Dagsarkiv: 15 juni, 2010

Svensk Myndighetskontroll: En olycka kommer sällan ensam så här kommer mer om Ask


http://www.expressen.se/Nyheter/1.2025409/sa-riskerar-sverige-att-ruttna-inifran

Anders R. Olsson på Expressen har skrivit en lång och bra ledare om hur okunskap och rädsla för den nya tekniken och den öppenhet på internet som följt av den, riskerar att begränsas och lagstiftas bort av politiker som inte förstår och/eller som är rädda just för den transparens i mötet med väljarna som skapas.

Självklart i en sådan diskussion så är det vår nuvarande justitieminister Ask som är en av de första som kommer på tal. Själv kan jag bara flika in här att jag tycker att hon gjort ett fantastiskt arbete med att inte bara förvalta Bodströmsamhället, utan även med att utveckla det och till och med i vissa avseenden, förädla det!!

Hon har däremot, såvitt jag känner till, inte konsulterat någon läkare i anledning av den svåra minnesförlust som måste ligga bakom arbetet med att kultivera Bodströmsamhället. När hon får frågor kring detta så ger hon alltid ett intryck av att inte minnas någonting alls av vad hon sa före valet 2006 om just Bodström och hans olika integritets- och frihetsinskränkande förslag så slutsatsen måste bli att minnesförlusten antingen är permanent eller obehandlad.

Efter denna lilla utvikning, åter till huvudspåret.

Anders R. Olson lyckas i artikeln även avslöja, närmast som i förbigående, att minister Ask i debatten kring införandet av nya regler för kreditupplysningar på nätet, vid åtminstone två tillfällen for med direkt osanning.

Kort sagt, hon ljög!

Hon ljög då hon i SvD 100530, påstod att vilken skolelev som helst vid hemkomst från skolan, kan sätta sig och genom några klick på datorn kontrollera vilka klasskamraters föräldrar som har betalningsanmärkningar. År 2007 enades nämligen kreditupplysningsföretagen om att sådan information inte skulle lämnas privatpersoner utan endast företag.

Den andra lögnen handlar också om motiven för varför de nya hårdare reglerna var nödvändiga att införa trots att t.ex JK var mycket kritisk. Hur den lögnen uppstod och formulerades kan du läsa om i ledaren.

Olsson redogör vidare i artikeln om hur lagstiftaren i relation till internet fokuserar på hot istället för möjlighet och att inskränkningarna redan varit många och att långt fler diskuteras. Den info han förmedlar är väldigt nyttig att ta del av samtidigt som den sänder obehagliga kårar uppför ryggraden.

Tänk om den frihet som internet representerar tillsammans med närmast obegräsad möjlighet till kunskap och förkovran som också ges kommer att förstöras av klåfingriga politiker som i ren okunskap agerar som dom gör?

Tänk er den skada detta skulle innebära, enbart därför att en grupp människor är för lata eller ointresserade för att lägga ner det arbete som krävs, för att åtmistone tillägna sig kunskap nog att förstå att okunskap är potentiellt katastrofal?

Med en justitieminister i spetsen som saknar sådan kunskap och som dessutom ljuger i kombination med en uttalad brist på förståelse för grundläggande rättssäkerhet i en rättsstat så ser det onekligen rätt illa ut vad gäller frihet på nätet framöver.

ask200.jpg

Hade jag pengarna så skulle jag bekosta en utbildning i internetkunskap för de parlamentariker som visat sig ha den minsta och sämsta förståelsen i detta sammanhang. Om jag vore aktiv i ett politiskt ungdomsförbund så skulle jag föreslå att man som symbolisk gest gjorde just det och inhandlade en sådan kurs åt någon politiker man tycker förtjänar det att överlämnas under högtidliga former.

Jag minns då jag var distriktsordförande i MUF för hundra år sedan och vi gjorde en motsvarande insats för socialdemokraternas dåvarande partisekreterare Bo Toresson. Han hade i något sammanhang beklagat sig över att frågan om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet gav honom ständig huvudvärk.

Vi tyckte naturligtvis att det var tråkigt att se honom lida på det sättet så under massmedialt uppmärksammade former inköptes en förpackning om tre rör med Treo, vilka skickades till honom med ett bifogat meddelande, där han kunde läsa att vi med detta kunde hjälpa honom att lindra symptomen, men själva sjukdomen stod det i hans egen makt att åtgärda.

Det var en trevlig och vänlig gest tycker jag  Oskyldig

Nunc aut nuncuam

Svensk Myndighetskontroll: Spin-off effekter av Asks okunnighet


http://www.nt.se/24nt/#category=5629214&date=2010-6&clip=6072444&startTime=0m0s

Den fortsatta och eskalerande maktfullkomlighet från en poliskår som, enligt min uppfattning, allt oftare sätter sig över lagen och agerar mer eller mindre som den vill är en konsekvens av de signaler som under senare år kommit från den politiska sfären.

Den s.k kampen mot den organiserade brottsligheten har fått ta sig uttryck genom olika polisaktioner grundade mer eller mindre på luft och med stöd av märkliga lokala handlingsplaner vilka ofta saknar lagstöd. Ett kommunalråd i Motala från moderaterna uttryckte det på detta sätt i en intervju för ca. 2 år sedan, ”vi har inte tid att vänta på ny lagstiftning.”

Undrar vilken privatperson som hade klarat sig med ett sådant försvar?

Polisen vet idag också att risken för att åtalas för något som skett i tjänsten är mikroskopisk. De vältränade konstaplar som annars i tjänsten har falkögon drabbas påfallande ofta av tillfällig blindhet då det handlar om en kollegas agerande. Blindheten är också ofta förenad med minnesluckor som skulle göra att en Alzheimepatient vid jämförelse,  framstod som ny nordisk minnesmästare.

Detta i kombination med en avdelning för utredningar av polisers brott, som har ett record som uppvisar en närmast monumental oförmåga att ens starta en förundersökning mot poliser parad med en ännu mindre benägenhet att föra något till åtal, gör att den konstapel som så önskar tämligen riskfritt kan agera på ett sätt som ligger långt bortom vad polislag och polisförordning medger.

Detta är också, som jag skrev tidigare, en direkt effekt av att signalerna från den högsta statsledningen är otydliga i vissa avseenden men tydliga i ett. Vi har en justitieminister som har en synnerligen svag förståelse för och kunskap om vad rättssäkerhet betyder och innebär. Det ger utrymme för tolkningar och dessa tolkningar kommer alltid att vara i riktning minskad eller obefintlig rättssäkerhet för den som drabbas.

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Fortsätter att granska Sverigedemokraterna


Under fliken ”valet 2010” på sin hemsida, redovisar SD under rubriken ”Politiska riktlinjer” sin politik uppdelad i ett antal olika områden. SD hävdar i debatten att man inte är ett enfrågeparti utan ett politiskt parti med ett program för politikens alla områden.

Jag har å min sida hävdat att det man säger i frågor som inte handlar direkt om flykting-och invandringspolitik, endast utgör politisk kosmetika för att framstå som något man i grunden inte är.

Efter att ha läst igenom de politiska riktlinjerna konstaterar jag att dessa är fyllda av till intet förpliktande floskler av typen: ”I vårt Sverige finns inga oönskade barn, där finns en kärleksfull familj för alla.” Jag hade egentligen heller inte förväntat mig annat eftersom det är så här det ser ut i den här typen av dokument och det gäller inte bara SD utan generellt för alla partier.

Det som skiljer SD från andra är dock att de ändå genomgående lyckas få med vinklingar och antydningar om att det ständigt är invandringens fel att det är som det är. När jag nu påstår det så får jag också visa ett par exempel på detta.

På området ”Värdig vård för alla så hävdas att svenska skattebetalare numera blir negativt särbehandlade i flera landsting i förhållande till lagbrytande utlänningar.”

På samma område säger man också att: ”de utlänningar som vistas i landet illegalt har rätt, i enlighet med FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, till akut och annan omedelbar nödvändig vård men att de då också skall vara tvungna att betala fullt pris eftersom det annars är en i längden ohållbar och djupt orättvis politik som förs mot laglydiga svenska skattebetalare.”

Ovanstående torde innebära att en flykting som gömmer sig och som t.ex misshandlas svårt av ett gäng nationella skinheads och som efter detta får vård, som han av naturliga skäl inte kan betala eftersom bara operationerna som var nödvändiga för att rädda hans liv kostade 786.545:- , utgör ett exempel på en djupt orättvis politik som förs mot laglydiga svenska skattebetalare?

Då måste betalningen av hans vård utgöra en djupt rättvis politik mot laglydiga, i Sverige arbetandes utländska skattebetalare?

Det sista bara för att understryka hur det liksom halkar iväg för SD när man ska försöka ge uttryck för en ur rasistperspektivet mer moderat inställning än den man tidigare påstås ha haft……

Operation_480_p.jpg

Operation_480_p.jpg

På området ”En rättvis arbetsmarknad….” skriver man detta: ”Instegsjobben innebär att staten diskriminerar arbetslösa svenskar genom att subventionera lönekostnaden för nyanlända invandrare med 75%. Sverigedemokraterna vill avveckla instegsjobben tillsammans med all annan kvotering och diskriminering på arbetsmarknaden. Vi menar att den bäst lämpade bör få jobbet oavsett kön eller etnisk bakgrund.”

Här vet jag inte om man tror sig vara mer subtil i sin invandringsfientlighet men för att vara åtminstone lite logisk någon gång så borde dom inte å ena sidan högljutt påtala att det är alldeles för få invandrare som arbetar samtidigt som man å andra sidan drar undan en av möjligheterna att få arbete.

Men, kanske någon säger, det enda SD vill är ju att den bäst lämpade ska få jobbet?

The oldest trick in the book kan man svara på det eftersom ett sådant ställningstagande ryckt ur sitt sammanhang och presenterat som en grundläggande och allmängiltigt rättvis syn på hur det borde vara alltid går hem. Men nu är det verkligheten vi talar om och i verkligheten så kommer alltid en utlänning med knappa språkkunskaper att komma tvåa efter en inhemsk medborgare som kan språket fullt ut.

Detta är inget typiskt svenskt på något sätt, utan jag skulle råka ut för samma sak i t.ex ett engelskspråkigt land. Ställs jag och en annan sökande mot varandra och uppvisar i övrigt helt lika meriter, så går jobbet till den inhemske sökanden om det inte finns något annat som kan jämna ut det språkliga underläget. Med de ovanstående s.k instegsjobben försöker man åstadkomma just en sådan utjämning.

Så här skulle jag kunna fortsätta på område efter område men det känns inte riktigt meningsfullt utan istället så ska jag i nästa artikel om SD:s politik återvända till deras s.k skuggbudget som ändå på ett något mer konkret sätt uttrycker vad det är man vill.

Som en kort avslutning här och som en inledning på nästa artikel så kan jag inte avhålla mig från att säga att deras budget är ett skojigt dokument. Skulle jag försöka placera det som sägs i den i något litterärt fack så har jag fastnat för Fantasy-sektionen i kombination med hyllan för myter och vandringssägner.

Hela budgeten bygger på ett antagande som man inte har tillstymmelsen till evidens för och det är att med den nya invandrings- och flyktingpolitik som SD föreslår så får man 77-78 miljarder över till olika satsningar på andra områden.

Det är utgångshypotesen för budgeten och trots att man fått hitta på en siffra alldeles själv på hur mycket som sparas med den egna politiken på partiets huvudfråga så lyckas man sedan ändå inte få i stort sett någonting att gå ihop och bli rätt.

I en tidigare artikel visade jag hur man bommat minst 20 miljarder på rättspolitikens område och i nästa artikel hoppas jag kunna visa att de dessutom, då de kommit fram till hitta-på siffran 77-78 miljarder, har gjort så med utgångspunkt från en felräkning motsvarande i runda tal 33% av underlaget för siffran.

Jag håller på att kolla den uppgiften för fullt men har jag rätt så är det som jag säger ovan och i så fall så kan man redan nu säga att deras budget är felaktig med ytterligare ca. 26 miljarder efter två granskningar och det får väl sägas vara mindre bra……?

Det finns inga enkla patentlösningar på ett helt lands olika problem. Att, som SD gör, påstå att allt löser sig bara vi får stopp på invandringen är en skamlös bluff som man hoppas att väljarna ska gå på. Man har i det arbetet haft god hjälp av olika media som rapporterat och framställ kriminaliteten och brottsligheten på ett sådant sätt att människor givits ett intryck av att vi under tiden 1990-2010 haft en enorm uppgång i antalet brott och i utbredningen av kriminaliteten.

Detta har SD utnyttjat och utnyttjar fortsatt.

Jag tycker därför att de etablerade partierna nu får ta sitt förbannade ansvar och i en öppen debatt med SD, inför väljarnas granskande ögon, helt enkelt avslöja SD och deras på gamla unkna fördomar och på felaktig statistik byggda kampanj mot invandringen.

Det finns problem med integrationspolitiken. Låt oss diskutera dessa sakligt i den kommande riksdagen efter valet och diskussionen kan bli saklig just genom att avslöja och se till att det parti som driver frågan osakligt, inte får någon plats i kammaren!!

Huvudansvaret för det ligger hos regeringspartierna men självklart spelar även den nuvarande oppositionen en viktig roll.

%d bloggare gillar detta: