Dagsarkiv: 28 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Internet är inte laglöst land


Så här inleds en av de bästa debattartiklar jag läst på länge:

”Stockholms tingsrätt slog nyligen fast att det inte är olagligt att länka till upphovsrättsskyddat material. Journalistförbundet drog söktjänsten Retriever inför rätta, men tingsrätten förstod det orimliga i målet och fattade ett insiktsfullt och självklart beslut: Ett internet utan länkar är otänkbart, de är nätets byggstenar.

Tyvärr gäller inte samma regler för alla. Efter ett hovrättsbeslut kommer internetleverantören Black Internet att få böta en halv miljon kronor om de inte hindrar sina kunder från att komma åt de länkar The Pirate Bay erbjuder. Därmed har de inget annat val än att helt blockera The Pirate Bay.

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri. De tvingas vika sig, och i och med det tar Sverige ännu ett steg in i övervakningssamhället. Att Black Internet tvingats blockera The Pirate Bay betyder ofantligt mycket mer än att tiotusentals människor inte längre kan dela digitalt material. Det innebär att de blockeras från en viktig politisk opinionsbildare och en fri informationskanal. Därmed har flera viktiga gränser passerats.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder. Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur. Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Det är som om Posten skulle göras ansvarig för innehållet i alla paket de förmedlar: orimligheten i att hålla Posten ansvarig för narkotikadistribution, trots att Posten de facto är landets största narkotikadistributör är självklar….”

Läs fortsättningen här; http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sluta-behandla-internet-som-ett-laglost-land_4923757.svd

Nunc aut nuncuam

PS  Fan så roligt att se att PP fick plats på banan igen!!! DS.

Svensk Myndighetskontroll: Ska frihetens ljus släckas ett efter ett?


http://www.svd.se/naringsliv/it/internetoperator-sparrar-the-pirate-bay_4922505.svd

http://www.expressen.se/Nyheter/1.2043120/natleverantor-blockerar-pirate-bay

Idag har internetoperatören Black Internet blockerat sina kunders tillgång till de ip-nummer som används av TPB, The Pirate Bay. Man gör det eftersom man annars kan riskera stora böter efter ett utslag i hovrätten tidigare i år. Jag är rädd för att det är en glimt av framtiden som visas. En framtid där operatörerna skräms till att sköta den censur som politiker kommer att påstå inte existerar eftersom några beslut om införande av censur aldrig tagits.

Okunskap och rädsla för den nya tekniken riskerar att begränsa och lagstifta bort den öppenhet och frihet som idag finns på nätet. Politiker förstår inte och är rädda just för den transparens i mötet med väljarna som skapas.

I en sådan diskussion så är vår nuvarande justitieminister Ask en av de första som kommer på tal. Jag tycker att hon gjort ett fantastiskt arbete med att inte bara förvalta Bodströmsamhället, utan även med att utveckla det och till och med i vissa avseenden, förädla det!!

Hon har däremot inte förklarat den svåra minnesförlust som måste ligga bakom arbetet med att kultivera Bodströmsamhället. När hon får frågor kring detta så ger hon alltid ett intryck av att inte minnas någonting alls av vad hon sa före valet 2006 om just Bodström och hans olika integritets- och frihetsinskränkande förslag så slutsatsen måste bli att minnesförlusten antingen är permanent eller obehandlad.

Okunskapen visar sig även på andra sätt. I debatten kring införandet av nya regler för kreditupplysningar på nätet så ljög justitieminister Ask vid åtminstone två tillfällen väljarna rakt upp i ansiktet.

Hon ljög då hon i SvD 100530, påstod att vilken skolelev som helst vid hemkomst från skolan, kan sätta sig och genom några klick på datorn kontrollera vilka klasskamraters föräldrar som har betalningsanmärkningar.

Det stämmer inte eftersom kreditupplysningsföretagen år 2007 enades om att sådan information inte skulle lämnas privatpersoner utan endast företag. Detta kan inte vara okänt för Beatrice Ask.

Den andra lögnen handlar också om motiven för varför de nya hårdare reglerna var nödvändiga att införa trots att t.ex JK var mycket kritisk. Mycket enkelt uttryckt så bygger den lögnen på en medveten feltolkning av ett resultat i en undersökning som skatteverket genomförde 2005 i en helt annan fråga och ryckt ur detta ursprungliga sammanhang har ministern vantolkat resultatet så långt att en feltolkning förvandlats till en lögn.

Bristen på kunskap leder också till en otydlig och svepande lagstiftning, vilken också kritiserats hårt av lagrådet, som resulterar i domar som inte heller är lätta att tolka och plötsligt står vi där med avstängningar av olika sajter som en konsekvens av okunskapen.

Man kan säga att okunskap får som konsekvens att våra grundlagsfästa friheter och rättigheter kränks t.ex genom att Black Internet nu ser sig tvingade att blockera tillgången till TPB för ett antal tusen personer.

Vi ser hela tiden hur lagstiftaren i relation till internet fokuserar på hot istället för möjlighet och att inskränkningarna därför redan varit många och att långt fler diskuteras. Den info som förmedlas kring detta är väldigt nyttig att ta del av samtidigt som den sänder obehagliga kårar uppför ryggraden.

Tänk om den frihet som internet representerar tillsammans med den närmast obegränsade möjlighet till kunskap och förkovran som också ges kommer att förstöras av klåfingriga politiker som i ren okunskap agerar som dom gör?

En symbolisk bild för okunskap
Byggd av riksdagens nätpolitiska utskot

Tänk er den skada detta skulle innebära, enbart därför att en grupp människor är för lata eller ointresserade för att lägga ner det arbete som krävs, för att åtminstone tillägna sig kunskap nog att förstå att okunskap är potentiellt katastrofal?

Den rädsla som hittills präglat mycket av beslutsfattande och lagstiftande på området har redan inneburit bl.a följande:

Antalet yttrandefrihetsbrott har ökat så att det numera är 18 istället för som tidigare 14 och antalet personer som är möjliga att åtala för ett och samma yttrande har också utökats.

Genomförandet av en mängd nya övervakningslagar innehållandes allt möjligt från hemlig rumsavlyssning, buggning av telefoner tillhöriga en mycket vidare krets än tidigare, IPRED med outsorcing av polisiära befogenheter till privata intressenter vidare via FRA-lagen till Datalagringsdirektivet med ett möjligt tillägg där även av vad du googlar efter ska lagras har lett fram till ett aldrig tidigare skådat mått av övervakning.

Denna övervakning är i sig självcensurerande och nu har även befattningen med information och vad du tittar på börjat kriminaliseras. Operatörerna tvingas så sakteliga, som vi nu ser i det aktuella fallet med Black Internet, att börja filtrera, eller egentligen censurera, på nätet. Hittills bara barnporr men det finns förslag som pockar på om allt möjligt som t.ex filtrering av utländska spelsajter.

Regeringen vill filtrera det man anser vara terroristpropaganda och Bodström vill filtrera för att bekämpa människohandel. Antalet områden där medborgaren måste skyddas kan naturligtvis bli väldigt omfattande…..

Med en justitieminister i spetsen för lagstiftningen på detta område, som saknar kunskap och som dessutom ljuger, kombinerat med en uttalad brist på förståelse för grundläggande rättssäkerhet i en rättsstat gör att det onekligen ser rätt illa ut vad gäller frihet på nätet framöver.

Nunc aut nuncuam

 

Svensk Myndighetskontroll: Nyanserat


Citerar direkt från en artikel på DN:s debattsida idag 100628

”Sverigedemokrater anspelar på drömmen om ett Sverige som vi och hela världen minns med beundran. I tider präglade av oro, konflikter och politiska kortsiktiga utspel är fältet öppet för dem som erbjuder tydliga alternativ. SD erbjuder en vision till skillnad från de etablerade partierna. Men SD:s vision anspelar på en bild där det inte finns plats för alla oss som flydde eller frivilligt lämnade våra hemländer för en dröm om ett bättre liv i ett Sverige som vi var med och byggde upp.

Nostalgi är ingen bra grund för ett samhällsbyggande. Intonationen måste alltid ligga på framtiden. Men vem kommer att våga säga att vi måste släppa greppet om det gamla innan motsättningarna bli ohanterliga. Vem av våra ledande politiker vågar börja på en ny svensk berättelse, där vi alla är lika inför lagen och där politiken inte ska göra skillnad på oss oavsett hudfärg, föräldrars ursprungsland eller religiös tillhörighet. Där kulturella- och religiösa tillhörigheter är en privatsak så länge det inte inskränker på individens fri- och rättigheter. Där samhällsgemenskapen ska bygga på det som enar oss, inte på det som splittrar oss.

Om vi fortsätter i samma spår kommer vårt land, för varje ekonomisk kris, att splittras än mer. I ett sådant land är alla förlorare.”

Dilsa Demirbag-Sten
journalist och författare,

Till artikeln

Svensk Myndighetskontroll: Effekter av "hårdare tag – strängare straff" politiken


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7373651.ab

Intressant nog så finns det dom som tror att ännu hårdare tag och ännu strängare straff ska lösa en situation som har åstadkommits genom hårdare tag – strängare straff politiken. Lika lyckad alltså som den allt mer repressiva narkotikapolitiken. Konstigt att somliga aldrig lär sig.

Svensk Myndighetskontroll: En bild säger mer.


Hittade denna bild som jag tycker säger en hel del.

pp-sd.jpg
PP-SD
%d bloggare gillar detta: