Dagsarkiv: 14 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Det blir inte många rätt för Sverigedemokraterna


Jag har idag pratat med en ung man på Sverigedemokraternas partikansli/expedition, eller vad dom nu kallar det, i syfte att få fram ett årtal för när ”massinvandringen” egentligen startade enligt dom. Efter lite diskussion så enades vi om att 1980 kunde vara ett lämpligt årtal att utgå från vilket jag också gjort nu då jag hälsar er välkomna till

 

Mickes statistikblogg

 

Här tänkte jag idag titta lite på vad statistiken kan säga oss om invandring och brottslighet. Det är knappast någon hemlighet att Sverigedemokraterna anser att det är den s.k massinvandringen som ligger bakom den, enligt dom själva, starkt ökade brottsligheten de senaste åren.

Massinvandringen” sägs uppgå till etthundratusen personer om året och SD gör nu via olika bloggar beräkningar på när Sverige inte längre kommer att vara svenskt, som man uttrycker det. Som invandrade svenskar räknas första generation och deras barn och det antalet jämförs sedan med antalet ”riktiga” svenskar.

För min egen del så innebär det att jag räknas till gruppen invandrare, vilket är en ny upplevelse och faktiskt en aning surrealistisk!

Vad gäller den statistik jag kommer att presentera här så är statistiken över beviljade uppehållstillstånd 1980-2009 hämtad från Migrationsverket och brottsstatistiken kommer från BRÅ och omfattar tiden 1950-2009

Det känns naturligast att börja med antalet uppehållstillstånd vilka totalt uppgår till 1.235.017 st för åren 1980-2009. För att vi ska kunna bedöma invandringen utifrån den siffran så behöver vi ytterligare lite information som kommer här.

Av dessa var 173.549 st inom EES och alltså en följd av att vi numera omfattas av EU:s fria rörlighet. Dessa uppehållstillstånd är till allra största delen beviljade människor som kommer hit för att arbeta från det övriga Europa på samma sätt som tusentals svenskar väljer att jobba i andra länder ett par år. Dessa kan alltså inte räknas som invandrare.

Vi har också ett utbyte med andra länder avseende studenter och det kom hit 93.960 såna för studier och dessa dras också av från totalen.

En grupp som jag tycker ska tas bort är adoptivbarnen. Dessa var 22.732 under samma period.

Totalt landar vi därmed på 944.776 personer sedan 1980 vilket ger ett genomsnitt per år på 32.578. Personligen har jag svårt att se att 32.578 personer per år ska utgöra en ”massinvandring” eftersom just det ordet för mig betyder tal som är väsentligen mycket större. Hur du som läser detta ser på det kan bara du avgöra. Vi kan dock konstatera att SD:s påståenden om 100.000 per år är betydligt överdrivet eller rent av falskt.

Dessa ca. 32.500 per år har alltså enligt samma partis vulgärpropaganda fått det svenska samhället att fullständigt demoraliseras och förvandlas från idylliskt 50-tals Fridolf och Selma Sverige till en tummelplats för diverse terroristorganisationer, kriminella grupperingar etc. till ett land där det mer eller mindre råder undantagstillstånd och folk knappt vågar sig ut på gatorna i rädsla för att bli rånade/misshandlade eller dödade.

Taffligt och märkligt att ett folk av vikingar skulle tillåta något sådant på bara 29 år? Låter faktiskt närmast otroligt. Så för att få grepp om detta så vänder vi oss till siffror och statistik igen.

Sådan finns från 1950 och fram t.om förra året och jag delar upp den i tid på så sätt att siffror från 1950 ställs mot siffror från 1980 för att på så sätt ge en bild av utvecklingen i Sverige medan det fortfarande var svenskt och därefter 1980 års siffror mot 2009 för att se om det mångkulturella samhället dels skiljer sig utvecklingsmässigt mot det gamla svenska samhället och dels för att granska Sverigedemokraternas påstående att brottsligheten ökat explosionsartat under de senaste åren.

Jag startar med en jämförelse av siffrorna för antalet totalt anmälda brott respektive år och år 1950 anmäldes totalt 195.261 brott vilket ska jämföras med siffran 1980 som är 928.277 anmälda brott det året. I procent betyder detta att brottsligheten i ”det gamla Sverige” under perioden ökade med ca. 475%.

Från siffran 928.277 år 1980 stiger sedan antalet anmälda brott under inflytande av massinvandring och mångkultur till 1.405.626 anmälda brott år 2009.

Det motsvarar en procentuell ökning på cirka 51% vilket innebär att brottsligheten alltså hade en ökningstakt innan massinvandringen som var ca. 9,5 gånger högre, något jag aldrig hört en Sverigedemokrat säga ett knyst om. Det är tungt när fakta krockar med fördomar, partiprogram och hela grunden för ett partis existens.

Jag tänker inte dra så många fler siffror eftersom alla, efter det oerhört klara besked som dessa siffror står för, borde inse att Sverigedemokraterna med sin propaganda försöker skapa det motsättningarnas landskap, som är ett enfrågepartis existensiella förutsättning tillsammans med känslor som hat, vrede och fördomsfullt bigotteri.

Avslutar dock med en siffra till och därefter en fråga att fundera på. Vi ska snabbt titta på utvecklingen de sista 20 åren då massmedias intresse för och vinkling av brottsligheten i stor utsträckning bidragit till att människor generellt numera är övertygade om att brottsligheten på dessa 20 år har formligen exploderat och sprängt alla fördämningar.

Fakta: anmälningar år 1990 var 1.218.820 och som ovan då 1.405.626 st år 2009. Under dessa 20 år av ”massinvandring” sker en ökning av antalet anmälda brott som motsvarar runt 15% på tjugo år. Faktum är att under Fridolfs och Selmas tid så var ökningstakten mycket, mycket högre.

Slutligen frågan att fundera på. Finland har under alla dessa år tagit emot en bråkdel av det antal flyktingar som Sverige har gjort. Enligt Sverigedemokraterna så kostar detta ”enorma summor” varje år. I sin skuggbudget har man gjort ett försök att räkna på dessa summor och man har kommit fram till en besparing på ca. 77,8 miljarder för tre år, alltså ca. 26 miljarder per år.

Det ska också sägas att siffran knappt hann nämnas innan man samfällt meddelade att detta minsann var utomordentligt konservativt och försiktigt räknat. I själva verket så är siffran med största sannolikhet väsentligen mycket större, enligt SD. Så låt oss gå partiet till mötes i en hypotetisk sifferlek och så säger vi att vi enas om 39 miljarder per år eller totalt 117 miljarder på tre år.

Givet då allt annat lika och om vi halverar 117 miljarder på tre år för att summan ska motsvara Finlands befolkning på ca 5 miljoner som alltså borde ha sparat ca. 20 miljarder per år under de 30 år = 600 miljarder, som vi haft enorma kostnader så tycker jag att man borde kunna se för blotta ögat hur Finland ryckt ifrån ifråga om levnadsstandard, hälsovård och vad man nu kan tänkas ha satsat dessa miljarder på.

Så frågan blir, har Finland det tycker ni?

Det som redovisats här idag är naturligtvis inte heltäckande och jag har heller inte haft ambitionen att det ska bli det. SD säger sig sakna resurser för att ta fram siffror. Nåja, då är dom ändå ett helt parti och jag är bara en enda andragenerationens invandrare så även mina förutsättningar är begränsade.

Jag menar att jag ändå med dessa exempel åter har påvisat att SD:s politik helt enkelt inte håller för granskning. Därför är det så viktigt att granska den och jag förstår mig inte på de övriga riksdagspartierna som undviker att exponera SD för vad de i grunden är. Ett rasistiskt influerat enfrågeparti utan hållbar politik.

Själv skulle jag gärna möta vem som helst från SD i en debatt om rättspolitik när som helst. Faktum är att de har en felräkning i sin budget på det området enbart på ca. 20 miljarder. Inte illa av ett parti som tycker att Mona Sahlin har svårt att räkna……..

 

 

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Kokta grodor med rent mjöl i påsen.


Blev bjuden på kokta grodor hos bloggen Enligt Min Humla

som i sin tur fick lite rent mjöl ur min påse i en kommentar, att reda såsen med.

Eftersom detta ser ut att bli obegripligt så klicka på länken så att du får läsa något vettigt istället.

Kom dock ihåg att bra sås reder sig själv!

kokt-groda.jpg

%d bloggare gillar detta: