Dagsarkiv: 1 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Kriminell Kriminalvård krisar


Vad tror ni händer inom en kultur där man år efter år kan bryta mot lagar och regler utan att någonsin drabbas av något annat än möjligen ett brev från JO, där det står att JO är kritisk till det inträffade men förutsätter att det som hänt inte kommer att hända igen, eftersom myndigheten nu hållit utbildning i frågan?

 Det innebär och betyder att inom kulturen så utvecklas en känsla av att vad man än gör så är det OK. En känsla av egen överlägsenhet och osårbarhet. En känsla av att kunna komma undan med precis allt.

Denna förstärks i sin tur av att den kultur jag talar om i allt väsentligt är sluten och fri från allmänhetens insyn samt att de som klagar ändå inte är några att bry sig om eftersom deras trovärdighet är så oändligt mycket mindre än vad en statstjänstemans är. Särskilt också när denne i allmänhet kan visa upp lojala kollegor som kan intyga att det som sagts från tjänstemannens sida är hela sanningen och inget annat än sanningen.

Den myndighet jag talar om är Kriminalvården där det nyligen avslöjats att en hög f.d chef sitter häktad på sannolika skäl misstänkt för mutbrott i miljonklassen i samband med någon nybyggnation som jag förstått det. Han ska även, enligt uppgift, ha fått bl.a en USA-resa.http://www.expressen.se/Nyheter/1.1994876/kriminalvardschef-gripen-for-mutbrotthttp://www.expressen.se/Nyheter/1.1994876/kriminalvardschef-gripen-for-mutbrott

Här vid tangentbordet sitter nog en av Sveriges minst förvånade människor över detta. Jag har i åratal pekat på brister inom Kriminalvården och på hur man på olika sätt bryter mot lagar och förordningar inklusive alla dom som man själv har utformat. Hela arbetskulturen inom verket är osund och organisationen fruktansvärt ineffektiv.

Den sistnämnda ineffektiviteten omfattar även olika ekonomistyrnings- och kontrollfunktioner så det är inte alls märkligt att det som skett har skett, kombinera bara det sista jag skrivit med inledningen ovan så framträder problemet än klarare. Kriminaliteten slår igenom från toppen och neråt och yttrar sig t.ex genom att förvånansvärt mycket saker som tillhör de intagna försvinner.

Något annat som också det tangerar ämnet korruption är det faktum att Kriminalvården i hög grad är ett ”familjeföretag.” Detta märks särskilt tydligt på mindre orter och yttrar sig bl.a i att familjemedlemmar jobbar tillsammans och hade det stannat så hade ingen kunnat invända. Dessa familjeband sträcks dock ut på ett fascinerande sätt.

När anstalten drabbas av fel i någon maskin så kommer i allmänhet någons bror och fixar det. Samma sak för övrigt gällande allt ni kan tänka er som behöver inhandlas, servas, installeras etc. Lokalvårdare kan vara kriminalvårdsinspektörens brors dotter och när de intagna får behov av en frisör så är det hans frus syster som dyker upp med saxen i beredskap. Tror bilden är tecknad nu med detta.

Detta och annat konstaterades redan för flera år sedan men som vanligt har inget hänt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article227188.ab

5550e1337ee3b2ee.jpg

På de större, tyngre anstalterna där miljön är ännu mer sluten förekommer massor av konstigheter som t.ex att raka könen på nyanställda, fotografera och visa upp bilder. Det finns gott om vårdare som låter sig köpas av intagna och som sedan fungerar som mulor, d.v.s bär in sånt som efterfrågas. Kvinnlig personal kan räkna med en tuff tid bland gossar som tror sig vara alfa-hanar med rätt att göra sexuella närmanden. Med mera, med mera.

Den som tror att s.k ”superfängelser” gör någon skillnad lever i en värld som inget har gemensamt med den verkliga kriminalvårdsvärlden. Dessa fängelser lär inte ha någon funktion intill dess att kompetensnivån höjts rejält hos personalen som i sin tur ges en ledning av sina chefer som är en ren parodi på arbetsledning.

Personalen klagar ständigt över att de inte har tid.

Det är väl rätt självklart när en av dagens högprioriterade arbetsuppgifter består i att ur de intagnas cigarettpaket ta fram de tre cigaretter de tillåts röka under den timme som dagens utevistelse varar och att stoppa dessa tre i en plastpåse som den intagne får med sig då han går ut och röker. Därtill kommer den tid som avsätts för visitationer och jakt på cigaretter. Med en sådan prioritering är det inte underligt att de som avtjänat sin tid närmast samfällt berättar att någon vård fanns inte, endast en massa förvaring.

Det förekommer också, vid sidan av den psykiska misshandel som många intagna utsätts för, att också fysisk misshandel inträffar. Jag skulle kunna fortsätta länge men inser förstås att det finns dom som läser detta som anser att det jag berättar här inte kan vara sant. Jag kan på ett sätt förstå den reaktionen för vi vill inte att det ska vara sant. Det skjuter förtroendet för våra myndigheter i sank om det är som jag mycket ytligt har redogjort för.

Som ni säkert förstår så dräller det inte direkt av vittnen heller men det finns undantag och jag ska här ge er länkar till två modiga kvinnor som båda arbetat som kriminalvårdare på Hall och som båda haft modet att säga ifrån då de sett och upplevt sådant som bekräftar det jag skrivit ovan.

Den första länken går till Margit Urtegård och en av hennes bloggposter om kriminalvården. Sök på bloggen och ni kommer att hitta fler. Margit jobbade i närmare nio år inom verket och köptes ut med tre årslöner när hon blev för besvärlig. http://margiturtegard.blogspot.com/2009/01/kriminalvrden-belnar-avarterna-inom.html

Den andra går till Nina Moradi och ett av hennes inlägg i frågan. Nina fick på samma grunder som Margit lämna anstalten Hall och Nina har mycket från sin tid på Hall att dela med sig av och även här hittar ni en hel del mer om ni letar lite i bloggen. http://ninamoradi.blogspot.com/2010/03/situation-bjasta-paminner-om.html

Denna bakgrundsbild har jag tecknat för att visa i vilken miljö och kultur som den nu mutmisstänkte f.d chefen verkat. Om man lever i en korrupt miljö så blir man själv så småningom också korrumperad.

Högste chefen har också han dragits in i utredningen eftersom han tydligen under en tid haft informationer han borde ha gjort något med. Vid en särskild revision så påtalades stora brister men tydligen har inget gjorts och det blir intressant att se vilka konsekvenser detta möjligen kan komma att få även för GD Lars Nyhlen.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nylen-klandras-for-stora-extrakostnader-1.1113756

 Myndighetschefer måste annars nu kunna känna ett större lugn än tidigare då de genom Säpo-ärendet där sex chefer undgick åtal genom att de varit allmänt odugliga och inkompetenta. Hjälper inget annat så får man väl ta till inkompetensförsvaret och det är nog ingen som blir förvånad över det då det handlar om Kriminalvården. Här är det nämligen sant……..

 

Svensk Myndighetskontroll: BO konstaterar att isolering av unga bryter mot barnkonventionen


Jag måste säga att Aftonbladet gjort ett bra jobb i sin granskning av de s.k § 12 hemmen och jag hoppas att den diskussion kring detta som uppstått leder till förändring/förbättring på de områden som behöver det.

För några dagar sedan så skrev tre behandlingsassistenter som arbetar för SIS ett inlägg i Aftonbladet där de hävdar arr de måste få låsa in barn som är alltför utagerande. http://www.aftonbladet.se/debatt/article7195848.ab

I artikeln, som enligt min uppfattning tecknar en teoretisk bild kring hur det borde vara istället för att beskriva hur det är, redovisar men de skäl man har för att använda inlåsning/isolering och menar att metoden är så värdefull att t.ex Barnombudsmannen har fel då det därifrån begärs att isoleringarna måste upphöra.

Själv så menar jag att en sådan förändring vore bra då den även innebär ett förtydligande av vad som gäller för verksamheten. Är det klart uttalat att barn inte får isoleras så finns inte så mycket mer att säga utan det handlar om att hitta alternativ till isoleringen som fungerar. Som det är nu finns fortfarande mycket av det som kritiserades i vanvårdsutredningen, fortfarande kvar.

Barnombudsmannen, Fredrik Malmborg, har idag skrivit en replik på behandlingsassistenternas artikel. http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article7222776.ab

Under 2008 genomfördes 969 avskiljningar i den slutna ungdomsvården. Barnombudsmannens granskning från 2008 visade att dessa inte alltid genomförts på ett sätt som är förenligt med barnkonventionen och svensk lagstiftning. SiS har också själv i en granskning konstaterat att allvarliga fel har begåtts.

Till detta skall också, som BO skriver, läggas kritik från FN:s barnrättskommitte och ett antal vittnesmål från ungdomar som råkat ut för avskiljanden som i vissa fall inneburit att barnen blivit fysiskt illa behandlade och också på andra sätt förnedrade. Vissa av dessa kränkningar har varit av en sådan art att jag verkligen hoppas att Socialstyrelsen i den granskning man nu ska genomföra, finner anledning att polisanmäla dessa.

En ung, omyndig ungdom som placerats på en institution har en väldigt utsatt position och jag tror nog de flesta inser att då det kommer till en situation där den unge intagnes trovärdighet ställs mot den vuxne anställdes så vinner i stort sett alltid den vuxne. I fängelse får den intagne inte inneha utrustning som det går att spela in på och för den regeln finns säkert nåt säkerhetsrelaterat argument.

Själv är jag övertygad om att det man vill förhindra är att den intagne spelar in olika saker som skulle bevisa en del övergrepp och lagöverträdelser från myndighetens sida och det kan ju naturligtvis inte tillåtas!

Bild_17_1199589l.jpg

 

Svensk Myndighetskontroll: Mord och sjöröveri kan det komma att kallas


http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svenskar-fangslade-i-israel_4793193.svd

Märkligt nog så får man fortfarande, drygt 60 år efter staten Israels grundande, inte uttrycka kritik mot en del företeelser i landet. I alla fall inte utan att omedelbart bli kallad både det ena och det andra.

Så om jag skulle ägna min blogg åt att kritisera Israel på samma sätt som jag under de senaste åren kritiserat den svenska regeringen så skulle detta plötsligt göra mig till antisemit!?

Det får mig att undra över hur en valrörelse kan bedrivas inrikes i Israel? Alla som kritiserar regeringen måste ju, i alla fall med svensk definition, plötsligt ha förvandlats till judehatare?

Mitt i allt detta så lyckas svensk kulturelit, så som den definieras internt på DN, hitta nyanser som gör att det oftast går att kritisera israeliska sossar en aning mer än deras borgerliga partier utan att just då bli hängd. Lite beror även det på vem det är som säger något. I den världen är det Per Ahlmark som vet vem som har rätt . Alltid. Nej sa jag, inga undantag! Per Ahlmark vet.

Den här gången så kan inte ens han få det lätt om det slutgiltigt bevisas att bordningen och dödandet skett på internationellt vatten. Det finns andra farvatten där sådant sker som t.ex utanför Somalias kust. Då talar vi om terrorister och sjörövande pirater vilket alltså även måste bli vad vi i konsekvensens namn kommer att kalla israelerna.

Fortfarande har jag inte sett någon amerikansk reaktion. Den kan ha kommit men jag har gjort annat ett tag så det är väl dags för ett nytt nyhetsvarv nu.

 

Uppdatering; tydligen har den israeliska militären nu släppt foton på den ”vapenarsenal” som beslagtagits från det bordade skeppet. Som ni kan se så utgörs den av ett antal knivar av vilka ett antal kan ha kommit från skeppsköket, dessutom en bunt pinnar. Inför detta dödliga hot så var det naturligtvis nödvändigt att bryta mot folkrätten, internationell lag och att döda nio människor. Så tycks i alla fall en del människor resonera. Det är såna människor som jag brukar kalla fanatiker.

Uppdatering 2: Här kommer en länk till foton av det ”vapenbeslag” som gjorts ombord på det bordade skeppet. http://www.aqurette.com/journal/2010/05/weapons-found-on-pea.html

Uppdatering 3. Argumenten för/mot ser rätt lika ut så jag låter ett replikskifte som jag nyss haft i en annan blogg avsluta dagens (nattens) skriverier i ämnet.Det är signaturen Johnny som skriver så här och ”dåren” han vänder sig till är bloggägaren till bloggen ”Tankar från en dåre på gatan”;

””Förmodligen blev soldaterna attackerade av civila som agerade reflexmässigt utan att tänka i en situation där besättningen blev överlumpad.””
Dåren,du borde verkligen vara helt befriad från kritik,men sanning är sanning!!!!
De ”civila” bestod av en grupp Muslimska barbarer.Bilderna visar exakt vad som hände.Besättningen hade inget med det att göra.Israel har ALL rätt i världen att försvarasig,sitt folk och sitt land……….överallt i världen .där man blir attackerad.Hade det inte varit för din sjukdom,så hade jag sagt SKÄMMS PÅ DIG!! Har du inget civilcourage alls????”

Varåpå jag replikerade med följande:

@johnny,vet inte riktigt var jag ska börja men låt mig lite försiktigt uttrycka mig så här; ditt inlägg ovan är nog ett sånt där som går rakt in på min tio i topp lista över korkade saker som sagts eller skrivits. Grattis! Eller beklagar, välj vad som önskas.

Låt mig för enkelhetens skull göra ett konstaterande och det är att soldaterna, om dom nu blev attackerade, blev det på en plats där de överhuvud taget inte hade rätt att befinna sig. Om mitt skepp skulle bordas av beväpnade män på internationellt vatten så skulle även jag med alla till buds stående medel försöka se till att dom försvann tillbaka till var de nu kom ifrån.

Det låter säkert märkligt i dina öron men låt oss anta att du har rätt. Det var en grupp Muslimska barbarer (vad nu det är och/eller betyder) som attackerade soldaterna. Skulle dessa barbarer enligt ditt sätt att se det ha mindre rätt att försvara sitt fartyg än vad israelerna har att anfalla dom på internationellt vatten? I så fall varför? För att muslimer, enligt din definition är barbarer?

Så myntar du någon sorts doktrin som innebär att Israel skulle ha befogenhet att försvara sig var som helst i världen? Intressant tanke. Låt oss anta att den Israeliska ambassaden i Stockholm ockuperas. Ger detta israelerna rätt att föra in trupp och material i Sverige utan vidare?

Nej du Johnny, inse att Israel den här gången är den bil som kört in i den framförvarande bakifrån och som du kanske vet så spelar det då ingen roll vem som kört den framförvarande bilen och inte heller hur han kört. Det är den som kör på bakifrån som är skyldig och exakt där hittar du Israel just nu. Några förmildrande omständigheter kan kanske anföras men skuldfrågan är avgjord. Klumpigt kört helt enkelt.

 

%d bloggare gillar detta: