Bloggarkiv

8/10-dels samhället


Jag får i stort sett varje dag, året runt, berättat för mig hur människor på olika sätt misshandlas och/eller marginaliseras i dagens Sverige. Det talas ibland om 2/3 dels samhälle men jag skulle vilja säga att vi snarare närmar oss ett 8/10 dels samhälle.

Tidsandan har upphöjt präktighet till norm. Den, eller de, som inte kan leva upp till normen förskjuts ur samhällsgemenskapen och som om inte det vore nog, så ska vederbörande ofta också visas upp som ett avskräckande exempel som får utgöra bevisning för hur illa det kan gå om man inte ställer in sig i ledet och uppfyller alla de krav som samhället har rätt att ställa på sina medborgare.

Det omvända, medborgarens rätt att ställa krav på samhället, har ingen plats i dagens debatt som domineras av moraliskt upphöjda och felfria personer vars moral, värderingar och åsikter framförs som varandes den norm vi alla ska anpassa oss och leva efter.

Normen i sin tur, har ofta sin grund i de värderingar som under de senaste 10 åren uttryckts av den kristna högern. Med George W Bush:s egna ord har deras allt mer dominerande ställning grundats på ”den som inte är med oss är mot oss”.

Effekterna av detta har vi nu sett under en följd av år där övervaknings- och kontrollagstiftning fått breda ut sig närmast obegränsat och där argument om att den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta, vunnit ett allt större utrymme och en allt större acceptans hos väljarna.

Det senaste exemplet på detta hittade jag igår när jag läste lagrådsremissen om ökad kontroll avseende assistansersättning inom ramen för LSS.

Där föreslås bl.a att den som anlitar personliga assistenter som inte är kommunalt anställda, ska finna sig i visitationer i hemmet av såväl kommunen som socialstyrelsen. Assistenterna skall åläggas en rapporteringsskyldighet eller, uttryckt på ett annat sätt, bli angivare. En modell som luktar gamla Östtyskland och Stasi.

Det är med ett djupt beklagande jag konstaterar att under de senaste sex åren har denna utveckling påskyndats och underblåsts av alliansen där framförallt Moderaterna i sina ambitioner att bli ett statsbärande parti fullständigt övergivit såväl ideologi som sitt tidigare försvar av frihet.
Folkpartiets socialliberalism har försvunnit och ersatts av en politik som i praktiken är oförenlig med liberala grundvärderingar.

Vi, frihetsälskande liberaler, måste i formulerandet av vår politik, försöka hitta det som kan nå fram och påvisa att den rädsla som man på ett effektivt sätt lyckats få medborgarna att känna är, om inte ogrundad, så i vart fall inte mer påkallad nu än för trettio år sedan.

 

Fp förslag ökar både kriminalitet och antalet självmord


Folkpartiet fortsätter oförtrutet på den sedan länge inslagna ”Bror Duktigvägen”. Nu lägger man förslag om att inget försörjningsstöd ska utgå utan motprestation. Jag vet inte om den här sortens förslag grundar sig på någon sort moralisk indignation(vilket till del antyds) eller bara på en djup okunskap om hur verkligheten ser ut för många människor?

Uppenbarligen så tycks dessa folkpartister i alla fall kunna skaka fram någon form av sysselsättning som motprestation och frågan är då vad denna sysselsättning består i. Om vi förutsätter att det inte handlar om riktiga jobb så borde deltagarna genom den anvisade sysselsättningen ändå vara berättigade till aktivitetsstöd. Handlar det om riktiga jobb så ska de lika självklart inte ha försörjningsstöd för utfört arbete utan avtalsenlig lön.

Hela Fp resonemanget bygger på föreställningen att de som uppbär försörjningsstöd är ena lata jävlar som inte vill jobba och att en sådan inställning är omoralisk, icke-Luthersk (finns fortfarande många frikyrkliga i Fp) och rent allmänt förkastlig. Dessutom är den felaktig.

Bland försörjningsstödstagarna finns många olika kategorier. De som hamnat där i avsaknad av andra skyddsnät men som inget hellre önskar än att få jobba och som söker jobb aktivt, är en grupp och själv tycker jag att det är bättre att dessa får fortsätta med sitt arbetssökande än att gå i någon sorts anvisad dagverksamhet. Vi har de som fasats ut från Försäkringskassans sjukförsäkring i enlighet med de nya reglerna på det området. Här finns fattigpensionärer som inte får tillvaron att gå ihop på sin magra pension. Ensamstående med barn och invandrare/flyktingar.

De som allra snabbast kommer att mista sitt försörjningsstöd är alkoholister, narkomaner och psykiskt sjuka. Dessa tre grupper kommer aldrig att kunna delta i det Fp kallar motprestationer och kommer därför med det förslag man lägger att snabbt hamna utanför det sista av samhällets trygghetssystem. De som trots sin beroendesjukdom ändå har bostad kommer att bli vräkta från denna då de inte längre kan betala hyran och samma sak gäller för de psykiskt sjuka. Två saker kan vi vara helt säkra på vad gäller effekter av detta förslag. Antalet självmord kommer att öka och brottsligheten kommer också den att öka eftersom många kommer att se detta som den enda möjliga vägen att få de pengar de behöver.

Det krävs ett tjockt lager av ren och skär moralisk präktighet för att anse att det är så det ska vara. Cyniskt och empatilöst är det dessutom. Jag tycker att ett sådant här förslag med dess konsekvenser borde få till följd att ansvariga politiker för dess genomförande också i förlängningen ställs till ansvar för vållande till annans död!

%d bloggare gillar detta: