Dagsarkiv: 5 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: En känslotripp av format


http://brihed.blogspot.com/2009/11/forlat-mig-fader-ty-jag-har-syndat-en.html

Länken går till det mest gripande och vackra, ärliga och uppriktiga och något av det bästa jag läst.

Jag blev berörd, upplyst och skakad men framförallt tacksam för att detta vackra stycke har skrivits och för att jag har fått läsa det och ta del av det.

Skriver inte mer. Läs själv så kommer du att förstå vad jag menar.

Svensk Myndighetskontroll: Vad tycker Du som läsare är ett rättvist straff?


http://www.sourze.se/R%C3%B6dgr%C3%B6n_koalition_mot_r%C3%A4ttvisa_straff_10712686.asp

Henrik von Sydow (M) har skrivit en artikel i vilken han pläderar för alliansens linje att straff ska stå i proportion till brottets allvar. Sedvanlig avkodning av politikerspråket visar att detta betyder att vi måste ha strängare straff. Det betyder nämligen det i varje valrörelse eftersom politiker anser att det är vad väljarna vill höra. Det gäller oavsett om dom vill det eller ej. Politiker har nämligen rätt.

Innan jag går vidare så ska jag snabbt ifrågasätta om von Sydow nu verkligen säger vad väljarna vill ha eller om han säger det i tron att det är vad väljarna vill. För vad vill egentligen väljarna? Ja, bortsett från att slippa politiker förstås….

Ett politikersvar på den frågan hade varit formulerat något i stil med detta;

”-Jag är väldigt glad att du ställde just den frågan! Det är en viktig fråga som förtjänar all uppmärksamhet och som under lång tid inte fått det. Skälet till att just den här frågan hamnat lite i skymundan får helt tillskrivas den förra regeringen som aldrig tog den riktigt på allvar. Det är tråkigt att behöva konstatera att det är så det ligger till men det är samtidigt viktigt att påpeka så att väljarna kan skapa sig en bild av den bakomliggande problematiken i själva frågeställningen som regeringen nu har haft att hantera och som, det kan jag försäkra er tittare, har hanterats på ett både kompetent och allvarligt sätt.

Egentligen kan sägas att det är först nu, under den nuvarande regeringen, som denna fråga getts den potentiella uppmärksamhet som en fråga av den här arten måste ges för att den inte ska sjunka helt ner i det glömskans allomfattande träsk som den tidigare regeringen lät så många, av den då väsentligen bättre oppositionens, förslag vandra vidare till för att där i tysthet begravas. Det, kära tittare, lyssnare, åhörare är något som aldrig kommer att inträffa så länge jag bekläder det ämbete jag nu gör!

Ingen möda skall sparas, inget skall lämnas åt slumpen och inget ska heller döljas i vår fortsatta ambition att se till att denna, av den förra regeringen så bespottade, fråga nu äntligen förs till ett beslutsamt och kompetent besvarande. Oturligt nog så fick ju min företrädare plötsligt lämna politiken efter den tråkiga incidenten med de kvarglömda handlingarna hos upphovsrättsindustrins generalförsamlings ordförande på dennes kontor i Rosenbad.

En konsekvens av detta blev att den utredning som min olycksalige företrädare gav sina direktiv till för att kunna komma med ett svar redan inom den absolut närmaste framtiden nu har försenats en liten, liten aning vilket gör att ett svar som kan anses vara tillförlitligt och korrekt utan att förorsaka börsfall och allmän kris, förmodligen inte kan lämnas innan valet 2014. Eventuella delsvar från utredningen får istället ligga till grund för den uppföljnings- och utvärderingsutredning som då får överta uppdraget. Jag förstår att min talartid är slut men med det uttömmande svar jag nu lämnat så anser jag nog att frågan för tillfället får anses vara åtminstone till del besvarad.”

Ja just det. För att återknyta till temat brott&straff och frågan om vad väljarna vill så finns det faktiskt forskning att tillgå som dessutom är ganska entydig.

Ett mycket stort problem i hela debatten kring brott och straff och kriminalvård är att de reella kunskaperna på området är mycket begränsade. Hela debatten präglas av olika åsikter och tyckande istället för på fakta och empirisk kunskap.

Den mycket begränsade kunskap som finns erhåller allmänheten i första hand genom medierna och då dessa under 2000-talet ökat sin bevakning av området (brott säljer!) så innebär detta att allmänheten bibringats en bild och en uppfattning av att brottsligheten ökat dramatiskt.

Detta späs på ytterligare av polis och politiker och den bild som till slut blir den förhärskande kommer på detta sätt att bli både snedvriden och uppförstorad.

Trots detta finns forskningsresultat, bl.a en nyligen gjord undersökning vid Köpenhamns universitet som visar att allmänheten i Danmark genomgående vill ha mindre hårda straff för brott än vad domstolarna dömer ut.

En statlig kommitté från Australien har 2006 publicerat en rapport, där man sammanfattar forskningsläget i den engelskspråkiga världen om allmänhetens bedömning av straff och påföljder.

Några av de slutsatser kommittén drar är:

    Allmänheten har mycket begränsad kunskap om rättsväsendet, och medierna är den främsta informationskällan.

  • När allmänheten får mer information om brott och straff sjunker straffbenägenheten avsevärt.

  • Rädda människor tenderar att vara mer straffbenägna.

  • Allmänheten föredrar rehabiliterande åtgärder framför ingripanden från rättsväsendet.

Man kanske inte bara ska utgå från vad de som hörs mest tycker utan också spetsa öronen lite och höra om det kan finnas andra meningar som bara uttrycks lite tystare. Du som är intresserad av dessa frågor och hur det kan komma sig att statistiken ljuger på olika sätt kan läsa mer här. http://bit.ly/dy6tbY

Nåväl, till sist detta med proportionerna straff-brottets allvarlighetsgrad vilket kan sägas vara någon sorts försök att hitta ”rättvisa” straff för olika brott.

Vad är då ett ”rättvist” straff som står i proportion till brottet för den här mannen som kan sägas vara en av flera olika grundtyper som befolkar anstalterna.

Vilket straff och varför tycker du att det är rättvist, ska alltså en 46 årig heroinist med ADHD diagnos ha, som grips då han letar igenom en container på baksidan av ICA för att hitta något av värde för att finansiera vidare missbruk med och vid gripandet befinns ha på sig 2,26 g heroin? Brottsrubriceringen blir narkotikabrott.

Vilket straff ska pundarpelle ha då han för 34:e gången grips och ertappas med att ha stulit en burk Bullens pilsnerkorv, en folköl och en källarfranska samt två påsar gelehallon och en tvål från den lokala Konsumbutik där han dagligen handlar och för det mesta betalar?

Vilket straff ska ingenjör Stig Helmer Brydd ha för att han överenskommit med den sköna fröken Lovisa om att idka coitus en stund på lördag eftermiddag mot en kontant och obeskattad avgift om 2000:- som enligt uppgift går till frk. Lovisas fond för hemlösa kakaduor?

Vilket straff ska den psykiskt störde Åke Jimmiesson ha då han under påverkan av viss psykofarmaka våldtar och misshandlar den 17-åriga Lena?

Vilket straff ska Ari Pekka Kosken ha då han i fyllan och villan efter sex dagars tappert festande med polarna stöter ihop med den till Sverige nyanlände trebarnsfadern Mohammed Ahmed, missförstår vad Mohammed säger och knivhugger honom så svårt att Mohammed senare avlider?

Vilket straff ska nynazisterna Helmut, Franz och Sixten ha då de en sommarkväll alla tre först tilltvingar sig oralsex av den från Somalia hitflyttade Shosonia 36 år och samtidigt tvingar hennes 38-årige make att titta på varefter de avslutar med att misshandla maken så svårt att han ännu idag sex månader efter händelsen kan äta fast föda. Shosonia och hennes man har för övrigt fått sina avvisningsbeslut och ska nu utvisas ur Sverige.

Vilket straff ska den tidigare ostraffade bankdirektören Kim Rinell ha för att han förskingrat 32 miljoner av bankens pengar? I samma mål ska hans kompanjon från republiken Taiwan Mr. O So Tax Free dömas för att han under fyra år underlåtit att till skatteverket inbetala totalt 16,4 miljoner i skatter och moms. Inga av miljonerna har kunnat spåras.

Vilket straff ska den blott 15 årige Alexander ha för att han på avslutningsdagen inför jullovet slog tillbaka mot dom som mobbat honom i tre år och med hjälp av sin polispappas tjänstevapen sköt samtliga fem så svårt att alla avled?

Om du har orkat läsa ända hit så fundera på vad du tycker är rättvisa straff och varför bland exemplen ovan och lämna sedan gärna i en kommentar din ståndpunkt.

Min egen slutknorr sparar jag till dess jag ser om det kommer några synpunkter.

%d bloggare gillar detta: