Månadsarkiv: september 2008

Svensk Myndighetskontroll: Terapi bättre än batong!


När jag läser såna här nyheter blir jag både glad och förbannad. Glad för att det ändå finns ett embryonalt nytänkande hos vissa inom kriminalvården. Förbannad för att det står så många batongvänner i vägen.

”Frigivna fångar som går i terapi är en mångmiljonbesparing för statskassan.
Enligt en ny forskningsrapport sparar staten 50 miljoner kronor– per år.

– Det lönar sig även ekonomiskt med terapi. För varje satsad krona får vi drygt tre tillbaka, säger professor Martin Grann, utvecklingschef vid Kriminalvården.

Enligt en beräkning kostar en kriminell missbrukare staten 759 000 kronor per år. Sedan tillkommer även den mänskliga faktorn med psykiskt lidande för brottsoffer.

Men ett terapiprogram för frigivna fångar som drogs i gång för några år sedan gör att färre återfaller i brott – och miljontals kronor i samhällskostnader undviks.

2002–2006 fick 660 dömda fångar gå i kognitiv beteendeterapi, KBT.
Två år efter frigivningen hade 14 procent färre återfallit i brott än i en obehandlad grupp.

Enligt forskningsapporten gav terapiprogrammet en besparing i skattemedel på 50 miljoner kronor per år.

Nu kommer programmet att fortsätta. Under 2008 ska ytterligare 300 genomgå behandlingsprogrammet.” Källa: Metro

Svensk Myndighetskontroll: Lika förvånad varje gång 3.


Då tänkte jag återgå till ämnet.

Annika Östberg fick utgöra exempel på att för väldigt många är det uppenbarligen så att svaret på frågan,

Har alla rätt till en ny chans efter avtjänat straff?

Är ett nej helt enkelt.

Jag tycker det är en inhuman och för ett civiliserat samhälle vedervärdig åsikt. Lustigt (?) nog så är det samma människor som också är de som klagar mest på brottsligheten. Vad förväntar dom sig i ett samhälle där rehabilitering och en ny möjlighet förvägras den tidigare dömde? Tragiskt nog så har den här inställningen vunnit mycket terräng de senaste åren vilket för många fått ännu mer tragiska följder.

Det är, som brukligt är i Sverige, ingen officiellt uttalad linje, praxis eller policy att successivt försvåra för tidigare dömda att återgå till ett normalt liv utan det smygs på något lömskt sätt in bakvägen. Exempel? Visst.

Något som blir allt vanligare på allt fler arbetsplatser är att den arbetssökande får visa utdrag ur straffregistret. Det registret är ett av de register som förs över oss levande och döda som inte är offentligt och arbetsgivaren har heller inte rätt att själv begära utdrag ur detta.

Det lägger man istället över på den arbetssökande o skulle någon på vilken grund det vara må, vägra att lämna ett sådant så blir det heller inget arbete. Inget arbete, ingen bostad. Då de allra flesta med denna bakgrund också har en ekonomi i spillror så är det där med bostad kärvt ändå.

Så vad har nu den så omhuldade ”det får vara slut med daltandet-inställningen” nu lett fram till? Jo, att Bengan fortfarande en månad efter muck inte har något arbete, ingen bostad och inga pengar. Inte för att han inte försökt utan för att samhället, som dom talade så fint om där inne på kåken, har stängt honom ute.

Bengan som, med sin numera diagnostiserade ADHD, inte heller direkt var klassens smartaste eller flitigaste elev, ser nu inte särskilt många alternativ framför sig. Gör ni som läser detta det? Bengan har nu, sett ur hans synvinkel, en nästan oförskämd tur för vem springer han på om inte Tumbatobbe!

Äntligen en polare han känner och äntligen nån att snacka med för hon inspektören på Frivården hade bara haft tid i fem minuter på telefon för sen så skulle hon iväg på en konferens där man skulle diskutera farorna i att inte ha tillräcklig tid för sina klienter…….!

Åter till Bengan o Tumbatobbe som hör o häpna hade kommit över två hela gubbar tjack!! Beredd att dela med sig var han också så nu gällde det bara att hitta en kvart att vara i också….så försvinner de två vännerna, eller som det är i den världen, den vän man har så länge man har nåt, för i valet mellan knarket o vännen så är det ingen svårighet att välja även om man inte formulerar det riktigt så.

Behöver jag säga att det gick åt helvete igen för Bengan? Han som hade såna ambitioner då han muckade senast. Men vaddå, han får väl skylla sig själv. Det är väl bara att sluta knarka då? Den diskussionen o det sidospåret stänger jag genom att konstatera att, nej, så enkelt är det inte och alldeles särskilt inte för de över 60% av intagna narkomaner som också har ADHD, MBD eller någon annan av de populärt kallade bokstavssjukdomarna.

Nu vore det fantastiskt kul att få in kommentarer från dom som svarar nej på frågan ovan och alldeles särskilt tycker jag att ni som stänger dörren har ett speciellt ansvar för att med den dörren stängd peka på alternativen ni ser!

Allt fler har börjat att tala om det amerikanska systemet med ”third strike out” som innebär att efter ett tredje brott så är man sedan i princip inlåst på livstid.

Till detta har jag en enda kommentar.

När jag gick på högstadiet hade dåvarande skolöverstyrelsen i samråd med utbildningsdepartementet analyserat klart och kommit fram till att i samband med införandet av den nya läroplanen, Lgr69, så skulle även den omtalade mängdläran i mattematik införas enligt ett koncept man hämtat från föregångslandet USA.

Det man missade var att efter 10 års användning så var amerikanarna på väg att skrota just mängdläran då man kommit underfund med att man behövde nog mer kunskaper än att kunna tala om hur många element som det skuggade området innehöll eller nåt annat motsvarande dravel.

De som idag pratar om det amerikanska påföljdssystemet har inte heller noterat att USA åter är på väg att lämna något när vi diskuterar att införa det. Detta bl.a på grund av att kostnaderna har visat sig fullständigt skena i höjden.

Det borde väl inte ha varit så knepigt att förutsäga kan man tycka men som en svensk parallell till detta så togs Kriminalvården fullständigt på sängen av att överbeläggningen i svenska anstalter blev som den blev under slutet av 90 talet och början av 2000 talet.

Mot bakgrund av tre enkla och tydliga faktorers inverkan på platstillgång så borde inte heller detta ha varit svårt att förutse. De tre faktorerna var att man på nittiotalet lade ner många anstalter och samtidigt så höjdes straffsatserna för många brott och halvtidsfrigivningen togs bort. Ingen direkt svår ekvation men den löste man inte.

Strängare straff hojtar många och många av dom som hojtar högst är antingen etablerade politiker eller politikerwannabees. Vilken grund har då dessa hojtare att stå på när de vill ha längre och hårdare straff? Någon vetenskaplig forskning som visar att längre straff leder till minskad brottslighet? Några belägg för att, som det heter, strängare straff har en avskräckande effekt?

Skälet till att man inte har det är helt enkelt att det är svårt att ha något som inte finns. Så är det nämligen att än idag år 2008 så finns inga belägg för att det man ropar efter har någon positiv verkan. Det enda grundläggande skäl som möjligen kan sägas hålla för en granskning är hämnden.

Som ställföreträdande hämnare för brottsoffrets ofta legitima men lika ofta överdrivna rop på hämnd kan straffen fylla sin funktion. Frågan blir till vilket pris och hur långt ska vi gå?

Några fakta om kriminalitet och den politik som omgärdar den samt medias roll i hur den framställs.

Ett av skälen till den debatt som förs är att media vet att brott säljer och då alldeles särskilt vissa sorters brott.

Politiker vet att massmedia vet detta så vad är då enklare än att ta poäng i denna debatt genom att så snart något händer någonstans begära att få bli intervjuad om händelsen och vad som ska göras.

Nu har politikern all jordens möjlighet att visa dådkraft och efter en snabb sammanfattning av det bestialiska i dagens dåd ( som tre veckor senare kom att innebära att den häktade försattes på fri fot o nu inväntar ersättning fr JK för den tid han felaktigt frihetsberövats) går över till att i mer svepande formuleringar utlova krafttag mot den organiserade brottsligheten, mer pengar till de rättsvårdande myndigheterna och strängare straff.

Alla politiker tycks i det avseendet vara utrustade med en knapp som journalisten enkelt kan trycka på.

Ett nyligen timat exempel på detta och ett typexempel på hur tesen ”fort och fel” ser ut i verkliga livet var när justitieminister Ask plötsligt dök upp i anledning av att förundersökningen från Arboga mord rättegången las upp för delning på Pirate bay. Hon var oerhört snabb att utlova t.o.m en översyn av grundlagen utifrån den felaktiga uppfattningen att det var Piratebay som lagt ut bilder.

Samspelet mellan medier och politiker kan till exempel illustreras med ”massrymningen” från Kumla år 2004. Publicitetsmedvetna politiker började tala om ”svängdörrar på Kumla” och Thomas Bodström, då justitieminister, hoppade fram och utlovade ett nytt ”rymningssäkert superfängelse” för att komma till rätta med svängdörrsproblemet.

Saken var då den att rymningarna från svenska fängelser vid den här tidpunkten minskat under en lång följd av år. Inte bara rymningar utan även antalet misskötta permissioner som låg på ca. 0,1%. I den siffran ryms då allt från 10 min sen återkomst till avvikande.

Och från Kumla hade ingen rymt på decennier. Samtliga medier förteg statistiken eftersom det var mer tacksamt att heja på den alltid mediale Bodström.

Vid en opinionsmätning för två år sedan visade det sig att 73 procent av svenskarna ansåg att fängelsestraffen var för korta eller mycket för korta.

Trots att en lång rad straffskärpningar under den senaste tioårsperioden har lett till att antalet intagna på våra fängelser ökat med närmare 40 procent. Under samma tid har vi också fått fem gånger fler livstidsfångar, en ökning från 29 man 1990 till ungefär 160 i dag.

Sverige är det land som ökat antalet personer i fängelse snabbast av alla västländer. Vi har alltså infört hårdare tag, men allmänheten tycker fortfarande att det daltas.

De hårdare tagens politik skulle förstås kunna förklaras av en ökande brottslighet. Fler brott leder till fler fångar, fler mord till fler livstidsdömda. Men så är det inte. Brottsligheten har varit på samma nivå de senaste tjugo åren, en del brott har minskat (exempelvis bedrägeribrott), andra brott har ökat (exempelvis polisanmälda misshandelsbrott) men antalet mord har inte ökat.

Fungerar det med hårdare tag?

Minskar brottsligheten genom hårdare tag?

Svaret är fullt klart nej. Under den tjugoårsperiod då vi successivt infört dessa allt hårdare tag har brottsligheten varit konstant, och i vart fall inte minskat.

Men eftersom alla fångar nu sitter inne betydligt längre än förr kanske de blir snälla och mindre brottsbenägna när de väl kommer ut?

Det finns inte en kriminolog i hela världen som skulle skriva under på det. Erfarenhetsmässigt blir effekten på lång sikt den motsatta. Längre straff skapar mer förhärdade brottslingar.

Så all forskning och beprövad vetenskap tyder alltså på att hårdare tag och längre straff är av ondo.

Trots detta så är det vad allmänheten vill ha och dessa fångar som av opinionen försetts med längre straff är alltså dom som många vill straffa ytterligare genom att inte ge dom en chans när dom kommer ut.

Svensk Myndighetskontroll: Lika förvånad varje gång 2


Lovade att återkomma i det här ämnet i ett inlägg den 26/9. Det här tar jag upp då och då i min blogg eftersom jag i den här frågan helt enkelt inte förstår hur många resonerar och tänker.

Vissa bloggar och vissa debattinlägg osar så mycket hat och ilska att jag först är helt övertygad om att den som skriver detta måste ha drabbats personligen på något sätt av något verkligt hemskt i den kriminella världen.

Jag är dessutom funtad så att när jag läser svavelosande förbannelser så måste jag bara fråga….nån sorts tvångstanke hos mig tydligen…..*S*

Emellertid så har jag hittills inte stött på någon av svavelosarna som varit just personligen indragen i och/eller svårt drabbad av något i den vägen utan det är mest som att trycka på en knapp o så kommer det ut svarta moln av hat, ilska, frustration etc. etc. Ibland får det närmast omvänd effekt på mig och jag börjar istället undra vad vederbörande skriker så högt för att dölja….!?

Gummibatong

Jag noterar även att ingen av hårdaretagolängresstraffmedmerbatongerförespråkarna egentligen vid något tillfälle har sin utgångspunkt i nån form av beprövad vetenskap, statistik eller överhuvudtaget någon källhänvisning eller referens utan det är som ett stort smörgåsbord av åsikter och argument av typen….”som alla vet så…..”

När jag då lite försynt påpekar att jag inte visste och att det betyder att den som gav påståendet redan där hade fel så brukar det inte direkt uppskattas……

Här ett exempel på vad jag menar från en blogg som jag snubblade på igår där bloggaren har mycket bestämda åsikter kring fallet Annika Östberg. Så här skriver bloggaren ”Senior” på sin sida:

Varför släppa Annika Östberg?

Skrivet av Senior 18 september 2008, klockan 10:22

Nu drar snyftkarusellen igång igen. Annika Östberg, nu med tillnamnet Deasy, begär på nytt att få sitt livstidsstraff för dubbelmord tidsbestämt. Då skulle hon kunna åka ”hem” till Sverige. Ett Sverige som hon lämnade på 60-talet och sedan dess inte haft egen kontakt med. Hennes kontakter med det sk hemlandet har bestått av ett antal journalister av snyfttyp och gråtkärringar av båda könen som sökt upp henne. Bortsett från att dessa själva borde inse det skamliga i att skapa förväntningar hos en fd knarkare och kåkfarare återstår frågan:

Vad ska Annika Östberg göra här? Vad kan hon bidra med till dagens samhälle?

Hon är dömd enligt staten Californias lagar, fallet har prövats i flera instanser och hon deltog av egen fri vilja vid de mord hon dömts för delaktighet i. 

Hon är inte välkommen hit!

Senior har naturligtvis all rätt att ha den åsikt han har och eftersom jag inte känner honom närmare så kan det mycket väl vara en trevlig man. Detta kanske är ett sånt tillfälle då någon verkligen har personliga skäl att tycka så här och att uttrycka sig på det sätt som sker så att använda detta som exempel kan vara orättvist mot senior och i sådant fall ber jag om ursäkt.

Det är bara så att just detta tillsammans med en del kommentarer i den tråd som sedan följer passar så bra för att exemplifiera det jag så småningom vill komma till att jag ändå valt att använda mig av det.

Här så min replik till senior:

När jag läser det du skriver dels här och dels i andra inlägg så kan jag inte undgå att fundera på vad det är som har gjort dig så hatisk? Dels mot Annika som framgår av både inlägg och kommentarer du gjort men dels även mot mycket annat och många andra.

Måste vara jobbigt att bära på så mycken ilska och frustration och alldeles säkert inte bra för t.ex blodtrycket.

Personligen tycker jag inte heller att det är rätt av dig att kalla Annika för kriminell knarkare. Kriminell är man om man lever på brott och knarkare är man om man knarkar.

Såvitt jag kan förstå så lever inte Annika på brott och hon knarkar inte heller varför det tillmäle du använder framstår som direkt felaktigt och dessutom kränkande.

Det är naturligtvis ett sätt att debattera men särskilt hederligt är det inte som debattmetod betraktat att nyttja de ord du gör. Låt oss anta att någon som aldrig hört talas om Annika läser vad du skriver och genom dina felaktiga påståenden bibringas en uppfattning som inte är korrekt, är det då något du känner stolthet över?

Till sist finns det också något som heter förlåtelse.

Jag tycker att Annika har gjort sig förtjänt av förlåtelse och för min del är hon absolut välkommen hem. Prata nu inte om att ta emot på Arlanda och försörja eller annat liknande.

Annika är svensk och ska likt alla andra svenskar omfattas av de skyddsnät som finns. För detta betalar vi en gemensam skatt och jag har då inte sett att det finns någon undantagsregel som kan tillämpas i fallet Annika.”

Tänkte jag skulle stanna där innan detta blir alldeles för mycket på en gång. Fortsättning följer i ytterligare ett inlägg.

Tidigare idag har jag även berört frågan om brott o straff i inlägget med rubriken ”En kriminell polis är en effektiv polis.”

PS Jag blev bara tvungen att lägga till en sak eller två kanske….Annika vägras i strid med gällande internationella överflyttningsavtal rätten att avtjäna sitt straff i Sverige.

Den som numera är ansvarig för detta är Californiens guvernör, Arnold Schwarzenegger, som verkligen med sin av enbart mjölk och mammas köttbullar byggda kropp sannerligen utgör ett föredöme för dagens unga. DS

Svensk Myndighetskontroll: resterande myndigheter


Här dom myndigheter som inte fick plats i det förra inlägget om myndigheter. Källa är för övrigt Statskontoret som inte har i uppdrag att göra sådana sammanställningar utan gjorde så på eget initiativ för två år sedan. Det har visat sig vara svårt att få ett samlat grepp över hur det ser ut idag så något svar på nettoförändringen får jag inte fram idag i alla fall.


Radio- och TV-verket, RTV

Radio- och TV-verket är myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för närradio- och privat lokalradio-sändningar och till tillfällig sändningsverksamhet. Verket förordnar också lokala kabelsändarföretag. När det gäller digital marksänd TV lämnar verket förslag till regeringen om hur tillstånden ska fördelas.

Revisorsnämnden

RN är tillsynsmyndighet för Sveriges cirka 4 200 godkända och auktoriserade revisorer samt ett 80-tal registrerade revisionsbolag.

Riksantikvarieämbetet, RAÄ

ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv vars uppgift är att vara pådrivande och samlande och brukas på bästa sätt.

Riksarkivet, RA

Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven. Riksarkivet har hand om statens heraldiska verksamhet samt ger ut Svenskt Diplomatarium. Till Riksarkivets organisation hör även Krigsarkivet, SVAR (Svensk

arkivinformation) och Arkion.

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret är statens finansförvaltning och är en statlig myndighet som förvaltar statsskulden och sköter statens upplåning. RGK utfärdar garantier och ger lån för statens räkning samt är de statliga myndigheternas internbank, bevakar statens kassahållning och gör prognoser över lånebehovet.

Rikspolisstyrelsen, RPS

Rikspolisstyrelsen (RPS), som är den centrala förvaltnings- och tillsynsmyndigheten för Polisen, leds av rikspolischefen som utses av regeringen.

Rikstrafiken

Målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för hela landet. Rikstrafiken medverkar till att förverkliga transportpolitiken, tillsammans med trafikverk (Banverket, Vägverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket) och

myndigheter.

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet under näringsdepartementet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller forskning och utveckling. För rymdforskning erhåller Rymdstyrelsen anslag från utbildningsdepartementet.

Rymdstyrelsen är kontaktorgan för internationellt rymdsamarbete.

Råd för kärnavfallsfrågor, Statens, KASAM

KASAM – Statens råd för kärnavfallsfrågor – är en fristående vetenskaplig kommitté inom Miljöoch samhällsbyggnadsdepartementet.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Europeiska socialfonden är EUs viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna utifrån vad som sägs i den Europeiska sysselsättningstrategin.

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta, och vissa fall informera om, Europeiska socialfondens program i Sverige.

Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU, EU/FoU-rådet

EU/FoU-rådet arbetar med information och rådgivning kring alla aspekter av EU:s sjätte ramprogram – forskningsområden och -prioriteringar, regler för deltagande, modellkontrakt och avtal, ansökan, juridiska frågor, att hitta partner, forskarrörlighet m.m.

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen

Rådets uppgift är att stödja de svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Sydostasien. De underlättar kontakterna mellan enskilda och myndigheterna.

Räddningsverk, Statens, SRV

Räddningsverket är en statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle. RSV sprider kunskap och arbetar med föreskrifter, råd och stöd för att minska antalet olyckor och deras effekter.

Rättshjälpsmyndigheten

Myndigheten handlägger samtliga ärenden enligt rättshjälpslagen som inte finns hos domstol. I ärenden som finns hos domstol verkställer myndigheten domstolens beslut i rättshjälpsfrågor.

Rättsmedicinalverket, RMV

Rättsmedicinalverket (RMV) är central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik.

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund, SST

SST är en statlig myndighet som delar ut bidrag till trossamfund. På SST:s hemsida kan du läsa om bidragsformer, vem som får bidrag och vilka regler som gäller för bidragen.

Sameskolstyrelsen

Sameskolstyrelsen förvaltar de statliga sameskolorna, som omfattar årskurs ett till sex. I skollagen står det att samers barn får fullgöra sin skolplikt i sameskolan istället för i den kommunala grundskolan.

Sametinget

Sametinget är en blandning av folkvalt parlament och statlig förvaltningsmyndighet med avgränsade och lagreglerade arbetsuppgifter.

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Sida, styrelsen för internationellt utvecklingssamararbete, är en statlig myndighet som hör till Utrikesdepartementet, UD, vars mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor.

Sjunde AP-fonden

Fonden har som sin enda uppgift att förvalta premiepensionsmedel för svenska folket. För förvaltningen gäller samma regler som för privata värdepappersfonder och fondbolag, som deltar i förvaltningen av premiepensionsmedlen.

Sjätte AP-fonden

Sjätte AP-fonden förvaltar allmänna pensionsmedel med uppdraget att skapa långsiktigt hög avkastning och hålla en tillfredsställande riskspridning genom placering av riskkapital i små och medelstora, svenska tillväxtföretag och därigenom bidra till utvecklingen av det svenska näringslivet.

Sjöfartsverket, SjöV

Sjöfartsverket är ett affärsverk inom transportsektorn. Verket svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet.

Skatteverket

Rikskatteverket, RSV och landets tio regionala skattemyndigheter bildade den 1 januari 2004 den nya myndigheten Skatteverket.

Skogsstyrelsen , SVO

Skogsvårdsorganisationen, SVO, är en statlig organisation som verkar för att Sveriges skogar skall skötas på ett bra och miljöriktigt sätt enligt de riktlinjer som beslutas av riksdag och regering.

Skolverket

Skolverket är central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet är att ange mål för att styra, att informera för att påverka och att granska för att förbättra.

Skolväsendets överklagandenämnd

Skolväsendets överklagandenämnd är en egen myndighet som har till uppgift att pröva vissa överklagade beslut enligt skollagen och grundskoleförordningen. Beslut som i huvudsak berör elever inom det offentliga skolväsendet.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter och är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och är en resurs i miljöarbetet.

Smittskyddsinstitutet, SMI

Smittskyddsinstitutet (SMI) är central expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är nationell expert- och tillsynsmyndighet för verksamhet som rör socialtjänst, hälsoskydd, smittskydd och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen verkar för att insatserna på dessa områden har god kvalitet och fördelas efter behov. Insatserna ska också vara kostnadseffektiva inom tilldelade resurser och i enlighet med lagstiftningen.

Specialpedagogiska institutet, SIT

Specialpedagogiska Institutet, SIT, är en statlig myndighet som arbetar med handikappfrågor i skolan.

Specialskolemyndigheten, SPM

Specialskolemyndigheten, SPM, består av Sveriges sex statliga specialskolor och ett centralt kansli.

Språk- och folkminnesinstitutet, SOFI

Språk- och folkminnesinstituet (SOFI) är en statlig myndighet vars uppgift är att på vetenskaplig grund öka kunskaperna om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn.

Statistiska centralbyrån, SCB

SCB är en central förvaltningsmyndighet för den officiella statistiken och för annan statlig statistik och har i denna egenskap även i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell

statistik.

Statskontoret

Statskontoret är en stabsmyndighet till regeringen. Vi arbetar på regeringens uppdrag med att på olika sätt främja utvecklingen av en rättssäker, demokratisk och effektiv offentlig sektor.

Strålskyddsinstitut, Statens, SSI

Statens strålskyddsinstitut (SSI) har ansvar för att de skadliga effekterna av strålning på människor och miljö i Sverige ska vara så små som möjligt.

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF

Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, arbetar med medieberedskap, totalförsvarsiformation, opinionstudier samt information om M/S Estonias förlisning.

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en central myndighet under Utrikesdepartementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll.

Svenska Filminstitutet

Stiftelsen Svenska Filminstitutet har en ledande roll inom svenskt filmliv med uppdrag att lyfta fram, stärka och utveckla filmen i kultur och samhällslivet.

Svenska institutet, SI

Svenska institutet (SI) har just som uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att stödja utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.

Svenska kraftnät, Affärsverket

Svenska Kraftnät sköter stamnätet för elkraft och har systemansvaret för den svenska

elförsörjningen. Detta ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert.

Svenska Språknämnden

Språknämnden har till uppgift att följa svenskans utveckling i tal och skrift. Vi ger ut ordböcker och andra språkböcker samt tidskriften Språkvård, erbjuder språkrådgivning och föredrag, bedriver språkforskning och verkar för nordiskt samarbete i språkfrågor.

Svenskt biografiskt lexikon, SBL

Svenskt biografiskt lexikon, SBL, är ett vetenskapligt och populärvetenskapligt standardverk som började utges 1917, sedan 1962 i statlig regi. Hittills har 31 tjocka band producerats vilket gör SBL till det största uppslagsverket i Norden efter Svenska Akademiens ordbok.

Sveriges författarfond

Sveriges författarfond förmedlar den statliga biblioteksersättningen som utgår till upphovsmän till litterära verk för användningen av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken.

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.

Sveriges teatermuseum

Säkerhetspolisen, SÄPO

Säkerhetspolisen bedriver polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.

Det görs för att skydda demokratin, medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, Sveriges politiska oberoende och den nationella säkerheten.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet vars uppgift är att se till att läshandikappade personer får tillgång till litteratur på medier som är anpassade för dem.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet, vars kompetens ska nyttiggöras i alla samhällssektorer. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning till nytta för försvar och säkerhet.

Tredje AP-fonden

AP3 är en av fyra buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Riksdagen har givit alla fyra fonderna samma entydiga uppdrag: att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation till vårt åtagande i pensionssystemet.

Tullverket

Tullverkets uppgifter är knutna till handeln med varor och varuflödet över gränserna.

Turistdelegationen

Turistdelegationen, statlig myndighet för strategier, statistik och samordning inom svensk turism.

Ungdomsstyrelsen

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd.

Utlandslönenämnd, Statens, UtN

Statens utlandslönenämnd, UtN, har som uppgift är att bestämma anställningsvillkoren för statligt anställda med utlandsstationering.

Utsädeskontroll, Statens

Statens Utsädeskontroll (SUK) är landets officiella myndighet för kontroll av utsädeskvaliteter inom lantbruks-, köks- och prydnadsväxtområdet.

Valideringsdelegationen

Valideringsdelegationen ska medverka till ett utvecklat förhållningssätt inom validering, synliggöra pågående verksamhet samt verka för ett utvecklat samarbete mellan samtliga parter på området.

Genom att skapa bra förutsättningar och hög effektivitet ska de nationella och internationella valideringsfrågorna få ökad uppmärksamhet.

Valmyndigheten

Valmyndigheten har som främsta uppgift att planera och genomföra val och folkomröstningar på ett sätt som möjliggör demokratisk insyn och medborgerligt inflytande och som ger legitimitet åt valen.

Valen ska genomföras med maximal tillförlitlighet och effektivitet.

VA-nämnd, Statens

Statens va-nämnd handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen) och lagen (1976:839) om Statens va-nämnd. Nämnden är första instans för mål från hela landet. Nämndens beslut kan överklagas till Miljööverdomstolen och vidare till Högsta domstolen.

Verket för högskoleservice, VHS

Verket för högskoleservice (VHS) är en statlig myndighet inom utbildningssektorn. VHS främsta uppgift är att ge service och stöd till universitet och högskolor. Finansiering av verksamheten sker genom uppdragsintäkter. VHS genomför samordnad antagning till universitet och högskolors programutbildningar.

Verket för innovationssystem, VINNOVA

Regeringen har i sin instruktion gett VINNOVA i uppgift att: ”främja utvecklingen av effektiva svenska innovationssystem inom verksamhetsområdena teknik, transport, kommunikation och arbetsliv.”

Verket för näringslivsutveckling, NUTEK

NUTEK är Sveriges centrala näringspolitiska myndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt i hela landet. Genom finansiering, information och rådgivning och stöd till program och processer arbetar NUTEK för att stärka förutsättningarna för tillväxt i näringsliv och regioner.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation.

Veterinära ansvarsnämnden

Veterinära ansvarsnämnden prövar bland annat frågor om diciplinansvar för veterinärer samt återkallelse av legitimation.

Veterinärmedicinska anstalt, Statens

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, är en veterinärmedicinsk expert- och uppdragsmyndighet som verkar för en god djur- och folkhälsa, en god miljö samt en uthållig livsmedelsproduktion.

Väg- och transportforskningsinstitut, Statens

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är internationellt framstående inom forskning och utveckling för transportsektorn och arbetar med samtliga trafikslag.

Vägverket, VV

Vägverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter. Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard och att det är tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.

Växtsortnämnd, Statens

Växtsortnämnden handlägger ärenden enligt nu gällande växtförädlarrättslag (1997:306) och enligt utsädesförordningen (2000:1330). Nämnden är även nationellt organ för EG:s växtförädlarrätt och EG:s gemensamma sortlistor för lantbruks- och köksväxter.

Åklagarmyndigheten

Sedan den 1 januari 2005 finns landets åklagare samlade i en enda myndighet

Åklagarmyndigheten. Undantaget är, liksom förut, åklagarna inom Ekobrottsmyndigheten.

Överklagandenämnden för högskolan, ÖNH

Överklagandenämnden för högskolan är en myndighet som har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut fattade inom högskolesektorn och sektorn för kvalificerad yrkesutbildning.

Överklagandenämnden är sista instans i dessa ärenden, det vill säga det går inte att överklaga Överklagandenämndens beslut.

Överklagandenämnden för studiestöd, ÖKS

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut. Allt du behöver veta för att överklaga ett beslut finns samlat på

den här webbplatsen.

Överklagandenämnden för totalförsvaret, ÖNT

ÖNT har i första hand till uppgift att pröva överklaganden från totalförsvarspliktiga (Pliktärenden).

Exempel på sådana beslut är: inskrivning för värnplikt eller civilplikt, uppskov med tjänstgöring, vissa förmåner m.m. De överklagade besluten har i regel fattats av Pliktverket eller av något förband inom Försvarsmakten.

Svensk Myndighetskontroll: En kriminell polis är en effektiv polis


Apropå Insider i TV3 i går. Ge polisen en chans att lösa brott.
Även om dom ibland måste steppa lite utanför lagen.
Debatten om denna s.k personliga integritet står mig upp i halsen. Den håller ju på att stoppa allt smart polisarbete.
Släpp ut poliser på stan för att sälja knark.
Släpp ut gamla tanter ( Poliser ) på stan – med stinna handväskor.
Preparera bilar som ”kriminella idioter” ska lockas att stjäla.
Detta kallas brottsprovokation.
Visst – det finns nackdelar. Men kanske några kriminella dårar ( tjallare ) måste få slippa straff – för att en större skara bovar ska komma bakom galler.”

Ovanstående är inledningen på en debattråd i aftonbladets Forum. Då jag tycker tanken med poliser som ”steppar” utanför lagen är en tanke så satte jag mig ner och skrev så här:

Nu ska vi se om jag har förstått trådskaparen rätt.

Vad du säger är alltså att polisen ska få bryta mot lagen för att syftet är gott? Eller annorlunda uttryckt, för att beivra brott måste man begå brott? En kriminell poliskår vore följaktligen mer effektiv än en hederlig? Smart polisarbete är olagligt polisarbete?

Intressanta tankar. Hur långt menar du att polisen ska driva den sortens utredningar? Vid en infiltration av nån av alla maffior som sägs operera här, hur långt ska infiltratören vara med?

En annan intressant grupp ur ekonomisk synvinkel är dom som anlitar svart arbetskraft. Vi borde kanske anställa en grupp på skattemyndigheten som satte upp fejkade firmor inom t.ex målning, renovering, bilmek och ett antal ytterligare områden där vi vet att det anlitas svart arbetskraft.

En sån firma skulle ju dessutom kunna ha platsannonser ute o hålla anställningsintervjuer där man erbjuder sökande att jobba svart för att sedan sätta dit dom för förberedelse till skattebedrägeri och alla hus o bilägare som förklarara sig villiga att anlita svart arbetskraft likaså.

Sen tycker jag vi tar en annan grupp för häleribrotten. Där ska vi tillämpa samma resonemang som man gör för narkotikabrotten. Vi slår mot slutanvändaren!! Så erbjud folk att handla prylar som några poliser då helst får stjäla på riktigt för att det ska vara äkta stöldgods o så får vi fast en massa kriminella för häleri.

Fast det är klart, då skulle ju provokationerna i ovanstående fall leda till att vi satte fast en massa hederliga Svenssons och inte ”de kriminella idioterna” eller vad det nu var du kallade dom.

En annan positiv effekt får vi ju också med detta och det är att vi måste bygga fler fängelser o det ger ju jobb! Med strängare straff kan vi också hålla de kriminella dårarna som jag beskrev ovan, borta från gatorna längre. Måste ju vara värt en 2000:- per dag o intagen för tänk så brottsligheten skulle sjunka.

En devis att gå till val på kanske: ”En kriminell polis är en effektiv polis!”

Det som verkligen oroar mig nu är att någon faktiskt ska ta mig på allvar………

Svensk Myndighetskontroll: Får vi färre myndigheter då nya skapas?


Läste just att moderaterna och alliansen är stolta över att ha inrättat en ny myndighet, Skolinspektionen med Generaldirektör och allt. Själv tycker jag att den nya myndighetens uppgifter mycket väl kunde ha fullgjorts av skolverket.

I juni beslutades om en annan ny myndighet, den domstolsliknande varianten för att pröva sökområdesansökningar enl. FRA lagen, som nu ser ut att försvinna till förmån för en riktig domstol.

Jag vill bestämt minnas att alliansen alltid talat om en rejäl minskning av antalet myndigheter men det tycks inte gå så bra det heller.

Jag ska under dagen försöka hitta en siffra på nettot nya myndigheter – nedlagda myndigheter för att se hur det verkligen går med den ambitionen. Den som har lust tittar på listan nedan och får på så sätt ett begrepp om hur stort myndighetssverige faktiskt är.


Alkoholkommittén

Arbetar för att minska alkoholkosumtionen i Sverige, samt att minska skadorna som åsamkas individen, familjen och samhället.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt – och utan avgift för parterna – pröva konsumenttvister.

Ambassader och konsulat

Sverige har 104 utlandsmyndigheter, vilka inkluderar ambassader, representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med de cirka 400 honorärkonsulaten bildar de utrikesrepresentationen.

Andra AP-fonden

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet.

Ansvarsnämnd, Statens

Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar.

Arbetsdomstolen, AD

Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister.

Arbetsgivarverket

Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga myndigheter och affärsverk. I organisationen ingår också andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området.

Arbetslivsinstitutet

Arbetslivsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum för arbetslivsfrågor. På uppdrag av regeringen bedriver institutet forskning, utveckling och kunskapsförmedling.

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS

Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, som är en del av Arbetsmarknadsverket, AMV, har i uppdrag att svara för den nationella arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmiljöverket

Verkets övergripande mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.

Arvsfondsdelegationen

Om en avliden person saknar make eller närmare släktingar och inte har skrivit ett testamente tillfaller egendomen Allmänna arvsfonden.

Banverket, BV

Banverket är den myndighet som ansvarar för järnvägen i Sverige.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Beredning för medicinsk utvärdering, Statens, SBU

SBU är en fristående myndighet som kritiskt granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom.

Bergsstaten

Bergsstaten är den myndighet i Sverige som beslutar om tillstånd för prospektering och gruvor.

Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvorna och lämnar information.

Biografbyrå, Statens

Statens biografbyrå förhandsgranskar all film som skall visas offentligt, och beslutar t.ex. om åldersgräns.

Bokföringsnämnden, BFN

BFN är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. Nämnden ger ut allmänna råd och informationsmaterial om tillämpningen av framför allt bokföringslagen och årsredovisningslagen.

Bolagsverket

Bolagsverket hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar. Bolagsverket fattar även beslut i likvidationer.

Bostadskreditnämnd, Statens, BKN

BKN-systemet är en del av statens insatser för att främja bostadsförsörjningen och administreras av Statens bostadskreditnämnd.

Boverket

Boverket är nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende.

Arbetar på uppdrag av riksdag och regering för att människor ska få möjlighet till ett bra vardagsliv i ett hållbart samhälle.

Brottsförebyggande rådet, BRÅ

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet och ska bistå rättsväsendets myndigheter i deras kunskaps- och metodutveckling.

Brottsoffermyndigheten, BrOM

Brottsoffermyndigheten är en nationell statlig myndighet som har som övergripande mål att främja brottsoffrens rättigheter, behov och intressen.

Centrala studiestödsnämnden, CSN

CSN är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier.

Datainspektionen

Datainspektionen är en central förvaltningsmyndighet som har till uppgift att skydda människors privatliv i IT-samhället. Genom bland annat fältinspektioner och enkätinspektioner kan de granska alla som behandlar personuppgifter i Sverige – företag, myndigheter och organisationer.

Djurskyddsmyndigheten

Djurskyddsmyndigheten har det övergripande ansvaret för allt djurskydd enligt djurskyddslagen.

Ekobrottsmyndigheten, EBM

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige.

Ekonomistyrningsverket

ESV utvecklar den ekonomiska styrningen för regering, Regeringskansliet och andra statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser av statens ekonomi.

Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. Vi arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade och utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio och telekommunikation och andra apparater.

Energimyndighet, Statens (STEM)

Energimyndigheten arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser på energiområdet. Detta görs i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.

EU-stafetten (EU 2004-kommittén)

EU 2004-kommitténs webbplats är kommitténs centrala förmedlare av information om framtidsfrågorna och framtidsdebatten. På webbplatsen publiceras löpande reportage, notiser, krönikor, intervjuer och pressklipp om debatten om EU:s konstitution och framtid.

Exportkreditnämnden, EKN

Exportkreditnämnden (EKN) har som uppgift att främja svensk export genom att utfärda garantier.

Verksamheten ska ge den svenska exporten ett stöd som motsvarar det som konkurrenterna i andra länder kan erhålla och ska samtidigt vara självbärande.

Fastighetsmäklarnämnden

Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en central förvaltningsmyndighet för frågor som rör registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.

Fastighetsverk, Statens, SFV

Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar statens egendomar såsom våra nationalbyggnader, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt statens skog och mark.

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Uppdraget från allmänheten – riksdag och regering – är att bidra till att det finansiella systemet fungerar effektivt och uppfyller kravet på stabilitet. De ska också verka för ett gott konsumentskydd i finanssektorn.

Fiskeriverket

Fiskeriverket är den centrala myndigheten för fiske och fiskevård i Sverige och skall arbeta för en ansvarsfull hushållning med fiskresurserna inom ramen för riksdagens beslutade miljökvalitetsmål.

Fjärde AP-fonden

Fjärde AP-fonden förvaltar svenska folkets pensionspengar.

Folkhälsoinstitut, Statens

Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan.

Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.

Fonden för fukt- och mögelskador, Småhusskadenämnden

Småhusskadenämnden (Fonden för fukt och mögelskador) är en statlig myndighet som lämnar bidrag till kostnaderna för att åtgärda fukt- och mögelskador i småhus.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och trygghet.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Fortifikationsverket, FORTV

Fortifikationsverkets uppgift är att tillhandahålla av försvaret efterfrågade lokal-, mark-och anläggningsresurser.

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.

Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar svenska folkets pensionspengar.

Försvarets materielverk, FMV

FMV är en civil, statlig myndighet direkt under regeringen vars fokus är att styra utformningen och upphandlingen av ny materiel, där produkterna ska anpassas till det framtida nätverksbaserade försvaret.

Försvarets radioanstalt, FRA

FRA (Försvarets radioanstalt) är den svenska signalunderrättelseorganisationen, vilken bedriver signalunderrättelsetjänst som stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Försvarsmakten

Försvarsmakten är en myndighet under riksdag och regering med överbefälhavaren (ÖB) som chef.

Försäkringskassan

Försäkringskassan administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen.

Försäkringskassan har 16 000 medarbetare. I varje län finns ett länskontor. Totalt finns cirka 240 försäkringskontor. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Gentekniknämnden

Gentekniknämnden har som uppgift att följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet.

Geotekniska institut, Statens

Statens geotekniska institut (SGI) verkar för att frågor om mark och vatten hanteras rätt i samband med planering och byggande. SGI:s verksamhet bygger på ett nära samspel mellan forskning, rådgivning och information inom markanvändning, markbyggande, naturresursplanering och miljövård.

Glesbygdsverket

Glesbygdsverket är en statlig myndighet som rapporterar om utvecklingen i glesbygds-, landsbygds- och skärgårdsområden.

Granskningsnämnden för radio och TV

Granskningsnämnden för radio och TV är en statlig myndighet som i efterhand granskar sända radio- och TV-program.

Handelsflottans kultur- och fritidsråd, HKF

HKF ska så effektivt som möjligt erbjuda sjömän ett meningsfullt och attraktivt fritids- och kulturliv.

Handikappombudsmannen

Handikappombudsmannen, HO, är en statlig myndighet som arbetar för dig som har

funktionshinder. HO bevakar dina rättigheter och intressen. Målet för arbetet är full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för människor med funktionshinder.

Handisam

Handisam – Myndigheten för handikappolitisk samordning – är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att samordna och driva på i svensk handikappolitik.

Haverikommission, Statens, SHK

Statens haverikommission (SHK) utreder såväl civila som militära olyckor oavsett om de inträffar till lands, till sjöss eller i luften. Ett tillbud till en olycka kan också undersökas om detta kunnat leda till en allvarlig olycka.

Hovrätten för Nedre Norrland

Hyresnämnden

Om en hyresvärd och en hyresgäst inte kan komma överens i en fråga som rör hyresförhållandet eller en bostadsrättsförening och en bostadsrättshavare inte kan komma överens i en fråga som rör upplåtelsen, kan endera parten – eller båda – vända sig till hyresnämnden för att få hjälp att lösa tvisten.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Nämnden har till uppgift att utreda och besluta i ärenden rörande disciplinpåföljder – varning och erinran – och vissa behörighetsfrågor – återkallande och återfående av legitimation samt begränsning av receptförskrivningsrätt och återfående av sådan – rörande hälso- och sjukvårdspersonal.

Högskolans avskiljandenämnd, HAN

Högskolans avskiljandenämnd prövar ärenden om att avskilja studenter från högskoleutbildning efter anmälan från rektor vid ett universitet eller en högskola.

Högskoleverket, HSV

Högskoleverket är en central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.

Högskoleverket bidrar med underlag som kan användas för att förändra, förbättra och förnya verksamheten inom högskolesektorn och genomför tillsyn av universitet och högskolor för att säkerställa studenternas rättssäkerhet.

Högsta domstolen, HD

Högsta domstolens huvuduppgift är att skapa prejudikat – vägledande avgöranden – som visar hur lagarna ska tolkas och hur olika rättsliga problem ska lösas. HD är sista instans för tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. För att HD ska ta upp och avgöra ett överklagat mål krävs prövningstillstånd.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är förvaltningsmyndighet för tillsyn över

arbetslöshetsförsäkringen, d.v.s. arbetslöshetskassorna och Arbetsmarknadsverket (AMV).

Inspektionen för strategiska produkter, ISP

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den statliga myndighet som kontrollerar Sveriges export av krigsmateriel och andra s.k. strategiska produkter. ISP är också nationell myndighet för FN:s Konvention om förbud mot kemiska vapen

Institut för ekologisk hållbarhet, Statens, IEH

Institutet för ekologisk hållbarhet är en statlig myndighet som har regeringens uppdrag att rapportera miljöeffekter, goda exempel, forskningsrön och att öka samverkan mellan offentlig sektor, forskning och företag.

Institut för kommunikationsanalys, Statens, SIKA

SIKA är en myndighet under Näringsdepartementet som arbetar med utredningar, statistik, prognos och analysmetoder inom transport- och kommunikationsområdet. SIKA ska verka för att medborgarna och näringslivet i Sverige får goda, miljövänliga och säkra transporter som är samhällsekonomiskt effektiva och långsiktigt hållbara.

Institut för psykosocial medicin, Statens, IPM

IPM Institutet för Psykosocial Medicin är en statlig forskningsmyndighet under

Socialdepartementet som utvecklar och värderar psykosociala och psykosomatiska aspekter på olika hälso- och sjukdomsprocesser.

Institut för särskilt utbildningsstöd, Statens, SISUS

Statens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus, främjar möjligheterna till utbildning för unga och vuxna med funktionshinder. Sisus verkar också för förbättrat bemötande av personer med funktionshinder.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Näringsdepartementet. IFAU ska främja, stödja och genomföra: utvärdering av

arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder, studier av arbetsmarknadens funktionssätt och utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.

Institutet för rymdfysik, IRF

Institutet för rymdfysik, IRF är ett statligt forskningsinstitut som bedriver experimentell grundforskning i rymdfysik.

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, är en statlig myndighet med ansvar för

omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.

Institutet för tillämpad matematik, ITM

Stiftelsen tillämpad matematik är en förening av företag. Föreningens ändamål är att främja forskning inom tillämpad matematik samt praktisk användning av dess resultat, för utveckling av konkurrenskraften för i Sverige verksamma företag och organisationer.

Institutionsstyrelse, Statens, SiS

Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i åldern 12-21 år av sociala skäl samt vuxna missbrukare.

Insättningsgarantinämnden, IGN

Insättningsgarantinämnden, IGN, hanterar Insättningsgarantin och Investerarskyddet.

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. IPK stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.

Invest in Sweden Agency, ISA

Invest in Sweden Agency (ISA) är en statlig myndighet som hjälper och informerar utländska investerare om affärsmöjligheter i Sverige.

Jordbruksverk, Statens

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring. Det innebär bland annat att verket följer, analyserar och håller regeringen informerad om utvecklingen inom näringarna samt verkställer de politiska besluten inom verksamhetsområdet.

Justitiekanslern, JK

Justitiekanslern, JK, har tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera att lagar och andra författningar efterlevs.

Jämställdhetsombudsmannen, JämO

Jämo är en statlig myndighet som övervakar att kvinnor och män i arbetslivet och studenter i högskolan har lika rättigheter oavsett kön.

Järnvägsstyrelsen

Järnvägsstyrelsen är en ny självständig myndighet med uppgift att handlägga frågor enligt den nya järnvägslagen och enligt lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Kammarkollegiet

Målet för Kammarkollegiets verksamhet är att bidra till en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet.

Kommerskollegium

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik och arbetar för en öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU.

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet tar fram prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige och analyserar den ekonomiska utvecklingen både i Sverige och internationellt och bedriver forskning med anknytning till detta.

Konkurrensverket, KKV

Konkurrensverket är den myndighet som övervakar att företagen följer konkurrenslagen. De föreslår också regeländringar som skulle vara bra för konkurrensen, sprider information om vilka regler som gäller och ger bidrag till forskning om konkurrens.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden stödjer professionella konstnärers arbete, utveckling och internationella kontakter och håller sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor.

Konstråd, Statens

Statens konstråds övergripande mål är att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. Statens konstråd arbetar för att samtidskonstens alla yttringar ska ges möjlighet att avspegla sig i samhällsmiljön. Detta gör Konstrådet genom att förvärva samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet.

Konsumentverket, Konsumentombudsmannen (KO)

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen.

Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan.

Kriminaltekniska laboratorium, Statens, SKL

SKL är en del av polisväsendet, men utgör en självständig myndighet, med huvuduppgiften att som

ett opartiskt expertorgan utföra kriminaltekniska undersökningar i brottmål åt rättsväsendets

myndigheter.

Kriminalvården

Kriminalvården är en del av det svenska rättsväsendet och ska tillsammans med polis, åklagare och

domstolar minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Krisberedskapsmyndigheten

KBM är en myndighet med uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det

svenska samhället.

Kulturråd, Statens

Statens kulturråd, i dagligt tal Kulturrådet, är central förvaltningsmyndighet inom kulturområdet.

Kulturrådets övergripande uppdrag är att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering

och riksdag beslutar om.

Kungliga biblioteket, KB

Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. Detta betyder att biblioteket bland annat samlar in

allting som trycks och ges ut i Sverige. Dessa skrifter får inte lånas hem utan måste läsas i

biblioteket.

Kustbevakningen, KBV

Kustbevakningen, KBV, har ständig beredskap för miljöräddning. – för ökad säkerhet KBV

övervakar även sjötrafiken, utövar sjösäkerhetstillsyn, ansvarar för gränskontrollen till sjöss och har

ständig beredskap för sjöräddning. De kontrollerar fisket till sjöss och landningar av fisk i svenska

hamnar.

Kärnavfallsfondens styrelse

Kärnavfallsfondens styrelse är en statlig myndighet, med huvuduppgift att förvalta

Kärnavfallsfonden. Styrelsen skall ta emot avgifter från innehavare av kärnkraftsreaktorer. Dessa

avgifter skall bekosta framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Kärnkraftinspektion, Statens, SKI

Statens kärnkraftinspektion, SKI, är den myndighet som kontrollerar att de som har tillstånd att

bedriva kärnteknisk verksamhet uppfyller de krav som ställs: på säkerhet vid drift av

anläggningarna, på kontrollen av kärnämnen samt på hantering och slutförvaring av kärnkraftens

avfall. SKI ska också verka för att säkerhetsarbetet utvecklas.

Lagrådet

Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran av

regeringen eller av riksdagsutskott.

Lantmäteriverket

Lantmäteriet förser samhället, privatpersoner och företag m.fl. med geografisk information i form

av kartor, flyg- och satellitbilder i Sverige.

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

De tre museerna Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska museet utgör tillsammmans med

Enheten för konservering & foto myndigheten Livrustkammaren, Skoklosters slott, Hallwylska

museet.

Livsmedelsekonomiska institutet

Livsmedelsekonomiska institutet är en ekonomisk analysmyndighet inom jordbruks- och

livsmedelsområdet.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är en statlig myndighet som ska arbeta för säkra livsmedel av hög kvalitet,

redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Redlighet i livsmedelshanteringen innebär att konsumenterna ska kunna lita på märkningen vad

gäller matens sammansättning, vikt, hållbarhetoch ursprung.

Ljud- och bildarkiv, Statens, SLBA

Statens ljud- och bildarkiv har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer,

skivor, kassetter, multimedier och videor. Statens ljud- och bildarkiv är också ett av Europas största

forskningsarkiv inom ovanstående områden.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan

spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. De bevakar konsumenternas

intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som

spelande kan medföra.

Luftfartsstyrelsen

Luftfartsstyrelsens huvuduppgift är att främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil

luftfartoch verka för att regeringens transportpolitiska mål uppnås.

Luftfartsverket, LFV

Luftfartsverket, LFV, ansvarar för drift och utveckling av statens flygplatser för civil luftfart, för

flygtrafiktjänst i fred för civil och militär luftfart, samt för utbildning av flygledare.

Läkemedelsförmånsnämnden

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att pröva om ett

läkemedel eller en förbrukningsartikel ska ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras av

samhället.

Läkemedelsverket, LV

Läkemedelsverket är till för patienternas och allmänhetens säkerhet. Målet med vår verksamhet är

att den som använder ett läkemedel ska känna sig trygg i att läkemedlet är säkert och effektivt,

attdet är av hög kvalitet och att det ger minsta möjliga biverkningar.

Nationella sekretariatet för genusforskning

Nationella sekretariatet för genusforskning överblickar genusforskningen i Sverige samt sprida dess

resultat. De arbetar även för ett ökat medvetande om genusperspektivets betydelse samt, analyserar

dess status och utvecklingsmöjligheter inom alla vetenskapsområden.

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Nationellt centrum för flexibelt lärande har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom

att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning och

arbetsliv.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ska vara pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i

samhället. Deras stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och

förmedla kunskap, formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera.

Nordiska Afrikainstitutet, NAI

Institutet har till uppgift att i Norden främja och driva vetenskaplig forskning om Afrika samt

främja samarbete och kontakter mellan nordiska och afrikanska forskare. Det är ett

dokumentationscentrum för forskning och studier om Afrika och informerar om afrikaforskning och

aktuella afrikanska förhållanden.

Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden

Nämnden för elektronisk förvaltning, e-nämnden, uppgift är att stödja utvecklingen av ett säkert och

effektivt elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter och mellan myndigheter och enskilda.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nämnden för hemslöjdsfrågor tar initiativ till, planerar, samordnar och gör insatser för att främja

hemslöjden. Nämnden fördelar inom sitt verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande

verksamhet.

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) utses av regeringen.

Myndigheten skall arbeta mot homofobi, och verka för att diskriminering på grund av sexuell

läggning inte skall förekomma på några områden av det svenska samhällslivet.

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO

DO hjälper dig som har blivit utsatt för etnisk eller religiös diskriminering att ta till vara dina

rättigheter. De kan ge dig råd, juridiskt stöd och föra din talan vid en rättegång. De kan däremot inte

ändra domar, utdöma straff eller gå in i pågående rättegångar.

Patent- och registreringsverket, PRV

Patent- och registreringsverket (PRV) ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och

design. De ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter.

PRV erbjuder även uppdragstjänster och kurser inom alla våra områden.

Pensionsverk, Statens, SPV

Statens pensionsverk har som uppgift att beräkna och utbetala tjänstepensioner och andra

avtalsförmåner för anställda inom statsförvaltningen.

Pliktverket

Pliktverket ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av

totalförsvarspliktiga. Myndigheten stöder även militära och civila utbildningsanordnare under de

totalförsvarspliktigas utbildning och tjänstgöring.

Polarforskningssekretariatet

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja och samordna svensk polarforskning. Det innebär

bl.a. att följa och planera forskning och utvecklingsarbete samt organisera och genomföra

expeditioner i Arktis och Antarktis.

Post- och telestyrelsen, PTS

PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra

kommunikationstjänster. Visionen konkretiseras i fyra målområden, konsumenternas intressen i

centrum, effektiv konkurrens, Effektivt resursutnyttjande, Säker kommunikation.

Premiepensionsmyndigheten, PPM

Premiepensionsmyndigheten, PPM, ansvara för ditt och andras premiepensionskonton.

Presstödsnämnden

Presstödsnämnden är en statlig myndighet som har till uppgift att värna mångfalden på

dagstidningsmarknaden. Denna uppgift fullgör Presstödsnämnden genom att fördela det statliga

stödet till dagspressen.

Svensk Myndighetskontroll: En tystnadens kultur breder ut sig


"verksamheten har stora brister i möjligheten att 
tillämpa och säkerställa efter
levnaden av gällande
regler", skriver
tidningen Riksdag & Departement.

En påtaglig ovilja finns att rapportera brister
uppåt i organisationen och
en tystnadens kultur
breder ut sig."

Så är det på UD enligt en rapport jag läste på
text-TV idag.

Vad säger Carl Bildt, är detta något som även skulle
kunna ske på FRA?

Svensk Myndighetskontroll: Ingen vet just nu vad han talar om.


Eftersom jag fått flera frågor på temat ”vad händer nu då” så försöker jag på nytt att sammanfatta hur jag ser på läget i FRA frågan.

Ett gigantiskt problem som lägger hinder i vägen för i stort sett all debatt just nu är att det faktiskt är så att ingen idag egentligen vet vad det är vi diskuterar. De 15 punkterna får idag närmast betraktas som viljeyttringar och som sådana ser jag inget fel på dom. Det saknas några men det är svårt att i sak invända mot de femton eftersom alla på ett eller annat sätt möter något av de krav som nejsidan ställt.

För att nu, efter den överenskommelse som slutits, lyckas få regeringen eller ens ett par av de tidigare ledamöterna att vända en gång till så krävs en opinionsstorm som är starkare än den som blåst hittills. Enda alternativet till den stormen är någon form av skandal inom detta område som då i sin tur väcker den storm som krävs. Jag har skrivit detta tidigare men något ytterligare alternativ ser jag inte i nuläget.

Här uppstår problem i en argumentation som syftar till att åter få fart på en opinion. Jag kan se mannen med de ledsna hundögonen stå i televisionen och inför folket räkna på fingrarna vartefter han prickar av eftergift efter eftergift och på så sätt visar hur fantastiskt lyssnande och tillmötesgående regeringen varit.
Dessutom så kan han och Tolgfors och ytterligare några nyttiga idioter nu med några enkla retoriska debattknep få alla, oavsett vilka skäl eller bevekelsegrunder för övrigt som man kan ha för att fortfarande säga nej, att framstå som sällsynt besvärliga kverulanter och inget mer.

Den allmänna debatten har man en möjlighet att vinna med enkla och tydliga argument som massavlyssning som den var utformad innan detta förslag. Som förslaget ser ut just nu så skulle jag som ansvarig minister le lite och sedan bara hänvisa till att ”just frågor om vem som ska avlyssnas,inriktning o hela baletten, ja det får man helt enkelt fråga den nya domstolen om. Enligt det nya förslaget så ska ju även försvarsministerns behov av avlyssning först domstolsprövas och att säga mer än så här skulle kunna innebära att ministern hamnar inför KU o det vill man ju inte så inga fler kommentarer.”

Men återigen så är det så som jag sagt tidigare att jag är ju inte säker på vad det är jag talar om just nu så låt oss avvakta och se hur den skrivning av lagen som man nu gör kommer att se ut. Låt oss sedan utifrån den göra vår bedömning och agera i enlighet med den. En stor fördel uppstod ändå för oss på nejsidan då det beslutades att ändamålen med spaningen skall anges i lag isf i förordning eftersom det också betyder en längre remisstid och följaktligen även en möjlighet för bloggosfären att analysera förslaget ordentligt för att sedan kunna avleverera vårt eget ”remissyttrande” så att det hörs ordentligt.

Vi, tillåter jag mig att hävda, i bloggvärlden har under de månader som gått vunnit en hel del respekt och de fnysande föraktfulla kommentarerna om bloggandet har till stor del försvunnit om man jämför med hur det såg ut för några månader sedan. Låt oss även av detta skäl fortsätta att agera på ett klokt sätt och koncentrera krafterna på att se till att behålla den trovärdighet och respekt vi vunnit. Går den förlorad genom t.ex häftiga manifestationer av någon sort så försvinner också alla möjligheter att fortsättningsvis kunna påverka överhuvudtaget och bloggåsikter kommer åter att marginaliseras.

Som slutord så skulle jag kunna påstå att alldeles oavsett om dessa 15 punkter nu skrivs på ett tillfredsställande sätt så innebär det alls inte att kriget är över. Det kan emellertid betyda att vi går ifrån det frontalkrig som varit till en annan typ av krigföring. Motståndaren kan sägas ha retirerat från själva frontavsnittet för att omgruppera och därigenom förändra såväl sin taktik som sin strategi. Om vi inte anpassar oss efter detta och själva gör nödvändiga förändringar för att möta detta så har vi förlorat och de 15 punkterna kan visa sig ha varit en ren pyrrusseger.

Svensk Myndighetskontroll: Guillo har rätt, straffansvar behövs.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article3409858.ab

Jan Guillos krönika i dagens Aftonbladet är precis på kornet rätt. Vad han skriver om ed och straffansvar borde utsträckas att gälla även i andra sammanhang som t.ex då det gäller att svara inför konstitutionsutskottet.

Den som, likt personen som Guillo refererar till, menar att då kan känslig information komma att läcka ut och det går inte att förneka att en sådan risk naturligtvis finns om än begränsad.

Den risken och den skadan måste dock vägas mot vad som blivit så tydliggjort under FRA debatten nämligen den totala brist på förtroende som många känner vis-a-vis statsmakten och dess organ. Denna brist blir till slut till större skada för landet och för demokratin än vad någon utläckt uppgift kan bli.

Svensk Myndighetskontroll: Det är en evighetsmaskin……


Dom som läste min blogg igår måste ha fått ett intryck av att jag avslutade FRA debatten med det jag skrev då. Det var meningen.

Inte att ni skulle tro så utan det var verkligen min mening att nu ägna mig åt annat en tid. Arbete t.ex…..
Det finns lite att ta igen där kan jag säga efter tre månader med Åkesson, Tolgfors, Reinfeldt och Pettersson……..

Pettersson Göran alltså, din kandidat som han kallar sig.
Jag, som ibland faller offer för min egen nyfikenhet, föll för en stund sedan offer för min nyfikenhet. Igen!

Idiot hörde jag alldeles tydligt att någon sa men den ende närvarande vid tillfället var jag och kommentaren var så djup och insiktsfull så att jag, en idiot, skulle ha fällt den kommentaren framstod vid tillfället som mindre troligt.

Efter vidtagen utredning så hade jag fått ihop så mycket bevisning mot mig att jag tyckte det var lika bra att erkänna. Man vill ju inte framstå som en Tolgfors…

Jag har varit så korkad att jag läst Petterssons blogg idag. Det var dumt för att dagens ämne var naturligtvis FRA. Lika naturligt var det förstås att han också hade varit tvungen  att åter skriva något som bara inte kunde få stå där naket och fult och opåtalat.

Så vad hände….jo, jag kom visst åt FRA knappen igen för plötsligt satt jag där o skrev en kommentar i hans blogg som svar på hans påstående kring grundlag o konvention.

Pettersson skrev:

”Däremot är jag kritisk mot att diverse tyckare går ut och säger att lagen strider mot grundlagen när landets ledande instans, lagrådet, för att tolka just detta lämnat sitt godkännande.” 

Jag skrev:

Bland de som du kallar diverse tyckare så kan du t.ex räkna in professor Joakim Nergelius som jag haft nöjet att korrespondera med angående just detta. Det är en närmast obegriplig förträngning att, så som du gör, bortse från de faktorer du därför aldrig nämner.

1. Lagrådets yttrande innehöll så mycket kritik och förslag till ändringar att det redan där borde ha ringt en klocka.

2. Lagrådet var inte enigt. Justitierådet Thorsson ansåg för sin del att lagen skulle spricka på tillståndsgivningen från vilken regering och regeringskansli skulle undantas. Något som rättats till först nu.

3. Lagrådet nämner överhuvudtaget inte domen i målet Segerstedt Wiberg vs Sverige vilket närmast borde betraktas som tjänstefel då den är synnerligen relevant för hur man ska kunna uppfylla vad som stadgas i artikel 13 angående rättsmedel.

Detta trots att t.ex justitiedepartementet i sitt remissvar tydligt markerar att den domen kommit relativt kort tid innan lagrådet gör sin bedömning i februari -07.

Jag invänder i sak naturligtvis inte mot att det är skickliga jurister som sitter i lagrådet. Lika lite antar jag att du kan invända mot att dessa också är människor. Människor begår misstag och detta måste utan tvekan klassas som ett sådant.

Det är som sagt kompetenta människor men motsvarande kompetens går även att finna på annat håll och särskilt då inom nu aktuella områden.

4. Självfallet nämner du heller aldrig domen i målet Liberty and others vs UK.
Den visar ju med all önskvärd tydlighet att lagen som den såg ut i förrgår inte skulle ha kunnat klara kraven enligt artikel 8 och än mindre enligt artikel 13.

Hela den diskussionen är numera obsolet under förutsättning att vad som refererats i press och vad som sagts av alliansens företrädare är korrekt.
 
Stämmer detta så kan jag med lika stor säkerhet säga idag att då passerar den europadomstolen utan att fällas. Den är i väsentliga delar numera påfallande lik sin tyska motsvarighet och den har godkänts i domstolen.

Att titta just på den lagstiftningen var något jag försökte få gehör för mycket tidigt men det var på den tiden absolut helt omöjligt att tänka sig något sådant.
Det är nu, tack vare de assymetriska bloggarna eller hur du nu formulerade dig, så att Sverige tycks få en lag på det här området som kan vara funktionsduglig.
 
Några frågetecken och oklarheter återstår dock så innan stridsyxan grävs ned alltför djupt vill jag gärna se det färdiga, skrivna förslaget. Jag ska dock ärligt säga att det ska bli skönt med en paus…

Samtidigt kan jag också lova att skulle det visa sig att delar av vad som nu av oerhört många uppfattats som klara ändringar och besked, visar sig vara något annat så är debatten tillbaka innan en moderat ens hunnit säga ”jobbskatteavdrag” en gång…..*S*

Göran, jag har inte delat dina åsikter i den här debatten men som demokrat så har jag gjort så mycket jag kunnat för att du fritt och utan (större) risk för avlyssning ska få framföra vad du uppenbarligen trott på.
Jag vill även ge dig en riktigt stor eloge för att du som en av mycket få alliansföreträdare faktiskt stått upp och tagit debatten. Det förtjänar du respekt för!

%d bloggare gillar detta: