Månadsarkiv: mars 2008

Frihet är att få läsa vad man vill!


http://www.aftonbladet.se/debatt/article2146610.ab

Länken går till en debattartikel som fick mig att skriva det som följer nedan.

Varje inskränkning av våra grundläggande fri- och rättigheter måste tas på djupaste allvar eftersom den ackumulerade effekten är större än summan av de olika enheterna.
Sakta men säkert förändras därigenom förutsättningarna och villkoren för allas våra liv och vi går mot ett tystare, mer stängt och kontrollerat samhälle.
Det här förslaget ger mig riktiga rysningar och jag kommer att tänka på anordnandet av  bokbål för icke önskvärd litteratur under 30-talet..

Lagen är förkastlig, inte enbart för att den med till visshet gränsande sannolikhet är grundlagsstridig, utan också för att den strider mot principen om att man tydligt ska kunna se vad lagstiftaren avsett med lagen och vilka effekter den antas ge.

Det är en lag som ger godtycket fritt spelrum och lagen kommer att tolkas och användas med stor variation på olika anstalter runt om i landet.
Det som är godkänd litteratur på anstalten A kommer att vara förbjuden litteratur på anstalten B. Det blir i praktiken så att den kriminalvårdsinspektör som är chef på respektive kriminalvårdsanstalt nu även ikläds rollen av censor och blir den som avgör hur långt lagens kränkning av grundlagen kommer att gå.

Ett svindlande perspektiv är det att statliga chefer på relativt låg nivå ska bli den grupp som avgör hur mycket den grundlagsfästa informationsfriheten begränsas.

Alternativet är att kriminalvården centralt producerar listor på vilken litteratur som är tillåten och vilken som är otillåten.

                                                                            

Dessa listor skall det i sådana fall bli mycket intressant att ta del av om de nu inte hemligstämplas….
I förlängningen riskerar en förändrad grundinställning till vikten av värnandet av våra grundlagar att sprida sig till andra områden.
En grupp som naturligtvis på goda grunder måste skyddas från att ta del av sådant som kan påverka dem i negativ riktning är självfallet barn och ungdomar.

Implementera tankarna ur den nu stiftade lagen på ett scenario där samma tänkande tillåts begränsa vad andra grupper får och inte får läsa så börjar framtiden se riktigt svart och dyster ut för det vi en gång kallade demokrati. Det otäcka är också att tendensen och riktningen är så tydlig.
Vi ser den t.ex i alla de inskränkningar som i säkerhetens namn måste göras för att försvara oss i, som det heter, ”den globala kampen mot terrorism”.
Buggning, avlyssning, kontroll av e-post……

Vaknar vi inte snart kommer vi förvånat, en dag inom en inte alltför avlägsen framtid, att vakna i ett samhälle som inte alls ser ut som det demokratiska samhälle vi en gång haft!

                                                                 

Stillestånd här men massor där….


Har blivit betydligt mindre skrivet här än vad som var tänkt då jag startade bloggen. Finns massor av skäl och nu den senaste tiden har jag pysslat med en hemsida.
 
 Är det något jag lärt mig så är det att den som är i min ålder och datanovis kan klara av att bemästra all ny teknik om han eller hon verkligen vill det. Baksidan är att det tar oändligt mycket längre tid  när förståelse får ersättas med praktikt ”trial and error”.
Bara att skapa en bild kan ta ett par timmar innan den blivit som jag vill….. *S*

Nåja, känner ju samtidigt en stolthet över att gubben fixat det alldeles själv!
Ger inspiration för vidare äventyr i ämnet. Får också ta och skaffa mig lite nya svordomar för dom gamla är totalt uttjänta vid det här laget.
Därutöver har det jobbats som vanligt plus att jag skriver en del debattartiklar lite här o där i olika tidningar runt om i landet.
Kolla gärna resultatet av mina datamödor.
 
Adressen till hemsidan är www.svenskmyndighetskontroll.eu

                                                                      

Fängelse för psykiskt sjuka


                                                    

Nu ska alltså dom som per definition inte är ansvariga för sina handlingar dömas till fängelse!

Förslaget bryter med en grundläggande rättsfilosofisk princip som säger att endast den som kan anvara för sina handlingar kan dömas för brott.

Av exakt det skälet straffar vi heller inte barn under 15 år och inte heller personer med så stora begåvningshandikapp att personen ifråga inte kunnat överblicka konsekvenserna av sitt handlande. Och fram till i dag har inte heller psykiskt sjuka straffats, utan har i stället dömts till vård. Den som begått brott under påverkan av psykisk sjukdom och inte av oaktsamhet eller med berått mod, har inte kunnat bedömas som ansvarig för sina handlingar.

Det är sjukdomen och inte personens kalkylerade handlande som lett till den annars straffbara handlingen.
Förslaget motiveras luddigt med ”att det allmänna rättsmedvetandet kräver det”.

Översatt så betyder detta att man nu intar en klassiskt repressiv hållning. Samma inställning som i förlängningen lett USA till att avrätta begåvningshandikappade och personer som ännu inte varit fyllda 18 år då brottet begicks.

I Europa har tanken om straffets försonande effekt tidigare istället åberopats. Genom straffet sonar den dömde sitt brott och efter straffet är skulden betald.

Om tanken med skuld och försoning ska ha bärighet krävs att gärningsmannen hade ansvar för handlingen. Antingen genom uppsåt eller av oaktsamhet vars konsekvenser han borde ha kunnat överblicka.

Har gärningsmannen inte kontroll över sitt handlande faller tanken på en skuld som ska försonas för att utan egen kontroll finns heller ingen skuld att försona.

Frågan om straff för psykiskt sjuka handlar till sist om människosyn. Frågan gäller ytterst om det är gärningsmannens ansvar som ska betonas eller i stället samhällets behov av att straffa.

Utgår vi från en människosyn som i normalfallet betonar människans eget ansvar för sitt handlande blir tanken på att straffa de få människor som inte är ansvariga för sitt handlande närmast bisarr.

 

                                                               

Vårt skattesystem


Hittade en intressant förklaring till hur vårt skattesystem fungerar:

”Ett glatt gäng på tio personer går ut varje dag för att äta middag. Notan för de tio tillsammans hamnar på 1000 kr. Om de delade upp notan på samma sätt som vi betalar skatter, skulle det bli ungefär såhär:

– De första fyra – de fattigaste – skulle inte betala någonting;
– den femte skulle betala 10 kr;
– den sjätte skulle betala 30 kr;
– den sjunde 70 kr;
– den åttonde 120 kr;
– den nionde 180 kr.
– Den tionde personen – den rikaste – skulle betala 590 kr.

De bestämde sig för att betala notan på det viset. De tio åt middag på restaurangen varje dag och kände sig nöjda med uppgörelsen – tills en dag, då ägaren till restaurangen gav dem rabatt.
”Eftersom ni är så bra kunder,” sa han, ”ger jag er 200 kr rabatt på era middagar.”
Middag för tio skulle då bara kosta 800 kr.

Gruppen ville fortfarande betala middagen på det sätt vi betalar skatter. Så de första fyra påverkades inte, de fick fortsätta äta gratis.
Men hur skulle de andra sex göra – de som betalade?
Hur skulle de dela upp rabatten på 200 kr så att alla skulle få sin ”beskärda del”?”

De sex personerna insåg att 200 kr delat med sex blir 33,33 kr.
Men om de drog bort det från varje persons andel skulle den femte och sjätte personen få betalt för att äta. Restaurangägaren föreslog då att det vore rättvist att reducera varje persons nota ungefär proportionellt, och han satte igång att räkna på de belopp varje person skulle betala.

Resultatet blev att även den femte personen fick äta gratis,
– den sjätte fick betala 20 kr,
– den sjunde betalade 50 kr,
– den åttonde 90 kr,
– den nionde 120 kr,
– vilket lämnade den tionde personen med 520 kr istället för tidigare 590.

                                     

Alla sex personerna fick lägre pris än tidigare och de fyra första fick fortsätta äta gratis. Men plötsligt utanför restaurangen började personerna jämföra vad de sparat.

”Jag tjänade bara en tia av rabattens 200 kr,”började den sjätte personen. Han pekade på den tionde: ”men han tjänade 70!”
”Precis,” sa den femte personen. ”jag sparade också bara en tia. Det är orättvist att han fick sju gånger så mycket som jag!”
”Det är sant!” skrek den sjunde personen. ”varför ska han få 70 kr tillbaka När jag bara fick 20? De rika ska alltid få det bättre!” ”Vänta ett tag,” skrek de fyra första unisont, ”Vi fick ju ingenting alls! Det här systemet utnyttjar de fattiga!”

De nio personerna skällde på den tionde och kallade honom för utsugare som sög blodet ur de fattiga.

Nästa kväll kom inte han till middagen, skönt tyckte de andra nio, satte sig ner och åt utan honom.
När så notan kom in upptäckte de något viktigt. Det fattades 520 kr…….” 

Blodtörst under ytan!?


                          DÖDSSTRAFF!?

Jag har under en tid varit involverad i ett antal olika debatter i Norrköpings tidningar varav ett antal på olika sätt gällt eller berört den klassiska frågan om brott&straff.
Där har jag med förvåning sett en blodtörst och en oförsonlig oförståelse för människor, som av en eller annan anledning hamnat på livets skuggsida, som jag tycker (om vi nu ska kalla oss civiliserade) att vi för länge sedan borde ha lämnat bakom oss.
Vad som faktiskt är medmänniskor till oss alla kallas utan något som helst förbarmande för as, parias, äckel och i stort sett alla invektiv som kan uppbringas.
Krav ställs på att Sverige ska införa samma modell som vissa amerikanska delstater, d.v.s. det s.k. ”Third strike out” systemet.

 
Detta innebär i praktiken att om du fälls för ett tredje brott under ditt liv så får du, närmast oavsett brottets art, 25 års fängelse eller i vissa fall livstid.
Även dödsstraffet har förvånansvärt många förespråkare.
Själv slås jag av mängder av tankar och funderingar när jag läser dessa inlägg. En av de första frågorna jag ställer mig är om den opinion som kommer till uttryck i Norrköping är representativ även för resten av landet? Det vore onekligen intressant att göra en lite mer djuplodande opinionsundersökning i ämnet.
Imorgon tänkte jag fortsätta på det här temat och det vore därför trevligt om det finns kommentarer till den här inledningen!!

                                                                           

%d bloggare gillar detta: