Svensk Myndighetskontroll: Feminismen går mot extremism och talibanism


Efter att ha följt den pågående debatten kring sexarbete och sexköp så framstår den för mig som allt mer vriden och i stort ett uttryck för vissa kvinnors mer eller mindre dolda hat mot män. Det är ett hat som jag till viss del kan förstå men som genom en sorts allmän flathet också har tillåtits att bli alldeles för generaliserande och enkelspårig.

Argumenten för en höjning av straffen för sexköpare riktar sig enbart och fullständigt ensidigt mot män. Det är som att man vill ta hämnd på alla män genom att straffa den lilla del som köper sex. Man gör det dessutom med argument om trafficing, misshandel, tvång och frihetsberövanden som mycket väl täcks fullständigt av annan lagstiftning.

Hur galen denna debatt har blivit kan åskådliggöras bäst genom att vi ser på fakta.

I undersökningen ”Sex i Sverige” från 1996 uppger 0,5 procent av männen mot 0,3 procent av kvinnorna att de har tagit betalt för sex. Undersökningen baseras på ett befolkningsrepresentativt underlag.

I ”Sexuell exploatering av barn i Sverige”, 2004, svarade 1,8 procent av pojkarna mellan 17 och 19 år att de har sålt sex, mot 1,0 procent av de jämnåriga flickorna.

I enkätundersökningen ”Unga mäns sexvanor”, 2001, sade sig 3,1 procent av männen mellan 16 och 25 år ha prostituerat sig.

I norska undersökningen ”Ung i?Oslo”, 2003, svarade elever mellan 14 och 17 år på om de tagit betalt för sex de senaste 12 månaderna. 2,1 procent av pojkarna och 0,6 procent av flickorna uppgav att de hade gjort det.

I danska undersökningen ”Hvad vi ikke ved om børn og unge”, 2002, hade 1,1 procent av pojkarna jämfört med 0,8 procent av flickorna sålt sex.

I såväl Sverige, Norge som Danmark är det alltså fler pojkar/män som säljer eller har sålt sex. Hur har detta uppmärksammats i det underlag som föregått sexköpslagen kan man fråga sig.

sexarbetare.jpg

I förarbetet till lagen som omfattar 241 sidor så nämns män på elva av dessa. Det framgår dock ingenstans att även män säljer sex och att de gör det både till män och till kvinnor. Det vore onekligen mycket intressant att få en debatt kring även detta faktum och att då få höra Schymans och Asks syn på detta.

Logiskt sett så måste ju de män som säljer sex till t.ex välbärgade förortsfruar, vara lika mycket brottsoffer som de kvinnor man idag vill ge den statusen.

Ett av dessa brottsoffer är, med den definition som föreslagits, Alexander Bard som har prövat på sexarbete.. Många säger väldigt mycket om Alexander men jag har då aldrig någonsin hört någon utpeka honom som ett offer och jag har lika svårt att förstå varför Alexander ska få mina skattepengar som han själv har?

Läs gärna även vad Aftonbladet berättar om en manlig sexarbetare som 10-15 ggr per månad säljer sex till kvinnor.

Vad som är ännu värre med den debatt som nu har spårat ur fullständigt är att övertonerna som kommer från feministextremistmaffian, riskerar att undergräva och förminska värdet och betydelsen av orden ”offer” och ”brottsoffer”. Mårten Schulz, som är professor i juridik, sammanfattar det så här:

I Svenska Dagbladet skriver Gudrun Schyman och några andra nämligen att ”Sexköp är ett brott mot mänskligheten”. De skriver inte bara det (den fullständiga meningen är ”Sexköp är ett brott mot mänskligheten, jämlikheten, och värdigheten hos den köpta personen.”). Men det är denna formulering som har svetsat sig fast i mitt huvud. Sexköp är alltså ett brott i paritet med Förintelsen, folkmordet på armenierna eller Rwanda. Det är där vi nu har hamnat.”

Det kan hända att artikelförfattarna verkligen tycker detta och det kan och får de naturligtvis göra. Personligen anser jag dock att de i så fall är ute och cyklar på ett sådant sätt att deras omdöme helt klart måste ifrågasättas.

Att urholka grundläggande begrepp som t.ex ”brottsoffer” är till stor skada för de som är verkliga offer. Gör själva tankeexperimentet att ni hör någon säga att ”brottsoffren måste stärkas.” Ställ sedan frågan om hur er uppfattning om detta uttalande påverkas om den första ni ser framför er som utpekat offer är Alexander Bard………?

Jag har tidigare med gott samvete kunnat säga att jag är feminist. Med de nuvarande och idag dominerande uttrycken för den feministiska rörelsen så vill jag inte längre göra det. Jag vill inte förknippas med vad som på detta område får sägas vara en motsvarighet till talibaner och rabiata extremister.

Gudrun_Schyman_720.jpg
Talibansk feministextremist

Det finns utan tvekan kvinnor som råkat mycket illa ut i sina relationer till män. Det finns även utan tvekan kvinnor som sexarbetar och som på olika sätt kan ha tvingats/tvingas till detta och det är självfallet både avskyvärt och förkastligt. Det finns också en robust och rejäl lagstiftning att tillämpa mot de som med den sortens metoder är verksamma inom sexindustrin.

För alla andra, de som inte är offer utan frivilliga, ska helt enkelt kroppslig autonomi gälla. Vad jag som vuxen och myndig individ ingår avtal om med andra vuxna myndiga individer, har staten helt enkelt inte ett skvatt med att göra.

Försvinn ur mitt sovrum, kort sagt!

sparris.gif

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 16 april, 2011, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 49 kommentarer.

 1. Inte för att jag inbillar mig att noboytoy och Visionen är ute efter ett svar, men here goes nothing…Det jag tror MG menar med att extremfeminister vill straffa alla män är detta: Det pågår flera parallella kampanjer för straffa män som grupp. Nya sexlagstiftningen är en av dem. En annan är Nya vårdnadlagstiftningen som effektivt plockar bort biologiska pappor ur sina barns liv. Det är ovedersägligt att dessa olika kampanjer bedrivs av feminister. I kultursverige och media pågår samtidigt en långvarig kampanj för att utmåla alla män som problemet, och denna bild har också slagit rot. Alla män är idag på något plan medvetna om med vilket godtycke de kan bli utsatta för repression från samhället och medmänniskorna. Alla män kan råka ut för dessa häxprocesser även om de är helt oskyldiga. Därmed är enda taktiken att ligga lågt och hålla med de mest extrema. Som det är i samhällen där extremister har tolkningsföreträdet. Vilken av alla dessa kampanjer man tycker ”illustrerar” problemet bäst beror på egna erfarenheter och vilka moraliska ståndpunkter man själv har av förföljelsen. Gemensamt för alla kampanjer mot män är att den bedrivs med en tunn förnissa av ”den goda saken”. Skrapar man lite på ytan, som görs i denna artikel, så kommer den verkliga avsikten fram. Som på beställning dyker det då upp agitatorer med beskyllningar, härskarteknik, förtal och billig retorik avfärdar kritiken. Häxprocessen drar igång.

 2. Michael Gajditza

  CUF är med på vagnen och vill även dom avskaffa lagen. Kommentarerna till Hannas text är intressanta att läsa. http://www.politikerbloggen.se/2009/05/05/19210/

 3. Visionen:”Han avslöjar sig själv. Det är få som går till prostituerade. Ändå anser han att det är en attack på alla män. Men det spelar ju som bekant ingen roll vad feminister faktiskt säger, eftersom de hatar män, är talibaner och extremister, och Schyman utgör måltavla för denna brutala demonisering, hon har privata motiv och vill hämnas på män. Man baxnar. Är detta seriöst?”Sant som du säger – MG säger emot sig själv. Än mer patetiskt blir det när han hävdar att ”kvinnor också köper prostituerade män”. Hur riktar sig då, det han väljer att kalla ”attack på alla män”, till endast män? Förslaget riktar sig till att förbättra för de prostituerade, naturligtvis. ”Till extremfeminister räknar jag de som utifrån sina egna moraliska värderingar vill straffbelägga den ena parten i ett avtal mellan två personer. Inte bara straffbelägga utan dessutom placera i fängelse. MG kallar 80% av befolkningen som stöttar sexköpslagen för ”extremfeminister”. Ett ord som han har hittat på tillsammans med sina antifeministiska vänner. Det finns ingen gren inom feminismen som heter ”extremfeminism”.Nej, Visionen, detta är inte seriöst.

 4. Nu menar MG att kvinnor och män ”stöts bort” från feminismen när någon lägger förslag om att skärpa straffen för prostitutionsköp.Med detta vill han falskt göra gällande att det är feminister som är ansvariga för att ha fått igenom sexköpslagen och driver den hårt, trots att denna lag har starkt stöd av en klar majoritet av svenska befolkningen.MG måste försöka förstå, en gång för alla, att 80% av våra medborgare som stöttar sexköpslagen inte är feminister. ”Jag anser helt enkelt inte att någon, man eller kvinna, ska sitta i fängelse för att de ingått ett ömsesidigt och frivilligt avtal. Punkt.”Här menar MG att ingen människa ska behöva sitta i fängelse för att ha ingått en överenskommelse med en annan person om att ha ömsesidigt och frivilligt sex. Det stämmer, ingen människa behöver heller sitta i fängelse för detta. Folk har sex med varandra på frivillig och ömsesidig basis varje dag. Det är inte olagligt att ha sex, förstås. Det olagliga är att betala en annan människa för att få denne att delta med sin kropp medan man tillfredsställer sig själv sexuellt. MG tycker att man ”ska lyssna på de prosituerade”. Det har man gjort. Genom ett flertal studier och undersökningar, inte minst internationellt. Dessa säger att en majoritet av de prostituerade far mycket illa. Detta är något MG vill bortse ifrån. Man undrar varför? Hans argument för inställningen att ”många mår bra av prostitution” är att hänvisa till Rose Alliance. Som om en anonym sajt på nätet, skulle vara ett argument mot denna forskning? Absurt.”Att använda ett sådant argument för sexköpslagen tyder på att man är angelägen om att försöka dölja vad det egentligen handlar om nämligen en morallagstiftning som kriminaliserar och straffar i första hand män.”De flesta av våra lagar är ”morallagar”. Sexköpslagen straffar och kriminaliserar inte i första hand män. Den kriminaliserar och straffar torskar. Män och kvinnor i vårt land stöttar detta. Män och kvinnor, MG, inte bara de män och kvinnor som arbetar i kvinnorörelsen, så kallade feminister.För övrigt finns ingen samhällsnytta med prostitution. Det finns ingen vinst för ett samhälle att främja prostitution. Tvärtom, faktiskt.

 5. Ja, precis som jag sade Michael. Hela samhället gör kvinnan till offer. Det inkluderar även kvinnor. dock är de inte ensamma att göra sig själva till offer. Varför är det så viktigt för dig att hela tiden betona kvinnans skuld till allt, där det uppenbarligen inte bara handlar om kvinnor? Vi är ju två kön, (om inte fler).Vad har du för personliga skäl till din kritiska inställning till hela kvinnokollektivet?

 6. oj, så du anser att du representerar fler sexarbetare än mig? Utan att jag ens nämt något om att jag representerar någon? Vilka sexarbetare pratar vi om? Vilka gör du dig till talesman för? de flesta i världen kommer inte till tals, och alla är inte med i Rose Alliance. du kanske kan ta intryck av .tex. nätverket pris och sluta räkna kroppar, för det är liksom lite missvisande då vi befinner oss i en pro-prostitutionsteoretisk ankdamm.

  • Michael Gajditza

   OK. Back to basic. Min uppfattning är att en människa ska få göra det hon vill så länge det inte skadar någon annan. En man eller en kvinna som kommer överens på helt frivillig basis om att de ska ha sex och att den ena parten som de har sex med ska betala den andra en viss summa pengar för detta sex, ska ha friheten att göra så utan att staten lägger sig i. Det är utgångspunkten för varför jag anser att sexköpslagen är fel.Om någon av parterna i ovanstående fall inte ingår avtalet på frivillig basis så är det fel. Detta fel kan bestå av många olika faktorer. De faktorer som innefattar olaga tvång från någon, hot, misshandel, människohandel eller annat är redan idag reglerade i annan lagstiftning. Om vi antar att någon har sex beroende på någon av dessa andra bakomliggande tvångsfaktorer så ska de faktorerna utredas och den som svarat för dom straffas i enlighet med den lag som är tillämplig.Sexköpslagen innebär att den som ingått avtalet med den som tvingats till det straffas. Den som svarat för det bakomliggande tvånget går däremot fri och kommer att fortsätta tvinga vederbörande till fortsatt sexarbete mot dennes vilja. Sexköpslagen tar med detta resurser från det som borde prioriteras d.v.s det grövre brottet som innefattar tvånget.Effekterna kan vi sedan se i tidningsartiklar som denna: ”När den 46-årige mannen försvann in hos den prostituerade kvinnan smög poliserna fram och lyssnade genom väggen. På så vis fick de bevis för att en sexakt pågick. Mannen greps utanför och på tisdagen dömdes han i Karlskrona till dagsböter för köp av sexuell tjänst, rapporterarTV 4 Nyheterna Växjö.Brottet ska ha skett i september förra året. Mannen och kvinnan fickkontakt via internet och polisen bedrev redan spaning mot hennes bostad.”Kunde polisens resurser ha använts på ett bättre sätt än att lyssna genom en vägg för att söka bevis för ett sexköp? Enligt min uppfattning, ja, självklart och framförallt om vi utgår från att den kvinnliga sexarbetaren i detta fall agerade fulltständigt frivilligt. Vad i detta gör henne i så fall till ett brottsoffer? Värdet i uttrycket föminskas genom att det används i ett sådant sammanhang.

 7. Nej Michael att citera Rose alliance och vad de anser om prostitution är inte något svar på min fråga.

  • Michael Gajditza

   Är det medvetet du väljer att använda ordet ”prostitution”? Se vad Rose skriver om användningen av ordet: ”De flesta organisationer som arbetare med rättigheter för människor som arbetar med sex, erotik och sexuella tjänster är eniga om att användningen av ordet sexarbete är viktigt. Dels för att markera att det handlar om en ekonomisk aktivitet, dels för att det anses vara mindre stigmatiserande än ord som prostituerad och strippa. Men trots att Världshälsoorganisationen (WHO 2001; WHO 2205) och Förenta Nationerna (UN 2006; UNAIDS 2002) använder termen sex worker, sexarbetare, vägrar svenska myndigheter och politiker att göra det.”Varför använder du det mot bakgrund av vad som sägs ovan?

 8. Lyssnar du verkligen på alla sexarbetare Michael? Är det allas åsikter du representerar?

  • Michael Gajditza

   Hur ska någon kunna representera allas åsikter när en del sådana står i motsatsförhållande till varandra? Jag är däremot helt övertygad om att jag representerar fler sexarbetares åsikter än vad du gör.

 9. Michael, tack för dina länkar och ditt långa utlägg, kommentaren, och frågorna var ställda till Nettan, utifrån vad hon påstår i sin kommentar. du har också ett par frågor att besvara, ser inte att du gör detta alls.

 10. Nettan Tjernqvist, ge mig gärna exempel på den förföljelsekampanj du menar att feminister utsätter de som går emot feminsmen för….Inte Beatrice Ask, för hon är ingen feminist utan bara dåligt insatt, dessutom är det få feminister som försvarar henne. Det blev folkstorm emot förslaget, som var galet så helt i sin ordning. Men denna förföljelsetendens du beskriver. Det låter ju fruktansvärt. Berätta gärna.

 11. Aha, Nettan. Jo, självklart ska man respektera alla kvinnor, men då kan ju du och Michael G börja med att redogöra för vilka prosituerade ni talar för. Som sagt, delade meningar råder i fenomenet, även från de som är direkt involverade.Och någonstans kan ju jag tycka att diskussionen om att man inte ska betrakta prostituerade som offer, också kan få konsekvensen att man inte vill se då de faktiskt är offer. Detta att inte vilja tillskriva sig offestatus är sunt, men nu är det ju sällan så enkelt. Man är inte ett offer i negativ bemärkelse för att man är utsatt för strukturer.

  • Michael Gajditza

   Jag citerar Rose:”Om sexarbeteMånga tror att man väljer att använda ordet sexarbetare i ett försök att legitimera det som yrke samt för att öka acceptansen för gruppen i samhället, det är delvis sant men det finns flera anledningar som är lika viktiga.Sexarbete är arbeteDet är långt ifrån alla som utför olika typer av sexuella tjänster som identifierar aktiviteten som sitt yrke, även om det är många som gör det. En del tycker att det är en hobby, andra att det är en del av den privata sexualiteten medans vissa, av olika skäl, känner att de saknar andra realistiska sätt att försörja sig på. Men de allra flesta anser faktiskt att de utför ett arbete och därmed borde ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som andra arbetare.Sexarbete är något man gör, inte något man ärMänniskorna som arbetar med sexarbete är inte den homogena grupp som samhällets stereotyp oftast låter påskina. Andra grupper som utför olika typer av tjänster mot ersättning anses aldrig besitta en rad gemensamma egenskaper, där skiljer man nästan alltid på vad man gör och vad man är. Sexarbetare borde rimligtvis förtjäna samma respekt. Att vi valt att arbete med sexuella tjänster i någon form säger per automatik inget om vår bakgrund, samhällsklass eller livssituation. Det är inte heller sant att sexarbete nödvändigtvis är något man behöver ”räddas” ifrån. Svenska samhällets sociala insatser bygger, med något undantag på inställningen att alla sexarbetare är offer. De som inte anser sig behöva hjälp att lämna sexindustrin antas lida av ett falskt medvetande. I princip ett omyndigförklarande som innebär att man inte förstår sitt eget bästa. Enligt samma antagande är just detta ytterligare ett bevis på hur destruktivt det är med sexarbete. Teorin då är att man mår så enormt dåligt att man lever i förnekelse och inte klarar av att erkänna det ens för sig själv. Alltså måste man räddas från sin olyckliga situation.Nu finns det ju faktiskt ett flertal studier (UK, Nya Zeeland, Australien och Holland) som jämfört välmåendet mellan kvinnor som arbetar med sexarbete och kvinnor med andra yrken. De visar att endast en minoritet, oftast de som arbetar på gatan, mår sämre än kvinnorna i den andra gruppen. Den stora majoriteten av sexarbetare mår lika bra, eller bättre, än de som försörjer sig på något annat än sex. Men man ifrågasätter inte om tandläkare, frisörer eller politiker är lyckliga och tillfreds. Det är ju faktiskt så att lycka är en personlig upplevelse och inte nödvändigtvis är kopplat till vad man arbetar med. Självklart är ju detta sant även för sexarbetare.Sexarbete och socialt stigmaDe flesta organisationer som arbetare med rättigheter för människor som arbetar med sex, erotik och sexuella tjänster är eniga om att användningen av ordet sexarbete är viktigt. Dels för att markera att det handlar om en ekonomisk aktivitet, dels för att det anses vara mindre stigmatiserande än ord som prostituerad och strippa. Men trots att Världshälsoorganisationen (WHO 2001; WHO 2205) och Förenta Nationerna (UN 2006; UNAIDS 2002) använder termen sex worker, sexarbetare, vägrar svenska myndigheter och politiker att göra det. När EU-parlamentet i resolutionen ”Prostitution – which stance to take” rekommenderade medlemstaterna LÄNK att de som frivilligt ägnar sig åt sexarbete ska konsulteras i frågor som berör dem, på ett internationellt, nationellt och lokalt plan sa justitieminister Beatrice Ask “Däremot är det mer kontroversiellt att parlamentet rekommenderar medlemsstaterna att formulera en uttalad policy som innebär att medlemsstaterna ska respektera de prostituerades rätt att fritt välja att arbeta som just prostituerade och att låta dem komma till tals i alla frågor som rör dem. Det är en främmande syn, en ståndpunkt som är väldigt svår att förena med den syn på prostitution som jag tycker att man ska ha.”. Andra marginaliserades gruppers beslut att använda nya, modernare och mindre stigmatiserande benämningar respekteras nästan alltid. Vi tycks inte ens ha den rätten i Sverige till skillnad från, i princip, alla andra europeiska länder.Sexarbete innebär solidaritetAlla sexarbetare påverkas, mer eller mindre, av det sociala stigmat och de fördomar det innebär. Vi är alla också medvetna om att vissa grupper drabbas hårdare än andra och då blir ju ofta en instinktiv reaktion att ta avstånd från dem för att skydda sig själv. Någon som jobbar via nätet kallar sig eskort för att markera skillnaden gentemot gatuarbete. De som ägnar sig åt striptease kallar sig kanske för dansare och arbetar man med telefon sex kanske man väljer att använda telefonvärdinna.Men för att kunna arbeta mot fördomar, för rättigheter och för att kunna stötta de i en socialt mer utsatt situation är det viktigt att vi visar förståelse för varandras individuella val och undviker en hierarki och maktordningen en sådan innebär. Att använda sexarbete är att visa solidaritet eftersom det är en inkluderande term som innefattar alla som utför en sexuell tjänst eller aktivitet mot ersättning. Alla har samma värde, kan känna sig inkluderade och dessutom blir det lättare att slippa i detalj redogöra för var, hur och när man utövar sitt arbete. Man arbetar med sex, punkt!Men vad räknas egentligen som sexarbete?”Well, if it walks like a duck, quackes like a duck, it’s probably a duck”. Alla tjänster som på något sätt är tänkta att leda till sexuell upphetsning och eventuellt klimax är sexarbete, även när inte fysisk beröring eller ens fysisk närvaro äger rum. Sexarbetare kan arbeta utomhus eller inomhus. De kan arbeta med striptease och privat posering, eller med porrfilm och foton. De kan självklart också sälja tjänster via webcam och telefon. Men även andra som inte är inkluderande i ovan nämnda ekonomiska aktiviteter kan anses utföra sexarbete. Om den sexuella aspekten av arbetet påverkar en persons identitet och självuppfattning kan det också vara sexarbete, exempelvis om man arbetar som butiksbiträde i en sexbutik.Sexarbetares rättigheter är mänskliga rättigheterSlutligen är det viktigt att påpeka att vad man än anser om sexarbete så är även vi inkluderade i de globala mänskliga rättigheterna. Trots att det borde vara självklart ignoreras detta faktum, på ett eller annat sätt, i så gott som alla länder. Mänskliga rättigheter värda att nämna är bl.a. ”Envar har rätt till arbete, fritt val av sysselsättning, till rättvisa och tillfredsställande arbetsförhållanden och till skydd mot arbetslöshet” samt ”Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende”. Läsa gärna mer på ICRSEs hemsida. Det hela är ju egentligen ganska enkelt, det råkar ju faktiskt vara så att sexarbetare också är människor och därmed borde vi kunna omfattas av samma rättigheter och lagar som alla andra.”

 12. Visionen. Det handlar inte om att lyssna på alla sexarbetare det handlar om att respektera och acceptera den kvinna som väljer att sälja sex, eller rättare sagt, hyr ut sina tjänster. Om det så vore en enda kvinna som ensam gjorde detta så måste man respektera henne för att hon gjort sitt val. Ingen, och då menar jag INGEN ska behöva ta skit från andra som oftast skaffat sig sin uppfattning vad media skriver, som i sin tur är blivigt lobbade av ett gäng feminister. Visione n, tror Dui iDin vildaxte fantasi att någon vill komma på kant med feminister. Gör Du det så går feministerna till attack och de drar sig inte för att går till familj, vänner, grannar och skola för att förgöra den person som har fräckheten att våga säga emot. Inte ens journalister utsätter sig för det risktagandet.

 13. Michael G. Ingen kritik mot Dig men….. Vad är egentligen extremfeminist? Du känner mig såpass att Du vet vad jag har för värderingar. Jag kallar mig ibland extremfeminist för det är jag på sätt och vis, kanske inte den allmänna uppfattningen vad en extremfeminist är men vad spelar det egentligen för roll vad andra tycker. Gillar man inte mina åsikter så behöver man ju inte lyssna på vad jag har att säga. Inte ens Gudrun gillar mina synpunkter….

  • Michael Gajditza

   Hej! Problemet är att så många ord är upptagna av olika tolkningar av olika slag att det är svårt att veta vad man ska använda. Ta bara ett ord som ”liberal” vilket Johan Pehrson anser sig vara och jag är….!! *S* Extremfeminism förtydligade jag i en tidigare kommentar på det här sättet och i det här sammanhanget: ”Till extremfeminister räknar jag de som utifrån sina egna moraliska värderingar vill straffbelägga den ena parten i ett avtal mellan två personer. Inte bara straffbelägga utan dessutom placera i fängelse. Dit räknar jag i den här diskussionen också alla de som vägrar att lyssna på sexarbetarna själva. Det tycks vara alltför störande för den extremfeministiska ståndpunkten och världsbilden att göra så.”Det låter inte alls som du……;-)

 14. Personligen tror jag inte Gudrun hatar män utan inser vilket effektivt vapen kvinnor kan vara inom politiken.Du hänvisar till olika enkätundersökningar som är missvisande på så sätt att det har gjorts ytterligare undersökningar som aldrig har tagits med i ämnet sexvanor bland kvinnor som säljer sex frivilligt. Dessa undersökningen skickades till Anita Gradin som då satt i EU och ett ganska omgående svar med tack för visat intresse eller något sådant. Idag inser jag att jag var naiv när jag fortfarande trodde på att man tog hänsyn till den enskilda människan. Jo pyttsan…..Det var vanliga hemmafruar som hade vad man kallar ett socialt liv, d.v.s. vanliga hemmafruar som ville förena nytta med nöje och helt enkelt var inte intresserad av att ha en berusad man som satt och raggade på krogen. Undersökningen visade en helt annan bild än vad media beskrev trots att många av dessa kvinnor försökte få en dementi i media om att bilden om kvinnan som offer och som tvingats ut på gatan och sälja sig var en helt snedvriden bild av hur dessa kvinnor valt att göra med sina sexrelationer.Det var en rätt omfattande enkätundersökning med kvinnor som protesterade mot införandet av sexköplagen och som nu såg hur det skulle försämras för dem, inte bara att de kunde jobba öppet med det utan även att de inte kunde anmäla om de blivit utsatta för övergrepp. Skulle vara intressant att få tag i underlaget för det skulle ändra statistiken om sexköp och kvinnors syn på offerbilden. De kvinnor som intervjuades förklarade vad de trodde var orsaken till att offerbilden var som den var, helt enkelt att de inte kunde svara annat eftersom de då skulle bli förföljda och trakasserade av de sexfientliga feministerna. För vem f—n, oavsett man eller kvinna, vill ha en hop rabiata extremfeminister efter sig. Så tro inte att det enbart är män som ligger risigt till från Gudruns sida utan även kvinnor som vågar ta för sig. Män blir förföljda av dessa grupper, men tro mig….. Den kvinna som vågar vara ärlig ligger minst lika risigt till före hon riskerar att det kommer fram till skola och grannar. Ungefär som när Beatrice Ask ville skicka lila kuvert till alla som misstänktes kunna köpa sex.

 15. Lyssnar du på alla sexarbetare, Michael Gajditza? Det handlar inte om att tro att man vet bättre än ”dem”. Vilka är ”dem”. du ycka ha klart för dig vem de är och klumpar ihop dem som grupp, utan betänkligheter. Det som är tydligt är att du tagit ställning för vissa prostituerade och en viss prostitutionssak. I detta ligger också att du skyller feminismen för en syn som icke-feminister, rikdsagsledamöter av båda könen, samt andra aktörer i samhället anammat (synen i sexköpsfrågan, synen på kvinnor som offer). Språkliga skevheter är ok, men vissa sådana får också tydliga implikationer och konsekvenser i en debatt, och kan således betraktas som mer allvarliga än smärre textuella skönhestfel.

  • Michael Gajditza

   Jag skyller inte feminismen för något, det är extremfeministerna jag riktar mig mot vilket jag tycker att jag sagt nu ett antal gånger.

 16. Vilket pompöst svar, som innehöll just- ingenting. Noboytoys påpekande av dina språkliga skevheter är inget argument (emot vad?) utan just det, ett påpekande. Att du sedan vidhåller att du petade in ett litet ”som” som ska förändra allting. D E T får hela intrycket att likna ”ett korthus” som håller på att falla samman, inget annat. Men det är dina argument som faller ihop som korthus, även om du försöker anta en stram språkdräkt, Michael G, du lyckas dock inte med det. Nu handlar ju kritiken om hur du framställer feminister. du gör liksom allt utom att svara på det vi sagt. Det är jättefint att få läsa om hur du vill öka de mänskliga rättigheterna för de prostituerade, men med de blinda fläckar du visat prov på framstår du tyvärr inte som trovärdig.

  • Michael Gajditza

   Förmodligen den mest meningslösa diskussion jag deltagit i. Du har inte ens förstått att huvudbudskapet är att feminister av båda könen stöts bort av extremfeminister, ergo extremfeminismen är kontraproduktiv och skadar feminismen.Till extremfeminister räknar jag de som utifrån sina egna moraliska värderingar vill straffbelägga den ena parten i ett avtal mellan två personer. Inte bara straffbelägga utan dessutom placera i fängelse. Dit räknar jag i den här diskussionen också alla de som vägrar att lyssna på sexarbetarna själva. Det tycks vara alltför störande för den extremfeministiska ståndpunkten och världsbilden att göra så.Sedan så vidhåller jag naturligtvis att jag skrivit ett ”som” av det utomordentligt enkla skälet att jag har det. Vad är det i detta som är så svårt att förstå?Det var för övrigt ett otroligt kritiserande, inte av det jag säger lika mycket som över HUR jag säger det. Mina eventuella språkliga tillkortakommanden och brister tar jag gärna emot kritik av under förutsättning att den belyser just språkliga brister. Att däremot göra som Noboytoy gör, d.v.s påstå att jag sagt något för att sedan argumentera mot sitt eget påstående brukar man benämna som en ”halmgubbe”, man skapar den motståndare man önskar. Argumentet att sexköpslagen ger främst de som tvingats in i prostitution status som brottsoffer är inte hållbart alls. Den som tvingas in i något utsätts minst bför brottet olaga tvång och har redan genom detta brottsofferstatus vilket visar att, precis som jag hävdat, att det finns alldeles utmärkt lagstiftning att tillämpa på prostitutionens baksidor. Att använda ett sådant argument för sexköpslagen tyder på att man är angelägen om att försöka dölja vad det egentligen handlar om nämligen en morallagstiftning som kriminaliserar och straffar i första hand män.

 17. ”Gajditza ondgör sig över detta förslag på grund av något han inbillar sig är ”feministers sätt att hämnas på män”. I samma andetag säger han att ett fåtal män köper prostituerade. Hur menar han att Schyman vill hämnas på ”alla” män, då ett fåtal män, enligt Gajditza själv, köper prostituerade? Jag skulle vilja vända det till att Schyman, i sällskap med 80% av Sveriges befolkning, i så fall vill sätta dit torskar? ”Helt lysande, NoBoyToy. Han avslöjar sig själv. Det är få som går till prostituerade. Änd¨å anser han att det är en attack på alla män. Men det spelar ju som bekant ingen roll vad feminister faktiskt säger, eftersom de hatar män, är talibaner och extremister, och Schyman utgör måltavla för denna brutala demonisering, hon har privata motiv och vill hämnas på män. Man baxnar. Är detta seriöst? I sitt långa ”svar” till mig, får jag veta att jag är moraliskt indignerad i prostitutionsfrågan, och MG tar sig friheten i hela sin kommentar inte att diskutera, fråga efter svar, eller be om tolkningar, och berätta vad hans anser på riktigt och att dessutom med bestämdhet uttala sig om vad jag tycker och vill egentligen, varför jag är dum som inte förstår att prostitution och massage är samma sak, fast utan penisberöring i ena fallet, precis så som man kan förvänta sig att en man med den bilden av feminister faktiskt närmar sig dem vanligtvis.I och med att han inte förstår att detta inte alls är ett seriöst eller trovärdigt vuxet sätt att föra debatt på, utan rena härskartekniker och övergrepp, så finns det knappast utrymme att debattera vidare.

  • Michael Gajditza

   Jag kan besvara både noboytoy och Visionen här i en och samma kommentar. Låt oss börja med ”hämnd” argumenten. Det är ju märkligt att ingen av er kan uppvisa åtminstone grundläggande läsförståelse, om jag nu får skriva så utan att det ses som nån sorts patriarkalisk härskarteknik? Det är trots allt exakt vad jag menar och anser. Jag har skrivit följande: ”Det är som att man vill ta hämnd på alla män genom att straffa den lilla del som köper sex. Man gör det dessutom med argument om trafficing, misshandel, tvång och frihetsberövanden som mycket väl täcks fullständigt av annan lagstiftning.” Läs och förstå att ordet ”som”, vilket alltså står före ”att man vill ta hämnd”, innebär att jag anför vad som kan kallas en liknelse. Jag påstår alltså inte att det handlar om hämnd men noterar att det kan uppfattas så.Med detta sagt så faller Noboytoys resonemang ihop som det korthus det är.Resten av denna kommentar ska jag ägna åt allienering och med det menar jag att den sortens argumentation som en del feminister ägnar sig åt med t.ex krav på 10 års fängelse för sexköp (miljöpartist, minns inte hennes namn på rak arm), gör att alla de män som också skulle kunna kalla sig för feminister stöts bort liksom även många kvinnor. Man kan konstatera att det är långt från alla kvinnor som idag vill använda beteckningen feminist och jag påstår att det beror på sådana faktorer som jag pekat på i min artikel.Jag skulle själv kunna göra det eftersom jag är övertygad om att män och kvinnor ska behandlas lika och att kön aldrig ska vara avgörande på områden där det handlar om vem som är mest kompetent/lämpad för ett arbete, politiskt uppdrag, studieplats eller vad det nu kan vara. Däremot så kan jag aldrig heller ställa upp på den sortens moralism som ligger bakom t.ex sexköpslagen. Jag anser helt enkelt inte att någon, man eller kvinna, ska sitta i fängelse för att de ingått ett ömsesidigt och frivilligt avtal. Punkt.Att sedan dra in resten av världen i en debatt om svenska förhållanden gör att hela debatten blir snedvriden. Varför inte ta och lyssna på svenska sexarbetare någon gång? Läs vad t.ex Rose Alliance skriver på sin hemsida och jag citerar:Rose Alliance är en organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige.Vi organiserar sexarbetare och före detta sexarbetare, oavsett nationalitet, könsidentitet eller juridisk situation.Det som förenar oss är vårt arbete för att möjliggöra följande förändringar som vi anser vara nödvändiga för att säkerställa sexarbetares rättigheter i samhället, samt för att eliminera det sociala stigmat förknippat med sexarbete.1. Den absoluta rätten att tala i egen sak.2. De mänskliga rättigheterna ska gälla alla, och ska ha företräde framför nationella lagstiftningar och lokal praxis.3. Ett avskaffande av sexköpslagen och lagen om pornografisk föreställning samt en reformering av kopplerilagstiftningen. Detta som ett första steg mot en total avkriminalisering av sexindustrin.4. Ett erkännande av dokumenten som etablerades vid konferensen för sexarbetare i Europa, 2005.5. Sociala insatser ska vara individanpassade och utgå från ett skadereduceringsperspektiv med fokus på empowerment samt uppmuntra till ”peer education”.6. Rose Alliance är självklart emot alla former av sexuellt utnyttjande.Detta är vad många sexarbetare tycker och vill men jag antar att ni av något skäl tydligen anser er veta bättre än dessa vad som är bäst för dom?

 18. Walle Gustafsson

  Svensk feminism saknar verklighetsuppfattning. Thomas Allgén och Teet Härm offrades på feminismens altare när feminister som Hanna Olsson och Christian Diezen gjorde mordet på C da Costa till en jämställdhetsfråga. Feministiskt Initiativ leds numera av tre talespersoner. Två kvinnor och en man, vilket talar för sig självt.

 19. inte för att mitt inlägg om Eva L har med saken att göra, Christer Karlsson, och du bekräftar lite det jag försöker framhålla här, att det inte handlar så mycket som kritik av saken som svartmålande och projektioner. har jag skrivit något om Eva L som kan tolkas det minsta positivt (märk väl att jag ju inte gör det, däremot om processen kring henne, den är viktig att skärskåda), så är resten av mina argument helt överflödiga, även om vi inte just diskuterar henne. så funkar din logik, Christer. Men du. Är det verkligen så att jag ”lovordar” Eva Lundgren? Läs igen. I er värld verkar allt svart eller vitt. Din utsaga tyder lite på ett beteeende som är vanligt, men ändå framstår som barnsligt i vuxen ålder, man behöver varken idealisera (lovorda) vuxna kvinnor eller män, eller demonisera dem, för att komma med argument i en sakdiskussion. Vi bör vara förbi det stadiet. Feminister eller liberaldemokrater. Eva Lundgren eller Assange. I denna blogg förekommer starka demoniseringar av just gruppen feminister. Undrar fortfarande varför det är nödvändigt. Nä, jag behöver varken lovorda eller förkasta vare sig feminister eller mansrörelsen, eller andra politiska ledare/gestalter/företrädare/representanter. De fyller inte den psykologiska funktionen för mig. Däremot, så är det viktigt att påpeka hur destruktivt drev eller skitsnack är, oavsett vem det drabbar, vilket var min poäng med DET inlägget. Vilket är bäst, att argumentera emot konkreta argument, eller att snacka skit och mobba ut, och bygga argumentation på halmgubbar och saker man tror eller vet om vederbörande? Jag menar försdtås inte att all kritik mot Eva L är osaklig. Men läser du i kommentarsfältet hos Per ström, så är det fler som går klart över gränsen, vilket faktiskt är legio då det gäller kritik emot just feminister. Fruktansvärt obehagligt, och de som gör detta, de verkar inte inse vilken skada de tillfogar en öppen debatt, vilket är tragiskt. Vilket debattklimat ska vi ha? (jo, för det är faktiskt vi som sätter normerna). Vuxna människor måste göra upp med sina mobbningstendenser och ha tillit till sin förmåga att argumentera.

  • Michael Gajditza

   Om du menar att det förekommer starka demoniseringar av gruppen feminister i den här bloggen så var vänlig att ange datum och rubrik på dessa inlägg swå att jag själv får se vad det är du menar. Det är nämligen en beskrivning som jag alls inte känner igen.

 20. Det är svårt att förstå vad Gajditzas kritik är tänkt att mynna ut i och mot vad?Det enda som står klart är att han kritiserar och rent av fabulerar om feminismen. Ingen tror väl ändå att de 80% av Sveriges befolkning som uttalar stöd för sexköpslagen är feminister? Undantaget Gajditza, då?Kritik framförs mot att manliga prostituerade inte ”omnämns” i förslaget om brottsofferstatus för de prostituerade. Menar Gajditza att man särskilt måste nämna att förslaget rör BÅDE manliga och kvinnliga prostituerade? Skulle Gajditza bli nöjd då? Troligen inte. Hela hans artikel är uppenbart endast avsedd att spy galla över feminismen och Schyman i synnerhet. 90% av världens prostituerade är kvinnor. Övriga 10% män säljer sig till främst andra män. Enligt socialstyrelsens rapport ”Kännedom om prostitution” visar internetundersökningen att 1/6 av de som säljer sig, är män.Den studie som Schyman och kompani refererar till, utförd i nio olika länder, visar att en majoritet av människorna i prostitutionen far mycket illa. Gajditza ondgör sig över detta förslag på grund av något han inbillar sig är ”feministers sätt att hämnas på män”. I samma andetag säger han att ett fåtal män köper prostituerade. Hur menar han att Schyman vill hämnas på ”alla” män, då ett fåtal män, enligt Gajditza själv, köper prostituerade? Jag skulle vilja vända det till att Schyman, i sällskap med 80% av Sveriges befolkning, i så fall vill sätta dit torskar? Vad menar Gajditza att feminister skulle ha för skäl att ”hämnas på män”? Så otroligt absurt.Ställer mig samtidigt frågan hur många ”frivilligt” prostituerade som skulle kunna tänka sig att anmäla sina torskar, vittna mot dem i rättegång, få torskarna dömda och utkvittera skadestånd? Denna brottsofferstatus kommer naturligtvis att främst gynna de som blivit intvingade i prostitution, tex traffickingoffer.Nänä, detta ord-trams håller inte. Det är uppenbart att Gajditzas enda syfte är att attackera kvinnor och män som arbetar inom kvinnorörelsen, så kallade feminister.

 21. Jag förstår att radikalfeministerna har goda avsikter med sin lag. Jag tror däremot inte radikalfeministerna själva inser vad de håller på med. Det är inte lätt att från en generation till en annan bara byta värderingar, och just här blev det ett självmål. Man fortsätter omedvetet att föra de så kallade patriarkala värderingarna vidare, genom att vilja skydda vuxna kvinnor mot mäns hotfulla sexualitet. De inser inte att det är exakt samma sak som har hävdats och fortfarande hävdas i vissa kulturer; man begränsar kvinnors sexualitet för att ‘skydda’ dom mot män. All heder åt feminismen som gett oss till exempel rösträtt men de måste inse att sex inte är skadligt för kvinnor, på något annat sätt än mentalt när vi drabbas utav deras dubbelmoral, å ena sidan den frigjorda och den andra sidan ska vi skydda oss mot mäns djuriska drifter. Endast genom att släppa den bollen helt kan vi komma vidare. Vi lever i ett modernt samhälle så är det inte dags att släppa statens kontroll över sexualitet?Jag tror att är det viktigt att visa på vilket sätt sexköpslagen faktiskt stjälper istället för hjälper och framför allt så befäster den förlegade fördomar om kvinnors sexualitet.Varför skulle sexköp innebära att den som köper är fri att göra vad den personen vill med sexsäljarens kropp. Det är lika absurt som att säga att massören eller frisören, som också använder sin kropp för att försörja sig, på något vis skulle tillåta sina kunder att göra vad de vill med deras kroppar. Man kommer överens innan om vad som är ok eller inte ok. Och gör han inte som vi kommit överens om, så är det våldtäkt, vilket vi har en lag emot. Förstå!Ofta jämför man sexsäljande med knark? Det är inte tillåtet att GE BORT (eller ta emot, eftersom innehav är förbjudet) knark gratis.Det är tillåtet att ge och ta emot sex gratis. Däri ligger skillnaden.Och vi är många som någon gång i vårat liv har en period då vi säljer sex, så vi är ingen promillegrupp som hon säger. Det är bara det att vi inte syns i statistiken, vi kommer och går obemärkt.Man anser alltså att sex är en maktuvöning och kränkning, det visar bara på motståndarnas syn på sex. Tragiskt. Man kallar prostitution för ett självskadebeteende. Då utgår man alltså från att sex är en kränkning. Frivilligt sex är bara skadligt om man på grund utav sitt val utsätts för stigmatisering. Ett stigma som sexköpslagen alltså befäster genom att baseras på förlegade fördomar om kvinnors sexualitet.

 22. Christer Karlsson

  @Poetry of justice: Jag har läst din blogg där du lovordar bl.a. Eva Lundgren. De flesta andra anser att hon är en mupp som helt saknar vetenskaplig trovärdighet. Men detta säger väl en hel del om anledningen till din reaktion på Michaels artikel.Kvinnor köper sex precis som män. Utgår vi från svenska förhållanden skulle jag tro att talen är ungefärligen jämbördiga. Kvinnor åker till Ghambia för att få ”äkta kärlek”. Äckliga torskar åker till Thailand för ”sexköp”. Skillnaden i termonologi för samma handlande är skapad av feminister för att dölja kvinnors handlande och i syfte att bevara kvinnans offerroll. Utan denna roll har nämligen feminismen inte längre något existensberättigande. Av exakt samma skäl försöker du liksom Schyman och Ask att dölja det faktum att män i Sverige i högre grad än kvinnor säljer sex. Det stämmer inte med din världsuppfattning om manliga maktstrukturer. Men försök komma in i matchen istället, se sanning och inse att du har blivit grundlurad av feminismen. Men sannolikt saknar du denna förmåga eftersom du antagligen är förblindad av bitterhet mot män i allmänhet.

 23. @Visionen.Om du inte anser att ett antal undersökningar, oberoende av varandra, kommit fram till siffror som visar att andelen män som säljer sex är större än andelen kvinnor, är tillräckliga argument.Då kommer ju ingenting att vara tillräckligt i dina ögon, så hur ska man då kunna bemöta ditt påstående?Det är ett argumentationsfel som dyker upp då och då, vilket är synd eftersom du i övrigt är vältalig-

 24. Michael Gajdiitza, det var inte menat bokstavligt uttrycket att du skulle ha en privat vendetta med Gudrun schyman. Men ditt inlägg framstår inte som ett inlägg i sakfrågan utan mer en issue med Shymans person, där hon får personifiera dina aggressiva föreställningar om feminsmen. det var bara en logisk liknelse, ironisk förvisso, på ditt inlägg. det är ofta så att man inte har argument som bär i sig om man måste krydda dem med förlöjligande och förminskande av sin motpart. Jag tror du kan kritisera sakligt, så jag uttrycker ändå min förvåning över det sätt som inlägget formuleras på.

 25. Gunnar Arnqvist, hur vore det om du skulle bemöta det jag säger i sak? Vad har min anonymitet med detta att göra? Jag kan inte se att det har det….

 26. Nä, jag tycker bara det är märkligt att göra en artikel om ett allvarligt ämne, som har rubriken feminismen går mot extremism och talibanism. Vems fel är det att prostitution förekommer? Är det ”Extremfeministernas”? Det är väl som jag ser det förkastligt att prostitution finns, oavsett vad vissa grupper har att säga om den. (Vad dess existens kommer sig av vill ni uppenbarligen inte beröra. Är det feministerna som är orsak till denna?). och det är fortfarande sant att det är hela vår kultur som är delaktig i skapandet av könsroller och synen på kvinnor som offer i vissa sammanhang. Inte feministernas. det blir så uppenbart att du inte har lust att föra en saklig diskussion om detta, utan ditt mål är att angripa feminismen. Varför annars styrka dina argument med invektiv? (Talibanismen, etc). Och så försöker du sken av att ha en seriös blogg: ”Svensk myndighetskontroll”Hade jag haft dig som tillsynsmyndighet hade jag kunnat se förgäves åt rättssäkerhet, opartiskhet, eller att få bli renhårigt bemött. här är det svartmålandets strategi som gäller…

  • Michael Gajditza

   Jag konstaterar inledningsvis att du inte har läst min blogg. Den som gör det kan omöjligen komma till de slutsatser Du drar här. Jag vill även poängtera att det fungerar inte så att det med någon sorts automatik skulle vara så att Din åsikt är en allmängiltig sanning och andras uppfattningar består av oseriösa åsikter.Lustigt att Du är så otroligt känslig för ordet ”taliban” med tanke på att den som först använde uttrycket för att beskriva motståndare var just Gudrun Schyman. Utan henne hade jag förmodligen aldrig kommit på tanken men just mot bakgrund av hennes uttalande så kom det att passa utmärkt väl in i detta sammanhang.Du vill för allt smör i Småland heller inte kommentera det jag skriver om att män överhuvudtaget inte nämns. Jag är inte särskilt förvånad över detta utan tackar snarare för Ditt sätt att med detta belysa exakt vad jag menar.Vag angår hur min första replik till Dig kom att formuleras så formulerades det på ett artigt sätt utifrån de förutsättningar Du gav mig.Om Du har för avsikt att återkomma med inlägg som påstår att jag inte skulle driva en seriös blogg så får Du lov att exemplifiera detta med artiklar jag skrivit tidigare. Jag utgår från att Du inte sämker Dig så lågt att Du medvetet väljer en artikel som är skämtsamt eller ironiskt menad. I en seriös blogg finns även utrymme för humor.Slutligen till vad som gör hela skillnaden i vårt sätt att se på den här frågan. Den består i att Du är moraliskt upprörd och indignerad över att en man köper sex av en kvinna. Vad Du anser om det omvända förhållandet vet jag inte än men det kanske Du kan berätta. Själv ser jag inget upprörande alls i att någon säljer en sexuell tjänst till någon annan, oavsett kön och antal, under förutsättning att detta sker frivilligt. Lagstiftningen framstår enbart som fånig om jag belyser det på följande sätt.En dag läser jag i tidningen att en nyöppnad studio erbjuder helkroppsmassage till ett utmärkt pris. Jag går dit, får en tid direkt och klär av mig naken och lägger mig på massagebritsen. Kvinnan eller mannen som nu ger mig massagen får beröra hela min kropp inklusive stjärten i så många timmar som jag betalar för. Det finns dock en liten del av mig som är förbjudet område även om lagstiftningen kan sägas vara lite otydlig även här. Min penis får man absolut inte röra eftersom detta plötsligt förvandlar den proffsiga massösen/massören till sexarbetare och därigenom alltså med den logik Du tillämpar, samtidigt även förvandlas till ett brottsoffer som utöver den avgift jag erlagt även är berättigad till ett skadestånd.Var i detta hittar Du någon rim och reson? Låt oss förresten vända på det. Om jag är lovad helkroppsmassage ocg delar av kroppen undantas, kan jag då stämma massören?Du tycker swäkert att det vore moraliskt fel om jag även skulle få penis maserad mot en avgift och det tycker alltså inte jag utan jag är av den uppfattningen att om detta sker i en frivillig överenskommelse så är det helt ok. Framför allt så är det absolut inget som staten ska lägga sig i och i enlighet med sexköpslagens bestämmelser kunna döma den som betalat för tjänsten till så mycket som ett års fängelse. RFör mig är detta helt oacceptabelt och orimligt.

 27. I vår artikel ”Prostituerade är brottsoffer,” SvD Opinion-Brännpunkt, 9 april, 2011, sa vi att sexköp är ett brott mot de köpta personernas mänsklighet. Detta är ett ordinärt uttalande i vanligt språk, och inte detsamma som att säga att det är ”ett brott mot mänskligheten” i den juridiska bemärkelsen, vilket kan hävdas, men vi gjorde inte det där. Läs också våra repliker till kritikerna av vårt förslag:http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/forslaget-handlar-om-ett-frivilligt-skadestand_6087459.svdhttp://www.newsmill.se/artikel/2011/04/12/v-ra-kritiker-struntar-i-de-prostituerade-personernaVänliga hälsningar / Max Waltman

  • Michael Gajditza

   Trevligt att se Dig här! Vad gäller brott mot mänskligheten så har jag citerat Mårten Schulz som Du säkert noterade. Min huvudkritik kvarstår dock ograverad och den gäller det faktum att jag i grunden anser detta vara en typisk morallag och sådana ska vi inte ha. I mina ögon finns inget brottsoffer i en frivillig överenskommelse och finns inget brottsoffer så finns heller ingen skadedrabbad, ergo några skadestånd skall inte utgå.Där det finns brottsoffer är i de sammanhang då annan lag mycket väl fyller den funktion som krävs för att hantera detta. Kvarstår gör även den allmänna kritiken som njag riktar mot att män inte diskuteras alls av de feminister som driver detta hårdast.

 28. Gunnar Arnkvist

  ”Visionen” är lite pinsam som hellre skjuter på budbäraren än budskapet. Men det är så det funkar inom dessa extremistiska kretsar som hatar män i allmänhet och opinion mot manshateriet i synnerhet. En politik som praktiserats av Gudrun Schyman och andra som smutskastat feminismens namn under alltför lång tid.Sexköpslagen är en morallag där vissa vill sätta sig över vad vissa vill göra och ta betalt för det. Ingen av dessa som ifrågasätter prostitution ifrågasätter en kvinna som frivilligt har fler sexpartners under en dag och anser det vara kvinnans ensak. Men om hon däremot får för sig att ta betalt för det så skall hon ses som ett offer för mäns förtryck.Inte med ett enda ord har dessa som är för sexköpslagen någonsin protesterat mot hur socionomer i dag som socialsekreterare på oriktiga grunder har berövat enskilda deras möjligheter till en skälig levnadsnivå genom försörjningsstöd. I sådana fall där kvinnor kränks till att göra något de inte vill när de prostituerar för att de har ingen annan möjlighet till inkomst verkar de inte ses som offer. Vad vill ”visionen” göra för dessa? Svaret är som vanligt ingenting.”Visionen” som inte vågar stå för sina egna ord gömmer sig bakom ett anonymt nick. Det är lättare då att smita ut med svansen mellan benen som okänd. ”visionen” saknar vision liksom sverigedemokraternas räknenissen saknade räkneförmåga.

  • Michael Gajditza

   Hade jag hunnit läsa vad du skrev innan jag skrev min egen kommentar så hade jag kunnat spar den tiden…..! *S* Väl sammanfattat!

 29. Vad gör du för att stoppa pojkprostitutionen, t.ex.? Är ditt bidra till debatten att gnälla på Gudrun Schyman? Pinsamt.

  • Michael Gajditza

   Privat vendetta med Gudrun? Det var ett av de mest udda argument jag stött på efter 2000 skrivna artiklar i så motto att det är så totalt gripet ur luften att det är i total avsaknad av all substans. Enklast visas väl det av att du kan leta igenom bloggens alla artiklar och du kommer att finna att Schyman tillhör de partiledare/politiker som nämns allra minst. Pågår det en vendetta så får du i såna fall fråga Gudrun om den för själv har jag ingen aning.Egentligen är det helt oväsentligt om det är flest kvinnor eller män som säljer sex, det väsentliga består i att företrädare för denna morallag ölverhuvudtaget inte nämner den manliga sidan. Läser du sedan artikeln i Aftonbladet så finner du att sexköpande av och bland kvinnor är betydligt större än vad du tycks tro.Genom att du primärt tar upp frågan om Schyman och i samband med den gör helt obegripliga uttalanden om vendettor samtidigt som du ifrågasätter de siffror man oberoende av varandra kommit fram till i Norge, Sverige och Danmark genom att anföra det tunga argumentet att du ”inte tror” att de stämmer utan att ange någon som helst grund för ditt påstående, så har du förlorat precis all trovärdighet i den här debatten och med den typen av argument kan du inte förvänta dig att tas på allvar av någon. Pinsamt!

 30. Om dessa siffror nu stämmer. Jag tror inte att det är så att det är flest pojkar i världen som prostituerar sig, och även om det skulle vara en betydande andel, så inte är det kvinns som köper dem. som alltid är det män som upprätthåller efterfrågan, oavsett om det handlar om heteroprostitution eller homosexuell dito. Visst kan det vara så att det ligger något i det du säger. Men jag hävdar att det inte är feminismen som ser kvinnor som offer, det är hela samhället som är delaktig i att skapa en sådan syn. Du framstår som icke-seriös genom att framhålla ett sådant viktigt problem, men vinkeln och själva syftet är att tvåla till Gudrun schyman (!)Ja, det är uppenbart att det handlar om dig och dina privata vendettor, vars skäl är höljda i dunkel och att ditt syfte INTE primärt är att uppmärksamma ett samhällsproblem.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: