Månadsarkiv: juni 2010

Svensk Myndighetskontroll: Internet är inte laglöst land


Så här inleds en av de bästa debattartiklar jag läst på länge:

”Stockholms tingsrätt slog nyligen fast att det inte är olagligt att länka till upphovsrättsskyddat material. Journalistförbundet drog söktjänsten Retriever inför rätta, men tingsrätten förstod det orimliga i målet och fattade ett insiktsfullt och självklart beslut: Ett internet utan länkar är otänkbart, de är nätets byggstenar.

Tyvärr gäller inte samma regler för alla. Efter ett hovrättsbeslut kommer internetleverantören Black Internet att få böta en halv miljon kronor om de inte hindrar sina kunder från att komma åt de länkar The Pirate Bay erbjuder. Därmed har de inget annat val än att helt blockera The Pirate Bay.

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri. De tvingas vika sig, och i och med det tar Sverige ännu ett steg in i övervakningssamhället. Att Black Internet tvingats blockera The Pirate Bay betyder ofantligt mycket mer än att tiotusentals människor inte längre kan dela digitalt material. Det innebär att de blockeras från en viktig politisk opinionsbildare och en fri informationskanal. Därmed har flera viktiga gränser passerats.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder. Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur. Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Det är som om Posten skulle göras ansvarig för innehållet i alla paket de förmedlar: orimligheten i att hålla Posten ansvarig för narkotikadistribution, trots att Posten de facto är landets största narkotikadistributör är självklar….”

Läs fortsättningen här; http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sluta-behandla-internet-som-ett-laglost-land_4923757.svd

Nunc aut nuncuam

PS  Fan så roligt att se att PP fick plats på banan igen!!! DS.

Svensk Myndighetskontroll: Ska frihetens ljus släckas ett efter ett?


http://www.svd.se/naringsliv/it/internetoperator-sparrar-the-pirate-bay_4922505.svd

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2043120/natleverantor-blockerar-pirate-bay

Idag har internetoperatören Black Internet blockerat sina kunders tillgång till de ip-nummer som används av TPB, The Pirate Bay. Man gör det eftersom man annars kan riskera stora böter efter ett utslag i hovrätten tidigare i år. Jag är rädd för att det är en glimt av framtiden som visas. En framtid där operatörerna skräms till att sköta den censur som politiker kommer att påstå inte existerar eftersom några beslut om införande av censur aldrig tagits.

Okunskap och rädsla för den nya tekniken riskerar att begränsa och lagstifta bort den öppenhet och frihet som idag finns på nätet. Politiker förstår inte och är rädda just för den transparens i mötet med väljarna som skapas.

I en sådan diskussion så är vår nuvarande justitieminister Ask en av de första som kommer på tal. Jag tycker att hon gjort ett fantastiskt arbete med att inte bara förvalta Bodströmsamhället, utan även med att utveckla det och till och med i vissa avseenden, förädla det!!

Hon har däremot inte förklarat den svåra minnesförlust som måste ligga bakom arbetet med att kultivera Bodströmsamhället. När hon får frågor kring detta så ger hon alltid ett intryck av att inte minnas någonting alls av vad hon sa före valet 2006 om just Bodström och hans olika integritets- och frihetsinskränkande förslag så slutsatsen måste bli att minnesförlusten antingen är permanent eller obehandlad.

Okunskapen visar sig även på andra sätt. I debatten kring införandet av nya regler för kreditupplysningar på nätet så ljög justitieminister Ask vid åtminstone två tillfällen väljarna rakt upp i ansiktet.

Hon ljög då hon i SvD 100530, påstod att vilken skolelev som helst vid hemkomst från skolan, kan sätta sig och genom några klick på datorn kontrollera vilka klasskamraters föräldrar som har betalningsanmärkningar.

Det stämmer inte eftersom kreditupplysningsföretagen år 2007 enades om att sådan information inte skulle lämnas privatpersoner utan endast företag. Detta kan inte vara okänt för Beatrice Ask.

Den andra lögnen handlar också om motiven för varför de nya hårdare reglerna var nödvändiga att införa trots att t.ex JK var mycket kritisk. Mycket enkelt uttryckt så bygger den lögnen på en medveten feltolkning av ett resultat i en undersökning som skatteverket genomförde 2005 i en helt annan fråga och ryckt ur detta ursprungliga sammanhang har ministern vantolkat resultatet så långt att en feltolkning förvandlats till en lögn.

Bristen på kunskap leder också till en otydlig och svepande lagstiftning, vilken också kritiserats hårt av lagrådet, som resulterar i domar som inte heller är lätta att tolka och plötsligt står vi där med avstängningar av olika sajter som en konsekvens av okunskapen.

Man kan säga att okunskap får som konsekvens att våra grundlagsfästa friheter och rättigheter kränks t.ex genom att Black Internet nu ser sig tvingade att blockera tillgången till TPB för ett antal tusen personer.

Vi ser hela tiden hur lagstiftaren i relation till internet fokuserar på hot istället för möjlighet och att inskränkningarna därför redan varit många och att långt fler diskuteras. Den info som förmedlas kring detta är väldigt nyttig att ta del av samtidigt som den sänder obehagliga kårar uppför ryggraden.

Tänk om den frihet som internet representerar tillsammans med den närmast obegränsade möjlighet till kunskap och förkovran som också ges kommer att förstöras av klåfingriga politiker som i ren okunskap agerar som dom gör?

En symbolisk bild för okunskap
Byggd av riksdagens nätpolitiska utskot

Tänk er den skada detta skulle innebära, enbart därför att en grupp människor är för lata eller ointresserade för att lägga ner det arbete som krävs, för att åtminstone tillägna sig kunskap nog att förstå att okunskap är potentiellt katastrofal?

Den rädsla som hittills präglat mycket av beslutsfattande och lagstiftande på området har redan inneburit bl.a följande:

Antalet yttrandefrihetsbrott har ökat så att det numera är 18 istället för som tidigare 14 och antalet personer som är möjliga att åtala för ett och samma yttrande har också utökats.

Genomförandet av en mängd nya övervakningslagar innehållandes allt möjligt från hemlig rumsavlyssning, buggning av telefoner tillhöriga en mycket vidare krets än tidigare, IPRED med outsorcing av polisiära befogenheter till privata intressenter vidare via FRA-lagen till Datalagringsdirektivet med ett möjligt tillägg där även av vad du googlar efter ska lagras har lett fram till ett aldrig tidigare skådat mått av övervakning.

Denna övervakning är i sig självcensurerande och nu har även befattningen med information och vad du tittar på börjat kriminaliseras. Operatörerna tvingas så sakteliga, som vi nu ser i det aktuella fallet med Black Internet, att börja filtrera, eller egentligen censurera, på nätet. Hittills bara barnporr men det finns förslag som pockar på om allt möjligt som t.ex filtrering av utländska spelsajter.

Regeringen vill filtrera det man anser vara terroristpropaganda och Bodström vill filtrera för att bekämpa människohandel. Antalet områden där medborgaren måste skyddas kan naturligtvis bli väldigt omfattande…..

Med en justitieminister i spetsen för lagstiftningen på detta område, som saknar kunskap och som dessutom ljuger, kombinerat med en uttalad brist på förståelse för grundläggande rättssäkerhet i en rättsstat gör att det onekligen ser rätt illa ut vad gäller frihet på nätet framöver.

Nunc aut nuncuam

 

Svensk Myndighetskontroll: Nyanserat


Citerar direkt från en artikel på DN:s debattsida idag 100628

”Sverigedemokrater anspelar på drömmen om ett Sverige som vi och hela världen minns med beundran. I tider präglade av oro, konflikter och politiska kortsiktiga utspel är fältet öppet för dem som erbjuder tydliga alternativ. SD erbjuder en vision till skillnad från de etablerade partierna. Men SD:s vision anspelar på en bild där det inte finns plats för alla oss som flydde eller frivilligt lämnade våra hemländer för en dröm om ett bättre liv i ett Sverige som vi var med och byggde upp.

Nostalgi är ingen bra grund för ett samhällsbyggande. Intonationen måste alltid ligga på framtiden. Men vem kommer att våga säga att vi måste släppa greppet om det gamla innan motsättningarna bli ohanterliga. Vem av våra ledande politiker vågar börja på en ny svensk berättelse, där vi alla är lika inför lagen och där politiken inte ska göra skillnad på oss oavsett hudfärg, föräldrars ursprungsland eller religiös tillhörighet. Där kulturella- och religiösa tillhörigheter är en privatsak så länge det inte inskränker på individens fri- och rättigheter. Där samhällsgemenskapen ska bygga på det som enar oss, inte på det som splittrar oss.

Om vi fortsätter i samma spår kommer vårt land, för varje ekonomisk kris, att splittras än mer. I ett sådant land är alla förlorare.”

Dilsa Demirbag-Sten
journalist och författare,

Till artikeln

Svensk Myndighetskontroll: Effekter av "hårdare tag – strängare straff" politiken


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7373651.ab

Intressant nog så finns det dom som tror att ännu hårdare tag och ännu strängare straff ska lösa en situation som har åstadkommits genom hårdare tag – strängare straff politiken. Lika lyckad alltså som den allt mer repressiva narkotikapolitiken. Konstigt att somliga aldrig lär sig.

Svensk Myndighetskontroll: En bild säger mer.


Hittade denna bild som jag tycker säger en hel del.

pp-sd.jpg
PP-SD

Svensk Myndighetskontroll: Här kan f-n bo längre


Postat av: PK

Det känns som en trafikfara att inte kunna språket i trafiken. Kan vi inte sätta som krav att man ska kunna svenska för att köra bil och en massa annat i samhället, kan vi lika gärna införa arabiska som officiellt språk.

Kan inte längre på något sätt se att jag vill leva i Sverige i framtiden ;(

Ovanstående meningar hittade jag i Thoralf Alfssons blogg (SD) där diskussionen börjat med att blogginnehavaren lagt upp en bild från Svensk Bilprovning med texten översatt till arabiska. Det där med att översätta till utrikiska är visst inte så populärt bland SD anhängare noterade jag, vilket får mig att tänka på en gammal historia om turisten som är på besök i Stockholm där han frågar en polis om vägen till någon sevärdhet.

Han startar med att fråga på engelska, men konstapeln förstår inte. I rask takt så försöker han sedan med franska, tyska, spanska och italienska men konstapeln skakar oförstående på huvudet.

Med en äkta gallisk svordom avtågar den besvikne turisten och konstapelns chef som åsett det hela på avstånd har närmat sig och kommer fram till den lätt förbryllade konstapeln där han får berättat för sig vad som hänt. Chefen säger då,

-Berglund kanske skulle ta och lära sig något främmande språk?”

Berglund kliar sig lite frånvarande i håret och säger;

– Äsch, inte då. Såg du inte han här nyss? Han kunde säkert en fyra fem olika och inte hade han nån nytta av det…..!”

Kommentaren ovan spelar i ungefär samma division.

Såvitt jag kan förstå så har den som inte längre vill leva i Sverige två alternativ. Det ena är att dö. Det andra att flytta från Sverige. Om man flyttar från Sverige är risken i stort sett 100%-ig att man hamnar i utlandet och en sak som hela utlandet har gemensamt är att där talas ingen svenska. Det talas företrädesvis utrikiska.

Någon kanske också bör upplysa den stackars Sverigedemokraten om att förbluffande stora delar av utlandet befolkas av människor som han förmodligen skulle betrakta som invandrare allihop. Åtminstone potentiella invandrare.

Jag måste erkänna att jag har en aning svårt att förstå hur en sådan flytt ska få signaturen PK att känna sig lyckligare om han nu inte har en sådan tur att han kan flytta till ett land där de inte tar emot invandrare förstås…..!

Nunc aut nuncuam

flyttlass.jpg
Ur Sverige i tid

Svensk Myndighetskontroll: Årets svenskaste dag!?


Efter en uppvisning i svenskhet och svensk kultur kan vem som helst bli lite matt….!  Cool

Någonting får mig att tro att assimilering kanske inte är det enklaste…..

Svensk Myndighetskontroll: Glad midsommar!


 

 

Önskar alla

 

en

 

riktigt glad

 

och

 

skön

 

midsommarhelg!

sb500_1183.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Har vi poliser som tillåts komma undan med mord?


I Sverige går det fint att vara chef på säkerhetspolisen och att samtidigt slippa allt ansvar för vad man gör eftersom granskarna kommer fram till att de sex chefer det handlade om samtliga var så inkompetenta att de inte inte kunde åtalas för den brottslighet de bedrivit under 5-10 år i tjänsten. I det här fallet handlade det om att man inte följt vad lagen säger om radering av gamla registeruppgifter och självklart skulle åtal ha väckts för tjänstefel.

Vad som nu följer är ingen ursäkt för ovanstående men lik förbannat väldigt mycket värre. Nu handlar det om att svensk polis dödar människor utan att det ens utreds på ett ordentligt sätt. Börja med att lyssna på den här intervjun

Det handlar alltså om Johan Liljeqvist som dog för två år sedan i samband med ett polisingripande. Som vanligt då polisen utreder polisen under ledning av åklagare vid riksenheten för polismål så blir det rent ut sagt skit av alltihop. Där sitter nämligen några av landets skickligaste åklagare och jag är inte ironisk.

De är nämligen oerhört skickliga på att sy ihop utredningar som stämmer med de misstänkta polisernas uppgifter och som därför leder till åtal endast undantagsvis.

I det här målet är det överåklagare Björn Ericsson som svarat för några piruetter för att få till en story som friar de misstänkta poliserna. Det är särskilt en av dessa piruetter som imponerar och som skulle ha gjort Nurejev grön av avund. Så här gick den till.

Läkarna på Östra sjukhuset, som vårdade Johan Liljeqvist efter händelsen, delar inte åklagarens analys av dödsorsaken.

Överåklagare Björn Ericson har på egen hand kommit fram till att Johan Liljeqvist dog för att han drog ner kräkningar i luftvägarna på sjukhuset.

– Jag var alltså inget åsynavittne på akutintaget, men i den dokumentation som finns ingenting som tyder på att det skulle ha varit ett mekaniskt stopp för andningen på akutintaget, säger Svante Arvidsson, som är överläkare på intensiven.

Enligt rättsläkaren har dödsfallet samband med polisingripandet.

Åklagaren har dock lagt ner utredningen mot de inblandade poliserna, sedan han på egen hand kommit fram till att Johan Liljeqvist dog för att han drog ner kräkningar i luftvägarna.

Åklagaren som inte är medicinskt utbildad gör alltså en helt annan bedömning än rättsläkaren som obducerat Johan Liljeqvist.

Per Mårin var chef på akuten. Han säger att Johan Liljeqvist aspirerade, det vill säga drog ner maginnehåll i luftvägarna, men att det inte kan förklara dödsfallet.

Det måste vara oerhört svårt att dra den slutsatsen med hänsyn till att vi vet att den lilla aspirationen som Johan hade var i anslutning till återupplivningen, säger han. 

– Vi vet ju också att efter återupplivningen hur lätt det var att ventilera och syresätta, det tyder ju inte på någon stor aspiration och framförallt inte på någon dödlig aspiration, säger Per Mårin.

Här har vi en rättsläkare, en överläkare på intensiven och den som var chef på akuten den aktuella kvällen, med andra ord tre högt kvalificerade läkare och specialister som är ense om att Johan inte dog på det sätt och av den anledning som den medicinskt outbildade åklagaren har kommit fram till och angett som dödsorsak.

Här kan man som lekman tycka att det är väl bara att hoppa över åklagarens tramsiga försök att spela doktor och att istället gå på vad de tre kvalificerade läkarna anser.  Men så enkelt är det inte för i Sverige har en åklagare mycket större makt än vad många anar och förstår, även om det till viss del också börjat framgå av Tomas Quick-målet att somliga åklagare tar sig rätten att fixa till saker och ting på ett för dem själva positivt sätt.

Så får vi heller inte glömma att överåklagaren har stödbevisning för sin teori vilket framgår av följande samtal mellan åklagaren och en journalist hos SR.

”– Andnings- och cirkulationsstoppet ledde till syreskadorna, det inträffade på sjukhuset som en följd av att han kräktes och fick ner det i lungorna, säger överåklagare Björn Ericson.”

”Han fick andnings- och hjärtstillestånd för att han kräktes?”

”– Jag är inte medicinare men så har det beskrivits av poliserna.”

Jamen, självklart! Så dumt av oss andra att lyssna på de tre tidigare nämnda läkarna! När det finns uppgifter från de misstänkta poliserna att ta till sig och tro på istället. Precis som i Osmo Vallo fallet.

Vet ni, jag pallar inte att fortsätta den här beskrivningen av en total idiot till åklagare och av några riktigt små skitfega piketpoliser som efter att ha byggt upp sina kroppar med hjälp av olika dopingpreparat blivit så otroligt modiga att de tillsammans vågar agera på ett så macho och tufft sätt att de, enligt vittnen som sett poliserna trycka ner Johan så hårt, dödar honom.

Vittnesberättelserna om trycket på Johan Liljeqvist rygg stöds av obduktionsfynd. Förutom skador på överkroppen hade Johan Liljeqvist även så kallade punktformade blödningar i ögonen och ansiktet.

Enligt rättsläkaren har blödningarna uppstått när bröstkorgen trycktes ihop så hårt att blodet som pumpades upp i huvudet inte kunde rinna tillbaka till kroppen.

Åklagaren har dock en annan uppfattning i det att han menar att de inblandade poliserna har inte gjort något som ens påminner om ett brott.På direkt fråga säger han:

”– Det menar jag, det finns inget som påminner om ett brott.”

Väljer man att inte lyssna och att inte vilja förstå så gör man naturligtvis inte det. Se bara hans resonemang kring de punktformiga blödningarna i ögon och ansikte som Johan hade. Så här lyder åklagarens förklaring:

”– Sedan är det naturligtvis så att de inträffade skadorna genom hjärtstilleståndet på sjukhuset förklarar också de här punktformade blödningarna”, säger Björn Ericson.

Gör de det?

”– Det borde de göra om i fall man inte andas, för det är väl samma sak.

Får man punktformade blödningar då?

”– Om man inte andas, så har jag uppfattat vad rättsläkaren skrev.

Då har du nog missförstått?

”– Ja, det är nog möjligt.”

  Det finns mer att läsa och höra hos SR som gjort en grundlig granskning.   http://bit.ly/cdB0u3

Jag har läst om detta tidigare. Jag har även läst om andra fall där poliser friats på de mest underliga grunder. Man sköt vid ett tillfälle en tjuv i ryggen på betryggande avstånd vilket på något sätt blev till självförsvar.

I ett fall sköt man med den i krig förbjudna hålspetsammunition, som är polisens standardammunition, en psykiskt förvirrad ung man som på verandan till sina föräldrars hus skrek och viftade med kniv mot de poliser som samlats. Mellan poliserna och den unge mannen fanns också en stängd grind. Den förvirrade grabben ansågs ändå utgöra ett så omedelbart hot mot poliserna att det förklarades vara försvarbart att skjuta ihjäl honom.

Det finns fler liknande fall och händelser och för mig så får det som konsekvens att jag anser att det i polisuniform går runt ett antal människor som är mördare eller åtminstone dräpare som är skyldiga till andra människors död.

Medskyldiga till dessa brottslingar är de åklagare som agerat på ett sådant sätt att de effektivt förstört alla möjligheter även för någon annan åklagare med rättspatos och integritet att komma in och rätta till de fel och oegentligheter som förevarit.

Nu undrar jag en sak. Var är Beatrice och Johan? Ask och Pehrson alltså. Var är deras vanliga rop på hårdare tag och strängare straff? Var är deras engagemang för brottsoffer när det är polisen som är förövare? Inte ens så mycket som ett sketet lila kuvert drabbar dessa synnerligen fega skitar  till poliser som inte ens gemensamt vågar berätta hur det verkligen gått till.

Från höga vederbörande som måste känna till detta och andra fall lika bra som jag och då även har full koll på de löjligt låga siffror som riksenheten för polismål presterar, är det för ovanlighetens skull knäpp tyst.

Det kanske är just dom här poliserna som dyker upp någon gång då du behöver hjälp men själv så skulle jag känna mig allt annat än trygg i deras sällskap.

Jag skrev tidigare om doping och jag ska klargöra att jag inte vet hur det ligger till med den saken just i de här polisernas fall.

Däremot så vet jag att poliser regelmässigt använder sig av olika preparat för att bygga muskler och det sker alldeles särskilt bland piketpoliser och hos poliser i den nationella insatsstyrkan. Jag vet det på mina egna grunder och den som inte tror mig ber jag helt enkelt söka foton på hur en del av dessa poliser ser ut.

De företer vartenda tecken i boken på att använda sig av doping. Titta på käkpartier, titta på nackar och halsmuskler. Hittar ni inga foton på poliser så googla på ”Belgian Blue” och notera likheten. Som de flesta också vet så påverkar doping impulskontroll och aggressivitet också. Väg in även dessa faktorer i det beteende som upprepat visas av en del poliser och indiciekedjan stärks.

Den är faktiskt så stark att den överallt annars skulle ha lett till att dopingprover togs men det lär väl inte ske förrän helvetet fryser till is då det handlar om poliser.

Detta var ett stycke svensk verklighet idag, år 2010. Själv mår jag just nu inget vidare

Svensk Myndighetskontroll: Nån som vill spela ASK- bingo?


Askbingo-1.png

Om ni undrar vad detta är så förstår jag er! 🙂

Detta är ett nytt litet förströelsespel som skapats av Rick Falkvinge som själv berättar om hur det går till att spela det här: http://rickfalkvinge.se/2010/06/23/och-nu-askbingo/

%d bloggare gillar detta: