Bloggarkiv

Skitländer 2 (som fortfarande inte fyller Globen


Eftersom Klartexten haft vänligheten att kommentera mitt tidigare inlägg om ”Skitländer” så har jag sammanställt denna blogpost för ett samlat svar på hans kommentarer. Detta även för att understryka skillnaden mellan olika politiker. Somliga (jag) besvarar de frågor som ställs mig, andra (Kent Ekeroth) låter meddela att de ska svara men gör det aldrig. Det får antas att detta, i avsaknad av något som tyder på motsatsen, beror på lika delar feghet och oförmåga.

Med det sagt över till Klartextens kommentarer där jag inledningsvis även vill säga att viss uppskattning över vad jag skrev också kan noteras. Dock enbart i de första kommentarerna och jag tycker man kan se att när Klartexten väl kommit över den första chocken så arbetar han sig successivt men ganska snabbt upp till sin sedvanliga nivå av kombinationen ilska och frustration, en nivå som sedan kommer till uttryck i kommentarerna främst i form av grova generaliseringar. Men nog av mina ord, döm istället själva när ni läst följande kommentarer:

 1. ”I kommentaren gör du det naiva antagandet att muslimerna flyr ”fundamentalism” o likn. Hur vet du det? Det är snararare uppenbart att dom söker välfärd, dvs flyr av ekonomiska skäl!

1000 taxichaffisar demonstrerade i Oslo, mot yttrandefriheten o mot avbildning av Muhammed! 1000 st!!! Det är väl typ alla muslimska taxichaffisar i Oslo! Tyder på att muslimer i allmänhet är lika ”fundamentalistiska” som i hemlandet! Hade dom varit typ som oss, så hade dom inte brytt sig om teckningarna o definitivt inte demonstrerat!

Du ägnar dig åt önsketänkande! Det enda rimliga antagandet är att muslimerna som kommer hit, är som i hemlandet och se vad som hänt där! Samma skit kommer att hända här, i takt med att dom blir alltfler!”

2. ”Det mesta tyder på att dom dras till vår välfärd framförallt! Inget talar för att dom lockas av jämlikhet, bögars rättigheter eller yttrandefriheten.

Naturligtvis tycker dom det är jobbigt med oro och krig, men dom fattar inte att problemen grundas i islam, som dom dessvärre tar med sig! Alla muslimska länder är mer eller mindre dysfunktionella.”

Den minnesgode läsaren minns kanske vad Klartexten glömt, trots att det var hans egna påståenden. Skitländerna var ju skitländer för att det i dessa länder pågick slakt och krig mot civilbefolkningen. Enklaste sättet att vederlägga påståendena ovan blir alltså att påminna Klartexten om att de flyr av det skälet och inte, som nu påstås, av ekonomiska skäl.

1000 demonstrerande taxichaufförer tyder på 1000 arbetande människor utan bidragsberoende, blir min första tanke. Min andra att jag inte känner till demonstrationen och därför heller inte kan uttala mig o dessa 1000 taxichaffisars religiösa preferenser. Min tredje tanke är att dessa yttrandefrihetens fiender demonstrerar i huvudstaden i det kristna land som totalförbjöd visning av Monty Phytongängets film ”Life of Brian.” Min fjärde tanke går till den SD motion som cirkulerar ute i kommunerna som går ut på att censurera ”stötande” konst……..

Min femte tanke går till de stora människomassor som i olika länder, inklusive Sverige, demonstrerat mot Ecce Homo utställningar. Min sjätte tanke säger att censur är av ondo oavsett var den sticker upp sitt fula tryne! Min sjunde tanke säger att det säkert finns de som flytt som lockats av bögars rättigheter och jag tänker då närmast på muslimska bögar och min åttonde tanke säger att Klartexten iaf har fått en sak rätt. Jag tror också att den som drabbats av krig tycker att det är jobbigt……… Hur var egentligen 2:a världskriget?  ”Jo, det var allt lite jobbigt……”

”Så länge muslimerna inte är sekulariserade så blir islam allt starkare med fortsatt muslimsk massinvandring. Allvarliga problem uppstår främst för generationerna efter oss.

Så det handlar inte så mycket om hur individerna som invandrar är funtade, snarare om deras grad av religiositet. För det är deras efterlevande som skapar stora problem för VÅRA efterlevande!

Det finns mycket starka belägg för att även muslimska invandrare är tämligen religiösa! Dessutom blir det alltid så att fundamentalisterna tar kommandot, medan ”moderata” muslimer i huvudsak tiger still (i bästa fall).

Skälet är självklart att alla som vet något, vet att fundamentalisterna tolka islam på rätt sätt! Dom ”moderata” saknar vettiga argument. Enda argumenten dom har är typ ”att vi skall inte följa Koranen”, och vi vet alla att mordhot kommer som brev på posten!

Det rimligaste antagandet är att invandrade muslimer är ungefär som i hemländerna. Och i hemländerna har nästan ALLA val vunnits av islamister! Inbilla dig inget annat än att dom röstar likadant här, när dom får chansen.

Vi har också alla sett att muslimerna i princip enhälligt fördömt Muhammedteckningar och varje form av ”kränkning” av profeten. Dom förstår sig helt enkelt inte på yttrandefrihet och inget pekar på att dom någonsin kommer att göra det. En mörk framtid för våra efterlevande, när islam växt sig starkt!

Redan idag är muslimerna mycket högröstade och tar oproportionerligt stor plats, påhejade av naiva okunniga svenskar.

Slutligen vill jag understryka den självklara vikten att förstå islam! Islam är såväl Koranen som haditherna. Läs på1″

Jahapp, här upprepas egentligen bara den typen av argumentation som hela min första artikel handlade om så jag låter det stå som det är så får du som läser antingen nicka instämmande eller, som jag gör, sucka och ruska på huvudet.

En ytterligare kommentarer som jag sedan bemöter nedan, o med det får det räcka för idag.

”Det är möjligt att dom flytt från religiöst förtryck. Men högst många är fortfarande djupt troende muslimer, som bara inte gillar regeringens politik/inriktning. Det betyder absolut inte att dom önskar vårt samhällskick! En sunni som flyr Iran kan vara minst lika fanatisk som de iranska ledarna.

Du noterade säkert att demonstranterna i Iran klädde sig i grönt, islams färger, ger en fingervisning om att dom i hög grad är islamister.

Dom flesta önskar yttrandefrihet, men inte för meningsmotståndare! I den mån dom önskar demokrati är det ofta för att få en chans att förverkliga sin egen form av islamism.”

Ditt stora logiska felslut består av ett par olika komponenter varav den största tycks bestå i att du, till skillnad från mig, inte tycks ha den minsta lilla tilltro till vårt eget demokratiska samhällssystem.

Du verkar tro att det är så svagt att det bara behövs att ett mindre antal fundamentalistiska muslimer flyttar hit så faller demokratin som ett korthus och simsalabim så har vi sharialagar i Sverige. Du vet väl att det är riksdagen som stiftar lag? Du vet väl dessutom att en sådan radikal förändring skulle kräva att grundlagarna måste ändras?

Här finns alltså bara två alternativ. Det första är att radikala och fundamentalistiska muslimer skulle få så många röster i val att de erhåller en majoritet i riksdagen. Det andra alternativet utgörs av en statskupp.

Idag finns runt 130 till 150 tusen aktiva utövare eller praktiserande muslimer i Sverige, alltså något tiotusental fler än antalet pingstvänner för att ge lite proportioner, varav en minoritet är av ”sharialagskaliber”. De är heller inte på minsta sätt politiskt organiserade.

Så frågan blir hur du menar att detta muslimska övertagande av Sverige skulle gå till?

De länder du kallat ”skitländer” är väl även de länder antar jag som du menar bebos av de mest fanatiska utövarna av islam och som visat fyller invandringen från dessa länder inte ens Globen på årsbasis under den senaste 20 års perioden.

Talibanerna är uppenbarligen och enligt allt tillgängligt underrättelsematerial, kvar i Afghanistan och Pakistan. Hur många talibaner tror du det är som lämnat Afghanistan och den för dom heliga kampen i hemlandet?

För den absoluta minoritet bokstavstroende som lever här så har de flesta, likt f.ö t.ex ett antal kristna kurder, det gemensamt att de kommit hit med mycket liten utbildning från landsbygden i sina respektive hemländer och ja, jag är helt och fullständigt övertygad om att när deras barn och barnbarn nu får växa upp i det postindustriella informationssamhället så kommer det att leda till samma ökade sekularisering hos dom som det gjort hos oss.

Visste du förresten att det bara är 60 – 70 år sedan som katoliker ansågs utgöra en stor fara för det svenska samhället? Det var inte förrän en bit in på 50 talet de fick arbeta som t.ex lärare och läkare. Det fanns även en rädsla för katolsk terrorism.

Själv har jag nu varit två dygn i Göteborg där jag bor hemma hos en irakier och hans svenska fru. Han är muslim och har ett jobb som för honom till golvet på Volvo varje dag.

Hemma hos mig som är ateist står en dammig bibel i en hylla, här står en dammig koran. Vinet till kvällsmaten var sekulariserat och gott.

Jag har i två dagar varit på en konferens i Hammarkullen och för att komma dit tar man t.ex nians spårvagn på vilken man kan se att Sverige numera är ett betydligt färggladare land än tidigare.

Jag har varit omgiven av många muslimer på så sätt dessa dagar och jag har ändå inte sett en enda burka. Jag har däremot sett massor av killar och tjejer i åldrar från säg 15- 30, där tjejerna varit sminkade som vilken Gripenhöna som helst på Spybar och i kläder som är utomordentligt västerländska och så även hos killarna, dock utan sminket. Smartphones levererar samma info till dom som till dig och mig utan nån muslimsk censur.

Om du menar att dessa yngre människor med utländskt ursprung inte sekulariseras så ligger bevisbördan hos dig för att förklara varför de skulle vara annorlunda funtade än oss?

Jag tror det är dags för dig att inse att bortom Avpixlats propaganda finns det en mycket större och annorlunda verklighet som dessutom är betydligt verkligare! Jag är även övertygad om att du själv skulle må mycket bättre om du inte tillbringade så mycket tid med att vara så både arg och rädd!

 

 

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Politiskt Inkorrekt granskas och avslöjas


De som följt min blogg tidigare vet hur mycket jag skrev om Sverigedemokraterna under valrörelsen 2010. Jag har inte räknat men nog blev det iaf 100 artiklar. Något jag fick uppleva den sommaren var även hatet som slog emot mig i en del kommentarer och för mig som ändå deltagit i samhällsdebatten i 38 år, så var detta ett nytt fenomen.

Jag avser alltså inte enbart kommentarer som jag fick i min blogg utan jag menar att det generellt hände något med debattklimatet som innebar att såväl språkbruk som respekten för de som har en annan åsikt än den egna, försvann och istället ersattes av det hat jag nämnt. Genom främst Sverigedemokraternas och deras sympatisörers försorg så kom detta att bli ett hat som dels riktades mot det som kom att kallas politiskt korrekt men dels och framförallt mot allt som har med migrations- och flyktingfrågor att göra.

Som en samlande punkt och som en fyr i natten kom bloggen/nättidningen Politiskt inkorrekt att bli såväl inspiratör som samlingsplats för många av dessa näthatets företrädare och förespråkare. I medvetande om att PI i sina kommentarsfält tillåter sådant som annars bara tillåts på än mer extrema sidor så tog SD:s företrädare alla tillfällen de fick under valrörelsen att påtala att PI är fristående och att alla eventuella likheter med Sverigedemokraterna får hänföras till det rent slumpartade.

Att relationerna är tätare än vad som sas då, har efter valet framgått allt tydligare och den bland Sverigedemokraterna som tydligast visat sig stå mycket när PI är Kent Ekroth. Mot bakgrund av att han också är den som framstår som den mest kritiske, för att inte säga hatiske, i sitt förhållande till Islam och till invandrare som är muslimer, så är detta fullt logiskt.

Även tidningen Expo har kunnat påvisa tydliga kopplingar mellan SD och PI.

I lördags sände programmet Medierna i radions P 1 ett program i vilket man tog upp siten Politiskt Inkorrekt och den problematik som anonymitet och därmed förenad frihet från ansvar som kommentarsfälten kan innebära. Vidare så tog man även upp just de kopplingar som finns till Sverigedemokraterna. Detta är naturligtvis besvärande för SD eftersom PI samtidigt också anses vara en sorts nav för svensk högerextremism.

Allra mest besvärande blir det då ledande företrädare för partiet inte heller tydligt tar avstånd från sådant som publiceras på sidan. För att ni ska förstå detta ännu bättre ska jag här visa upp ett antal kommentarer från kommentarsfälten hos PI och jag väljer sådana där redaktionen kommenterat och uttryckt olika nedsättande omdömen om både det ena och det andra. Sverigedemokraterna har valt att inte ta avstånd från vad som sägs vilket kan vara bra att komma ihåg då man läser detta.  Det första exemplet visar hur man generaliserar och drar alla muslimer över en kam.

Som framgår så blir man censurerad och utslängd om man försvarar islam. Att på lösa grunder förklara någon vara radikal muslim ska räcka för utvisning ur landet och med deras syn på islam så kan man anta att alla muslimer är radikala…… I det sista inlägget ovan avskaffar man religionsfriheten och i inlägget innan har man raskt slagit fast att 100% av alla svenska barn kan simma…….. Nedan blir det värre vilket exemplifieras med en lätt unken kvinnosyn.

Här breddar man och kommer till slutsatsen att inom Islam ger sig äldre män med fruktansvärd sexuell aptit ut på ständig rovjakt efter både pojkar och flickor som de skändar och våldtar och man påstår att detta sker i enlighet med kulturen och religionen. I nästa inlägg försvaras tortyr och kidnappning samt, som grädde på moset även mord. Som PI själva säger, i såna lägen har dom inget hjärta olagligt eller ej. Själv tror jag vi behöver krafttag mot brottsligheten, iaf den hos PI….

Till sist så avskaffar man även facket. Det här är bara exempel tagna från Politiskt Inkorrekt, det finns ett fullständigt hav att ösa ur. Ett svenskt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, har nära band och kopplingar till den redaktion som uttrycker dessa åsikter. det sägs att SD har putsat fasaden och visst har dom det men putsen är så tunn, så tunn att den krackelerar och rasar av vid en enkel granskning och där bakom hittar vi dom åsikter och ideer som man så ivrigt försöker övertyga om att man gjort sig av med.

Politiskt Inkorrekt är på så sätt en partimegafon men man är också något mycket värre, nämligen den källa som många hämtar sitt hat ur och även den källa som utger sig för att sprida ”kunskap” till väljarna. Jo, jo. Alla svenska barn kan simma får väl avslutningsvis bli det som speglar den okunskap och de fördomar som präglar både Politiskt Inkorrekt och Sverigedemokraterna.

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Geert Wilders friande leder till färre ”martyrer” vilket är bra för debatten.


Med detta vill jag inledningsvis säga att jag tycker det är bra att Geert Wilders friades i Nederländerna. Det är en seger för yttrandefriheten och därigenom också för demokratin. Det är också den bästa utgången för att undvika det martyrskap som annars hade blivit en del av hela den debatt om rasism och främlingsfientlighet som måste få föras fritt.

Det är genom en öppen och fri debatt som vi bäst bemöter de rasistiska och främlingsfientliga argument som kommer från Wilders främsta supporters i Sverige, Sverigedemokraterna.

Jag är så oändligt trött på det ”tyck synd om oss som inte får säga vad vi tycker” argument som levereras av SD anhängare överallt och i alla sammanhang där de får chansen att säga vad det tycker. I bokstavligen tusentals olika artiklar diskuteras de frågor som de fortsätter påstå inte får diskuteras fört att en sådan diskussion inte skulle vara PK.

Många SD-förespråkare har också en märklig förmåga att anta att man menar deras väljare då man talar om partiet. När jag påstår att SD är ett främlingsfientligt och i många stycken rasistiskt parti så beror det på att jag har analyserat och sett igenom de dimridåer som partiledningen lägger ut för att försöka mörka detta faktum. Kritiken riktar sig alltså mot SD:s politik och inte mot deras väljare.

På samma sätt som t.ex Folkpartiets väljare duperas att tro att Folkpartiet är ett liberalt parti, duperas också många av SD:s väljare att tro att SD inte är ett rasistiskt parti och då jag påstår att Folkpartiet inte är liberalt så innebär detta inte att jag samtidigt påstår att alla deras väljare är ickeliberaler.

När ledande SD företrädare ställer sig bakom nättidningen Politiskt inkorrekt så ställer de sig också bakom uttalanden som detta:

”PI hade sett genom fingrarna om CIA skickat hit ett team som eliminerat/fört bort någon terrorgubbe i en förort. Utan problem. Likaså hade vi heller inga problem med CIAs ”extra rendition flights” när de förde bort diverse till Gitmo och annorstädes. Vi har inget hjärta i sådana lägen, olagligt eller ej.”

Detta betyder alltså att SD anser det vara helt OK att CIA mördar någon man tror är en ”terrorgubbe” i en svensk förort och att man som parti väljer att ta avstånd från svensk lag och svensk suveränitet. Man överger helt enkelt denna och överlåter åt ett annat lands säkerhets- och underrättelsetjänst att inte bara agera på svensk mark utan också att utföra mord. Kan man överhuvudtaget vara mer svenskfientlig än så?

Ser man ovanstående som ett uttryck för hur synen på rättssäkerhet och rättssamhälle är mer generellt inom SD, så ser man också de grundläggande förutsättningar som krävs för ett accepterande av ett helt annat och för oss främmande styresskick än den demokrati vi idag har.

Det är mot denna bakgrund inte heller någon överdrift att påstå att SD inte bara är rasistiskt och främlingsfientligt, partiet är även i grunden ickedemokratiskt.

Samtidigt som man påstår sig vara ickerasistiskt så återkommer i snart sagt varje debattråd myten om våldtäkter och den enorma överrepresentation som man påstår att utlänningar har i denna. Det är ett av de ”fakta” man menar att man inte får diskutera och deras påstående är alls inte rasistiskt utan bara en spegel av en verklighet som man menar sig känna till inom SD men som är en väl förborgad men dold hemlighet för resten av folket.

Inför valet så presenterades även en rapport av partiet som skulle belägga detta faktum. Om jag minns rätt så omfattade denna rapport ett hundratal utvalda fall och kunde inte på något sätt göra anspråk på att vara vetenskaplig.

Det är bara att konstatera att Sverigedemokraternas våldtäktsrapport inte är någonting annat än ett utfall och ett av rasism präglat utspel mot människor från en viss del av världen med en viss religion. Hade talet om att SD agerar mot våldtäkter innehållit ens ett korn av sanning så hade man redovisat åtgärder mot svenska våldtäktsmän likväl som mot utländska.

Juristen och forskaren Eva Diesen vid Stockholms universitet tillhör dom som också anser att SD:s rapport är skräp. Hon har deltagit i en studie som omfattar närmare 10 000 förundersökningar och 1200 domar rörande våldtäkter, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel och kvinnomisshandel inom relation samt barnpornografibrott.

Ett underlag som alltså är mångdubbelt mycket större än det som SD plockat fram/valt ut och som visar på helt andra resultat och slutsatser. Eva Diesen berättar att den studie de själva har gjort inte alls visar på någon överrepresentation av utrikesfödda i antalet våldtäktsanmälningar.

Anmälningar mot utrikesfödda låg på omkring 30 procent vilket ungefär motsvarar hur befolkningen ser ut i Stockholms län.”

Intressant är att antalet dömda sedan visar en större andel utlandsfödda än svenskar vilket snarast indikerar ett problem inom rättsväsendet än ett problem med överrepresenterade invandrare. Uppenbarligen så är det lättare att bli dömd som invandrare än vad det är som svensk. Detta är också nåt som Eva Diesen pekar på och hon säger så här:

Problemet är inte att rapporten är diskriminerande mot invandrare. De som har blivit dömda har säkert blivit rätt dömda. Problemet är att många svenska män inte blir dömda. Svenska killar från medel- och överklass kommer lättare undan.”

Hon ger också en riktig känga åt SD i det att hon säger att:

Kriminella personer döms oftare för våldtäkt. Jag skulle inte förvånas om just Sverigedemokrater också var överrepresenterade i våldtäktsmål. De passar in i profilen för vilka som har lättast för att bli dömda.”

Vad gäller SD:s fjuttrapport om våldtäkter så hade man, om man varit intresserade av sanningen vill säga, kunnat hänvisa till en mångfalt mycket större undersökning gjord vid Stockholms universitet. Fast om kartan för SD inte överensstämmer med verkligheten så gäller naturligtvis den egenhändigt gjorda kartan. Inte underligt att man är vilse.

Av olika uttalanden som partiföreträdare för SD gjort framgår också att man ser Islam som ett med nazismen på 30 och 40 talet jämförbart och jämbördigt hot och att Islam på många sätt kan likställas med nazism.

Min fråga till Sverigedemokraterna är: om islam är som nazismen, vad ska ni göra med de personer som sprider idén att islam är en god religion om ni kommer till makten? De sprider ju faktiskt en idé som enligt er är lika farlig som den som utrotade miljoner människor för 70 år sen. Vad ska ni göra?

Ska man få stå i TV och säga att Mein Kampf och Hitler är bra? Ska man få säga att Koranen är bra? Ska ni förbjuda muslimer i landets TV? Ska nazister få säga vad de vill fritt? Ska muslimer få göra så?

Flera av SD:s företrädare säger att islam är som nazismen, eller VÄRRE än den.

Precis som vi tog kampen mot nazismen och kampen mot kommunismen måste vi ta kampen mot islam i dag”, sa Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i Gävle den 26/8 2010. Samma sa Jimmie Åkesson året innan.

Erik Almqvist, ledare för ungdomsorganisationen sa i en artikel i Sourze 2009 att islam är VÄRRE än nazismen: ”Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet sedan Hedenhös.”

Vi vet alla att nazismen till slut kom att mötas med ett fullskaligt krig. Om Islam utgör ett motsvarande hot så antar jag att vad SD förespråkar för att möta detta är ett fullskaligt krig även mot Islam eller ser man andra lösningar på det problem man målar upp på detta sätt?

Läs även Jerlerup och Rehbinder

%d bloggare gillar detta: