Dagsarkiv: 23 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Sverigedemokraterna missar igen!


SD:s Erik Almqvist är sannerligen en pretentiös typ som tidigare författat en artikel där han menade att att SD är det enda partiet med en ”samhällsbärande” politik. Den artikeln kommenterade jag i tre blogginlägg och i en replik på Sourze.

se01.gif (vill påminna om att SD inte har monopol på den här fanan)

 

http://bit.ly/c7koHl   http://bit.ly/9VXGbh   http://bit.ly/buvIEs

Idag har han åter skrivit en artikel där det lilla ordet ”enda” denna gång fastslår att SD är det ”enda verkliga intressepartiet för svenskar.” Att uttala sig på det sättet tyder på ett synnerligen snävt och konformistiskt tänkande som baseras på någon sorts föreställning om att alla svenskar måste vara och tänka lika.

Det vore onekligen hemskt om det vore sant och skulle innebära att vi alla tänkte som SD. De har dock med sin vilseledande argumentation, enligt opinionsmätningarna lyckats förleda ett antal väljare att idag säga att de tänker rösta på SD.

Enda sättet jag tror är möjligt att använda för att stoppa detta är att dra ut dom i en öppen debatt, där den inskränkta syn både på människor och på världen i stort som präglar deras tänkande, får komma fram i ljuset och avslöjas. Idealiskt i det sammanhanget vore naturligtvis att TV-debattera mot några av deras i sitt uttryck mer primitiva företrädare och supporters. Jag skulle gärna ta en sådan debatt med ”Nisse” som har åsikter via min mail eller med några av dom som gör sitt yttersta här på Sourze för att solka debatten.

Med detta sagt åter till Almqvist som fortfarande inte tycks vilja göra något annat än att skriva sin inlaga och lämna den här utan att själv svara på frågor eller kommentarer. Så var det i alla fall med hans tidigare ovan nämnda artikel.

I den här hinner vi inte längre än till ingressen innan vi åter får höra ordet ”massinvandring”. Jag har tidigare med siffror belyst hur den ser ut och att man sannerligen kan ifrågasätta begreppet som det används av SD som fortsätter att använda siffran 100.000 när det i realiteten är väsentligen färre. Sedan 1980 handlar det om ca. 35000 per år. http://bit.ly/9khho6

SD hävdar också att massor av invandring sker från länder som uppvisar väldigt stora skillnader mot Sverige i olika avseenden som utvecklingsgrad, inkomst etc. Det är bara till viss del sant och gäller främst asylflyktingar vilka vi skulle ha tagit emot även med SD:s politik som om jag förstått det rätt ska omfatta kvotflyktingar.

Siffrorna visar att fördelningen 2009 såg ut så här: Från länder med hög HDI kom 5897, med medel HDI 34031 och med låg HDI 11925.

Human Development Index (HDI) är ett index som används för att jämföra välståndet i olika länder, på samma sätt som BNP. Medan BNP fokuserar på materiellt välstånd hävdas HDI ge en mer komplett bild, eftersom det är en sammanvägning av förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP.

I gruppen anhöriginvandrare så kommer flest anhöriga från forna Jugoslavien, näst vanligast är Turkiet och sedan länder från forna Sovjet. Anhöriginvandringen har 2009 minskat marginellt från forna Jugoslavien och ökat från Turkiet och forna Sovjet. Anhöriginvandringen från forna Jugoslavien har varit dubbelt så stor de senaste åren jämfört med i slutet av 1990-talet.

Detta är inte riktigt den bild som SD förmedlar och den som tror att det skulle vara en slump får nog tänka ett varv till.

Innan jag lämnar Almqvists ingress så finns där en mening till att titta närmare på och det är denna: ”Vi vill inte auktionera ut de svenska jobben till de i världen som har lägst löneanspråk.”

Klatschig slagordspolitik kan man kanske kalla ett sådant uttalande och det hade med säkerhet fått applåder på första maj. Nu är ju sanningen den att just sådana auktioner hålls i praktiken dygnet runt, jorden runt i olika bolags styrelserum.

En styrelse i ett bolag har i grunden en enda uppgift i en kapitalistisk ekonomi och det är att maximera aktieägarnas vinst genom att driva bolaget på ett sådant sätt att det går med så stor vinst som möjligt. En viktig faktor i det sammanhanget är naturligtvis lönen men som tur är för oss här i Sverige så är det inte den enda faktorn.

När ett bolag i Sverige, låt oss ta Electrolux som exempel eftersom de flyttat ut mycket av sin tillverkning till just låglöneländer, gör som Electrolux gjort så är det inget annat än en följd av att Sverige har förlorat en sådan auktion. Det är något som SD och Eric Almqvist inte kan göra ett dugg åt utom möjligen med en protektionistisk lagstiftning av en sort vi inte skådat på bra många år.

Mot bakgrund av det så blir det i grunden fånigt att tala om ”svenska jobb” på det sätt man gör. Massor av dessa ”svenska jobb” bedrivs i fabriker som är helt eller delvis utlandsägda och det vore otroligt intressant att höra Almqvist utveckla vad han vill göra för att förändra detta så att det verkligen blir ”svenska jobb”?

Eftersom vi kan tillåta oss att ha en lönesättning som inte påverkas av de förhållanden jag beskrivit ovan, enbart under förutsättning att vi tillämpar en lagstiftning som skiljer sig på avgörande punkter från andra länders, så skulle jag också vilja veta hur SD tänkt att den lagstiftningen ska se ut?

Min uppfattning är att en sådan lagstiftning snabbt skulle få som konsekvens att mängder av företag skulle få stänga med därav åtföljande kraftigt ökande arbetslöshet som följd.

Temat i hela hans artikel är, som vanligt då det handlar om SD, ett evigt upprepande av att allt är ”massinvandringens” fel. Han återkommer också vid ytterligare ett par tillfällen till tesen som formulerats som ett slagord om att svenska jobb auktioneras ut.

Det finns emellertid mitt i allt detta en tanke som jag faktiskt håller med om och det är vad som sägs kring lärlingsutbildning och lärlingsplatser. Jag har själv skrivit flera motioner på det temat som tidigare aktiv i MUF redan på 80-talet och det är synd att vi inte i det fallet har gjort mer än det ytterst lilla som har gjorts.

Avslutningsvis skriver så Almqvist att ”det borde vara en självklarhet för varje parti som ställer upp i val för att representera just svenskarna.”

Det gör också samtliga de andra partierna på det sätt som respektive parti anser vara det bästa för Sverige. Skillnaden är att dessa partier har en större förmåga att se en helhetsbild och att låta sin politik innefatta även de som just nu är nya här i landet. Jag hoppas att detta åtminstone till viss del görs för att visa upp lite svenskhet.

En svenskhet att vara stolt över som innebär förmåga till empati med de som flytt sina hemländer på grund av t.ex krig, en svenskhet som är generös,välkomnande och omfattar alla människor oavsett etnicitet, bakgrund, färg, religion etc. Det är i så fall en svenskhet att känna stolthet över till skillnad mot den ogina, inskränkta, fördomsfulla och fördömande svenskhet som uppvisas av SD.

Det är nämligen så att svenskhet är bl.a just alla de egenskaper jag nyss redovisade. Svenskhet är också mycket mer än så men det viktiga och det som påverkar vår svenskhet mest är vad vi själva väljer att visa upp för sida av den. Min förhoppning är att den sidan ska vara motsatt den sida som SD går till val på.

Det får som konsekvens att Almqvists teori om SD som det enda intressepartiet för svenskar kraschlandar fullständigt och den gör det beroende på sin egen inneboende orimlighet i att förutsätta att alla svenskar skulle vara lika.

Det är vi tack och lov inte!

sd.jpg 

Svensk Myndighetskontroll: Undrens tid är ej förbi


http://www.politico.com/news/stories/0610/38660.html

Bastionerna faller en efter en. Nu har till och med den ultrakonservativa Sara Palin skådat ljuset och så smått börjat komma till insikt vilket jag hade kunnat slå vad om inte skulle kunna ha varit möjligt. Ibland är det riktigt trevligt att ha fel!  Skrattande

Ska inte neka till att jag för en sekund misstänkte att hon kanske själv haft en liten rökpaus under intervjun……, men kom fram till att förr eller senare så kommer allt fler till insikt och det är nog vad som skett även i hennes fall.

Så här säger den förre Alaskaguvernören numera: “If somebody’s gonna smoke a joint in their house and not do anybody any harm, then perhaps there are other things our cops should be looking at to engage in…”

palin.png

%d bloggare gillar detta: