Myter och fakta

 

Myter och fakta kring Cannabis

 

 

Myt: Legalisering av medicinsk marijuana betyder att folk kommer att släppa alla hämningar.

Fakta: I USA resonerade man om att AIDS-sjuka homosexuella män skulle få fri tillgång till medicinsk marijuana skulle de börja ha sex på gatorna och andra homofobiska, rasistiska och ignoranta anklagelser. Ingenting av den sorten inträffade.

Myt: Fortplantningsorganen kan skadas från cannabis.

Fakta: Det har bevisats att administration av höga doser av THC sänker det manliga könshormonet testosteron, försämrar spermaproduktionen, och stör ägglossningen. Men det finns också motsägande studier som säger att THC inte har någon påverkan på mänskliga sexhormoner. När det gäller förmågan att skapa sterilitet varken hos män eller kvinnor finns det inga som helst bevis för en sådan anklagan. Det finns inte heller några bevis för att marijuana försenar sexuell utveckling.

Myt: Cannabis ger hjärnskador.

Fakta: Inga medicinska tester som används för att upptäcka hjärnskador i människor har funnit någon skada från marijuana, inklusive långvarigt bruk med höga doser. Påståendet att cannabis dödar hjärnceller härstammar ifrån en spekulativ rapport som daterar tillbaks en fjärdedels av ett sekel som aldrig har stötts av någon vetenskaplig studie.

Att döda hjärnceller är inte en nödvändighet för att bli berusad eller hög. Cannabis innehåller speciella kemikalier vilket fungerar som substitut till de naturliga kemikalierna i din hjärna. Dessa kemikalier nuddar speciella ‘knappar’, kallade receptorer, på dina hjärnceller. Man kan säga att cannabis kittlar hjärnceller men skadar dem inte. En del droger fungerar på samma sätt men tröttnar ut dessa knappar eller producerar gifter med biverkningar, som t.ex. alkohol, vilket marijuana inte gör.

Myt: Det finns inga vetenskapliga bevis som bevisar marijuanas terapeutiska värde.

Fakta: Marijuana har visat sig i studie efter studie vara oerhört effektiv i att reducera illamående och stimulera aptit hos aids-patienter och personer som genomgår kemoterapi. Det finns även bevis att cannabis reducerar ögontrycket hos personer som lider av grön starr och minskar muskelspasmer hos personer med neurologiska problem.

En syntetisk laglig variant existerar (vilket bevisar att naturlig cannabis har accepterade medicinska egenskaper) men räcker helt inte till för att tillgodose de olika behoven patienter har. Syntetisk THC är inte lika effektiv som naturlig cannabis som innheåller ALLA av de positiva och välgörande kemikalierna hos den torkade plantan. Ren THC producerar även många obehagliga berusande biverkningar som inte vissa patienter tål.

Många personer använder marijuana som medicin i dag, trots dess olaglighet, och riskerar p.g.a. det att anhållas och fängelsestraff. T.o.m. vita husets anti-drogbekämpningskontor medger att cannabis har avancerade medicinska fördelar.

Myt: Marijuanas potentiella hälsofördelar är betydelslösa eftersom man inhalerar farlig rök.

Fakta: Marijuana behöver inte administreras via rökning. Den kan konsumeras genom mat, the eller förångas genom en rökfri vaporizer. Moderat rökning av marijuana utgör en minimal skada på lungorna.

Precis som med tobak innehåller marijuanarök ett antal av irritament och cancerframkallande ämne. Men cannabiskonsumenter röker i genomsnitt avsevärt mindre, och över tiden, inhalerar mycket mindre rök. Den genomsnittliga cigarettrökaren i Tyskland röker 15,2 cigaretter om dagen. Det är ca 450 gram tobak per månad. Som en jämförelse kan nämnas att inte ens de så kallade långtidskonsumenterna kommer upp i mer än 35 gram cannabis per månad och tillfällighetskonsumenter förbrukade i snitt endast 3,4 gram per månad.

Det finns inte heller några bevis att cannabisrökning leder till eller orsakar lungcancer. Cannabis innehåller istället kemikalier som motverkar tumörbildning vilket inte tobak gör och det är därför inte cannabisrökning vetenskapligt kunnat länkas till lungcancer. Cannabis är dessutom nikotinfritt. Argument mot att röka en medicin är dessutom fel eftersom det faktiskt är en fördel för patienter som mår illa, de föredrar att inhalera sin medicin än ta den oralt, vilket också ger dem mer kontroll.

Dessutom har inga fall någonsin rapporterats av patienter vars tillstånd förvärrats av cannabis. Om cannabis inte fungerar för en patient så upphör personen helt enkelt att använda den.

Myt: Att tillåta medicinskt bruk av marijuana sänder fel budskap till barn och leder till att fler ungdomar experimenterar med drogen.

Fakta: I de tolv delstater i USA som legaliserat medicinsk marijuana har man genomfört studier i användningen före och efter. De visar enhälligt att inte bara har tonåringars bruk av marijuana inte ökat totalt, den har i själva verket sjunkit sedan medicinsk cannabis blev laglig. En anledning kan vara att unga människor fått mer respekt för cannabis som ett läkemedel, istället för enbart ett nöje.

Även i Portugal har användandet minskat efter avkriminaliseringen 2001.

Myt: Marijuana är en inkörsport till tyngre substanser och därför kommer medicinsk marijuana användning leda till ökat missbruk av tunga droger.

Fakta: Skillnaden mellan orsak och samband/korrelation är avgörande. Studier visar att cannabis inte är en större inkörsdrog än lagliga droger som tobak och alkohol. Faktum är att mer avgörande faktorer är sociala förhållande och användarens personlighet. Bara för att marijuana associeras med heroin och kokain för att de alla kallas narkotika betyder inte att cannabis är en orsak till att folk börjar med heroin. Det är en skillnad av yttersta vikt som ofta glöms bort i debatter.

Myt: Medicinsk marijuana är en front för legalisering av cannabis.

Fakta: Betyder en legalisering av läkemedel på apoteket att vi har legaliserat läkemedel för rekreationsbruk? Att folk missbrukar läkemedel gör inte att vi borde kriminalisera alla läkemedel som hjälper människor. Det samma gäller cannabis.

Myt: Om FN:s narkotikakonventioner reformeras så kommer barn och ungdomar utsättas för narkotika i större utsträckning.

Fakta: Detta argument är ett sätt att flytta diskussion från huvudfrågan om att cannabis hör hemma i samma kategori som alkohol och tobak istället för den grupp som heroin och kokain tillhör. Argumentet använder hotet mot barns oskyldighet från ”den goda fienden”. Om FN:s narkotikakonventioner skulle genomgå en reform och cannabis avlägsnas så betyder det bara att respektive länder få själva bestämma sin egen policy rörande cannabis. Inget annat.

Faktum är att nationer skulle kunna bryta FN:s narkotikakonventioner imorgon om de fanns nog med politisk vilja att göra så. Ingen förändring i konventionerna är trolig såvida inte medlemsländer kan förse WHO med nog med bevis att cannabis inte är så farlig som de tror. Detta är inte troligt efersom WHO har förtyckt all inlämnad vetenskaplig analys som inte stödjer deras och den amerikanska regeringens officiella hållning.

Myt: Cannabis användes under bibliska tider.

Fakta: Stor ansträngning har spenderats av dem som vill öka cannabis trovärdighet genom att försöka ge cannabis biblisk betydelse genom att påstå att hebréer använde drogen. 1936 hävde etymologen (forskare i ords ursprung historia och betydelse) Sulu Benet att det ursprungliga gamla testamentet gjorde positiva referenser till cannabis både som en rökelse och drog. Hennes bevis kommer ifrån Exodus 30 vers 22 33 i vilket Gud instrukterar Moses att producera en helig insmörjningsolja med myrra, kanel, kassia och kaneh bosm. Det senare påstod hon innehöll rotordet kan (som betyder hampa och vass) länkat till adjektivet bosm (aromatisk) och bildar då cannabis.

Vad som är sant är att de antika hebréerna använde en helig olja för att försätta sig själva i en trans under vilket Gud talade med dem. Man måste också komma ihåg att ordet Mesiah betyder ‘den insmorde’ genom vilket Guds ord gavs. När det gäller de antika egyptierna är bevisen hittills inte avgörande. Att de hade en omfattande kunskap om naturliga droger och medicinska plantor är obestridligt men inte någonstans omnämns cannabis, inte heller har det hittats något bevis i utgrävningar.

Myt: Haschpsykoser är vanliga.

Fakta: För att en s.k. psykos ska framträda p.g.a. av cannabiskonsumtion krävs det att alla förhållanden och förutsättningar är extremt ogynnsamma. Först måste du vara minderårig, röka konstant och över en längre tid, personen måste även ha anlag för vissa psykiska sjukdomar. Dessutom brukar ofta paranoja (förföljelsemani) eller förvirring blandas ihop med en psykos. Dessa går ofta över av sig själv och efter en viss tid av abstinens. En ren lögn är att man kan få en ‘haschpsykos’ av en enda joint eller s.k. tillfällig konsumtion, vilket inte stämmer.

Myt: Cannabis kan orsaka permanenta mentalsjukdomar. Hos ungdomar kan även sporadisk användning orsaka psykologisk skada.

Fakta: Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis att marijuana orsakar psykologisk skada eller mentalsjukdomar hos varken tonåringar eller vuxna. En del användare upplever psykologiska besvär efter ha konsumerat marijuana, vilket kan inkludera känslor av panik, ångest och paranoja. Sådana upplevelser kan vara skrämmande men effekterna är alltid tillfälliga. Med väldigt stora doser kan marijuana orsaka tillfällig giftpsykos. Detta är väldigt sällsynt och nästan alltid när cannabis äts istället för inhaleras.

Myt: Cannabis har samma negativa effekter som opium.

Fakta: Svenska läkare är ofattbart ignoranta och okunniga om cannabis positiva fördelar vilket inte är konstigt efter alla år av propaganda emot dess användning. Att jämföra en opiat, t.ex. opium, morfin eller heroin, som är oerhört beorendeframkallande med en ört som cannabis utan några fysiskt beroendeframkallande effekter är ansvarslöst. Svenska forskare vågar inte studera cannabis fördelar vilket får konsekvensen att svenska läkare förblir outbildade eftersom de inte vågar ta del av den utländska kompetens som finns på detta område.

Myt: För vissa symtom som kan lindras av cannabis finns det bättre läkemedel.

Fakta: Många människor svarar inte på traditionella läkemedel, antingen för att deras kroppar är annorlunda eller att de är allergiska. För dessa är cannabis ovärderlig. Dessutom fungerar cannabis bättre är vissa dyra syntetiska läkemedel för vissa tillstånd, t.ex. illamående från kemoterapi. Cannabis är ett naturläkemedel och bör betraktas som det baserat på medkänsla och förståelse.

Myt: Det behövs mer forskning kring cannabis som medicin.

Fakta: Det har idag gjorts över tusen positiva studier om cannabis effektivitet som medicin. Den enda anledningen den ännu inte fått genomslag är motviljan folk känner p.g.a. många års ovederhäftig anti cannabis propaganda.

 

Myt: Det aktiva ämnet THC varierar starkt och går inte att mäta exakt så patienten vet inte hur de ska dosera.

Fakta: Det är sant att cannabis är en naturprodukt där halterna av kannabinoider varierar beroende på vilken variant du använder. Men under en reglerad och kontrollerad legaliseringplan kan man mäta cannabisprodukters styrka och innehåll precis som vilken annan produkt som helst. Eftersom cannabis är en naturlig ört så kommer doserna alltid variera lite grann från person till person och från planta till planta.

Myt: Om man använder medicinsk marijuana är man hög hela tiden.

Fakta: Enligt patienter själva så upplever de inte ruset på samma sätt om de använder cannabis för en åkomma eller symptom. Dessutom är berusningseffekten ganska så obetydlig om fördelarna överväger nackdelarna, samma riskfaktor som gäller all medicin. Alla läkemedel har biverkningar.

Myt: Cannabis leder till motivationsproblem.

Fakta: I över 25 år har forskare letat efter cannabis-inducerad motivationssymptom (amotivational syndrome) och misslyckats att hitta den. Människor som är berusade konstant, oavsett på drog, är osannolika att vara produktiva medlemmar av samhället. Det finns inget specifikt i marijuana som får människor att förlora deras drivkraft eller ambition. Bland arbetande vuxna tenderar marijuanarökare vara höginkomsttagare till skillnad från icke-användare. Studenter som använder marijuana har samma betyg som icke-användare.

Myt: Flashbacks från cannabis är vanligt.

Fakta: Flashbacks inträffar bara under vissa omständigheter och mönster av användning. Du måste ha ett långvarigt dagligt användande, vilket inte är troligt för de flesta. Det finns vissa rapporter om tunnelseende och flimmer för ögonen (efter fysisk aktivitet). Detta är tydligast under de första 5 dagarna för att sedan avta och helt upphöra efter 4 veckor. Det kommer sedan inte tillbaka.

Myt: Sedan Holland inofficiellt avkriminaliserade cannabis i sina coffeeshops har användningen exploderat och hela landet är full av missbrukare.

Fakta: Hollands narkotikapolitik är den mest straffria i Europa. I mer än 20 år har holländska medborgare över 18 år kunnat köpa och använda cannabis utan rättsliga straff i speciella reglerade coffeeshops. Denna policy har inte resulterat i någon dramatiskt eskalering i användning. För många åldergrupper är statistiken för cannabiskonsumtion lägre eller på samma nivå som USA. Däremot, för unga tonåringar, är bruket avsevärt lägre i Holland än i USA.

Myterna som försöker beskriva landets narkotikapolitik som ett misslyckande är många eftersom den hotar anti-droggruppers levebröd och filosofi och att vända opinionen mot Holland är av yttersta vikt. Vid sådana påståenden hänvisar man ofta till att cannabisanvändandet ökade i Nederländerna under slutet på 80-talet, eller att landet skulle ha förfallit till en tummelplats för smugglare. Båda dessa påståenden bygger på en gnutta sanning, men missar målet: Cannabis avkriminaliserades redan 1976. Därför är det svårt att koppla detta till en ökning av konsumtionen över ett årtionde senare. Cannabiskonsumtionen ökade nämligen även i andra länder. I Tyskland har till exempel antalet cannabisfall mer än tredubblats de senaste 15 åren. Det har mer med hur den internationella ungdomskulturen utvecklas att göra, än med drogens legala status.

Precis som innan konsumerar endast hälften så många holländare från 12 år månatligen cannabis som amerikaner (2,5 procent resp. 5 procent). 33 procent av amerikanerna har prövat på cannabis men bara 15,6 procent av holländarna. Andelen amerikaner som har erfarenhet av heroin är till och med fyra gånger högre (0,3 procent resp. 1,1 procent). En undersökning utförd av den nederländska Socialstyrelsen (Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport – VMS) kom till slutsatsen att ungdomar i Nederländerna knappt skiljer sig från ungdomar i andra länder gällande deras cannabiskonsumtion. Medan 13% av ungdomarna hade konsumerat cannabis i Nederländerna den senaste månaden, var siffrorna i England 24% och i USA 21%. Enligt European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) i Lissabons statistik skiljer sig inte siffrorna i Frankrike och Spanien särskilt mycket, de nederländska ungdomarna ligger alltså med sitt cannabisbruk i det europeiska genomsnittet.

Regelbundet cannabisbruk är mycket mer utbrett i Tyskland än i Nederländerna: Det bevisar två studier för de tyska respektive nederländska motsvarigheterna till socialstyrelsen. Medan bara 2,5 procent av holländarna hade konsumerat cannabis, var det i Tyskland 2,8 procent och i västra Tyskland 3,0 procent. Det holländska folket stödjer fullt ut den nuvarande narkotikapolitiken vilket avser att normalisera istället för att dramatisera cannabiskonsumtion.

Myt: Internationella fördrag förbjuder en legalisering.

Fakta: Nästan alla europeiska länder har undertecknat FN-konventionerna från 1961, 1971 och 1988. I princip underkastar dessa konventioner cannabis samma begränsningar som morfin och heroin. De förhindrar dock ej, som så ofta påstås, en legalisering av cannabis. Konventionen från 1961 spelar därvid ingen roll, den från 1988 är mer problematisk. Den tvingar de stater som undertecknar den till att i lag förbjuda handel, införsel, odling och innehav.

Vid innehav av eller odling för personligt bruk beror uppmaningen till förbud på författningsmässiga och grundläggande medborgarrättsliga villkor. Ett sådant villkor är relativitetsprincipen i grundlagen. Detta rättsliga läge skulle kunna möjliggöra straffrihet för innehav eller odling för eget bruk. För kommersiell odling och handel skulle en opportunitetslösning vara möjlig, det vill säga den verkställande makten skulle avstå från åtal om vissa förutsättningar (ungdomsskydd, ingen reklam, mängdbegränsning, ingen export, o.s.v.) uppfylls. Fördragen tillåter också länder som har undertecknat, att träda ur och att endast med vissa förbehåll träda in igen.

Myt: Om cannabis legaliseras så kommer man kunna köpa heroin på ICA.

Fakta: Det finns en stor skillnad på avkriminalisering och legalisering. Faktum är att om försäljningen av cannabis till vuxna reglerades och kontrollerades istället för att kriminaliseras så betyder det inte att någon annan drogs laglig status skulle påverkas. Det betyder att annan illegal narkotika förblir oförändrad på samma sätt som läkemedel, alkohol, och andra tillåtna substanser i samhället kommer med olika restriktioner och regler beroende på dess egenskaper.

Myt: Marijuana är mer potent och därför farligare idag än tidigare.

Fakta: Det genomsnittliga THC-innehållet är det samma idag som det var på 70,- och 80-talen. Det finns emellertid problem med de mätmetoder, som bl.a. DEA använder, vilket förvränger resultaten i uppenbara syften.

Potensdata visar ingen drastisk ökning (se tabellen nedanför). Även om potensen skulle avsevärt stiga betyder det inte nödvändigtvis att drogen blir farligare. Cannabis som varierar i potens producerar samma berusande effekter. Det behövs bara mindre konsumering för att uppnå samma effekt, vilket borde räknas som något positivt.

Marijuana poserar ingen överdosrisk, oavsett styrkan på THC. Användare urskiljer också mellan hög och låg potens marijuana och modererar deras användning där efter. Precis som om en alkoholkonsument dricker färre drinkar om procenten alkohol är starkare. En legalisering skulle också skydad människors hälsa genom att märka cannabisprodukter efter deras styrka, något som är svårt att göra idag.

Marinol som regeringen säger att dem föredrar framför naturlig cannabis innehåller 100 procent ren THC och om höga doser av THC verkligen var så farligt för dig skulle man då godkänt Marinol för mänsklig användning?

Tabell för THC-styrka

Myt: Cannabis aktiva ingrediens, THC, lagras i kroppsfettet och gör att effekterna kan sitta i flera dagar efteråt och skadar samtidigt organ eller hjärnan p.g.a. detta.

Fakta: Många aktiva droger äntrar kroppens fettceller. Vad som är annorlunda (men inte unikt) med THC är att den lämnar fettceller sakta. Som ett resultat kan spår av cannabis påträffas i kroppen flera dagar eller veckor efter konsumtion genom blod och urin-tester. Emellertid inom ett par timmar efter rökning, sjunker mängden av THC i hjärnan till nivåer som gör att påverkan försvinner. Fettceller med THC kvar i dem skadas inte av drogens närvaro, varken i hjärnan eller andra organ.

Myt: Cannabis skadar immunförsvaret och ökar risken för infektion, inklusive HIV. Speciellt AIDS-patienter är sårbara för marijuanas effekter eftersom deras immunsystem redan är försvagade.

Fakta: Det finns inga bevis att cannabisanvändare är mer mottagliga för infektioner än icke-användare. Inte heller finns det några bevis för att cannabis sänker användarens motstånd för sexuellt överförbara sjukdomar. Även bland personer med nuvarande immunsystem defekter, som AIDS, verkar marijuana relativt säker att använda. Helst genom en vaporizer för att undvika skadliga ämnen i röken.

Myt: Cannabis leder till personlighetsförändringar och under berusning blir användare irrationella och beter sig ofta konstigt.

Fakta: Marijuana orsakar inte djupsinniga förändingar i folks betenden. Du gör inte saker som du annars inte vill göra under påverkan av cannabis. Med andra ord, cannabis förändrar inte din personliga moral, till skillnad från alkohol. Cannabis är en substans som gör att du tittar inuti dig själv, till skillnad från att försöka påverka andra.

Myt: Cannabis försämrar minnet och uppfattningsförmågan och kronisk rökning orsakar permanent mental försämring.

Fakta: Marijuana producerar omedelbar, temporära förändringar i tanke, uppfattning och informationsprocessing. Den uppfattningsförmåga som mest tydligt påverkas av marijuana är korttidsminnet. I studier har påverkade personer inga problem att komma ihåg saker de lärt sig tidigare. Emellertid har de svårt att lära och komma ihåg ny information. Denna förminskade förmåga varar enbart under intoxikation. Det finns inga bevis att långvarigt bruk av cannabis permanent skadar minnet eller andra uppfattningsförmågor och hjärnfunktioner.

Myt: Cannabis är starkt beroendeframkallande. Långvariga marijuanarökare upplever fysiska abstinessymptom och behöver ofta professionell drogrehabilitering.

Fakta: De flesta som röker cannabis gör det sporadiskt. En mindre minoritet av t.ex. amerikaner – mindre än 1% – röker marijuana varje dag. En ännu mindre minoritet utvecklar ett beroende av cannabis. Personer som röker marijuana i hög grad kan plötsligt sluta utan svårigheter. Andra söker och får hjälp att hålla sig nyktra, precis som med lagliga droger. Marijuana orsakar inte ett fysiskt beroende. Om personer upplever några abstinenssymptom överhuvudtaget så är de psykologiska och anmärkningsvärt milda.

Myt: Cannabis orsakar schizofreni.

Fakta: Forskare är eniga om att cannabis inte är bra för dem som bär på ett anlag för att drabbas av schizofreni, men att ta upp schizofreni som ett hot för alla är inte realistiskt, då det är få som bär på dessa anlag. Om schizofrenin hos en person med anlag skulle utlösas av just cannabis, kan det lika gärna utlösas av andra idag lagliga saker i vår omgivning. Missbruk av alkohol är något som man också starkt bör avråda från.

Schizofreni är en ovanlig sjukdom, man uppskattar att ungefär 1% eller färre i världen drabbas av detta. Att cannabis skulle skapa schizofreni finns det inga belägg för, detta slår både världshälsoorganisationen (WHO) och kanadensiska senaten fast i deras genomgångar av forskningen kring cannabis världen runt.

Man hör ofta hänvisningar till en rapport som publicerades 2002 i British Medical Journal, en studie av historisk data på ungefär 50000 svenska män mellan 18 och 20 år som gjorde lumpen på 70-talet. Där säger man att de som rökt cannabis mer än 50 gånger hade sju gånger högre risk att drabbas av schizofreni. Denna rapport har fått hård kritik från olika håll. Om man plockar bort vissa redan idag kända faktorer som bidrar till ökad risk för schizofreni, som till exempel de som hade haft en historia av stört beteenden redan i barndomen, sjönk sambandet dramatiskt. I studien kan man inte heller utesluta att de som drabbas av schizofreni i högre grad dras till droganvändande än andra och att användandet av droger visade sig före eftersom schizofreni oftast inte uppträder förrän runt 20-30 års ålder medan nyttjande av droger ofta startar tidigare i livet.

Sammanfattningsvis kan man säga att frågan är klar på en punkt, de få personer i samhället som bär på en latent schizofreni bör inte bruka cannabis med tanke på sin psykiska hälsa, men att påstå att cannabis skall vara förbjudet för att alla har en risk att få schizofreni på grund av cannabis är ett idag falskt och oansvarigt uttalande.

Myt: Vi har tillräckligt av problem med alkohol och nikotin.

Fakta: Detta argument förutsätter tyst, att förbudet reducerar konsumtion och att det därmed orsakar färre problem än konsumtionen själv. Det förutsätter även att cannabis enbart konsumeras som ytterligare en drog och inte istället för andra droger, som till exempel alkohol. Alla dessa tre antaganden är felaktiga.

En cannabislegalisering betyder inget införande av en ny drog, utan avkriminalisering av en gammal drog. 45 miljoner EU-medborgare har erfarenhet av cannabis. Tre miljoner tyskar röker cannabis, oberoende av lagen, sedan årtionden. De ignorerar lagen eftersom ingen kan se dess nytta. Detta är realiteten. Erfarenheter från Nederländerna visar, att befrielse från straff inte leder till en markant ökning av konsumtion. Förbudet har ingen preventiv verkan.

De flesta cannabiskonsumenter missbrukar inte drogen, precis som de flesta alkoholkonsumenter inte är alkoholister. Säkert finns det några som inte klarar av det, men det finns det redan idag, detta gäller för alkohol såväl som för cannabis. Rädsla för straff och den därmed förbundna stigmatiseringen håller problemkonsumenter till och med borta från att be om hjälp.

Legaliseringen leder inte till stigande konsumtion utan den ökade konsumtionen till legalisering. Alkoholförbudet avskaffades efter det att den illegala alkoholkonsumtionen hade ökat 12 år i rad. Förr eller senare kan man helt enkelt inte gömma sig undan verkligheten längre: Alkoholförbudet och cannabisförbudet var visserligen välmenande men trots det misstag.

Myt: Cannabis måste vara förbjudet även i fortsättningen för att skydda ungdomen.

Fakta: ”Vi får inte kapitulera inför drogmaffian.” Denna emotionella appell ignorerar verkligheten: Efterspaningen av handel på den svarta marknaden drabbar för närvarande små aktörer, det fåtal organiserade kriminella kommer polisen iallafall inte åt. En legalisering skulle inte vara någon kapitulation inför drogmaffian utan ett effektivt angrepp mot densamma.

Drogmaffian är beroende av drogförbudet, eftersom de höga vinstmarginalerna endast är möjliga på en illegal svart marknad. Maffian säljer ju inte heller legala växter som tomat eller gurka. På en legal marknad med några få procents vinstmarginal skulle maffian kunna existera lika mycket som de amerikanska alkoholsmugglarna på den legala dryckesmarknaden efter upphävandet av alkoholförbudet. Öl bryggs och marknadsförs idag uteslutande av legala bryggerier. Om det fanns lagliga butiker skulle ingen längre gå till svarta marknaden för att handla, där man inte kan vara säker på vad det är man får.

Så länge det finns en stor svart marknad där olika droger säljs bredvid varandra och den statliga drogpolitiken fortsatt icke är trovärdig genom den inkonsistenta klassificeringen av cannabis och alkohol, låter sig ungdomarna också lättare övertalas till att pröva på heroin. Cannabisförbudet, vars viktigaste uppgift skall vara att skydda ungdomen, misslyckas här fullständigt.

På den okontrollerade svarta marknaden existerar i dagsläget överhuvudtaget inget ungdomsskydd. De flesta konsumenter köper av andra konsumenter i sin bekantskapskrets, ingen kräver att få se legitimation för att kontrollera åldern. Enbart en legal försäljare, till exempel en apotekare, som kan förlora sitt tillstånd om han bryter mot försäljningsbestämmelser, har ett finansiellt intresse av att inte sälja några rusmedel till minderåriga.

Idag ser vi också ett allt mer utbrett missbruk av s.k nätdroger som en följd av den repressiva narkotikapolitiken. Tonåringar frestas att handla dessa droger under den tid de är lagliga och det råder väl ingen tvekan om att många av dessa är väsentligen farligare än cannabis.

Om konsumenter från 18 år skulle kunna köpa cannabis från legala källor, skulle de flesta aktörer på den svarta marknaden försvinna på grund av utebliven efterfrågan, vilket i sin tur skulle minska tillgången på cannabis för ungdomar. Ett totalförbud är inget bra sätt att skydda ungdomar på.

Myt: Ingen behöver cannabis.

Fakta: Detta är både irrelevant och felaktigt. Patienter behöver medicin. I USA får flera patienter 300 marijuanacigaretter av staten varje månad. Cannabis var fram till 1958 även i Tyskland ett läkemedel. Det är prisvärt och har ett flertal användningsmöjligheter: kemoterapi, smärtlindring, grön starr, multipel skleros, o.s.v. Att enbart grunda förbud av njutningsmöjligheter på argument som att ”ingen behöver det” skulle kunna leda till förhållanden som i Afghanistan, där TV, musikinstrument och dans är förbjudet. Villkorliga förbud är inte förenliga med grunderna i den frihetliga rättsstaten. Skyddet av människors privatsfär är författningsmässigt mycket viktig. I en frihetlig rättsstat kan staten endast inskränka enskilda människors friheter för att skydda andra människors rättigheter.

Myt: Den som engagerar sig i en cannabislegalisering röker det säkert själv.

Fakta: Detta argument är osakligt och skall bara distrahera från den egna bristen på argument. Inte alla som vill tillåta att homosexuella skall få gifta sig, är homosexuella. Inte alla som är för jämställdhet, är kvinnor. Inte alla som är emot våld mot invandrare är invandrare. Inte alla som är emot kriminalisering av cannabiskonsumenter, brukar det själv, eller förespråkar konsumtionen. Den som använder ett sådant pseudoargument måste ställa sig frågan om han verkligen inte har några andra argument.

Myt: Förbudet på cannabis bygger på vetenskap.

Fakta: Cannabisförbudet är inte rationellt motiverat. Före förbudet på opiumkonferensen i Geneva 1925 samlades inte en enda vetenskaplig studie om följderna av cannabisbruk in. Anledningarna och påståendena med vilka cannabis förbjöds på den tiden var osanna och vederlades senare.

Varje större undersökning om cannabis de senaste 100 åren har uttalat sig emot en kriminalisering av konsumenterna. Se historia för mer information om varje studie. Här är bara ett mindre urval av dem:

 • Indiska Hampakommissionen (Storbritannien, 1894)
 • LaGuardia-kommissionen i New York (USA, 1944)
 • Baroness Wootton-rapporten (Storbritannien, 1968)
 • Ledainkommissionen (Kanada, 1972)
 • Shaferkommissionen (USA, 1972)
 • Baan-rapporten (Nederländerna, 1972)
 • Schweiziska kommissionen för drogfrågor (Schweiz, 1999)
 • Police Foundations Report (Storbritannien, 2000)
 • Ganjakommissionens rapport (Jamaica, 2001)

Alla dessa studier uttalar sig emot ett förbud respektive för en avkriminalisering av cannabis. Faktum är att varenda regeringskommission under loppet av mer än ett århundrade, som undersökt problemet grundligt, kommit fram till samma slutsats. Förbudet finns alltså grundlöst fortfarande kvar även om de ursprungliga anledningarna till förbudet motbevisats av talrika regerings-tillsatta kommissioner.

Myt: Cannabisrökning gör folk våldsamma.

Fakta: Detta är en av de mest långvariga moderna missuppfattningar kring cannabis. Myten härstammar lång tillbaka i tiden till legenden om en mordisk islamisk och påstådd haschrökande sekt som bl.a. beskrivs i Marco Polos böcker. Århundradet efter islams grundande 622 av Muhammed delades religionen in i två sektioner, sunni och shiite. De innehöll båda en rad olika sekter.

En av dessa sekter var känd som Nizari Ismaili (shiite) som grundades runt 1090 av Hasan-ibn-Sabah, en känd islamisk dissident. Avsikten med sekten var att sprida sin religiösa tolkning över resten av arabvärlden. Han ansågs som en farlig, listig, och ambitiös individ. Ibn-Sabah ville rensa ut islam från vad han ansåg dekadenta livsstil och värderingar och alla som inte höll måttet eller ansågs som falska profeter skulle mördas.

Ett av sättet för att åstadkomma detta var hemliga lönnmord (assassinations). Ibn-Sabah utvecklade sin egen form av attackmetoder och en liten dedikerad armé som effektivt kunde slå till och övermanna även större styrkor. Detta satte skräck i deras motståndare. En slags islamisk elitstyrka som många ansåg var en terroristorganisation.

Det dröjde inte länge förrän de begått flera mord och deras rykte spreds. De mötte till slut ett ännu större hot: de kristna korsfararna som de då började specialisera sig på att attackera hänsynslöst och politiskt motiverat. De fick namnet Assassins (lönnmördare). Ordet kommer troligen från anhängare av Al-Hassan (Hasan-ibn-Sabah). De blev också kända som Hashishiyya eller Hashshashin, nedsättande ord som hämtades från sektens fiender. Det var sedan korsriddarna som spred dessa termer vidare.

Krönikörer skrev omfattande om sekten och så inleddes legenden om Assassins och ett nytt verb föddes i de engelska och europeiska ordböckerna. Sekten upphörde senare efter år av krig med andra härskare och inre stridigheter. Ett viktigt faktum inom cannabis historia är att det finns inga bevis för att de använde hasch, däremot var cannabis en viktig del i den persiska mystiken för att intensifiera den religiösa upplevelsen.

Myten spreds ändå att krigarna drevs till att mörda p.g.av. just hasch för att det passade så bra in i de exotiska och spännande berättelserna. Sanningen är det motsatta. Men det var så dem beskrevs i väst. Assassins fick ett rykte de inte förtjänade och genom dem, så också den mystiska nya drogen cannabis.

Det skulle utan tvekan ske en väsentlig minskning av brott av typen misshandel om förhållandet alkohol-cannabis var det omvända. Idag är runt 70% av alla våldsbrott på något sätt alkoholrelaterade.

Sedan denna sammanställning gjordes har många nya studier presenterats som stödjer de slutsatser som visas ovan. Det finns nu bland annat studier som redogör för resultaten av den förändrade narkotikapolitiken i Portugal där man år 2001 tog det radikala greppet att avkriminalisera alla droger för eget bruk.

Här några länkar till artiklar som beskriver Portugals nya politik och resultaten av den:

http://www.arbetaren.se/articles/utrikes20110418

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/drogmissbruk-ska-botas-med-vard_4321043.svd

http://www.svenskabrukarforeningen.se/node/413

http://www.cato.org/pubs/wtpapers/greenwald_whitepaper.pdf

Den senaste länken ovan går till det välkända Catoinstitutets granskning av Portugals drogpolitik sedan 2001. Det är en ganska lång rapport men här en sammanfattning av innehållet i den:

According to the Glenn Greenwald Cato Institute report there is clearly a growing recognition around the world and even in the U.S. that, strictly on empirical grounds, criminalization approaches to drug usage and, especially, the ”War on Drugs,” are abject failures, because they worsen the exact problems they are ostensibly intended to address.

”Strictly on empirical grounds” means excluding from the assessment:

(a) ideological questions regarding the legitimacy of imprisoning adults for consuming drugs they choose to consume

(b) the evisceration of Constitutional and civil liberties wrought by drug criminalization

(c) the extraordinary sums of money devoted to the War on Drugs both domestically and international

Greenwald shows three important points as regards to decriminalization in Portugal

1. Drug use among young people (16-18 years dropped after decriminalization between 2001- 2006.

2. Use of heavier drugs (Cocaine) is lower in Portugal than in many other countries (15-64).

3. Use of light drugs (marijuana) is also lower even lower than Sweden.

Worth noticing is the 2 last points before drug decriminalization Portugal was one of the European countries with a wide ranging drug use.

Greenwald says:

Prior to decriminalization ? throughout the 1990s ? Portugal had among the worst drug crises in the EU, if not the worst. The more they criminalized, the worse the problems became. After decriminalization, Portugal has among the best drug usage rates both within the EU and outside of the EU (especially when compared to the harshest criminalized countries, such as the U.S. and Great Britain). Those are just facts

Övriga källor

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#16

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#25

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#39

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#42

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#44

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#51

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#53

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#54

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#57

http://www.medicinskmarijuana.com/kallor.html#58

 

 

 

 1. Hello! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be
  bookmarking and checking back often!

 2. Tycker det var en jättebra artikel. tar upp dom flesta frågor man kan ha om medicinsk marijuana, sen finns det ju mycket film material som kan bekräfta det.

  Den där Alon kan ju inte va riktigt frisk.. hörs ju nästan på namnet.
  Som jag ser det så är vi i händerna på multinationella företag som vill tjäna pengar på vår olycka.
  Alkohol, Tobaks, Medicin, Olje-industrin osv. osv. Allt handlar om pengar syvende och sist. som i den gamla visan. ”Allting går att sälja med mördande reklam ,kom och köp, kom och köp konserverad gröt”

  Vi är så hjärntvättade ända från våran barndom. så något annat inte existerar. min äldre bror Åke sa. Läkarna säger att det är så farligt. sa bara . bilda dig en egen uppfattning än att förlita dig på vad andra säger. innan du uttalar dig till om vad som är rätt eller fel.

  Efter att USA dragit igång en stor propaganda maskin på 30-talet mot marijuana om drogens farlighet. röstade resten av världen ”Ja” till en kriminalisering av marijuana och hampa, och där är vi idag i Sverige.

  Medicinsk Marijuana. Finns ej i denna sinnesvärlden, i Sverige. Nä i Sverige så plockar man in folk på gatan, säger ”Du ser drogpåverkad ut, blir att följa med till stationen , å har du lite THC i blodet så blir det böter. kan tappa körkortet också. Anser att om du ska framföra ett fordon på allmän väg så ska du vara ren i kroppen.

  men THC lagras ju i fettvävnaden i levern. kan sitta kvar i veckor, det handlar ju om ppm som dom mäter.
  ppm =Miljondelar
  men så länge är du ju inte påverkad. det handlar ju om timmar. tar dom dig så är du torsk, oavsett hur lite som finns i blodet.

  spriten mäts i promille = 1000 delar. finns en viss skillnad där.

  Har just startat en ny portal. kommer att lägga upp information nu till veckan.
  http://tidevarv.com
  Där jag ska samla all information om Medicinsk Marijuana som jag finner, det ska bli en fakta portal för oss vanliga människor.

 3. Article submission is an exerlmtey powerful process and too be honest I am not sure wether i agree with doing it automatically. My current SEO stratergys for article marketing are fairly simple. I outsouce an article to be written by a professional english writer, the article must contain at least 1,200 words and be of exerlmtey high quality. Next i will submit it to the top 20 article websites based on Page Rank and traffic. After submitting the articles i will then do some basic backlinking and bookmarking to make sure they get indexed by the search engine spiders. I find that doing article marketing this way works exerlmtey effective however i suppose that having the software submit less quality articles to the less dominant websites and then submit to the ones manually that you can’t use a tool for with your quality article because at the end of the day quality backlinks never hurt anyone.

 4. du e så jävla dum. får du din info från bloggar eller vetenskapligaR…
  I så fall cigaretter är en anledning till varför folk börjar dricka, och alkohol är en anledning till varför folk börjar använda cannabis osv.
  Du kan kolla den nya veten(…) rapporten om cannabis. den hjälper mot cancer, ms, parkinsson osv.
  Ingen har dött av cannabis. men kolla på hur många som dör av cigaretter, alkohol, tabletter.
  Allt handlar om disciplin, din gubbjävel

 5. Mycket bra!!

 6. Sprid denna till ALLA! Bästa sammanfattningen någonsin!

 7. Det är inte THC (eller någon annan cannabinoid) som lagras i fettcellerna! Det är inerta markeringar som endast påvisar att cannabinoider har varit där.

  Sen stärker faktiskt cannabis immunförsvaret. CBD, som har de flesta ,medicinska fördelarna (inte THC) har bland annat anti-inflamatoriska egenskaper.

 8. En väldigt intressant artikel. Hoppas som sagt att de icke insatta människorna på DN, samt deras så kallade ”Expert” läser detta och ifrågasätter sina egna åsikter/motiv.

  Tänk alla som sluppit råka illa ut på grund utav alla dessa testosteronfyllda män som tycker det är kul att slå någon på käften, om det varit tvärtom.

 9. Tack! Jo, jag skickade det till DN igår med en kommentar till deras artiklar. Räknar inte med nån publicering men nu har dom i alla fall fått en motbild.

 10. Mycket bra skrivet! En av de bästa samanfattningarna jag har läst faktiskt. Har du frågat DN om de vill publicera detta som svar till Thomas Lundqvists artikel? Det krävs VERKLIGEN att båda sidor lyfts fram i den här debatten. Men som vanligt väljer väl media enbart antisidan. Det skulle inte förvåna mig om tidningar får betalt av Maria Larsson och Beatrice Ask för att enbart publicera artiklar med ”rätt” åsikt.

 1. Ping: Cannabis, dåligt eller bra för dig? | mustigagerafi

 2. Ping: Anonym

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: