Månadsarkiv: maj 2011

Svensk Myndighetskontroll: Dagens ärende, hur dömer du?


Dagens ärende handlar om kronofogden och den makt den myndigheten är given genom lag och förordning.

Bakgrunden till detta inlägg ligger i att jag själv nu på kort tid sett staten i arbete mot enskilda samhällsmedborgare och det måste finnas ett allmänintresse i att veta hur det fungerar i verkligheten. Som vanligt så råder anonymitet varför inga namn eller andra specifika uppgifter nämns.

I det första ärendet som jag haft insyn i så har följande skett.

AA köper en tomt av BB vid ett visst datum. Affären görs upp på ett advokatkontor i närvaro av en advokat som även är behjälplig med affären. Ett köpekontrakt skrivs och undertecknas av parterna i advokatens närvaro. En ansökan om ändrad lagfart för marken skrivs och skall skickas till Lantmäteriet för ändring i fastighetsregistret.

Åtta dagar efter affären genomför fogden utmätning hos BB för skatteskulder, varvid den tomt detta handlar om utmäts för försäljning på exekutiv auktion.

Ytterligare en vecka senare sker registrering av den ändrade lagfarten hos lantmäteriet och AA står nu som lagfaren ägare. AA har även fått räkningen på lagfartsavgiften, ca. 7000:-, från lantmäteriet.

Kort därefter får AA veta att kronofogden utmätt den tomt han köpt och inhibition av utmätningen begärs hos tingsrätten tillsammans med en begäran om att utmätningsbeslutet skall ändras då tomten vid tillfället för utmätningen ägts av annan än den som utmätningen förrättats hos.

Inhibitionen beviljas och en tid för sammanträde i tingsrätten meddelas. Vid tingsrättsförhandlingen hörs AA om köpet och det berättas att köpet skett på ovan angivet sätt. Advokaten som var närvarande kallas och bekräftar detta. BB har skriftligen, som säljare, också han intygat att AA köpt tomten. Samtidigt konstateras att det även är riktigt att registreringen av lagfaren ägare skett ca. en vecka efter den genomförda utredningen.

Staten hävdar att då BB var lagfaren ägare vid utmätningstillfället så är utmätningen riktig och skall stå fast.

Innan jag går vidare i detta med tingsrättens beslut så tänker jag nu fråga det vi brukar kalla det ”allmänna rättsmedvetandet”, d.v.s ni som läser, vad ni anser. Hur ska rätten döma?

Vem anser ni har störst rätt till tomten, AA eller staten?

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Ny rättsskandal under uppsegling


Det står inte särskilt mycket i rättegångsbalkens 23 kap 4 § men att vad som står där efterlevs är absolut grundläggande för upprätthållandet av rättsstaten. Så här är det formulerat:

4 § Vid förundersökningen skola ej blott de omständigheter, som tala emot den misstänkte, utan även de som äro gynnsamma för honom beaktas och bevis, som är till hans förmån, tillvaratagas. Undersökningen bör så bedrivas, att ej någon onödigt utsättes för misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet.

Förundersökningen skall bedrivas så skyndsamt omständigheterna medgiva. Finnes ej längre anledning till dess fullföljande, skall den nedläggas.

Lite enklare uttryckt kan sägas att en förundersökning alltså skall drivas objektivt och att det är minst lika viktigt att notera och utreda sådant som talar till den misstänktes fördel. Sorgligt nog så är det alldeles för många förundersökningar som inte bedrivs på det sättet och jag vågar påstå att ett nyinrättat svenskt resningsinstitut skulle hitta mängder av ärenden där man inte följt rättegångsbalkens bestämmelser.

För ett par månader sedan så friades Bertil Fors av hovrätten efter 10 månader i häkte och efter en fällande dom i tingsrätten för mord där han dömdes till 10 års fängelse. Fors smala lycka bestod i att han råkade vara rik och med hjälp av en miljon kronor och ett team med experter så lyckades han få fram material och uppgifter som friade honom.

Redan under den ursprungliga utredningen så framfördes kritik mot sättet den sköttes på och nu ett par månader efter domen har Fors bestämt sig för att låta JO titta på vad som skett under resans gång.

JO får lite att bita i och när ni läst följande så kommer ni att kunna konstatera ytterligare en i raden av rättsskandaler som drabbat någon enskild som en direkt följd av polis och åklagares uppvisade nonchalans och inkompetens. Hårda ord från mig men läs och döm själva.

bertil fors.jpg

Polisens tekniska experter har, under ed, lämnat uppgifter som bundit Bertil Fors till mordet. Det har de gjort genom att påstå saker som strider mot all beprövad vetenskap och forskning. Är man snäll så säger man att de bara är inkompetenta på en alldeles egen inkompetensnivå.

I utredningen har en väldigt intressant möjlig mördare helt enkelt försvunnit och det nämns heller inte med ett ord att polisen försökt allt för att binda Fors till Eslöv utan att lyckas.

En mycket märklig kallelse om att hon skulle förhöras om mord har skickats till kvinnan som Fors var tillsammans med 1986. Det man hoppades på var att hon, då hon erhöll kallelsen, skulle kasta sig på den avlyssnade telefonen för att meddela Fors att de nu var på väg att åka dit. Så skedde aldrig. Själva förfarandet kallas bevisprovokation och är tillåtet.

Vad som inte är tillåtet men som åklagaren ändå gjorde var att hålla tyst om misslyckandet. Uppgiften hade kunnat vara till hjälp för Fors advokat men han kunde inte använda uppgiften i tingsrätten eftersom han inte kände till att den existerade.

Sammantaget så finns det all anledning för JO att vidarebefordra ärendet till riksåklagaren för en närmare granskning.

Avslutningsvis så önskar jag att alla ni som använt det gamla argumentet om att ”den som har rent mjöl i påsen behöver inte oroa sig”, tänker ett varv till. Vad säger att det inte lika gärna kunde ha varit du som suttit i Fors situation? Det är som vi FRA-motståndare alltid hävdat, inte du som avgör färgen på mjölet!

Bertil Fors hade tur och pengar tillräckligt för att ”köpa” sig fri. Hur många har det?

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Jakttrumpeterna ljuder


Nu tycks det vara på gång, jakten på den vanliga familjen och ”husbehovsnedladdningen”. Utpressningsbreven finslipas och hoten formuleras. Efter att ha fått nej i USA på sin stämning på totalt 470.000.000.000.000 så söker man nu andra sätt att fylla skattkistorna. Det är samtidigt förvånansvärt att en industri som hävdar att den förlorat 470 tusen miljarder fortfarande lever och har hälsan.

En som heller inte begriper nåt är den här mannen. Hör honom åter förklara hur han tänkt? då det gäller IPRED. Det är på sitt eget absurda sätt rätt stor komik i det han säger.

Tack till HAX för inspirationen!

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Batong-Pehrson på nya äventyr


Jag blir numera närmast full i skratt då jag ser att Johan Pehrson uttalat sig i någon aktuell rättspolitisk fråga. Den mannen och Folkpartiets politik på området, är så enkelt förutsägbar att det blir närmast löjligt. Den här gången tar man i SvD upp läktarvåldet i samband med fotbollsmatcher och gissa vad man kommit fram till är lösningen på dessa problem?

Alla som nu gissade på hårdare tag och strängare straff vinner varsitt fint pris. Ni slipper läsa hans nästa inlägg i något liknande ämne för det kommer att stå samma sak igen.

Vad är det då som föreslås mer i detalj efter denna lätt bombastiska inledning:

”Strategin för att stoppa fotbollsvåldet har uppenbarligen inte varit tillräcklig. Nu är det dags att ta i med hårdhandskarna. Vi bör överväga att göra biljetter personliga och införa obligatoriska fingeravtryck för risksektionerna på läktarna, för att lättare kunna identifiera våldsverkarna.”

Anmälningsplikt på polisstationer långt från arenan, fotboja, fler kameror, krafttag (vad nu det innebär) mot alkohol och narkotika på arenorna, fängelsestraff etc. etc. etc. Katalogen över åtgärder är numera tjock och egentligen saknas bara obligatorisk nakenscanning och urinprover för att göra förslagslistan komplett.

Tal Sergels Torg 080916.jpg

Pehrson & co exemplifierar med den engelska ligan med höjda biljettpriser och borttagna ståplatsläktare som recept och det är ju genialt att lägga biljettpriserna så högt att det blir omöjligt för huliganerna att gå på fotboll. De kommer säkert att då avsluta sin bana som huliganer för att istället ägna sig åt välgörande arbete. Jo, tjena. En lite trist bieffekt av det receptet är att s.k ”vanligt folk” inte heller lär få råd att gå på fotboll.

Vad Pehrson också glömmer att nämna är att den huliganism som tidigare fanns på engelska fotbollsläktare, numera har flyttat ut på stan. Så sent som för ett år sedan dödades t.ex två ”supporters” i en sammanstötning mellan Millwall-fans och West Ham-fans i anslutning till att de två lagen skulle mötas.

Då är den tyska modellen betydligt mer lyckad som till skillnad mot Folkpartiets ”hårdare tag”, bygger på dialog. I Tyskland har resultatet blivit att det numera är lugnt både på läktarna och ute på stan i anslutning till matcherna. Följaktligen så vore det klokare att rekommendera en tysk modell än en engelsk men den tyska omfattar ju inte några direkt hårda tag så då fungerar det inte för Pehrson och Folkpartiet.

Fotbollshuliganism på intet sätt är något nytt fenomen, detta har funnits i många årtionden. Vad som dock är relativt nytt är deras tillvägagångssätt. Förr i tiden uppstod relativt spontana slagsmål och skadegörelser i samband med matcher, men på senare år har dessa grupper blivit mer och mer välorganiserade vilket har fått den effekten att det hela tiden ställs högre krav på polisens arbete.

Detta innebär att ett välfungerande samarbete med andra aktörer i samband med arrangemangen är ett måste. En fungerande underrättelseverksamhet för att kunna kartlägga dessa personer och att eventuella
konfrontationer mellan de olika grupperna ska kunna upptäckas eller förhindras är också viktigt.

Supporterpolisen vet om att det inte alltid är möjligt att erhålla den information som man vill åt genom supporterklubbarna, även om samarbetet fungerar tillfredsställande. Klubbarnas supportrar tar avstånd från de som ställer till med problem men det är inte alltid så att alla ställer upp. En anledning till att någon person inte vill samarbeta kan bero på att man i sin tidigare bakgrund har haft dåliga erfarenheter av polisen.

Även detta talar för ett närmande och en fördjupad dialog för att på så sätt skapa det förtroende som är nödvändigt.

Det finns, till skillnad mot den ständigt batongviftande s.k ”liberalen”, Johan Pehrson, företrädare för alliansen som uttrycker sig lugnt, klokt och med eftertanke. En sådan röst tillhör Caroline Szyber, KD:s rättspolitiske talesperson. 

Att, som folkpartiklarna gör i sin artikel i SvD, bara ropa på hårdare tag är endast ett uttryck för dels röstfiske och dels den gamla vanliga önskan att lösa komplexa problem med enkla metoder. Något som aldrig fungerat och heller aldrig kommer att fungera.

Pehrson.jpg

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Rätten att få sin sak prövad


När det handlar om samhällets kränkningar av enskilda har JO tidigare haft en viktig funktion baserad på den respekt som samhällets olika institutioner hade för JO ämbetet. Uttalad kritik från JO var förr i världen en skam för den som drabbades och kunde t.ex utgöra ett totalstopp för någons karriär inom den statliga förvaltningen.

Successivt har dock JO:s betydelse kommit att minska och idag vågar jag påstå att JO marginaliserats och att lämnad kritik i allmänhet lämnas närmast utan avseende.

Som jag ser det finns två viktiga åtgärder att vidtaga. Den första är att återupprätta JO ämbetet genom att tillföra JO nya konkreta konsekvensinstrument. Ett sådant kan vara rätten att utfärda vitesförelägganden.

Detta innebär emellertid ingen konkret förbättring eller någon kompensation för den enskilde som drabbats av någon form av orätt vid sitt möte med en myndighet. Den som idag vill få sin sak prövad har två olika möjligheter som i många fall får sägas vara rent teoretiska.

Man kan driva ett mål inom förvaltningsrätten vid våra förvaltningsdomstolar och/eller stämma staten inför domstol med början i tingsrätten. Som systemet är utformat idag så kräver detta antingen egen juridisk kunskap eller en tjock plånbok som medger att man anlitar ett ombud. Någon ekonomisk hjälp, motsvarande rättshjälp, utgår i allmänhet inte och i de flesta fall finns heller ingen hjälp att få via t.ex rättsskyddet i hemförsäkringen.

Detta utgör ett effektivt hinder för den som anser sig vara felaktigt behandlad och detta, tillsammans med ett införande av prövningstillstånd i allt fler ärenden, innebär att den enskildes möjligheter till att få sin sak prövad, idag i många fall får sägas vara närmast obefintlig.

Min uppfattning är att detta skapar en sorts uppgivenhet hos människor och känslan av att aldrig kunna få rätt då man drabbats av att stat, kommun eller myndighet agerat i strid med lagstiftningen förändrar det allmänna rättsmedvetandet, är ett uppenbart hot mot rättssamhället och är dessutom förödande för rättssäkerheten.

I ett samhälle som styrs av drygt 1300 olika lagar, mer än 2000 förordningar och ett antal hundratusen paragrafer måste den enskilde kunna få hjälp och juridiskt biträde för att hävda sin rätt. Det är fullständigt orimligt att begära att varje samhällsmedborgare ska ha sådan kunskap att hon själv kan inse och tillgodogöra sig de rättigheter och skyldigheter som åligger oss enligt detta omfattande regelverk.

Vi liberaldemokrater vill minska hela denna paragrafdjungel men även då ett sådant arbete har kunnat genomföras, kommer det som återstår ändå att utgöra en komplex regelmassa som den enskilde har svårt att överblicka och tillgodogöra sig. Ett system för hur den enskilde bäst ska kunna få hjälp med detta måste utformas.

Det ska också finnas förbättrade möjligheter till skadestånd för den som drabbas av t.ex vårdslös myndighetsutövning och dessa skadestånd skall ligga på en sådan nivå att de utgör ett tydligt incitament för stat och myndigheter att tillse att vad som sägs i lag och förordning också efterlevs. Ett ytterligare sådant incitament utgörs av skärpningar i tjänstemannaansvaret.

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Delar ut veckans första bloggkärlek


Det var ju den här veckan det skulle delas ut bloggkärlek, skrev jag i söndags och har därefter helt glömt bort det. Nu när jag kom ihåg det så vill jag idag uttrycka en stor glädje och respekt för alla de som ägnar sina bloggar åt samhällsfrågor och politik på ett seriöst sätt.

Eftersom jag räknar in mig själv i den kategorin så vet jag hur mycket jobb det är och hur mycket engagemang det kräver. Ibland kan det kännas som att det jobbet inte alls står i proportion till det antal läsare man når. Jag gjorde en snabb sammanräkning på Bloggtoppen.se och kom fram till att de 20 mest besökta politiska bloggarna hade haft drygt 37000 besökare sammanlagt den här veckan.

Under samma tid hade bloggen ”Kenza”, som enligt bloggens egna uppgifter handlar om;
”En blogg om min vardag, mode, shopping m.m.. Är en 17 årig halvmarockansk modell som älskar att plåtas & shoppa. Har en urgullig liten chihuahuavalp som heter Armani”, ca. 325000 besökare.

I rest my case, skulle jag kunna säga och svaret på frågan du har på tungan är ett oförbehållsamt ”Ja”, jag är avundsjuk. Jag skulle också vilja ha det antalet besökare eftersom det skulle innebära att jag kanske kunde påverka fler att anamma de tankar och förslag som Liberaldemokraterna står för.

Motsvarande motiv har förstås alla mina kollegor och de som brinner för något och visar uthållighet och vilja ska ha all heder för det jobb de gör och den tid de lägger ner. Så veckans första bloggkärlek skickas härmed till gruppen politiska bloggare. I de följande kommer jag att vara mer precis i valet av de jag anser förtjänar en liten extra uppmärksamhet och uppmuntran just nu.                                                7e97d1acd946bbbc.gif

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Polisens internutredning en nationell pinsamhet


http://embed.tv4play.se/tv4play/v0/tv4video.swf?vid=1637711

I snart tre år har jag sagt samma sak.

Nunc aut nuncuam

För att se inslaget som inte vill fungera här, gå till http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=kritik_mot_polisens_internutredningar&videoid=1637711&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se

Svensk Myndighetskontroll: Konsekvenser av acceptans för illegalt spionage


När jag läser i bland annat SvD vad som skrivs angående CIA:s spioner som agerat olovandes på svensk mark är det, när jag läser kommentarerna som folk lämnat till olika artiklar, ett antal saker som både gör mig lite förvånad och även fundersam.

För det första att ett så stort antal med uppenbara SD sympatier, är så uttalat positiva till CIA:s närvaro. För ett parti som annars med emfas hävdar Sveriges nationella särart, kultur och självständighet liksom vårt oberoende är man märkligt glada över att få rulla över på rygg och acceptera att USA kränker svensk suveränitet.

Beslut som är fel i Bryssel tycks genomgå en märklig metamorfos om de istället framförs från Washington. Acceptansen av en överstatlighet som innebär att amerikaner gör som de vill, är tydlig och stor. Detta får konsekvenser för SD:s hela trovärdighet vad gäller deras utmålande av sig själva som sverigevänner i första hand.

Uppenbarligen så är en kränkning av den svenska suveräniteten mindre väsentlig än vem det är som kränker.

Vi Liberaldemokrater försvarar svensk suveränitet mot olika ingrepp alldeles oavsett och oberoende av vem det är som kränker oss. Vi menar att det korrekta sättet att definiera ”svenskvänlig” innebär just det.

För det andra så går själva logiken i många kommentarer och uttalanden mig helt förbi. Vi i västvärlden menar att vårt samhällssystem är överlägset andra inte bara ekonomiskt utan också genom den demokrati vi har och i debatten anses muslimer generellt och extrema islamister framförallt, vara de sämsta företrädarna och representanterna för demokratiska värderingar.

Låt mig säga att jag delar den uppfattningen i så måtto att jag anser vår demokrati vara oändligt mycket bättre som samhällsskick, än vad mullornas teokrati är. Jag förvånas dock över hur fort många är beredda att kasta just de värderingar vi anser vara bättre för att istället tillämpa de vi anser vara sämre.

Vad gnäller man över? CIA försöker skydda världen och folk börja klaga som fan. Istället skall någon Somalisk självmordsbombare få döda oskyldiga Svenskar

Ovanstående citat ur en kommentarstråd speglar det sätt att resonera som i nästa andetag heller inte anser att det där med oskuldspresumtion, bevis, rättegångar och annat som utgör fundamentet för en rättsstat, är särskilt viktigt då det handlar om ”kriget mot terrorismen”.

Själv anser jag att det är precis tvärtom. Det är i just det kriget som det är som allra viktigast att fullt ut tillämpa de rättsliga principer som är en demokratis själva hjärta. Vill vi med trovärdighet kunna påstå att vårt system är överlägset så är det just det systemet som också måste få en praktisk tillämpning i såväl ord som handling.

Vi kan inte kämpa för demokrati med odemokratiska medel. Vi kan inte kämpa för rättssäkerhet genom att tillämpa metoder som är allt annat än rättssäkra. Om inte vi följer våra egna lagar, vem kan vi då förvänta oss ska göra det?

Ett sådant agerande leder ofrånkomligt till en snabbt accelererande rättsröta och den dagen människor tappar tilltron till rättsstaten är också den dag som vårt demokratiska styresskick går i graven. Terrorister kan möjligen spränga oss i luften i någon omfattning men de kan inte ta vår demokrati ifrån oss. Det kan vi bara åstadkomma själva genom att inte tillämpa den utan istället hemfalla åt andra ickedemokratiska och illegala metoder.

Nunc aut nuncuam

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Vad är rimligt?


Jag fick, med anledning av vad jag skrev häromdagen om att få ta en öl, en frågeställning som jag vill ta upp så här eftersom frågan är viktig och den gav också mig tillfälle att fundera mer över bakgrunden till att det ser ut som det gör. Här är frågan och mitt svar.

 

”Var går gränsen för vad som är rimligt. Jag bor med en krog rakt över gatan. Den får ha uteserveringen öppen till kl 23. Det ser jag inte som några speciella problem. Däremot får krogen ha öppet till kl 02:00. Det är ganska ofta som överförfriskade gäster står utanför och röker, skriker och skrattar. Ibland står gästerna kvar en timme efter att krogen har stängt. Ibland är det så varmt så att krogen har alla fönster på vid gavel. Ljuden från gästerna är mycket högre än ljudet från normal trafik på gatan som går mellan krogen och mitt sovrumsfönster. (Ibland blir man väckt av en olaglig MC som dundrar förbi, men det är ganska sällan.)
Hur har du tänkt dig att jag ska bli behandlad i ett samhälle styrt av Liberaldemokrater? Är det principen att ”vem som helst ska få göra precis som de vill” som ska råda?”

Jag har tänkt mig att du, liksom befolkningen i övrigt, ska bli betydligt bättre behandlade än vad som nu är fallet på väldigt många områden. Det är liksom hela poängen med att starta ett politiskt parti som vårt.
Du ställer själv den relevanta frågan. ”Var går gränsen för vad som är rimligt?” Man hade möjligen kunnat lägga till också, ”Vem ska avgöra det?”

Här finns tydligen åtminstone en uppenbar skillnad mellan våra krogar och den tycks bestå i att ”dina” kroggäster låter mer än mina. Låt oss börja där.

Hur kommer det sig att berusade svenska kroggäster låter mer än sina kollegor i många andra länder? Jag tror att svaret ligger i svenskens krampaktiga förhållande till alkohol som i sin tur är en effekt av den förda alkoholpolitiken under en hel massa år. I Sverige är påfallande många på lyset redan då de anländer till krogen och sedan tilltar den berusningen och de störningar du nämner inträffar. Vi måste följaktligen förändra den politiken och den avgörande faktorn för många är prissättningen. 

Enkelt uttryckt så sänker vi priserna för att på sikt få en restaurantkultur som den som finns i många andra länder. Här hör jag redan motargumenten som säger att då kommer vi att dricka mycket mer med åtföljande ökade störningar.

Det är inte omöjligt att en sådan utveckling blir vad som inleder förändringen men ingen kan få mig att tro att vi svenskar, givet samma förutsättningar, på något sätt är genetiskt annorlunda betingade än våra bröder och systrar i andra europeiska länder. På lite sikt så kommer vårt beteende att förändras.

Om vi konsumerar mer på krogen så innebär det en ökad lönsamhet för krogägaren. Att han får lägga en del av den ökade lönsamheten på att ta in några fler restaurantvärdar/värdinnor som kan bidra till att hålla nivåerna på en svensk lagomnivå under en initialfas av denna reform, är alls inte orimligt.

Inga förändringar sker smärtfritt men jag är säker på att resultatet på lite sikt gör det värt eventuella obehag i starten. Man kan också tänka sig att kraven under en tid skärps för att så snart som möjligt tonas bort.

En viktig faktor är också att restaurantlokaler ligger så till och utformas på ett sådant sätt att eventuellt obehag för de kringboende minimeras. Sedan tror jag också på att införa olika belöningssystem snarare än att ha en massa straff. Det finns säkert kreativa ideer kring hur man kan stimulera till skötsamhet snarare än att bestraffa misskötsamhet. Problemet med straff är att det ju alltid kommer efter en oönskad händelse varför det måste vara oerhört mycket vettigare att arbeta för att det man inte vill ska inträffa, inte inträffar.

Detta var vad som poppade upp i huvudet i anledning av din fråga. Säkert finns annat och mer som jag just nu inte nämner och som det kan finnas anledning att återkomma till.


Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Söndagspromenerar


Jag tror det får bli en liten söndagspromenad bland nyheter och funderingar.

Så jag inleder med en promenad hem till Folkpartiets rättspolitiske talesman, Johan Pehrson för att hos honom begära att Big Mac, Quarterpounder cheese och McFeast, omedelbart förbjuds och narkotikaklassas eller mer då en amerikansk studie visat att överkonsumtion av skräpmat triggar vissa system i hjärnan som förklarar suget efter ”junkfood”.

Forskarlaget från The Scripps Research Institute matade möss med fet och kaloririk mat och ett tvångsmässigt ätbeteende utvecklades. Mössen vräkte i sig så de blev kraftigt överviktiga och när forskarna därefter tog bort skräpmaten och ersatte den med annan mer hälsosam mat så vägrade mössen helt enkelt att äta eftersom suget efter skräpmat var så starkt.

Forskarnas slutsats är att det kan vara väl så svårt att bryta ett matberoende som ett drogberoende.

Eftersom förbud och kriminalisering, enligt rådande dogm är så rasande effektivt mot narkotikamissbruk, så måste i logikens namn det bästa vara att förbjuda skräpmat och att kriminalisera den som intar sådan.

För att nu mjukt komma in på nästa ämne så kan vi säga att vi gör på så sätt att vi förbjuder inte McDonalds att sälja, men vi förbjuder folk att köpa skräpmat!

burgare.jpg

Då förstår ni att den fortsatta promenaden går hem till Gudrun Schyman där vi stoppar till för att vänligt meddela Gudrun och för övrigt även resten av sexualmoralpanikföreträdarna, som råkar ha samlats i Gudruns vardagsrum för att anlägga varsitt genusperspektiv på så många olika adjektiv de kan komma på under 30 minuter, att de har starkt stöd av staten Utah där man tagit vansinnet ett steg ytterligare genom att förbjuda sexighet.

http://gawker.com/5804263/acting-sexy-now-illegal-in-utah

Japp, att agera sexigt är numera förbjudet. Drottning Victoria ler åter i sin himmel. För att släcka det leendet så presenterar jag här tio aforismer om kärlek & erotik.

Anledningen till att så många kvinnor fejkar orgasm är att så många män fejkar förspelet.

1969 slutade jag med både sprit och sex. Det var de värsta tjugo minuterna i mitt liv. George Best

Det förekommer tre sorters sex under graviditeten. Den första tiden fungerar allt normalt, i mittenperioden får ni göra som hundarna, dvs bakifrån. Under den sista delen av graviditeten får ni göra som vargarna. Sitta vid grottan och yla. 

Det är mycket olämpligt att göra stickprov på kondomer.

Hon trodde inte på fri kärlek. Hon tog betalt.

En sexgalning är en man som inte ens lämnar sin egen fru i fred.Gabriel Laub

Pornografi är inte tänkt att ersätta verkligheten. Pornografi är tänkt att ersätta fantasin. Carl Hammarén

Sexualupplysare trodde på allemansparande.

Självlysande kondomer bidrar till sexualupplysningen.

Till alla oskulder: tack för ingenting!

Tror att jag nämnde genusperspektiv tidigare. Har ni inte gjort det förr så ta del av vad fil.doktorn i matematik Tanja Bergkvist anser om genusvansinne och det hon kallar ”fördumningsindustrin”.

Hon ger i sin blogg mängder av exempel på fullständiga idiotier som idag kommit att styra såväl forskning som bidrag, rektorsutnämningar och kurslitteratur. Några citat från en föreläsning som finns att se på hennes blogg. Detta är vad genuspedagoger förfäktar t.ex.:

Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenlig med skolans jämställdhetssträvanden.”

”En jämställd skola arbetar utifrån en respekt för elevens egen livsvärld och världsbild, och en demokratisk undervisning kan då inte handla om att ersätta elevens ”vardagsförståelse” med en ”vetenskaplig” sådan. Enligt Sundgren (1996 s.31) måste det uppstå en dialog för att inte skolan skall utöva symboliskt våld på eleverna genom att påtvinga en given mening.”

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/28/von-wright-och-tekoppen/

http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/11/genusvaldet-intar-sodertorns-hogskola/  

Nu ser jag att klockan rusat igen så jag får fortsätta senare. Avslutar med en skylt från Köpenhamn vars motsvarighet jag har svårt att tänka mig att jag kommer att få se i Sverige någonstans.

ScreenHunter_02 May. 17 23.23.gif

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: