Månadsarkiv: november 2008

Svensk Myndighetskontroll: Om 32 dygn är det FRA-afton. Var står vi?


Jag har idag skickat nedanstående mail till folkpartiets Agneta Berliner. Ser med stort intresse fram mot svaren och med lika stort intresse också på om FRA är kört bland bloggarna eller om det finns någon glöd kvar!?

Västerås 081128

Hej Agneta!

Tack för ditt mail!                                                                       

Det finns ju ytterligare en fråga som på något sätt blivit hängande i luften och det är det kära gamla FRA.

Som jag har förstått det så ska tydligen lagen införas 090101 oaktat det att de 15 tilläggen då inte är med. Detta får då som konsekvens antar jag att det helt enkelt är lagen som den såg ut efter voteringen den 18/6 som införs. (Om nu inte de motioner som lagts av V och S om att riva upp lagen skulle antas i december vilket jag tvivlar på.)

Hur som helst, är det som jag utgår från i stycket innan, d.v.s 18/6 varianten av lagen som börjar gälla så får man väl anta att den lag som antagits även ska följas…..

Mot den bakgrunden har jag ett par frågor som Du kanske kan ge mig svar på? Dessa är följande:

A/ Enligt skrivningen i den lag som nu träder i kraft så är det ”yttre hot” mot landet som FRA nu kan spana på men vad betyder det i praktiken?

Innebär detta att FRA ska genomföra sådan spaning eller ska man strunta i det och bara ägna sig åt den spaning på ”militära yttre hot” som det senaste tillägget kommer att innebära?

B/ En ny ”domstolsliknande” nämnd ska ge tillstånd till spaning med sökord står det i den antagna lagen.

Ska lagen följas måste följaktligen en sådan domstolsliknande nämnd finnas vid årsskiftet och frågan blir, gör den det? Vilka har utsetts att ingå i denna? Vilka instruktioner har den att arbeta efter?

C/ Regeringen ska tillsätta en kommitté som ska följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv.

Finns den kommitten och hur ser den i så fall ut?

D/ Kommittén ska utse ett integritetsombud som ska närvara vid tillståndsprövning.

Har ett sådant ombud utsetts? I såna fall, vem har utsetts? Kan jag anta att ingen tillståndsprövning görs innan ett sådant ombud finns?

E/ Den 18/6 beslutades också att ett integritetsskyddsråd ska inrättas inom FRA

Har detta gjorts? Hur ser detta råd ut?                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G/ I ett mail jag fick från dig den 30/9 och även i något senare mail, så berättade du att du räknade med att i mitten av oktober sätta dig ned tillsammans med de andra Fp-kvinnorna och med företrädare för försvarsdepartementet för att fortsätta diskussionerna mer i detalj utifrån de 15 tilläggen.

Det såg vid den tiden fortfarande ut att finnas frågetecken kring accessen till samverkanspunkterna och såvitt jag vet är väl läget där fortfarande oklart?

Hur ser den fortsatta tidsplanen ut?

H/ Här följer en sammanfattning av ytterligare punkter som riksdagen gav regeringen i uppdrag att återkomma med under hösten:

Ett särskilt uppdrag kommer att lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskydds- perspektiv. Till Datainspektionen kommer en särskild referensgrupp att knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna.
Datainspektionen har redan i dag till uppgift att granska personuppgiftsbehandling vid myndigheter. Med ett särskilt regeringsuppdrag så kommer myndigheten att särskilt följa FRA:s verksamhet.

Har detta uppdrag lämnats till DI? Har referesgruppen bildats? Vilka har nominerats?

I/ Regeringen ska ha skyldighet att ta integritetshänsyn vid fattande av inriktningsbeslut.

Hur har denna skyldighet utformats och av vem?                                     

J/ Finns det hos regeringen, som du bedömer det, överhuvudtaget någon ambition att uppfylla vad riksdagen har begärt eller skjuter man det mesta på framtiden, hoppar över 18/6 tilläggen och återkommer eventuellt när det passar med de 15 tilläggen formulerade på Tolgforska?

Skulle det vara i närheten av så illa som jag lite provokativt framställer det i den sista punkten så hoppas jag innerligt att du och de andra väljer att ge ert stöd till någon av de motioner som ligger och som kan förhindra detta!

Hoppas för övrigt att resten av bloggossfären tar en titt i kalendern och inser att ska det skapas någon opinion över vad jag anfört här och då naturligtvis också i viss mån beroende av de svar jag får från dig, så är det snart hög tid att sätta igång!

När motionerna annars avslagits så har vi som fortfarande är synnerligen skeptiska ingen annan möjlighet kvar än att rösta på något av de partier som sagt att de tänker riva upp, göra om och göra rätt när vi kommer till september 2010.

Svensk Myndighetskontoll: I afton rent skitsnack enbart!


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3866344.ab

Om nedanstående funnits på flaska så hade varunamnet varit fullständigt givet;

Absolut Rent Skitsnack!

Hej Gudrun!

Jag är ett sånt där djur du vet, man eller vad det nu kallas av andra.

Nu har jag suttit här en bra stund och ifrågasatt mig själv eftersom du ville det. Jag tänkte att om jag inte gör det så kke du skickar en amazon på mig som den där Ebba Brat eller vad hon heter.

Nu måste jag ändå vara ärlig och säga att det vore väl ännu underligare om männen stannade hos Mona om dom nu inte gillar henne?

Lite falskt sådär om du förstår hur jag menar.                                        

Fast hon är snyggare än både Persson o Carlsson. Sammanlagt. Om jag får säga så utan att bli utkvoterad?

Undrar om inte KKK har tillväxtpotential i detta att Mona både är kvinna och välvilligt inställd till invanrare och invandring? Nej, nej!! Inte det KKK!! Utan Kulmagade Karlar Kverulerar! Är visst nån anti-Mona falang inom rörelsen eller egentligen utom rörelsen numera då.

Nu över till allvaret! Kvotera Gudrun!! Kvotera!! Se till att det stiftas en lag som säger att alla partier (utom sådana som ännu ej tagit sig in i riksdagen, blink blink) helt enkelt måste ha lika många manliga som kvinnliga väljare!!

Så stipulerar lagen att det är det lägsta antalet som räknas. Det innebär att om t.ex partiet Vi Vill Också (VVO) får 100.000 kvinnliga röster och 200.000 manliga så får dom ändå bara räkna 100.000 manliga så att jämställdheten inte rubbas. De får därmed 200.000 röster totalt. Så gör man likadant i alla partier.

Nu undrar du säkert vad man då ska göra med dom 100.000 manliga röster som blev över från VVO eller hur!? Mhm, förstod det!

Jo, så här: dom läggs i en röstpott och det ska klart framgå att ingen rör röstpottsrösterna innan fördelningen är helt klar i de olika partierna. Sedan delar man helt enkelt ut rösterna i potten till den kvinnliga partiledare som förtjänar dom minst men behöver dom bäst. På så sätt borde Mona alltid ha en bra chans!                                              

De sista detaljerna får du fixa själv! Jag måste sluta nu för jag har ny ifrågasättandetid om 10 minuter.

Jag återkommer sedan med mer skojsigt hoppsan om svensk lag som jag tycker absolut borde gälla i andra länder precis som den norska sexköpslagen.

Föreslog en dansk, numera f.d vän, att svensk alkoholpolitik skulle införas i Danmark.

Jo grötigt det låter dom men att dom kunde låta så högt också…..

Sedan har jag inte fått fullt klart för mig om principen s.a.s ska gälla omvänt också eller på fler områden? Vet att det inte var ditt förslag men jag misstänker att du ändå gillar det!? Ja, nu måste jag som sagt kila, ha det så kul och fundera lite på detta så hörs vi säkert igen i nåt kvoteringssammanhang!

Hej så länge!

Svensk Myndighetskontroll: Girighet har alltid varit en stark drivkraft.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/ipred/article3861256.ab

Dom är vana tyckare dom där kulturmänniskorna och väldigt angelägna om rättvisa hit o rättvisa dit så jag satt och funderade på hur det kan stå till med solidariteten mellan olika kategorier/grupper av kulturarbetare.

Det är onekligen så att vissa kulturyttringar lämpar sig bättre för volymförsäljning och fildelning, än andra och man kan kanske tycka att de som inom gruppen kulturarbetare valt de mer lukrativa grenarna borde kunna ta av sin del av kulturpengarna som strömmar in och dela med sig till sina lika kompetenta och duktiga kulturkollegor.

Det är t.ex såvitt jag vet väldigt få skulptörer som har synpunkter på IPRED. Inte heller målare, cirkusarbetare, poeter etc. etc. hörs i debatten bland dom som tycker att lagen är så absolut nödvändig för deras fortsatta existens.

Istället ser vi bland dom som i första hand vill ha lagen de kulturarbetare som drar in absolut mest pengar. Så lite förenklat törs jag ge mig på en hypotes som säger att här hämtar tydligen ja-sidan kraft i sin argumentation ur vad som i grunden måste vara ren girighet!

Det förklarar ett och annat……..

Svensk Myndighetskontroll: Troende och/eller psykiskt störd?


http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article3854418.ab

Ja herregud……….http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteEmbed.swf?aid=http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article3854418.ab?service=tv

Svensk Myndighetskontroll: Staten förser industrin med utpressningsverktyg.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article3854350.ab

Fildelningsdebatten går vidare och de olika ståndpunkterna hos respektive sida är djupt förankrade och argumenten har inte ändrats över tiden.

Själv har jag naturligtvis också fildelat och ska jag dömas för det så blir det väl så vilket i sak enbart innebär att ett sedan tidigare mikroskopiskt förtroende för vårt rättsväsende förvandlas till ett bekräftat misstroende. Eller uttryckt på alldeles rent Västeråsmål så vore det skitlöjligt och skrattretande!                                                            
Illustration Kenny Lex

Dessa kommande domar kommer att innebära en enorm urholkning av det som brukar kallas det allmänna rättsmedvetandet och kostnaden för ett sådant urholkande låter sig knappast mätas. Lagstiftaren har mer eller mindre haft som praxis att undvika den sortens lagstiftning vilket man dessvärre låtit bli den här gången.

Ett exempel på sådan lag sen tidigare är då man för en kort tid kriminaliserade att gå mot ”röd gubbe” vilket snabbt fick återtas då plötsligt en alldeles övervägande majoritet av befolkningen skulle komma att klassas som kriminell.

Eftersom fildelningen för mig personligen har rätt liten betydelse är det för mig svårt att i den delen av lagförslaget uppbåda någon riktig indignation eller ilska. Den infinner sig dock när jag läser vilka metoder man tänker använda och lagstifta om för att stoppa fildelningen. Det är till denna del jag menar att motståndets fokus borde riktas eftersom metoderna i några avseenden är direkt frånstötande.

Först och främst att industrin i praktiken ges polisiära befogenheter i civilrättsliga mål samt att jag med detta menar att det är svårt att se hur statens ensidiga gynnande av den ena parten i en rättslig tvist överhuvudtaget kan vara försvarbart. Det kan, mot bakgrund av de syften som fastslås i inledningen till Europakonventionen, finnas skäl att om lagförslaget blir verklighet, även se om den kan prövas mot konventionens krav. Här ett utdrag ur just den inledningen:

Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet,

som beaktar att Europarådets syfte är att uppnå en fastare enhet mellan dess medlemmar och att ett av medlen för att fullfölja detta syfte är att bevara och utveckla de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

som bekräftar sin djupa tro på de grundläggande friheterna vilka utgör själva grundvalen för rättvisa och fred i världen och bäst bevaras, å ena sidan, genom verklig politisk demokrati samt, å andra sidan, genom en gemensam grundsyn på och respekt för de mänskliga rättigheterna, på vilka de förlitar sig,

har kommit överens om följande:” här följer sedan själva konventionstexten.

Möjliga paragrafer att anföra återkommer jag till vid ett senare tillfälle då jag granskat lagen ur den här aspekten lite djupare.

En annan del som också den känns frånstötande är att svaranden om målet går denne emot även kan bli skyldig att betala kostnaden för att offentliggöra domen. Detta motiverar lagstiftaren på följande sätt;

Den som har gjort sig skyldig till ärekränkning eller liknande brottslig gärning eller som annars är skadeståndsskyldig med anledning av sådant brott kan, på yrkande av den kränkte i mål om gärningen, efter omständigheterna åläggas att bekosta tryckning av domen i en eller flera tidningar, se 5 kap. 6 § andra stycket skadeståndslagen (1972:207).”                        
  

Ytterligare lagtext inom ovan angivet område gås igenom och man konstaterar att på immaterialrättens område finns det däremot inte några bestämmelser som gör det möjligt för domstol att ålägga den som har begått ett immaterialrättsintrång att bekosta tryckning av domen eller på annat sätt medverka till att den offentliggörs.

Regeringens förslag: I varumärkeslagen, upphovsrättslagen, patentlagen, mönsterskyddslagen, firmalagen, kretsmönsterlagen och växtförädlarrättslagen införs nya bestämmelser som innebär att domstol i mål om intrång eller överträdelser som avses i 53 § upphovsrättslagen, på yrkande av käranden, får ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget eller överträdelsen att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. Motsvarande ska gälla i fråga om försök och förberedelse.”

Att en sådan regel finns angående ärekränkning, förtal etc. finner jag helt naturligt då det i den sortens mål handlar om upprättelse efter att ha blivit personligen kränkt och då dessutom kanske offentligt. Om någon spridit en kränkande eller nedsättande uppgift om dig på detta sätt så ska naturligtvis dementin av påståendet få uppta motsvarande utrymme. Lite förenklat kan vi säga att här talar starka rättviseskäl för att man gör på detta sätt.

I den nu aktuella lagstiftningen är motivet ett helt annat.

Här är syftet med åtgärderna istället att avskräcka framtida intrångsgörare och att öka medvetenheten hos den breda allmänheten. Denna lagregel föreslås dock inte bli tvingande utan även detta överlåts till käranden/industrin för att den själv ska kunna bestämma om den vill framföra ett sådant krav.

Så det som i föregående exempel var ett rättviseinstrument förvandlas i denna lag snabbt till ytterligare ett utpressningsinstrument för den sedan tidigare mycket starka industrin. Detta kan användas som en sista påtryckning för att få svaranden att godta skadeståndskravet mot att industrin då låter bli att även begära detta. Räkna dock med att de kommer att begära detta i ett antal mål inledningsvis.

Till sist i detta inlägg så är det även frånstötande att se hur industrin tillåts beräkna ”utebliven vinst” genom att räkna varje nedladdning som ett ”uteblivet fullprisköp”. Den ekvationen är varken rimlig eller rätt och stöds inte heller av någon undersökning eller forskning på området.

Jan Guillou har idag i en chatt på AB försvarat lagen och jag måste säga att jag som hängiven Guillou läsare den här gången upplevde att hans dryghet tilltog i takt med att hans argument föll.

Svensk Myndighetskontroll: Var det verkligen bättre förr…?


Det var bättre förr……..ju förr dess bättre. Eller?

Svensk Myndighetskontroll: Svenskhetskontrakt eller Svenskt hetskontrakt?


http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/asapetersen/article3864830.ab

Svenskhetskontrakt.”

Ibland måste man bara sätta sig en stund och fundera.

Fundera på vad saker och ting som ser ut på ett visst sätt egentligen betyder eller innebär.

Svenskhetskontrakt. Jag skriver ett kontrakt om att vara svensk. Antagas får att detta också utgör själva definitionen av en god medborgare.

Undrar vad det egentligen betyder? Vem tar fram mallen, vem gör definitionen, vem sköter kontrollen?

Tanken på att upprätta ett svenskhetskontrakt med invandrare och flyktingar som kommer till Sverige har väckts och ska diskuteras vid de nya moderaternas framtidskonvent nu i helgen 28-29/11 i Sollentuna.

Inför konventet har partiet haft olika arbetsgrupper igång som inom vissa områden har haft till uppgift att komma med förslag till hur dessa skall hanteras i framtiden.

En sådan grupp har haft namnet ”Fler vägar in – nycklar till Sverige och det svenska samhället” och på sidorna 63-90 redovisas de första, och preliminära, slutsatserna från gruppens arbete. De slutliga analyserna och förslagen ska presenteras till partistyrelsen i februari 2009.

I de handlingar som ligger till grund för konventet uttrycks förslaget om ett ”svenskhetskontrakt” kortfattat så här:                           

Integrationen ska präglas av arbetslinjen och resurser för en snabb etablering i Sverige. Ett kontrakt, där den enskildes ansvar och samhälles stöd framgår, ska upprättas.

Validering av den nyanländes kunskaper ska ligga till grund för kontraktet vilket reglerar nivå och intensitet i språkstudier, praktik och arbete vid sidan av studierna.

Eftersom svenska för invandrare (sfi) blivit en alltför isolerad skolform vill vi skapa en större mångfald i språkstudierna med tydligare koppling till arbetsmarknaden för att påskynda människors väg till arbete.”

Det är lättare sagt än gjort att definiera ”svenska” värderingar och sedan kräva att alla ansluter sig till dem. Några exempel: Är till exempel kulturkonservativa och troende katoliker inga riktiga svenskar? Kan man överhuvudtaget någon gång komma att räknas som ”riktig svensk” om man utövar islam eller annan religion? Abortmotståndare? Förespråkare för en liberalare narkotikasyn?

 

I en demokrati lagstiftar man om vad som måste gälla för alla. Men i övrigt får människor tycka vad de vill. Det bör också gälla människor som av olika skäl flyttar till Sverige, liksom för alla andra som bor här.

Jag kan i djupet av min själ inte upphöra att förvånas över att jag numera ofta sitter och skriver om olika förslag som jag anser syftar till likriktning eller inskränkningar av personlig integritet och enskilda friheter.

Inte så att jag är förvånad över behovet att göra detta, utan över det faktum att dessa förslag numera kommer i en så strid ström från de moderater som en gång sagt sig vara värnare av just dessa fri- och rättigheter.

I fullt medvetande om att vad som sägs ovan är preliminära tankar och förslag från en arbetsgrupp vågar jag ändå påstå att den dörr man nu börjat öppna leder mot en farlig väg och i förlängningen till ett samhälle som jag inte alls tror att vi idag säger att vi skulle vilja ha.

Vi får inte blunda för att när marschen en gång påbörjats så är den närmast omöjlig att stoppa och det kommer ständigt att finnas enskilda händelser som legitimerar dess fortsättning. Tror någon t.ex på fullt allvar att en lag som FRA-lagen och alla andra i samma riktning hade kunnat läggas fram om inte 11:e september attacken ägt rum?

Ett svenskhetskontrakt kan snabbt bli ett svenskt hetskontrakt och då jag så här långt bara hunnit skumma igenom handlingarna så finns det all anledning att återkomma inom kort med en lite djupare granskning av detta.

Jag har t.ex inte nu nämnt något om de konsekvenser som kan tänkas vid ett brytande av ett upprättat kontrakt utan återkommer som sagt bl.a till detta.


Kan nog vara viktigt att kolla det finstilta…….

Svensk Myndighetskontroll: FRA igen, FRA debatten lever vidare


                                                           

Detta blogginlägg fann jag under en söndagspromenad i Bloggossfären  

Kriminella grupperingar kämpar mot FRA

november 22, 2008 av Linnéa Transchiöld

Min man uttryckte en så tydlig liknelse angående omöjligheten att ignorera den nya FRA-lagen vid middagen igår, att jag omöjligen kan underlåta er att ta del av den. Han uttryckte det så här:

Om Sverige vore ett fängelse som inhyste våldsamt kriminella så skulle ett icke införande av FRA-lagen vara som att ge fångvakterna både öronproppar och ögonbindlar.

Så jag frågar er, vad är det för kriminella grupperingar som verkar mot införandet av denna lag?”

Eftersom författaren frågar efter det så skrev jag självfallet ett svar i vilket jag gör ett försök att redovisa såväl grupperingar som enskilda som haft varierande kritiska synpunkter på lagen.

”Nedan återfinner du en förteckning över ett antal grupperingar som jag gjorde i somras ungefär en månad efter omröstningen den 18/6. Det var den dagen den lag som börjar gälla 090101 antogs. Hos samtliga de redovisade har kritik mot lagen uttalats på ett tydligt sätt och ur en mängd olika aspekter.

Bedömer du dessa vara kriminella grupperingar så är du i din fulla rätt att göra så naturligtvis.

Andra må sedan bedöma huruvida din definition är korrekt eller inte.

Din man tycks för övrigt ha missförstått precis hela lagen vilket han visar genom den liknelse han använde. Fångvaktarna (måste vara Åkesson och hans käcka FRA besättning det) skall vad gäller den svenska populationen fångar vara försedda med öronproppar och ögonbindlar.                         

Dessutom skall dom, i händelse de ändå ser eller hör något som inte ingår i deras uppdrag som lagen formulerar det, även vara försedda med munkavle.

Denna utrustning får endast avlägsnas under en bestämd tid och med ett bestämt mål och syfte, efter ett beslut i den nya domstol, underrättelsedomstolen, som då de ytterligare överenskomna 15 punkterna implementerats i lagen. Detta ska förhoppningsvis ske så snart som möjligt och senast under vårriksdagen -09.

FRA:s uppgift är inte att spana inåt landet på befolkningen utan den ska begränsas till yttre hot.

För mer information kring de flesta av turerna i FRA debatten kan jag hänvisa till ett par hundra inlägg i min egen blogg Svensk Myndighetskontroll http://blogg.aftonbladet.se/21909

Vänliga hälsningar

Michael Gajditza

Därefter så kopierade jag in min lista från i somras över mer än 100 motståndare till lagen. Här tar jag nu bara ett par exempel

Justitiedepartementet

Rikspolisstyrelsen

Säpo

Advokatsamfundet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet

Piratpartiet

samtliga partiers ungdomsförbund.

Tidningar:

Dagens Nyheter

Svenska Dagbladet                                                            

Expressen

Aftonbladet

Göteborgsposten

Sydsvenskan

Uppsala Nya Tidning

Östgötacorrespondenten

ytterligare ett trettiotal tidningar

med flera med flera……

Det är viktigt att hålla i minnet att bara för att man är emot något så innebär inte det att man med automatik är för något annat.

Att jag är emot FRA lagen innebär inte att jag är för terrorism vilket får bli sensmoralen av detta inlägg.

Svensk Myndighetskontroll: Hur långt räcker 500:-?


Har aldrig skrivit något i skolfrågan tidigare men nu har jag läst en del och hört majoren prata mycket så en liten vers om just skolan tänkte jag faktiskt ge mig på.

Vi har en Björklund som skolminister som nu i åratal pratat om flumskolan och som fast rotad i någon sorts militär disciplinsskyttegrav t.o.m föreslagit att skolkande skolbarna ska hämtas av polis. Han har tänkt sig att skolan ska gå från flumskola till toppskola.

Det fick mig att fundera lite på varför det kan vara så att många elever numera tappar sugen allt tidigare och inte alls upplever skolan som vare sig stimulerande eller meningsfull. Jag hittade i alla fall en förklaring till detta i någon tidning där jag läste följande:

Jag satt och bläddrade i en högstadieelevs geografibok för ett tag sedan när jag kom fram till avdelningen ”Sovjetunionen”. I kapitlet fick jag lära mig att ”många människor i Sovjetunionen jobbar på kolchoser”, hur stor landets BNP var, och hur många kvadratkilometer som ”Sovjetunionen” täckte. Som ni märker skriver jag ”var” och ”täckte” eftersom säkra källor har upplyst mig om att Sovjetunionen inte längre existerar.

Min egen dotter har inte förmånen att bläddra sig förbi Sovjetunionen i en bok. Min dotter har bara fått läroböcker i ämnena engelska och matte – i övriga ämnen är det kopierat material som gäller. Häromdagen hade hon ett prov på 30 kopierade sidor om Asien och Mesopotamien (som hon inte fick stryka under i eftersom hennes klass delar papper med parallellklassen.)

Det var här någonstans som jag började klia mig i huvudet. Så jag började ringa runt. Jag pratade med en NO-lärare på min gamla högstadieskola där eleverna numera delar på böcker i fysik och kemi med andra klasser, vilket innebär att de inte får ta med sig böckerna hem, eller stryka under i dem.

Samma sak var det i SO. Jag pratade med en mamma som har en dotter som går i sexan på en större skola i Stockholms innerstad. På den här skolan har barnen bara en lärobok i ett ämne – i de andra ämnena är det kopierade prylar för hela slanten. Mamman berättade att hon hade förhört sin dotter på geografi häromdagen (som bestod av kopierat material om Norden) när hon upptäckte att dottern hade pluggat in att ”man funderar på att bygga en bro mellan Danmark och Sverige” och att ”valutan i Finland är mark”.

Detta fick mig att kontrollera lite uppgifter och häpnadsväckande nog så visar det sig att mindre än en procent av skolans budget går till inköp av skolmaterial. Översatt i reda kontanter så innebär det 500:- per elev och läsår. Totalkostnaden för en grundskoleelev beräknas till 73100:- per läsår.

500:-!! Historia ämnesbok hos liber 280:- Samhälle ämnesbok 280:- så var pengarna slut. Hur kan det överhuvudtaget få vara så här???

Riktigt vad jag ska kunna jämföra elevernas situation med i det här avseendet vet jag inte men tänk er t.ex att journalister på tidningen ”Mörkret” skulle skickas ut på reportage utan tillgång till internet, mobil, diktafon, inspelningsutrustning etc. För att sedan tvingas hitta en fungerande allmän telefon för det fasta nätet och på så sätt få in sitt reportage i god tid för att grafikerna ska kunna hinna sätta alla de olika typerna.

Dessutom ska de konkurrera med andra som har full tillgång till dagens teknik. Jag undrar hur länge vuxna skulle stå ut med en sådan situation?

Vi begär tydligen att eleverna i skolan ska göra det utan att protestera. Det tycker inte jag! Jag tycker ni elever ska protestera och protestera högt mot att ni inte får de läromedel ni ska ha. Ni vet att detta kommer att göra er handikappade i framtiden och särskilt i konkurrens med andra länder.

Berätta för politikerna i skolstyrelsen på er hemort om hur det faktiskt ser ut och att ni kommit fram till att det som står i ert samhällskunskapsmaterial egentligen ska stå i historieboken numera.

Tala om att det nyare material ni kommer över är

fildelat på nätet och att ni efter

090401 kommer att  bli kriminella allihop,

ni som kopierat läromaterial.

Förklara för t.ex justitieministern Bea Ask

att i ert läromedel så är hon alls inte

justitieminister utan skolminister

och statsråd i Carl Bildts regering.

Er enda hemläxa nästa vecka blir att varje dag under veckan skicka ett mail till regeringen och skolminister Jan Björklund i vilket ni frågar hur länge det ska vara så här. Får ni inga vettiga besked så börja veckan efter med att strejka en timme på måndag morgon, två på tisdag, tre på onsdag o.s.v.

Kom sedan ihåg att vad de vuxna än hotar er med för att ni ska gå tillbaka till skolan, så är svaret att;

såna hot är fåniga jämfört med hotet mot er

framtid om inget görs NU!

Svensk Myndighetskontroll: Hat, försoning, förlåtelse och respekt


http://www.aftonbladet.se/wendela/article3816090.ab

Det är när man läser om såna här fantastiska människor som man återfår tron på och hoppet om mänskligheten igen.

En milsvidd skillnad mot de debattsidor i olika tidningar och somliga bloggar som kommit att bli en sorts hatets megafoner och förespråkare.

Är det någon som förtjänar respekt så är det inte den machoaktige typ som vrålar ut sitt hat och sin allmänna förbittring mot allt och alla som han själv anser vara honom underlägsen utan respekten går till dom som förtjänar den genom att välja försoningens och förlåtelsens väg, en väg som kräver oändligt mycket mer styrka än hatets!