket bl.a innebär att Åkessons uppgifter inte kan kontrolleras då källan inte är tillgänglig.

FRA:S vägran att lämna ut handlingarna har överklagats.

Se även min anmälan av Ingvar Åkesson till JK och Åklagarkammaren för säkerhetsmål tidigare i bloggen.

Fråga mig inte hur barnet kan känna till Åkesson och FRA lagen bara……

Svensk Myndighetskontroll: Nu något helt annat.


Innan FRA debatten brakade loss så noterade jag vid något/några tillfällen att det höjs fler röster nu än på länge för att återinföra dödsstraffet.

Själv har jag alltid varit motståndare och kommer att så förbli. Finns många argument för detta men jag ska här och nu nöja mig med ett av dom och det är det enkla faktum att många som dömts oskyldiga skulle inte ha levt idag om dödsstraffet funnits.
                           

Att jag tar upp frågan just nu beror på att jag dels läst lite om morden på de två små barnen i Arboga och mordförsöket på deras mor och dels på att målet är aktuellt just nu i rätten. Jag har ingen uppfattning om den åtalade ”Tyskans” eventuella skuld utan framhåller principen att intill dess en lagakraftvunnen dom finns så ska man betraktas som oskyldig.

Denna oskuldspresumption är så viktig att den även finns inskriven i europakonventionen och man kan därför, lite tillspetsat, säga att det är lag på att hon ska betraktas som oskyldig.

Självklart så diskuteras målet mycket i olika forum och många har mycket bestämda åsikter som det ibland milt talat är svårt att förstå grunden till.
Försöker man se objektivt på bevisläget så är det sådant att åklagaren har en indiciekedja och egentligen ingenting mer. Bevisningen är alltså i grunden mycket svag.

Jag ska ge ett exempel på hur det resoneras kring målet ute i landet genom att lägga in ett inlägg ur en debatt i en mellansvensk tidning. Det lyder så här:

”Nej, det finns ingen teknisk bevisning. Det är sant, och det kan tyvärr försvåra rättegången, men det är inte svårt att se att hon är skyldig. Som hon beter sig och som hon uppträder i media så är det hela uppenbart. Det står skyldig med stora bokstäver i pannan på henne.

Hon har aldrig varit särskilt bra på att dölja sin skyldighet. Jag visste redan från början att det var hon. Hennes uppenbara kopplingar till mammans sambo, hennes uppenbara svartsjuka, hennes utspel i media osv. Hon har tom brustit ut i gråt flera gånger. Bara det talar emot henne. Varför börja gråta i detta sammanhang om man inte känner sig trängd eller skyldig på något sätt? Det skulle ingen göra.”

Det är när jag läser den här sortens inlägg som jag blir än mer övertygad om att dödsstraff är fullständigt förkastligt!
Det är också ett tungt argument emot införandet av någon sorts jurysystem.

John Grisham har skrivit en utmärkt bok på detta tema som jag återkommer med namnet på så snart mina hjärnceller enats om var dom har gjort av det.

Svensk Myndighetskontroll: Tekniskt på min nivå=enkelt


När det i debatten blir tal om teknik och tekniska lösningar på ditten eller datten så är jag i allmänhet närmast räddningslöst förlorad. jag förstår helt enkelt inte vad det betyder när den ena facktermen ställs mot den andra.

Därför blir jag extra glad när någon gör sig besväret att översätta till vanlig svenska. Den här artikeln gillade jag för den gör det hela begripligt och jag delar för övrigt författarens åsikt att det förmodligen också är många ledamöter i riksdagen som vilseletts så att säga på teknisk grund.

Kartan eller verkligheten?

”Man driver upp en stämning och en beskrivning som ligger långt ifrån vad lagstiftningen handlar om”, sa Reinfeldt i ett tidigt skede i debatten. Många tog detta som en förolämpning, ackompanjerad av en klapp på huvudet. Det syntes vara ett hånskratt mot alla som inte kände igen sig i de liknelser som användes för att beskriva hur FRA:s övervakning ska se ut. Vi har fått höra det om och om igen. Filtreringen har jämförts med hastighetsmätning, fiskekrokar, och andra vardagliga ting för att försöka förklara för svenska folket att ingen större integritetskränkning kommer att äga rum. Någon som känner till hur en dator fungerar och åtminstone vet hur IP-stacken ser ut kommer inte känna sig övertygad av dessa liknelser. Därför är debatten infekterad.

Många är de blogginlägg som rovgirigt sliter dessa liknelser i småbitar. Samtidigt är det ingen som stannar upp för att fundera över varför förespråkare unisont framför så likartade liknelser där kartan och verkligheten är så långt ifrån varandra. I propositionens avsnitt 7.4.1 kan vi läsa:

De signaler som inte sorteras ut genom sökbegreppen lagras inte utan försvinner och är inte åtkomliga för myndigheten. Tydligast illustreras detta av trådburen trafik. Denna består till övervägande del av signaler i form av rent ljus. Ljuset är bärare av data (ettor och nollor). Först när ljuset fångas in och lagras i ett datasystem går det att hantera ljuset och söka ut information. Det ljus som inte hanteras på detta sätt försvinner och är därmed borta.

Det är med detta som underlag som riksdagen röstat om signalspaningsslagen. För den som inte är insatt i tekniken framstår det som om man kan välja ut enskilda meddelanden för granskning och att myndigheten aldrig får tillgång till resten. Vad som inte står är att hela innehållet i signalen måste mellanlagras för att tolkas, granskas och analyseras. Detta gäller alla meddelanden som passerar oavsett högnivåprotokollet. Ljuset som transporterar ett mail blir inte rött för att fel person skickar det. Signalen har ingen mening utanför en dator – då är den bara informationsbärare. Innehållet kan endast granskas och analyseras om signalen processas. Våra riksdagsmän har röstat i frågan baserat på en förskönande beskrivning som utelämnar fakta angående vad som kommer att hända.

Underlaget är bristfälligt. Därför finns inget intresse av att diskutera FRA-lagen i termer av vad som står i propositionen. Det finns ingen anledning att slå ner på enskilda riksdagsmän, eller ministrar. Det är underlaget det är fel på. Underlaget hade kunnat vara bättre verklighetsförankrat om någon med mer insikt om tekniken bakom hade fått tid att författa ett remissvar. Detta är anledningen till att det är hanteringen och beslutsprocessen som ska kritiseras. Därför ska vi stötta de riksdagsmän som baserat på det som framkommit i debatten sedan lagen klubbades har ändrat ståndpunkt.

Emina Karic

Jag tackar och bockar och hoppas att många med mig har nytta av ovanstående!

Svensk Myndighetskontroll: Stimulerande kritik!!


Jag vill i detta inlägg passa på att tacka även de kritiska röster som framför synpunkter på vad jag skriver och konsterar att det är en förutsättning för en fri och öppen, allsidigt belysande debatt att så många som möjligt gör sig hörda och blir hörda!

Jag kommer aldrig någonsin att stoppa eller ta bort ett inlägg från mina sidor på bloggen så länge de håller sig inom vad lag och regelverk säger. Om det är fråga om spam så hamnar denna i papperskorgen.

Det här inlägget inspirerades jag till av någon som heter eller kallar sig Magnus och som ansåg/anser att en anmälan mot Åkesson är trams. Det anser inte jag och här berättar jag varför.

Under en följd av år har allt som har med FRA att göra varit extremt hemligt och skyddat för insyn. Vi har i Sverige även en lagstiftning som, såvitt jag vet, endast samhällen med ett annat styrelseskick än demokrati tidigare har haft, i det att det i Sverige kan vara olagligt att anmäla en myndighets olagliga handlingar!!

När det så plötsligt passar överheten att nyttja sig av dessa strängt hemlighållna uppgifter i ett ytterligare försök från en förmodat objektiv myndighet, att påverka en öppen politisk debatt i en viss riktning, då menar jag att man överträder sina befogenheter.

Särskilt också mot bakgrund av att, som jag redovisat, även andra ville ta del av dessa handlingar som då angavs vara sekretessbelagda. Det framstår alltså som Generaldirektörens enskilda privilegium att då det passar honom använda normalt sett sekretessbelagt material från den egna myndigheten samtidigt som detta förvägras andra.

Detta förfaringssätt skapar ett tydligt demokratiunderskott. Det lär oss också något i den debatt som nu pågår.

Det lär oss att alldeles oavsett vad GD och politiker försöker få oss att tro så visar detta levande exempel från den 23/7-08 att har FRA material om oss som ska vara sekretessbelagt så kan även detta naturligtvis användas på motsvarande sätt den dag någon annan potentat får för sig att hans vision och/eller mål går före andra, t.ex integritetsintressen, och tidigare utfästelser om att från FRA läcker inget ut.

En motsvarighet till detta ser vi också då det gäller det s.k PKU registret där det nu efter 30 år hörs tydliga antydningar om att använda det registret till något annat än vad som från början sades och lovades.

Sensmoral: Det går inte att lita på statens löften! 

Slutligen en sak till Magnus:

Du må kalla detta trams, vi har alla rätt till en uppfattning. Jag kallar det att i görligaste mån, som helt vanlig samhällsmedborgare, dra sitt strå till stacken och försöka hålla rent vad gäller överhetslöften till oss medborgare som bryts eller på annat sätt förvrängs.

Jag kunde naturligtvis i detta sammanhang även ha använt IB som exempel men med tanke på vad klockan har slagit så avstår jag från detta.

Svensk Myndighetskontroll: Bulls eye!


Ibland så hittar och läser man något som bara är så exakt formulerat och precis på ett ämnes centrala punkt att det bara måste delas med fler.

Länken går till en ledare i Nya Wermlandstidningen. Läs och njut!!  😉

Svensk Myndighetskontroll: Anmäler Åkesson till JK och åklagare.


Denna anmälan skickas imorgon till de parter som framgår av anmälan.


Justitiekanslern

Box 2308

103 17 Stockholm


Västerås 080729


Anmälan mot Generaldirektör Ingvar Åkesson,


Försvarets Radioanstalt, FRA,

avseende möjligt brott mot sekretesslagen.

 

En anmälan motsvarande denna tillställs även Åklagarkammaren för säkerhetsmål i Stockholm.

Det misstänkta sekretessbrottet finns även med som en del i en JO anmälan daterad 080727 i vilken även myndigheten FRA är anmäld.

Grund för anmälan:

Åkesson har bl.a i tidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter 080723 lämnat sådan information om FRA:s verksamhet vilken vid tiden för Åkessons uttalanden enligt uppgift skall ha varit sekretessbelagd.

Vad informationen som Åkesson lämnat har behandlat framgår av bifogade kopior av de texter som stod i respektive tidning.

Då försök har gjorts att utfå handlingar i dessa ärenden av flera olika, av varandra oberoende parter, som t.ex nyhetsredaktioner, ett politiskt parti, ett av Nätverken mot den s.k FRA lagen samt av ett antal privatpersoner har samtliga dessa vägrats ta del av handlingar med hänvisning till rådande sekretess.

Det finns mot ovanstående bakgrund skäl att anta att Generaldirektör Åkesson i lämnandet av dessa uppgifter brutit mot sekretesslagens bestämmelser.

Som ovan

Michael GajditzaSvensk Myndighetskontroll: Brev till Talmannen och KU


När jag hade skrivit klart brevet till de fyra ledamöterna på Västmanlandsbänken (se inlägg nedan fr 26/7) så fortsatte en tanke att gnaga i mig om vem som övervakar vem vad gäller grundlagen och vem som ser till att riksdagen inte stiftar lag i strid med som nu Regeringsformen 2 kap. 23§.

Lagrådet naturligtvis men i det här fallet är ju deras granskning klar och den 1/7 kommer en dom i Europadomstolen som jag menar hade förändrat deras syn på FRA lagen.

Hade lagen gått igenom obehindrat den 18/6 så hade det varit för sent men som situationen är nu så frågar jag mig vem som kan agera, om någon, ur konstitutionell synvinkel?

Skrev därför nedanstående brev till Riksdagens Talman och till Konstitutionsutskottets ordförande. Väntar med spänning på svar om inte nån av Er som läser detta har facit redan nu??

”Jag skrev och skickade bifogat brev till några riksdagsledamöter häromdagen. I samband med detta kom jag att fundera på vems ansvar det är att se till att riksdagen inte fattar beslut i strid med 2 kap. 23 § regeringsformen? 

Vem gör den prövningen? Lagrådet? Vad gör man om det, som i detta fall enligt min uppfattning, tillkommer ny och avgörande information efter det att lagrådet prövat frågan? Vilken roll spelar konstitutionsutskottet i sammanhanget?

Jag menar att den dom i Europadomstolen som omnämns i brevet utgör grund för att anta att riksdagen är i färd med att bryta mot 2 kap. 23 § regeringsformen.
Det vore därför intressant att få svar på de frågor jag ställt och även att få Din syn på situationen inför den behandling av lag enl. prop. 2006/07:63 som återstår.”