Bloggarkiv

JO anmälan mot polismyndigheten Stockholm


Jag har lämnat in nedanståend anmälan till Justitieombudsmannen.

Justitieombudsmannen

Box 16327

103 26 Stockholm

 

Västerås 121107

Polismyndigheten i Stockholm har upprättat ett antal Twitterkonton där man använder sig av detta sociala media bl.a för kontakter med allmänheten.

Jag har ingen invändning i sak mot detta men när kontot används till att fälla omdömen om enskilda människors åsikter anser jag att myndigheten överträtt vad som ligger i dess arbetsuppgift. Nedanstående text är hämtad från SvT Debatt där polisen skrivit en debattartikel som innehåller övrig för JO nödvändig information för att beskriva ärendet. Artikeln återfinns på webbadress: http://debatt.svt.se/2012/11/06/som-twitterpoliser-ar-det-vart-jobb-att-saga-pluras-drogromantik/

Som twitterpoliser är det vårt jobb att såga Pluras drogromantik

Publicerad 6 november, 2012 – 16:30

TWITTRANDE POLISER Att poliser via Twitter kritiserar tv-kändisars drogromantik är inte konstigare än att vi besöker skolor och säger till ungarna att knark är dåligt. Och enstaka mindre genomtänkta inlägg måste det finnas utrymme för även från polisens sida – sådant ligger i de sociala mediernas natur. Det skriver Johan Säfström, twittrande polis på kontot YB Södermalm, i en replik till Daniel Wiklander.

Läser med intresse en artikel på SVT Debatt skriven av Daniel Wiklander, chefredaktör på tidningen Arbetaren. Mycket snart inser jag att han är orolig, mycket orolig, för polisens deltagande i olika sociala medier.

Vad har gett honom denna oro? Tydligen en ”tweet” från ett polisiärt twitterkonto där skribenten uttrycker sitt missnöje med vad han/hon upplever som drogromantisering i ett nöjesprogram på TV.

Jag har inte sett programmet Pluras kök eller avsnittet med Tommy Körberg, men väl tweeten som berör det – och jag kan inte riktigt förstå Wiklanders kritik. Twitterkontot Narkotikaroteln har som namnet antyder i uppgift att stävja och förebygga narkotikabruk. I detta måste det väl ingå att tillåtas ha synpunkter?

Även på den heliga graalen massmedier?

Daniel Wiklander verkar tro, eller önskar, att polisen inte skulle ha synpunkter på vad som händer i samhället. Tvärtom. Att ha synpunkter är precis vad vi ska ha. När en polis som arbetar mot narkotika kommenterar en uppfattad romantisering av droger uttalad av tvenne folkkära artister är det inte konstigare än att vi i skolan säger till ungarna att knark är dåligt och att cykelhjälm är bra.

Wiklander sparar inte på brösttonerna och tycker att det är ”obehagligt att sociala medier mer och mer blir en arena för poliser”. Han dundrar vidare och gör jämförelser med diktaturer och en ”maktfullkomlig poliskår”. Menar du allvar, Daniel?

Ser du verkligen oss som maktfullkomliga?

Daniel Wiklander sällar sig till fler och fler journalister som inte riktigt är bekväma med sociala medier. Han nämner flera gånger ordet ”makt” och gör hänvisningar till polisens våldsmonopol där vi använder alla möjliga sorters vapen. Speciellt den expanderande ammunitionen. Vad Wiklander inte alls nämner i sammanhanget är sin egen makt. Den makt som han och hans kolleger sedan urminnes tider kunnat utöva oemotsagda.

Vi ser en tydlig maktförskjutning med sociala medier där vem som helst plötsligt kan bli skribent och ”sanningssägare”. De traditionella medierna har inte längre lika starkt tolkningsföreträde som tidigare. Denna maktförskjutning vill ju även vi poliser ta del av, och med det kunna balansera skeenden och händelser. Sedan är det givetvis upp till läsaren att bedöma sanningshalten utefter dennes värderingar och avsändarens syften.

Vi ska här också komma ihåg att vi som poliser inte får ljuga eller förvanska sanningen.  Varken i vittnesmål eller i sociala medier. Något som journalister inte alltid har som rättesnöre.

Vi poliser som driver våra diverse konton är poliser i produktion. Vi är inte medietränade eller tillrättalagda. Våra gemensamma syften vågar jag påstå är att tillhandahålla vederhäftig information till de medborgare vi är satta att skydda och hjälpa.

Vi vill också bidra med att slå sönder myter och felaktiga uppfattningar om oss. Att det sedan smyger in mindre genomtänkta inlägg måste det finnas utrymme för. Det ligger i Twitters och Facebooks snabba natur.

Men vi lär oss och blir bättre efter hand.

I all din oro för demokratin och dess principer är det dock glädjande att du uppskattar vårt konto YB Södermalm, Daniel Wiklander. Hade du följt oss på Twitter  hade du sett att du inte har något att frukta. Vi kommer inte att ta brödet ur munnen på dig.

Johan Säfström, yttre befäl Citypolisen Stockholm,
och en av poliserna bakom Twitterkontot YB Södermalm

Visst får polismyndigheten uttrycka en åsikt och man har även en skyldighet att informera om sin verksamhet. Jag anser däremot att när en myndighet, som man gör i detta fall, riktar in sig på en privatperson, kallar honom ”drogromantiker” och gör detta uttalat som just en myndighet, då har man gått över gränsen.

Det finns en uppenbar risk att myndigheten på så sätt, utan sakargument, kväver en fri och öppen debatt kring t.ex cannabis eftersom vissa kan känna sig skrämda av att deras argument kan komma att få som konsekvens att myndigheten s.a.s ger sig på dem.

Bedriv gärna kampanj med sakargument. Se till att finnas i sociala media för att informera och svara på medborgarnas frågor men skriv inte fördömanden av andras åsikter!

Undertecknad begär med detta att JO granskar om vad som ovan anförts om polismyndigheten i Stokholms agerande är förenligt med det uppdrag polisen har enligt lag, förordning och genom regeringens regleringsbrev för verksamheten.

Michael Gajditza

Clark eller van der Kwast, det är frågan


Polisens nya chefsrekryteringsstrategi är intressant, tolerant och förtjänar att uppmärksammas!

Uppenbarligen har man resonerat i termer av att nu rekryterar vi chefer utifrån empirisk grund. ”It takes one to know one” är devisen för denna

hittills lyckade kampanj där dömda och ännu icke dömda tillträdande chefer premieras för sin nit avseende att på djupet och i verkligheten ta reda på hur den kriminelle kan tänkas resonera och fungera.

Ju grövre brott desto högre chefsställning då grövre brott självklart ger mer erfarenhet och kunskap.

Hittills obekräftade rykten gör gällande att såväl Claes Olofsson som Christer van der Kwast kandiderar till posten som ny rikspolischef. En vanligtvis välunderrättad källa i polisens friggebod på Kungsholmen säger att problemet för stunden är att avgöra vem av de två kandidaterna som är mest kriminell.

Styrelsen sägs vara imponerad över den förslagenhet som Kwast visat medan Olofssons styrka ligger i den mer raka och konsekventa brottslighet han outtröttligt och med entusiasm levererat under en lång följd av år. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15586636.ab

Svensk Myndighetskontroll: Prognosen säger att framåt kvällen saknar U-län poliser i stort sett överallt….


…..utom naturligtvis på Saltängsvägen 34 i Västerås där poliskoncentrationen å andra sidan kommer att vara nästan lika hög som på jättekontoret på Kungsholmen. Oddset för att Nationella insatsstyrkan ska dyka upp, stod vid åttatiden i morse på runt 2,00, alltså en riktig lågoddsare. Flera rapporter säger att den undre världen i form av gråtjuvar, kassaskåpssprängare, narkotikahandlare etc. kommer att dra sig mot länets norra och västra delar i trygg förvissning om att de där kan göra sitt helt ostört. Polisen kraftsamlar åter för att bevaka den sorts tillställning som de under de senaste åren lagt tiotals miljoner på att bevaka, utan att nå egentligen något som helst resultat.

Det är dags för MC-klubbsfest i Västerås och den här gången är det Mongols Sweden som ska ha en fest för att fira sin etablering både i Sverige och i Västerås som det får förstås. Av outgrundlig anledning så fortsätter polismyndigheter runt om i landet att beordra poliser i mycket stort antal att bevaka och störa dessa fester trots att de resultat som uppnåtts genom åtgärderna får sägas ha varit närmast genanta för polisen. Det brukar i allmänhet sluta med att åklagarna har mer brottslighet att utreda inom kåren än utanför densamma. Jag har ju skrivit om dessa tillslag tidigare och jag räknar nog med att få skriva ytterligare ett under morgondagen.

Detta är min skrivelse efter den förra festen i samma lokal i februari 2010. Bara för någon vecka sedan såg det ut så här i VLT som då äntligen tog upp de fakta jag tillställt dom redan för 1,5 år sedan. Handlingskraftig inkompetens kallar jag det.

 

Nu skulle jag kunna fortsätta på det här sättet med exempel från stad efter stad men jag tror min poäng har gått fram. Varför bevaka en öppet arrangerad fest på det sätt man gör när man idag måste veta att det man får ut av det är två eller tre anmälningar av bötesbelagda brott och inget mer. Man skulle med den samlade polisinsats det brukar handla om, få fem gånger så stor utdelning på två stadsbussar på väg mot city en lördagskväll. Proportionerna är inte rimliga och det är skattebetalarna som betalar. Som vanligt.

De enda som är att lyckönska en sån här kväll är de vars brottsliga bana nu ikväll med allra största säkerhet inte kommer att störas av några poliser om de bara utövar den i städer som Fagersta och Arboga. Polisen ska nämligen gå på fest nu igen och vi får se om det egna bepansrade lilla festfordonet också dyker upp.

Mer om detta superpolisfordon och den nya superpolisen hittar du här.

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: