Månadsarkiv: november 2010

Svensk Myndighetskontroll: När till och med jag får sympati för SD har tidningen gått för långt


http://blogg.expressen.se/opinionsbloggen/entry.jsp?messid=633484

Är det för Marteus så att en dömd för evigt efter avtjänat straff är en brottsling så finns det fog för artikeln. Om Marteus har någon annan uppfattning, som t.ex att den som avtjänat sitt straff ska få en ny chans, så har hon skrivit artikeln i strid med sin övertygelse.

Därav följer att vi får anta att man på Expressens ledarredaktion anser att det är samma sak att vara tuff mot brottslighet som att vara tuff mot tidigare dömda. Den inställningen känns både medeltida och unken och faktiskt även förvånande. Expressen säger sig vara liberal men i det här fallet är det  Johan Pehrsons batongliberalism i ytterligare en något hårdare tappning som kommer till tals.

Att nyttja ledarredaktionen på Sveriges näst största tidning till att kasta sig över tre unga människor som avtjänat sina straff framstår i mina ögon som en form av fullständigt empatilöst övervåld och det känns på något sätt helt enkelt som ett fegt agerande. Det finns alldeles tillräckligt med stolligheter i SD:s politik att angripa och jag tycker att det är vad ni borde ägna er åt.

Eller skriv en artikel om hur samhället kommer att se ut om vi tillämpar principen dömd-avtjänat straff-tidigare straffad får inget jobb och ingen bostad. Att en sådan inställning och politik leder till ökad brottslighet borde var och en kunna förstå.

Det enda ni lyckats göra med den här artikeln är att ni t.o.m fick mig, som har skrivit säkert 150 negativa SD artiklar under valrörelsen, att känna sympati för de som blev offer för ert utpekande. Allvarligt talat så tycker jag att ni borde skämmas en stund.

Detta är riktigt dålig journalistik!

Svensk Myndighetskontroll: En bra karl står vid sitt ord men är inte sämre karl än han kan ändra sig


http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenska-medier-megafoner-for-kritiken_5753383.svd

En bra karl står vid sitt ord men man är ju inte sämre karl än att man kan ändra sig! Det där kändes som en mening som täcker det mesta i tillvaron och det är ju bra för nu har jag tänkt ändra mig. Jag tar alltså tillbaka och hävdar motsatsen helt enkelt beroende på att jag hade fel.

Sådär ja, se och lär kära politiker!

Det är alls inte svårt att erkänna att man har fel. Att inte göra det innebär med normal logik att man heller inte lärt sig något och politiker som inte har förmåga att lära har vi ingen nytta av alls.

Jag har nu ägnat lite mer tid åt att studera Wikileaks publicerade material och visst finns det sådant som måste karaktäriseras som skvaller, men om man dels placerar skvallret i sin kontext och så lägger till ett antal faktiska små avslöjanden och kanske ännu viktigare, bekräftelser, så tonar en annan bild fram än den jag själv hade och redovisade i mitt förra inlägg.

Den artikel som länken leder till ger också en helt annan syn på och en annan vinkling av såväl materialet som Wikileaks, som jag måste säga imponerar inte bara i sitt sätt att lokalisera och få tag på sådant som går andra förbi, utan också genom det sätt de hanterar materialet och den noggrannhet som visas inför publicerandet av det.

Jag lyfter på min imaginära hatt och bockar för superbloggen Wikileaks!!  🙂

sarkozy_satire.jpgTILLSAMMANS utan de fattiga, utlänningarna, socialbidragstagarna, vänstern, extremvänstern, kommunisterna, tillsvidareanställningen, homosexuella, skådespelarfacket, HIV-positiva, handikappade, utbildnings- och kulturministeriet, oberoende journalister, svarta, araber, Noah, Thuram (två fotbollsspelare) och killen som snodde min kvinna BLIR ALLT MÖJLIGT!

Svensk Myndighetskontroll: Njaeeehja, fast riktigt bra känns det faktiskt inte.


För första gången är jag lite tveksam till Wikileaks!

Inte i det att man avslöjar utan mer till vad det är man avslöjar.

Om resten av dokumenten är av samma kaliber så känns detta mer som en internationell upplaga av Se & Hör eller Svensk Damtidning. Jag menar att jag saknar den tydliga poäng som tidigare funnits då man avslöjat rena missförhållanden, krigsförbrytelser eller liknande.

Att diplomater är falska och att de pratar skit om varandra är ingen direkt nyhet. Själva definitionen på en diplomat sägs ju vara någon som kan be dig dra åt helvete på ett sådant sätt att du kommer att se fram mot resan.

Dryga engelsmän har kallat fransmän för grodätare i alla tider och vad fransmän tycker om resten av den helt ociviliserade världen är heller inte okänt. Poängen i detta avslöjande får väl sägas vara att vi alla ytterligare en gång har fått bevisat att hemligheter har svårt att existera och att alla register läcker.

Däremot så vill jag inte se Wikileaks, som jag haft och fortsatt har stor respekt för, devalverat till någon sorts central för internationellt skvaller. Det handlar till slut om trovärdighet och sådant som förtroende och trovärdighet tar lång tid att bygga upp men kan raseras på nolltid.

Det vore därför en liten lättnad om det bland de fortfarande återstående ca. 250000 dokumenten fanns sådana som avslöjar annat än olika ledares personliga egenskaper och karaktärsbrister hur underhållande det än kan vara att läsa om dessa.

diapo_sarkozy.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Ni kan sluta undra nu, här finns svaret!!


Många har i olika artiklar och kommentarer de senaste dagarna ställt frågan, ”När får vi ett rättsväsende anpassat till 2000-talet?”

Det är en bra fråga som jag har svaret på.

Vi får ett rättsväsende anpassat till 2000-talet den dag vi får lagar anpassade till 2000-talet.

Lagar anpassade till 2000-talet får vi den dag vi får politiker som är anpassade till 2000-talet och som driver en politik anpassad till 2000-talet.

Det kan vi få redan 2014 om tillräckligt många röstar på Liberaldemokraterna (L)!

lib-alter-mindre.png

Svensk Myndighetskontroll: Wikileaks delar ut dumstrutar kl.23.!


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/cyberattack-infor-avslojanden_5746371.svd#articlecomments

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8194512.ab

Den amerikanska nervositeten har uppenbart ökat ytterligare efter att dokument redan nu finns att tillgå från det planerade Wikileaksavslöjandet som är sagt ska ske kl.23 ikväll svensk tid. Wikileaks själva uppger på Twitter att de är utsatta för en massiv cyberattack men att detta inte kommer att stoppa publiceringen.

Själv är jag, eftersom det denna gång tycks handla mest om vad som sagts internt i USA och inom den amerikanska förvaltningen om olika länder och dess ledare, både vänner och fiender, mest nyfiken på om man ens brytt sig om att säga något om vårt lilla land och dess ledare och i så fall vad? Förmodligen kommer detta inte att bli Wikileaks tyngsta avslöjande men det har alla förutsättningar att bli synnerligen pinsamt för väldigt många.

Dumstrut.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Lite mer TPB


Lite till måste det bli om TPB och domen.

Som jag har förstått det så har, vad gäller skadeståndet, försvaret gjort en stor miss genom att inte ha några egna beräkningar/någon motbevisning till kärandens yrkande i den delen.

Många känner inte till att vi har en rättsordning som innebär att det rätten har att ta hänsyn till är enbart sådant som framkommer under rättegången i rättssalen. Annat skall lämnas därhän och detta är en sund princip även om konsekvenserna ibland kan bli lite märkliga. Grunden för den bygger naturligtvis på att domstolen så långt det är möjligt ska vara och agera objektivt och inte utifrån förutfattade meningar från sådant man vet/tror sig veta sedan tidigare ska bedöma målet.

Principen bygger på att alla inblandade ska sköta sitt jobb och om då en part misslyckas med det så kan det innebära att målet förloras eller som i detta fall, att skadeståndet i hög grad baseras på vad den ena sidan anfört i brist på motargument från den andra.

Personligen så är jag också av den uppfattningen att skadeståndets storlek är fullständigt orimligt och att principen det bygger på, en nedladdning – ett uteblivet köp, måste underkännas totalt. Jag behöver inte gå längre än till mig själv för att visa hur det fungerar för många och under glatt erkännande av min egen brottsliga gärning så kan jag berätta att jag häromdagen, under inflytande av ett stort behov av någon form av avkoppling, tittade in hos TPB för att se om det fanns någon trevlig film att rensa hjärnan med.

När jag klickat runt ett tag så hittade jag en samling Beck-filmer att ladda hem vilket jag också gjorde i stundens ingivelse. Det finns dock inte en chans i världen att jag skulle ha köpt just dessa filmer utom möjligen till ett mycket, mycket lågt pris som alltså inte heller det kommer i närheten av det skadeståndsgrundande belopp som branschen använder sig av.

Vad som däremot har inträffat vid något tillfälle är att jag, efter att ha laddat ner något jag sedan verkligen har tyckt varit bra, också har gått och köpt detsamma för att få den högre kvalitet som köpmusik eller köpfilm ändå ofta har. Eller så har jag köpt för att få en svensk översättning eller liknande.

Totalt sett har alltså mitt eget fildelande lett till att jag köpt sådant jag annars inte skulle ha köpt vilket får räknas som att bolagen tjänat pengar de aldrig skulle ha tjänat annars och det just tack vare fildelningen! det finns många som har just det beteende jag just har beskrivit och alla dessa kan möjligen vara en av förklaringarna till att bolagen har tjänat mycket goda pengar under 2000-talet, något som också det motsäger allt prat om stora förluster.

Förluster, som om de vore i den storleksordning skadeståndet visar, utan minsta tvekan skulle ha inneburit hela branschens död redan för många år sedan.

Jag brukar säga att upphovsrättsbranschens sätt att räkna och deras tal om förluster har samma matematiska grund som Sverigedemokraternas mest fantastiska kalkyler över invandringens kostnader/år som de i inspirerade ögonblick kan få till 750 miljarder per år eller motsvarande 1/4 av Sveriges BNP. Intressanta och fantasifullt kreativa beräkningar och siffror men också fullständigt felaktiga.

e951583a487d85da.jpg

Det finns tyvärr också fler skrivningar i domen som enligt mitt sätt att se det innebär att domstolen åtminstone kan misstänkas ha agerat politiskt till viss del. Det är i första hand dessa tre avsnitt som kan ge detta intryck:

Att upphovsrättsintrång genom illegal fildelning är ett samhällsproblem som på senare år spritt sig likt en löpeld framstår enligt hovrätten i det närmaste som ett allmänt känt faktum.”

och

Vid en samlad bedömning finner hovrätten att det står klart att den olagliga fildelningen snabbt antagit proportioner som gör att de allmänpreventiva hänsynen måste tillmätas stor vikt i rättstillämpningen.

När det gäller just denna form av upphovsrättsintrång finns det enligt hovrättens mening därför alldeles särskilda skäl att hänföra brottet till sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse.”

och så detta som är en direkt jämförelse med Google;

”Om en söktjänst till sin karaktär är sådan att den i första hand är ett värdefullt verktyg i laglig verksamhet och allmänt samhällsnyttig, om denna legitima användning dominerar, men spridning eller överföring av olagligt material trots försiktighetsåtgärder inte kan uteslutas, kan driften av en sådan tjänst i objektivt hänseende komma att bedömas som tillåten.”

Igår skrev jag att det för hovrätten är ett allmänt känt faktum att den illegala fildelningen är ett samhällsproblem och att den antagit proportioner som gör att allmänprevention nu är viktigt vilket alltså ger som resultat att ni ska straffas som fan för att vi här ute ska darra och huka oss.

Hur kan något så omstritt som fildelningens negativa och/eller positiva effekter på samhällsekonomin annars, för hovrätten, bli till ett allmänt känt faktum att det är ett samhällsproblem? Jag trodde att faktum betydde att något var oomstritt, i alla fall i huvudsak.

När man sedan utifrån detta felaktiga antagande talar om att just det problem man pekar på och som resten av världen vet är en omstridd fråga och långt ifrån avgjord sådan, ska ligga till grund för att statuera exempel så måste jag säga att jag får ett intryck av att detta inte är något som hovrätten kommer på av egen kraft under skrivandet av domen utan att detta är på något sätt förutbestämt.

Om någon nu anser att detta liknar en konspirationsteori av något slag så ha då i minne att detta är hovrätten som avgjorde att tidigare domare trots bevisat engagemang i upphovsrättsliga sammanhang FÖR en ograverad upphovsrätt av den sort vi har idag, inte var jävig. Med detta har man själv bäddat för att rättens trovärdighet naggats i kanten.

Nunc aut nuncuam

För övrigt vill jag rekommendera läsning här: http://www.newsmill.se/artikel/2010/11/28/beatrice-ask-vill-inf-ra-ett-modernt-stasi-register-bekostat-med-en-vervakningssk


Svensk Myndighetskontroll: Somliga straffar gud genast sägs det…..


http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteUnified.swf?aid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2Fnyheter%2Futrikes%2Farticle5928298.ab%3Fservice%3Dtv&mid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2F%3Fservice%3Dtv%26menu%3Dtrue%26version%3D15&cid=webbtv_nyheter

Jag är ingen föresprpråkare av våld som konfliktlösning men nog känns det i just det här fallet som att en högre makt har haft lite skoj och som att någon form av högre rättvisa drabbat syndarna? Dessutom så är det söndag……..*S*

Svensk Myndighetskontroll: Ja, mitt fel är det iaf inte!


Det är bara att byta ut ”bögarna” mot vilken grupp som helst så ser vi hur lätt det är att peka ut en grupp som orsak och skuld till allt elände.

Svensk Myndighetskontroll: USA varnar, SD om genpool, kungen på bar, IKEA, Ask testad med mera


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8187242.ab#abArticleComments

USA informerar och varnar Sverige om Wikileaks kommande avslöjanden vilket omedelbart väcker både frågor och intresse.

Först ordet ”varnar”. På vilket sätt har vi varnats? För att materialet bedöms innehålla något som kan skada Sverige? (läs regeringen) I så fall är jag benägen att redan nu tro att materialet är sant….. Eller varnas vi för att vi har Wikileaks servrar ståendes här i Sverige och att vi därför kommer att drabbas av någon form av repressalier? Varnas vi för att uttala oss i anledning av något som är graverande för USA?

Det finns många sorters varningar och det kommer väl att visa sig även vad denna varning innebär. Om inte annat så får väl Wikileaks annars ta med det i sitt nästa avslöjande……!!

Det finns rent allmänt något oerhört uppfriskande och vitaliserande i ett avslöjande under förutsättning att ämnet är intressant, har betydelse för många och givetvis, är sant. Avslöjanden, som det om kungen och hans leverne, som är mer av typen skvaller är däremot totalt ointressanta bortsett från att de kan generera en del folkhumor samt en del festliga bilder.

tmpphpV5wRzh.jpg

Eftersom riksdagens utredningstjänst inte kunde villfara Sverigedemokraternas begäran om att utreda effekterna på den svenska genpoolen av att stänga gränserna för invandring så har SD låtit genomföra en egen utredning i ämnet under ledning av samma två vetenskapsmän som låg bakom den utredning av våldtäkter som man presenterade före valet.

Samma forskare gjorde även av den utredning avseende invandringens påstådda kostnader som man länge hävdat är skyhöga men som man sedan aldrig använde sig av i budgetdebatten. Som vi minns så lovade man att återkomma med siffror till sitt budgetförslag vilket jag personligen finner glädjande då de flesta budgetar vinner på att innehålla just siffror. Inte för att jag med detta påstår att det var något fel på Åkessons teckningar men siffror i en budget piggar ändå upp lite.

Vad gäller genpoolen så säger Dr. Indolent och Dr. Strangefellow (se bilden) att några genetiska effekter eller defekter inte kunnat påvisas trots att de båda forskarnas egna familjer bidragit med empiriska uppgifter och fakta.

db2219-inbreeding-personafied.jpg

Möbeljätten IKEA går nu ett steg längre än alla andra och inför det man kallar den ultimata ekolinjen avseende allt levande material i de möbler man säljer. IKEA garanterar med sin nya satsning att man tagit samtliga de miljöhänsyn som ett företag kan ta samtidigt som man lyckats rationalisera tillverkningen på ett aldrig tidigare skådat sätt. ”Vi törs påstå att vi nu, utan konkurrens är världens mest effektiva och rationella företag” säger bolaget i ett pressmeddelande från igår.

Idag presenterades också delar av den nya kollektion möbler som avses i pressmeddelandet och Svensk Myndighetskontroll var med hos familjen Nilsson då deras nyligen beställda skinnsoffa  ”Mamma Mu” levererades direkt till deras bostad. Det såg ut så här:

0909WULFF_jpg_1310399n.jpg

Som första blogg kan jag också idag presentera ett av resultaten av det intelligens och lämplighetstest som Beatrice Ask genomgick inför justitieministerjobbet.

Efter att först ha svarat att hon var väldigt glad att frågan ställdes och att hon funderat mycket på just vad frågan tar upp samt att den tillhör de områden som regeringen sagt sig vilja prioritera under kommande mandatperiod, så lovade hon att tillsätta en utredning vars direktiv entydigt skulle tolkas så att hon med bestämdhet avsåg att med alla till buds stående medel inte bara skulle komma att försvara integritet, demokrati och röstfiske(?) utan även genom ett lämpligt antal ramlagar tillse att den som inte förstår att regeringens ambition är den just uttryckta också ska kunna få en möjlighet att fördjupa sig i det arbete departementet påbörjat genom en halvårskurs på vad som numera heter ”Hotell glada gallret” och är en sorts rekreationsanläggning med mycket hög säkerhet belägen på ett lagom avstånd från huvudstaden på den erkänt vackra närkeslätten i en liten ort som heter Kumla och är känd bl.a för sin goda korv som tidigare såldes under stridsropet ”Orvars kumlakorvar håller sig i skinnet”.

Därefter så genomförde ministern testet med samma glada frejdighet som hon tidigare kissat i olika burkor, förlåt, ska vara burkar, runt om i landet. Testet, som ni ser i bild med ministerns svar på, 913-dumb-blonde.jpg

innehöll en enda geometrifråga och för att garantera opartiskhet och korrekthet vid bedömningen så kallades justitieutskottets båda tidigare ordförande Johan Pehrson och Tomas Bodström in för att rätta och kommentera ministerns insats.

Som väntat så var Pehrson entusiastisk och lovprisade ministern i ett tre timmar långt direktsänt tal i vilket han konstaterade att den krav och batongliberalism utan liberala inslag som han och hans Volkspartei Schweden står för, nu verkligen hade fått bekräftat att den inslagna vägen var riktig och att den lyckats lyfta även de riktigt små till nya höjder. Vid kommentaren om ”små” fick han även bryta talet för omplåstring efter en både kraftfull och välriktad spark från ministern.

Bodström å sin sida erkände att han var imponerad av minister Asks resultat men att detta snarare, med tanke på ministerns ålder, var ett resultat av den tidigare förda solidariska och gemenligen kallade flumskolepolitiken. Efter kommentaren om ålder fick Bodström bryta för omplåstring efter en både välriktad och kraftfull spark från ministern. Han avfor kort efter det åter till amerika och har icke mer avhörts sedan dess.

För övrigt så har jag lördagsfilosoferat enligt nedan över olika i mitt tycke motsägelsefulla ting i vår tillvaro:

Hur kan det komma sig att:

Jag kan nakenscannas och betittas mot min vilja utan att någon reagerar men om jag på eget initiativ klär av mig naken och passerar flygets säkerhetskontroll så kan jag åtalas för förargelseväckande utseen…..förlåt, beteende?

Jag kan låta mig länkas via Google till en sajt där jag tankar hem upphovsrättsskyddat material utan påföljd för Google men om jag hämtar samma material via TPB så är grundarna av TPB brottslingar som döms till fängelse och skadestånd?

Ansvaret för att en annan människa dör ses så olika? I normalfallet så delges den som misstänks vara vållande att han eller hon är misstänkt för mord, dråp, vållande till annans död men så snart ett dödsfall sker där polis är inblandad så handlar misstanken om tjänstefel? Det låter på något sätt mer som att dödsfallet skötts på ett felaktigt sätt.

Om någon bereder sig tillträde till min post och sprättar upp ett brev som är adresserat till mig så kan vederbörande dömas enligt brottsbalkens bestämmelser för antingen brytande av posthemlighet eller intrång i förvar till böter eller fängelse medan min integritet samtidigt, om avsändaren valt att transportera samma meddelande digitalt, får kränkas hur som helst av staten?

Jag som privatperson kan åläggas förseningsavgifter på i stort sett allt medan myndigheter som tar evigheter på sig för att besvara en fråga aldrig drabbas av någon motsvarande konsekvens?

Mediciner mot fetma och impotens inte ingår i högkostnadsskyddet medan mediciner som behandlar den depression som fetman/impotensen orsakat, gör det?

Sjukdomar i kroppens organ och i vårt psyke täcks av sjukförsäkringen men att sjukdomar i våra tänder inte gör det?

Jag som 18-åring får väljas in i riksdagen, gifta mig, tas ut i militärtjänst och blöda och dö för mitt land men inte får köpa en öl med en alkoholhalt på 4,5%?

Man får erbjuda, utföra och sälja en tjänst utan påföljd medan den som köper den utbjudna tjänsten kan dömas till fängelse?

Det finns säkert massor av sådana här exempel ytterligare att ta upp så fyll på med det Du kommer på!!

Svensk Myndighetskontroll: Bolag ökar sin omsättning 17500% tack vare TPB domen!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8185688.ab

http://www.expressen.se/nyheter/1.2229877/fangelse-for-de-atalade-i-pirate-bay-malet

http://www.svd.se/naringsliv/it/pirate-bay-i-hovratten-per-e-samuelsson-vi-overklagar-till-hogsta-domstolen_5741793.svd

http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sankta-fangelsestraff-for-pirate-bay-1.1216636

Vilket klipp!!

Filmbolaget Yellow Bird Films AB har tilldömts 6.300.000:- SEK i skadestånd av männen som dömdes av hovrätten idag i det omskrivna The Pirate Bay målet. Totalt dömdes dessa till 42.000.000:- i skadestånd för att ha varit medhjälpare till olaglig fildelning åren 2005-06. De döms även till mellan 4-10 månaders fängelse.

Jag beklagar grabbar, men detta är en politisk dom och hovrätten har beslutat sig för att statuera exempel. Det tycker jag framgår tydligt av följande två korta avsnitt i domen:

Att upphovsrättsintrång genom illegal fildelning är ett samhällsproblem som på senare år spritt sig likt en löpeld framstår enligt hovrätten i det närmaste som ett allmänt känt faktum.”

och

Vid en samlad bedömning finner hovrätten att det står klart att den olagliga fildelningen snabbt antagit proportioner som gör att de allmänpreventiva hänsynen måste tillmätas stor vikt i rättstillämpningen. När det gäller just denna form av upphovsrättsintrång finns det enligt hovrättens mening därför alldeles särskilda skäl att hänföra brottet till sådan art att påföljden normalt ska bestämmas till fängelse.”

Det hade faktiskt räckt med dessa rader som domskäl eftersom resten är till för att bekräfta vad som står här. För hovrätten är det ett allmänt känt faktum att den illegala fildelningen är ett samhällsproblem och att den antagit proportioner som gör att allmänprevention nu är viktigt vilket alltså ger som resultat att ni ska straffas som fan för att vi här ute ska darra och huka oss.

Förmodligen så vore det bästa ur deras synvikel också att debatten tystnade men det kanske man ordnar till i den utredning som ska komma med förslag till ny skrivning av YGL-yttrandefrihetsgrundlagen.

Fördelen med domen är att den inte kräver mycket analys utan den är genom ovanstående skrivningar glasklart politisk.

Hur kan något så omstritt som fildelningens negativa och/eller positiva effekter på samhällsekonomin annars, för hovrätten, bli till ett allmänt känt faktum att det är ett samhällsproblem? Jag trodde att faktum betydde att något var oomstritt, i alla fall i huvudsak.

När man sedan utifrån detta felaktiga antagande talar om att just det problem man pekar på och som resten av världen vet är en omstridd fråga och långt ifrån avgjord sådan, ska ligga till grund för att statuera exempel så slutar jag nästan att läsa och undrar vad i helvete det är för grundläggande fel på vårt rättsväsende??

I min kommentar har jag sedan bara för avsikt att lägga till en sak till och har någon funderat över skadeståndets storlek och hur realistiskt satt det är så ska du få mer att fundera på nu.

Låt oss ta en titt på Yellow Bird Films AB. Grattis säger jag till det bolaget! Ni får 6.300.000:-! Kan förstå att Ni är lite omtumlade för det beloppet motsvarar en omsättningsökning för Er under de två år som åtalet gäller, 05-06, med runt 17500%. Japp, er omsättning, som enligt Era bokslut för åren 05-06 uppgick till 12494:- plus 22.626:- = 35120:- ökade just ca. 175 gånger tack vare skadeståndet.

Hur det är med övriga bolag vet jag inte men om vi tittar på det belopp som utdömts för 33 verk och om vi antar att TPB tillhandahållit 2,5 miljoner olika verk så kommer vi fram till att med den värdering hovrätten gjort så har de totala förlusterna för upphovsrättsinnehavarna varit ca. 3.180.000.000.000 och säga vad man vill men tre biljoner 180 miljarder och lite dricka o popcorn, det blir ju dyrt i längden om man ska fortsätta med de förlusterna……….

Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: