Bloggarkiv

Svensk Myndighetskontroll: det är mycket nu


Det är inte direkt så att det är brist på ämnen att kommentera, det är snarare ett visst överskott på den marknaden just nu.

Juholtaffärerna är inte avslutade även om Juholt själv nu begett sig ut på någon form av försoningsresa till de olika partidistrikten runt om i landet. Ur demokratisynvinkel är det mest negativa med Juholts problem att Sverige f.n saknar opposition. Vänstern är för sin del upptagna med att vaska fram en partiledare så politiskt är det dött vad gäller politikens innehåll. Fp:s landsmöte bjöd på en del vin men mest vatten. Positivt var att man sa nej till drogtester i skolan men man sa å andra sidan ja till den s.k Landskronamodellen som jag tidigare skrivit om och som innebär att man ska ställa krav på motprestation för försörjningsstöd. Det är bara att hoppas att modellen aldrig får spridning utanför Folkpartiet.

Läste nyss en stark och självutlämnande artikel om hur det kan vara att hamna mellan stolar i vårt samhälle som jag kan rekommendera fler att läsa. Den ger mig å andra sidan tillfälle att nämna den dom som kom i Högsta Förvaltningsrätten häromdagen och som innebär att man slår fast att den tolkning som Försäkringskassan gjort av de nya reglerna för sjukersättning har varit alltför rigid. Det hindrar uppenbarligen inte kassan från att tolka utslaget på sitt sätt så fortsättning lär följa. Under tiden drabbas enskilda fortsatt av den empatilöshet i bedömningarna som jag inte kan låta bli att tycka att myndigheten ger uttryck för. Det är onekligen märkligt, att en statlig myndighet i alla lägen, ska tolka lagen till statens fördel. Glömmer man då inte att det faktiskt är de medborgare man bedömer som ytterst är staten?

Om LO-TCO:s tolkning av domen är riktig så har alltså tusentals människor drabbats av felbedömningar som under de år som gått för många har inneburit ett fruktansvärt lidande, i vissa fall ekonomisk ruin och jag är övertygad om att den som söker också kommer att hitta exempel på människor som i desperation har tagit sina egna liv som en direkt följd av övernitisk och byråkratisk fyrkantighet. det kommer att finnas anledning att återkomma till detta.

Igår fick jag ett litet utbrott efter att ha läst en artikel i Aftonbladet. Utbrottet fick jag iofs inte av artikeln utan av de kommentarer som fälls under den. det är när jag läser sådana kommentarer som tankarna kommer på om det verkligen är rätt att alla ska få rösta…… Nej, det menar jag naturligtvis inte men jag förstår hur oerhört mycket utbildning som krävs för att man ska kunna få en demokrati som styrs av upplysta medborgares fria val.

Khadaffi är död. Personligen tycker jag att det hade varit bättre att han ställts inför rätta men nu är det som det är. Libyerna behöver nu uppbyggnadshjälp och detta blir ett förträffligt tillfälle för hela EU att utnyttja då det gäller att sprida värderingar och en demokratisk grundsyn. Jag hoppas man inser och tar den möjlighet som nu öppnas. Libyen skulle kunna bli ett föredöme för fler länder i regionen om man där kan bygga ett alternativ till de mer teokratiska alternativ som annars dominerar.

Fp förslag ökar både kriminalitet och antalet självmord


Folkpartiet fortsätter oförtrutet på den sedan länge inslagna ”Bror Duktigvägen”. Nu lägger man förslag om att inget försörjningsstöd ska utgå utan motprestation. Jag vet inte om den här sortens förslag grundar sig på någon sort moralisk indignation(vilket till del antyds) eller bara på en djup okunskap om hur verkligheten ser ut för många människor?

Uppenbarligen så tycks dessa folkpartister i alla fall kunna skaka fram någon form av sysselsättning som motprestation och frågan är då vad denna sysselsättning består i. Om vi förutsätter att det inte handlar om riktiga jobb så borde deltagarna genom den anvisade sysselsättningen ändå vara berättigade till aktivitetsstöd. Handlar det om riktiga jobb så ska de lika självklart inte ha försörjningsstöd för utfört arbete utan avtalsenlig lön.

Hela Fp resonemanget bygger på föreställningen att de som uppbär försörjningsstöd är ena lata jävlar som inte vill jobba och att en sådan inställning är omoralisk, icke-Luthersk (finns fortfarande många frikyrkliga i Fp) och rent allmänt förkastlig. Dessutom är den felaktig.

Bland försörjningsstödstagarna finns många olika kategorier. De som hamnat där i avsaknad av andra skyddsnät men som inget hellre önskar än att få jobba och som söker jobb aktivt, är en grupp och själv tycker jag att det är bättre att dessa får fortsätta med sitt arbetssökande än att gå i någon sorts anvisad dagverksamhet. Vi har de som fasats ut från Försäkringskassans sjukförsäkring i enlighet med de nya reglerna på det området. Här finns fattigpensionärer som inte får tillvaron att gå ihop på sin magra pension. Ensamstående med barn och invandrare/flyktingar.

De som allra snabbast kommer att mista sitt försörjningsstöd är alkoholister, narkomaner och psykiskt sjuka. Dessa tre grupper kommer aldrig att kunna delta i det Fp kallar motprestationer och kommer därför med det förslag man lägger att snabbt hamna utanför det sista av samhällets trygghetssystem. De som trots sin beroendesjukdom ändå har bostad kommer att bli vräkta från denna då de inte längre kan betala hyran och samma sak gäller för de psykiskt sjuka. Två saker kan vi vara helt säkra på vad gäller effekter av detta förslag. Antalet självmord kommer att öka och brottsligheten kommer också den att öka eftersom många kommer att se detta som den enda möjliga vägen att få de pengar de behöver.

Det krävs ett tjockt lager av ren och skär moralisk präktighet för att anse att det är så det ska vara. Cyniskt och empatilöst är det dessutom. Jag tycker att ett sådant här förslag med dess konsekvenser borde få till följd att ansvariga politiker för dess genomförande också i förlängningen ställs till ansvar för vållande till annans död!

%d bloggare gillar detta: