Dagsarkiv: 17 september, 2010

Svensk Myndighetskontroll: Brott & Straff Sjätte delen


Brott & Straff

En ständigt pågående diskussion

Sjätte delen

 

En omfattande processreform genomfördes den 1 november 2008 inom rättsväsendet och genom denna processreform har tyngdpunkten i rättsskipningen flyttats till Tingsrätten.

 

Hovrättens roll är numera begränsad till att vara mer av en kontrollerande överprövningsinstans än en omprövningsinstans vilket till del förändrar förutsättningarna för hela processen.

 

Ska jag uttrycka det väldigt enkelt så blir hovrättsförhandlingar i anledning av att en tingsrättsdom överklagas i praktiken något av en ren repris av tingsrättsförhandlingen där i princip inga nya förhör kommer att hållas.

 

Istället kommer det att muntligt föredras vad som sagts i Tingsrätten och framförallt så kommer den videodokumentation som visar vad som skett under tingsrättsförhandlingen att gås igenom.

Detta ställer nya krav på parterna och såväl åklagare som försvar kommer i fortsättningen att var väldigt noga med att få med så mycket bevisning som bara går i Tingsrätten för att överhuvudtaget ha möjlighet att åberopa denna i hovrätten.

 

Enligt min uppfattning kan detta komma att verka mer försvårande för försvaret än för åklagaren. Detta helt enkelt beroende på att det är åklagaren som sitter som förundersökningsledare, det är åklagaren som beslutar vad som ska in i FU-protokoll och det är åklagaren som beslutar när åtal ska väckas.

 

Genom denna ordning har åklagaren alltid en kan vi kalla det, tidsmässig fördel. Han kan styra utredningen så att detaljer som varit kända hos åklagaren en tid och som tillmäts betydelse i utredningen, kan tas in i ett slutskede av densamma. Därigenom ges då inte försvaret samma tidsram för att validera det material som föreläggs som åklagarsidan haft.

 

Antar vi att advokaten samtidigt som FU pågår mot klienten i detta mål, även har ett annat större mål som pågår i rätten, så förstår var och en att den tidsmässiga fördelen för åklagaren kan få en väsentlig betydelse för målets utgång.

 

Det är åklagaren som väljer ut materialet som ska ingå i det slutliga FU-protokollet och är därigenom naturligtvis även den som avgör vad som hamnar i den numera rätt omtalade s.k ”slasken.” Det är benämningen på det material som finns och har funnits i utredningen men som då FU-protokollet ska sammanställas inte av åklagaren bedöms vara relevant eller saknar bevisvärde.

 

Då denna sortering handlar just om bevisvärdering så är det en mycket grannlaga uppgift som åklagaren har. Det är ju också ur denna ”slask” som material har kommit som till slut visat sig utgöra en avgörande bevisning i ett antal resningsmål i HD som till slut friat tidigare livstids- och långtidsdömda.

En konsekvens av de begränsningar som den nya ordningen innebär kommer att bli att försvaret i sitt arbete i tingsrätten för att hålla dörrar öppna till hovrätten kommer att tvingas arbeta på ett nytt och kanske lite splittrat sätt för att dels få med så mycket som möjligt i tingsrätten och dessutom ställa frågor så att dessa innebär öppningar att ta tag i när det sedan eventuellt kommer ett överklagande till hovrätten.

 

Den f.d överåklagaren Sven-Erik Alhem har i sin blogg även lyft fram ett antal förändringar han menar är nödvändiga att genomföra nu då tyngdpunkten flyttats. Detta är hans förslag:

 

 Förstärk omgående juristdomarinflytandet väsentligt i tingsrätten i mål där längre fängelsepåföljd kan följa

 

Avskaffa samtidigt genast nämndemännen i hovrätt. När dömandet nu har övergått till att vara kontrollerande i form av en överprövning i stället för en omprövning, har nämndemännen enligt min uppfattning helt spelat ut sin roll i hovrätten.

 

Överväg att avskaffa nämndemännen också i tingsrätt. Rättskipning bör i likhet med annat kvalificerat arbete utföras av endast professionella yrkesutövare. Ingen skulle komma på tanken att tillåta medicinska operationsteam att bestå delvis av amatörer, allra minst patienten på operationsbordet.

 

Nämndemännen, som ansetts viktiga för insynens skull, har inte längre någon sådan funktion i egenskap av amatördomare. Insynen svarar mediebevakningen under öppna förhandlingar fullt ut för.

 

Jag tycker samtliga Alhems förslag är kloka och väl genomtänkta och de borde för rättssäkerhetens skull införas omgående.

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Klamydiabrevet – en kommentar


http://klamydiabrevet.blogspot.com/ 

De allra flesta har väl redan läst det här blogginlägget som förorsakat en mindre bloggbävning. Jag tar upp det nu av ett enda skäl och det är att jag vill understryka att när man försöker förminska problemet genom att säga att det alltid är några ”som faller mellan maskorna”, då gör man en omdefinition av ordet några till att istället för fem-tio stycken betyda 10000-tals.

Där är vi inte riktigt än men jag ser själv i mitt dagliga värv hur antalet människor som behandlas illa av Försäkringskassan men i enlighet också med de direktiv som kassan fått, ökar för varje dag som går. Hade valet kommit ett halvår senare så är jag helt övertygad om att detta hade varit den allt överskuggande frågan i valrörelsen. Det är ingen slump att moderater som arbetar i den verklighet som sjukförsäkringsreformen skapat, nu hoppar av från politiken och partiet.

Frågan nu är hur många fler som ska behöva drabbas innan man från regeringens sida inser att pendeln slagit för långt i den riktning man önskade.

Svensk Myndighetskontroll: Cyniskt förslag drabbar främst missbrukare


Moderat SD-politik får man kalla det här förslaget. 

Hon är både inkonsekvent och ologisk vår justitieminister. I det ena andetaget så vill hon hålla rättegång utan att svaranden närvarar, hon vill ge ökade befogenheter åt åklagarna att utfärda strafförelägganden och även genomföra andra åtgärder för att minska domstolarnas arbetsbelastning.

I nästa andetag så kommer detta förslag om borttagen ”straffrabatt” vilket får som konsekvens att de brott som tidigare konsumerades av det grövsta brottet nu dels måste utredas på ett annat sätt och dels kommer att innebära längre tidsåtgång vid huvudförhandling i tingsrätten. Detta p.g.av att både åklagare och försvar måste ägna betydligt mycket mer tid åt att t.ex diskutera ett snatteri i en rättegång med mordförsök som huvudbrott.

Det är en av de negativa effekterna. En annan är att det här förslaget har hela sin tyngd riktad mot den grupp som svarar för de flesta återkommande brotten, nämligen missbrukarna. De som alltså på olika sätt begår brott av en enda anledning, att få pengar till sitt missbruk. Det är den gruppen där samhället idag klarar att ge vård till 20% av de missbrukare som finns. Konsekvensen av den misslyckade missbruksvården blir alltså fler i fängelse under längre tid.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är detta vansinne. Det innebär att det för de missbrukare man tidigare inte haft en krona över till för vård nu plötsligt funnit inte mindre än 2500:- per dag att satsa på vederbörande. Det är vad en fängelseplats kostar per dygn. Så till straff och fängelse är man beredd att avsätta pengar för samtliga missbrukare men om det handlar om vård, bara till var femte. Kan någon berätta vad som är det kloka i det?

Vi ska även veta att detta totalt sett kommer att bli mycket dyrt. En ökning av den genomsnittliga strafftiden med 14 dagar innebär ett omedelbart platsbehov hos Kriminalvården på 200 nya platser. 200x2500x365=182.500.000:- plus ökande kostnader i rättsprocessen. Låt oss säga ca. 225.000.000:- per år är de pengar som idag inte finns till vård. Hela konceptet kunde ha varit begripligt om det var visat att straff var effektivare än vård men nu råkar det förhålla sig precis tvärtom vilket gör det hela ännu mer vansinnigt.

Men, det är val och strängare straff har alltid varit en röstdragare så låt oss lägga ett förslag som i första hand drabbar missbrukare så är det i alla fall säkert att ingen klagar.

Fy fan vilken cynism det ligger i detta!

Svensk Myndighetskontroll: Taktikrösta på söndag!


Från HAX blogg lånar jag detta:

Det är avgjort i huvudmatchen, skriver Henrik Alexandersson, och fortsätter:

Men valet handlar om mer. Om hur mycket svensk politik de närmast fyra åren skall handla om människors rätt till privatliv. Om att återupprätta de medborgerliga fri- och rättigheterna. Om rättsstaten och rättssäkerheten. Om yttrandefrihet, informationssamhällets möjligheter och internets frihet.

Du som tänkt rösta borgerligt:
Slappna av. De vinner. Så varför inte göra en markering i sista stund, istället? För att återupprätta borgerliga kärnvärden som integritet och rättssäkerhet? Att bli borgerlighetens lilla dåliga samvete..? En pirat kämpar ju faktiskt mer för en del viktiga borgerliga kärnvärden än borgarna själva.

Du som tänkt rösta rödgrönt:
Sorry, men jag tror det är kört för en rödgrön regering. Varför inte lägga din röst på ett parti som kan bli en tumme i ögat, en finne i baken och ett ilsket kliande myggbett – på goda grunder – för borgarna istället? Var glada att det inte drabbar er. Rösta Pirat och tänk på hur Reinfeldt kommer att svära inombords.

Du som tänkt rösta på Sverigedemokraterna:
Ja, jag vet att du är frustrerad. Men gör nu inget dumt. Om man till exempel får tro (sd):s kulturpolitiska program, så kan man inte lita på dem när gäller viktiga saker som yttrandefrihet. Vill du jävlas med både borgare och rödgröna – rösta då istället på ett parti som sparkar till dem där det gör riktigt, riktigt ont. Det vill säga mot deras pampfasoner, korporativa tendenser och stumma demokratiska klangbotten. Rösta Pirat!

Du som röstade på Piratpartiet i EU-valet, men som nog inte orkar rösta i år:
Upp och hoppa! Även om Piratpartiet inte skulle komma in i riksdagen, så kan just 
din röst vara avgörande. Får (pp) en procent av rösterna, då får vi gratis valsedlar nästa gång – så att våra aktivister kan ägna sig åt att kampanja istället för åt vaktmästeritjänster. Får (pp) 2,5 procent, då får vi partistöd – och en lite bättre chans att ta upp striden med gammelpartierna. Och det kan, bokstavligen talat, vara din röst det hänger på. Så – gå och rösta på Piratpartiet!

And it aint over ‘till the fat lady sings! ”Allt” som krävs för att Piratpartiet skall komma in i riksdagen är att de som röstade pirat i Europavalet nu gör det igen. Då kommer vi in.

Svensk Myndighetskontroll: Av 515 terrordåd inom EU 2008 svarade islamister för…..?


inom EU-området

 

0


NOLL

Svensk Myndighetskontroll: Nattblandning


Har just bytt RAM-minnen i burken så nu ska det gå fortare. Lite lustig den där mänskliga strävan efter fortare, högre, längre etc. Skillnaden i det här fallet, efter 998 investerade svenska kronor, är att istället för att få betyget 5,5 i Windows egen klassificering så är den nu uppe i 5,9. Jag har inte en susning om ifall det är mycket eller lite så om det råkar vara någon som vet så upplys mig gärna.

På söndag är det val och efter kvällens debatt, som enligt uppgift ska ha varit bra, så ser det fortfarande ut som att alliansen tar hem det här. Det kom inga stora nyheter i debatten och det innebär att absolut sista chansen att göra intryck på väljarna i stort, är SVT:s slutdebatt imorgon.

Själv tycker jag att det är tråkigt att valrörelsen aldrig kom att handla om de stora, viktiga principiella frågorna. Visst, det har handlat en del om brott o straff men då endast ur ett straffrättsligt perspektiv. Jag saknar resonemang kring rättsstaten, rättssäkerhet och rättstrygghet och det alldeles särskilt mot bakgrund av hur dessa begrepp värdemässigt kommit att urholkas.

Frihet, demokrati, integritet, övervakning, datalagring alla dessa som jag menar är stora och viktiga frågor har förbigåtts med närmast total tystnad. Därför har heller Piratpartiet aldrig kommit in i debatten för den har ju helt enkelt inte existerat.

25780_103775439653861_100000642176305_103527_2829699_n.jpg

Som ni märkt så kom mitt engagemang denna valrörelse att få sitt fokus hos SD och till skillnad från de etablerade partierna så har jag i alla fall försökt ta debatten och på så sätt försöka stoppa ett främlingsfientligt enfrågeparti som inte kan räkna och vars företrädare och medlemmar och sympatisörer till stor del omfattas av tankar, föreställningar och fördomar som känns unkna och förlegade i ett modernt samhälle.

Bara att en av topparna i en av landets kommuner säger att invandrare har en ”aggresiv gen” är så urbota dumt att det borde rendera honom utvisning ur politiken för lång tid framåt. Jag ska inte nu rabbla upp en massa andra neanderthalcitat från SD utan lämnar istället två faktaupplysningar.

Under år 2008 så förövades 515 terrordåd inom EU området. Det största hotet sedan nazismen, som SD kallar islam förövade…..ja, hur många tror ni, av dessa?

Medan ni funderar på det så kommer fakta nr. 2.

Under 1800-talets andra hälft då massor av svenskar flyttade till Amerika så flyttade människor i södra Sverige, som inte hade råd med biljetten till USA, istället till Danmark. Där kom svenskarna att utmärka sig, enligt dåtidens danskar, genom att vara särskilt begivna på brott. De pekades ut i så pass stor omfattning att svenskar fick en egen kolumn i Köpenhamns brottsstatistik.

Vad vet jag, det kanske var en särskild svensk gen för de ansågs även vara begivna på sprit i en sällan skådad omfattning.

Med det sagt, åter till det största hotet bla bla bla, muslimer och islamister och deras terrorverksamhet under 2008. Antalet terrordåd de förövade av de 515 var varken mer eller mindre än noll. Huvuddelen svarade basker för och tvåa kom korsikaner.

Så vi kanske borde förbjuda baskern istället för burkan………….

Avslutar med ytterligare några valaffischer som blivit liggande.

bodström-ett-glas-vin.jpg svenskarnas-parti-blattar.jpgmaudigare-sverige.jpgAffischerna som vanligt från valaffisch.se