Dagsarkiv: 24 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Har vi poliser som tillåts komma undan med mord?


I Sverige går det fint att vara chef på säkerhetspolisen och att samtidigt slippa allt ansvar för vad man gör eftersom granskarna kommer fram till att de sex chefer det handlade om samtliga var så inkompetenta att de inte inte kunde åtalas för den brottslighet de bedrivit under 5-10 år i tjänsten. I det här fallet handlade det om att man inte följt vad lagen säger om radering av gamla registeruppgifter och självklart skulle åtal ha väckts för tjänstefel.

Vad som nu följer är ingen ursäkt för ovanstående men lik förbannat väldigt mycket värre. Nu handlar det om att svensk polis dödar människor utan att det ens utreds på ett ordentligt sätt. Börja med att lyssna på den här intervjun

Det handlar alltså om Johan Liljeqvist som dog för två år sedan i samband med ett polisingripande. Som vanligt då polisen utreder polisen under ledning av åklagare vid riksenheten för polismål så blir det rent ut sagt skit av alltihop. Där sitter nämligen några av landets skickligaste åklagare och jag är inte ironisk.

De är nämligen oerhört skickliga på att sy ihop utredningar som stämmer med de misstänkta polisernas uppgifter och som därför leder till åtal endast undantagsvis.

I det här målet är det överåklagare Björn Ericsson som svarat för några piruetter för att få till en story som friar de misstänkta poliserna. Det är särskilt en av dessa piruetter som imponerar och som skulle ha gjort Nurejev grön av avund. Så här gick den till.

Läkarna på Östra sjukhuset, som vårdade Johan Liljeqvist efter händelsen, delar inte åklagarens analys av dödsorsaken.

Överåklagare Björn Ericson har på egen hand kommit fram till att Johan Liljeqvist dog för att han drog ner kräkningar i luftvägarna på sjukhuset.

– Jag var alltså inget åsynavittne på akutintaget, men i den dokumentation som finns ingenting som tyder på att det skulle ha varit ett mekaniskt stopp för andningen på akutintaget, säger Svante Arvidsson, som är överläkare på intensiven.

Enligt rättsläkaren har dödsfallet samband med polisingripandet.

Åklagaren har dock lagt ner utredningen mot de inblandade poliserna, sedan han på egen hand kommit fram till att Johan Liljeqvist dog för att han drog ner kräkningar i luftvägarna.

Åklagaren som inte är medicinskt utbildad gör alltså en helt annan bedömning än rättsläkaren som obducerat Johan Liljeqvist.

Per Mårin var chef på akuten. Han säger att Johan Liljeqvist aspirerade, det vill säga drog ner maginnehåll i luftvägarna, men att det inte kan förklara dödsfallet.

Det måste vara oerhört svårt att dra den slutsatsen med hänsyn till att vi vet att den lilla aspirationen som Johan hade var i anslutning till återupplivningen, säger han. 

– Vi vet ju också att efter återupplivningen hur lätt det var att ventilera och syresätta, det tyder ju inte på någon stor aspiration och framförallt inte på någon dödlig aspiration, säger Per Mårin.

Här har vi en rättsläkare, en överläkare på intensiven och den som var chef på akuten den aktuella kvällen, med andra ord tre högt kvalificerade läkare och specialister som är ense om att Johan inte dog på det sätt och av den anledning som den medicinskt outbildade åklagaren har kommit fram till och angett som dödsorsak.

Här kan man som lekman tycka att det är väl bara att hoppa över åklagarens tramsiga försök att spela doktor och att istället gå på vad de tre kvalificerade läkarna anser.  Men så enkelt är det inte för i Sverige har en åklagare mycket större makt än vad många anar och förstår, även om det till viss del också börjat framgå av Tomas Quick-målet att somliga åklagare tar sig rätten att fixa till saker och ting på ett för dem själva positivt sätt.

Så får vi heller inte glömma att överåklagaren har stödbevisning för sin teori vilket framgår av följande samtal mellan åklagaren och en journalist hos SR.

”– Andnings- och cirkulationsstoppet ledde till syreskadorna, det inträffade på sjukhuset som en följd av att han kräktes och fick ner det i lungorna, säger överåklagare Björn Ericson.”

”Han fick andnings- och hjärtstillestånd för att han kräktes?”

”– Jag är inte medicinare men så har det beskrivits av poliserna.”

Jamen, självklart! Så dumt av oss andra att lyssna på de tre tidigare nämnda läkarna! När det finns uppgifter från de misstänkta poliserna att ta till sig och tro på istället. Precis som i Osmo Vallo fallet.

Vet ni, jag pallar inte att fortsätta den här beskrivningen av en total idiot till åklagare och av några riktigt små skitfega piketpoliser som efter att ha byggt upp sina kroppar med hjälp av olika dopingpreparat blivit så otroligt modiga att de tillsammans vågar agera på ett så macho och tufft sätt att de, enligt vittnen som sett poliserna trycka ner Johan så hårt, dödar honom.

Vittnesberättelserna om trycket på Johan Liljeqvist rygg stöds av obduktionsfynd. Förutom skador på överkroppen hade Johan Liljeqvist även så kallade punktformade blödningar i ögonen och ansiktet.

Enligt rättsläkaren har blödningarna uppstått när bröstkorgen trycktes ihop så hårt att blodet som pumpades upp i huvudet inte kunde rinna tillbaka till kroppen.

Åklagaren har dock en annan uppfattning i det att han menar att de inblandade poliserna har inte gjort något som ens påminner om ett brott.På direkt fråga säger han:

”– Det menar jag, det finns inget som påminner om ett brott.”

Väljer man att inte lyssna och att inte vilja förstå så gör man naturligtvis inte det. Se bara hans resonemang kring de punktformiga blödningarna i ögon och ansikte som Johan hade. Så här lyder åklagarens förklaring:

”– Sedan är det naturligtvis så att de inträffade skadorna genom hjärtstilleståndet på sjukhuset förklarar också de här punktformade blödningarna”, säger Björn Ericson.

Gör de det?

”– Det borde de göra om i fall man inte andas, för det är väl samma sak.

Får man punktformade blödningar då?

”– Om man inte andas, så har jag uppfattat vad rättsläkaren skrev.

Då har du nog missförstått?

”– Ja, det är nog möjligt.”

  Det finns mer att läsa och höra hos SR som gjort en grundlig granskning.   http://bit.ly/cdB0u3

Jag har läst om detta tidigare. Jag har även läst om andra fall där poliser friats på de mest underliga grunder. Man sköt vid ett tillfälle en tjuv i ryggen på betryggande avstånd vilket på något sätt blev till självförsvar.

I ett fall sköt man med den i krig förbjudna hålspetsammunition, som är polisens standardammunition, en psykiskt förvirrad ung man som på verandan till sina föräldrars hus skrek och viftade med kniv mot de poliser som samlats. Mellan poliserna och den unge mannen fanns också en stängd grind. Den förvirrade grabben ansågs ändå utgöra ett så omedelbart hot mot poliserna att det förklarades vara försvarbart att skjuta ihjäl honom.

Det finns fler liknande fall och händelser och för mig så får det som konsekvens att jag anser att det i polisuniform går runt ett antal människor som är mördare eller åtminstone dräpare som är skyldiga till andra människors död.

Medskyldiga till dessa brottslingar är de åklagare som agerat på ett sådant sätt att de effektivt förstört alla möjligheter även för någon annan åklagare med rättspatos och integritet att komma in och rätta till de fel och oegentligheter som förevarit.

Nu undrar jag en sak. Var är Beatrice och Johan? Ask och Pehrson alltså. Var är deras vanliga rop på hårdare tag och strängare straff? Var är deras engagemang för brottsoffer när det är polisen som är förövare? Inte ens så mycket som ett sketet lila kuvert drabbar dessa synnerligen fega skitar  till poliser som inte ens gemensamt vågar berätta hur det verkligen gått till.

Från höga vederbörande som måste känna till detta och andra fall lika bra som jag och då även har full koll på de löjligt låga siffror som riksenheten för polismål presterar, är det för ovanlighetens skull knäpp tyst.

Det kanske är just dom här poliserna som dyker upp någon gång då du behöver hjälp men själv så skulle jag känna mig allt annat än trygg i deras sällskap.

Jag skrev tidigare om doping och jag ska klargöra att jag inte vet hur det ligger till med den saken just i de här polisernas fall.

Däremot så vet jag att poliser regelmässigt använder sig av olika preparat för att bygga muskler och det sker alldeles särskilt bland piketpoliser och hos poliser i den nationella insatsstyrkan. Jag vet det på mina egna grunder och den som inte tror mig ber jag helt enkelt söka foton på hur en del av dessa poliser ser ut.

De företer vartenda tecken i boken på att använda sig av doping. Titta på käkpartier, titta på nackar och halsmuskler. Hittar ni inga foton på poliser så googla på ”Belgian Blue” och notera likheten. Som de flesta också vet så påverkar doping impulskontroll och aggressivitet också. Väg in även dessa faktorer i det beteende som upprepat visas av en del poliser och indiciekedjan stärks.

Den är faktiskt så stark att den överallt annars skulle ha lett till att dopingprover togs men det lär väl inte ske förrän helvetet fryser till is då det handlar om poliser.

Detta var ett stycke svensk verklighet idag, år 2010. Själv mår jag just nu inget vidare

Svensk Myndighetskontroll: Nån som vill spela ASK- bingo?


Askbingo-1.png

Om ni undrar vad detta är så förstår jag er! 🙂

Detta är ett nytt litet förströelsespel som skapats av Rick Falkvinge som själv berättar om hur det går till att spela det här: http://rickfalkvinge.se/2010/06/23/och-nu-askbingo/

Svensk Myndighetskontroll: Det duger inte Malmström!


Det är ibland helt oundvikligt att fundera över olika motiv till varför människor säger eller gör vissa saker. Låt oss som exempel ta någon, som det heter, högt uppsatt person och så granskar vi vad vederbörande har sagt i ett visst sammanhang. Uppslaget till det här inlägget härstammar egentligen från diskussionen kring Carl Bildt men så fick jag ett mail tidigare ikväll som gjorde att jag istället bytte huvudperson och valde Cecilia Malmström, svensk EU kommisionär.

Hon har idag ansvaret för internetfrågor inom unionen och tillhör därmed en av de mäktigaste och mest inflytelserika vad gäller hur internet ska utformas för framtiden. Om det ens ska utformas. Vi kanske ska ha det helt fritt och låta det utformas så att säga av egen kraft och med hjälp av dess användare utan någon politikerstyrning åt något håll? Hela internet som ett enda stort open- sourceprojekt alltså, det vore häftigt!!

censur-badge.jpg
Censur

Nu hörde jag just någon skratta lagom hånfullt och säga ”utopi” och jag får tyvärr hålla med om det. Att klåfingriga politiker skulle hålla sig borta från att reglera nätet är nog tyvärr en utopi. Lite grand blir därför vår roll, vi som opponerar, att försöka utöva någon sort nätets motsvarighet till narkotikapolitikens ”harm reduction” filosofi och på det sättet försöka minimera ingreppen och dess effekter.

Det var just vad Christian Engström ,MEP från Piratpartiet, gjorde den 7/4 i år då han mötte Cecilia Malmström i en radiodebatt kring frågan om nätcensur. Cecilia hävdade då bl.a att det finns ”massor med studier” som visar att sajter med barnpornografiskt material som släcks ner ”återuppstår flera gånger om dagen på nya webbhotell som inte är åtkomliga för polisen”.

Om den informationen är riktig så måste det följaktligen vara mycket lätt att hänvisa till några sådana studier med namn och var de kan återfinnas. Just därför blir det desto märkligare att, trots att sex veckor gått, EU kommissionen i sitt svar på Engströms begäran om att få ta del av dessa studier, ännu inte lyckats ta fram en enda. Frågan blir givetvis varför och jag låter Christian Engström få näst sista ordet då han funderar på följande sätt:

”Har Malmström blivit vilseledd av tjänstemän inom kommissionen som av någon anledning vill införa censur på nätet? Vet hon inte vad hon talar om? Eller far hon medvetet med osanning?

Oavsett vilket, tycker jag att det är allvarligt. Påståendet om att det finns barnporrsajter på nätet som dyker upp igen om man stänger ner dem var hennes huvudargument till varför blockering var nödvändig, istället för att satsa alla resurser på att spåra upp sådana sajter och stänga ner dem permanent.”

Sista ordet och en sista fundering ger jag mig själv eftersom jag även funderar på hur det kommer sig att alla de som har makt att besluta om olika allvarliga begränsningar av friheten på nätet samtidigt verkar så ointresserade av att skaffa sig nödvändig kompetens och kunskap?

Min slutsats, oavsett om hon ljuger eller ej, blir att det som saknas är just kompetens och kunskap och det är då som det dyker upp såna svepande uttalanden om ”massor av studier” utan någon som helst källhänvisning.

Det är dåligt Malmström, det är mycket dåligt!


Nunc aut nuncuam

%d bloggare gillar detta: