Bloggarkiv

8/10-dels samhället


Jag får i stort sett varje dag, året runt, berättat för mig hur människor på olika sätt misshandlas och/eller marginaliseras i dagens Sverige. Det talas ibland om 2/3 dels samhälle men jag skulle vilja säga att vi snarare närmar oss ett 8/10 dels samhälle.

Tidsandan har upphöjt präktighet till norm. Den, eller de, som inte kan leva upp till normen förskjuts ur samhällsgemenskapen och som om inte det vore nog, så ska vederbörande ofta också visas upp som ett avskräckande exempel som får utgöra bevisning för hur illa det kan gå om man inte ställer in sig i ledet och uppfyller alla de krav som samhället har rätt att ställa på sina medborgare.

Det omvända, medborgarens rätt att ställa krav på samhället, har ingen plats i dagens debatt som domineras av moraliskt upphöjda och felfria personer vars moral, värderingar och åsikter framförs som varandes den norm vi alla ska anpassa oss och leva efter.

Normen i sin tur, har ofta sin grund i de värderingar som under de senaste 10 åren uttryckts av den kristna högern. Med George W Bush:s egna ord har deras allt mer dominerande ställning grundats på ”den som inte är med oss är mot oss”.

Effekterna av detta har vi nu sett under en följd av år där övervaknings- och kontrollagstiftning fått breda ut sig närmast obegränsat och där argument om att den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta, vunnit ett allt större utrymme och en allt större acceptans hos väljarna.

Det senaste exemplet på detta hittade jag igår när jag läste lagrådsremissen om ökad kontroll avseende assistansersättning inom ramen för LSS.

Där föreslås bl.a att den som anlitar personliga assistenter som inte är kommunalt anställda, ska finna sig i visitationer i hemmet av såväl kommunen som socialstyrelsen. Assistenterna skall åläggas en rapporteringsskyldighet eller, uttryckt på ett annat sätt, bli angivare. En modell som luktar gamla Östtyskland och Stasi.

Det är med ett djupt beklagande jag konstaterar att under de senaste sex åren har denna utveckling påskyndats och underblåsts av alliansen där framförallt Moderaterna i sina ambitioner att bli ett statsbärande parti fullständigt övergivit såväl ideologi som sitt tidigare försvar av frihet.
Folkpartiets socialliberalism har försvunnit och ersatts av en politik som i praktiken är oförenlig med liberala grundvärderingar.

Vi, frihetsälskande liberaler, måste i formulerandet av vår politik, försöka hitta det som kan nå fram och påvisa att den rädsla som man på ett effektivt sätt lyckats få medborgarna att känna är, om inte ogrundad, så i vart fall inte mer påkallad nu än för trettio år sedan.

 

Svensk Myndighetskontroll: Analys av Moderaternas nya reklambroschyr ”Varning för visioner”


Den moderata reklambyrån har fått in ytterligare ett jätteparti konserverad gröt som nu måste paketeras och säljas över hela landet. Efterfrågan på konserverad gröt har man lyckats få upp till 30% nivån genom väl genomfört kampanjande och olika förändringar av emballage och annat. Lustigt nog så har även gamla gröthatare i partiet nu kommit underfund med att det är konserverad gröt dom gillar och det hävdas allmänt att allt var ett stort missförstånd då man tidigare under en tid serverade och försökte sälja konservativ gröt.

I syfte att nu öka marknadsandelen ytterligare för den konserverade gröten så har man tagit bort det mesta av kryddningen för att årets gröt ska passa så många som möjligt. För att inte stöta sig med några grupper så har man, efter ett amerikanskt reklambyråkoncept, redan i den nya förpackningen också bifogat klickar av röd hallonsylt och blå blåbärssylt. På så sätt anses det bli en politiskt neutral gröt som ska kunna ätas av en överväldigande majoritet svenskar.

Grötkonceptet är också genialt ur facklig synvinkel då det tilltalar LO-ledningens allmänt grötmyndiga stil och även snabbt kan spädas till facklig vattvälling, tänkt att serveras i samband med nattmanglingar, för att på ett effektivt sätt förkorta dessa.

Att den konserverade gröten också passar väl för moderata röstprospects inom åldringsvården, råder det ingen tvekan om. Gröten är t.o.m så genomtänkt vad gäller konsistens att den utan problem ska kunna förtäras av de med tandproteser i stor utsträckning försedda s.k sistagångsväljarna.

För första gången någonsin så ryktas det om att ett politiskt program ska tilldelas ett av reklamvärldens finare priser – Columbi ägg. Detta är ju särskilt lämpligt eftersom som alla vet så var det moderaterna som tog ut kompassriktningen för Columbus då han gav sig iväg mot Indien. Det faktum att han istället körde rätt in i den amerikanska kontinenten har man med samma nyspråk som man använt till andra fel, lyckats vända till något positivt.

Reinfeldt åkte ju själv över för några år sedan för att till den amerikanska upphovsrättsindustrin överlämna den svenska regeringens djupt kända tack för deras förträffliga utformning av IPRED lagen. Hade upphovsrätten bara sträckt sig något längre så hade man med fog kunnat hävda att de moderata kompassmisstagen vid Columbus avfärd utgjort en upphovsrättslig grund för M att hävda upphovsrätt till hela USA.

När detta inte gick helt enligt plan så beslutade man istället från partiledningen att man nu skulle sätta till alla krafter för att i grunden verkligen ta reda på vanligt folks inställning till och olika kommentarer om den nya nationalrätten konserverad gröt. För att kunna genomföra en sådan avstämning av de djupa konsumentleden blev man tvungen att skapa en ny lag som efter lite hoplappande kom att kallas FRA-lagen. Den ligger helt i linje med Fredrik Reinfeldts många tal i vilka han försäkrat det svenska folket att man har en lyssnande regering.

Mot ovanstående bakgrund har jag väldigt svårt att förstå den kritik som riktas mot Moderaterna och Reinfeldt.

PS. vad gäller apartheid så vill jag påminna om att det var Gösta Bohman som efter ett besök i Sydafrika 1979 kunde slå fast följande sanning: ” – Man måste betänka att de inte behöver ha så dyra bostäder. I soliga länder kan man leva i plåtskjul och plocka bananer på träden.” Det är naturligtvis denna heroiska insats man vill lyfta fram då man säger att moderaterna alltid varit mot apartheid. DS.

%d bloggare gillar detta: