Dagsarkiv: 23 september, 2010

Svensk Myndighetskontroll: I USA pågår ännu barbariet


Det är, enligt min uppfattning, något djupt och allvarligt fel på ett land som avrättar människor. Om dessa dessutom är mer eller mindre förståndshandikappade så gör det hela avrättningsförfarandet ännu mer barbariskt.

http://www.aftonbladet.se/svn/tv/flash/satelliteUnified.swf?aid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2Fnyheter%2Futrikes%2Farticle7836416.ab%3Fservice%3Dtv&mid=http%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fwebbtv%2F%3Fservice%3Dtv%26menu%3Dtrue&cid=webbtv_nyheter

Avrättningen har nu skett och jag antar att en stolt nation, som påstår sig ha en inställning som säger att liv är givet av gud och alltså något heligt,  lägger ännu ett lik till handlingarna. Dubbelmoralen gör det hela än mer avskyvärt.

Svensk Myndighetskontroll: Efterklokhet borde komma tidigare så slapp man den


I eftervalsdebatten är det många som skriver att de läst partiprogram och valmanifest och röstat utifrån det. Framförallt ser man detta i de olika kommentarstrådar som finns i olika tidningars artiklar kring valet och valresultatet.

Låt mig ställa en jämförande fråga: Hur många har läst en semesterbroschyr, sett bilder av hotellet och de rum som erbjuds, tagit del av de beskrivningar som ges, beställt resan och så vid ankomsten funnit att det som stod i den fina broschyren inte har sin motsvarighet i verkligheten?

Kort sagt så har man putsat upp sanningen ett par snäpp på samma sätt som t.ex mäklare gör i sina säljannonser för villor och lägenheter. ”Hus med stora möjligheter”, javisst plus 250000 i extra kostnader och den lilla detaljen att en av möjligheterna var att själv få välja tapet efter asbestsaneringen…… ”Visst renoveringsbehov” – nån som sett ”drömkåken….”

Politikerna har lärt sig och idag förpackas även deras budskap i glättiga färger för att passa just det väljarsegment som just det politikavsnittet främst riktar sig till. Det där med semantik kan utnyttjas av den som vill utnyttja det.

Lindström - FRA.png 

Se t.ex skillnaden i följande påståenden som skrevs in i loggboken på ett fartyg. Första dagen så skrev kaptenen att ”styrman var full idag.” Dagen efter så var det styrman som hade vakten och förde loggen och han skrev: ”Kapten var nykter idag.” Det första ger intryck av att styrmans fylla är en engångshändelse medan det andra stämmer till eftertanke om hur det kommer sig att kaptens nykterhet en dag är så speciell att den måste med i loggen?

Samma sak gäller i politiken, d.v.s det man läser måste man läsa kritiskt och ställa mot andra källor och andra erfarenheter. När en politiker säger att den nya FRA-lagen har gett oss ett starkare integritetsskydd stämmer det då? När SD säger att de ska få ner kriminaliteten och att de anslår 10 miljarder för ändamålet så låter ju det bra naturligtvis.

När man sen granskar det närmare så visar det sig att de 10 miljarderna är osäkert om de finns och om man räknar på det de föreslår så kostar det mer än 20 miljarder över deras egen budget. Ska man då nöja sig med att det stod ju att dom skulle få ner kriminaliteten?

Om två politiker säger till synes helt olika saker så måste väl rimligen den ene ha fel eller ljuga? Det behöver faktiskt inte vara så utan båda kan ha rätt. Det beror ofta på ur vilken vinkel man väljer att se och beskriva verkligheten. En oppositionspolitiker kan hävda att arbetslösheten aldrig har varit större, samtidigt som regeringsföreträdaren säger att antalet sysselsatta aldrig har varit större och det är fullt möjligt att båda uppgifterna är helt korrekta.

En orsak till att många tycker att politiker inte uppfyller sina löften etc. är förmodligen just att vi så att säga har resebroschyrens bild i huvudet och att vi inte kan få ihop det vi tycker oss ha hört med den verklighet som råder.

 f2e5f8eba7d5a651.jpg

I politiken har därför oppositionen en viktig uppgift i att på ett pedagogiskt sätt ifrågasätta vad de styrande säger. Media, den tredje statsmakten har en ännu viktigare uppgift i att kritiskt granska vad alla partier säger och gör för huvuddelen av den information som vi erhåller kommer fortfarande från de. s.k gammelmedia som finns.

Som en motvikt och en granskning av allihop finns idag all den samlade information och kunskap som vi i stort sett var och en har tillgång till idag men även här gäller det att vara kritisk i sin granskning av vad t.ex bloggare som jag säger. Det enda som egentligen kan ge en riktig bild är att följa en bloggare ett tag och se om de uppgifter han lämnar är vederhäftiga.

Två andra faktorer att titta på är om han/hon bloggar i eget namn vilket jag menar är en styrka. Det finns naturligtvis de som ändå är pålitliga men som har ett gott skäl för varför de föredrar anonymitet. Ett skäl kan vara att de annars riskerar att bli förföljda för sin sexuella läggnings skull eller liknande orsaker.

En annan sak som jag tycker är viktig är om bloggaren tillåter kritiska kommentarer av det han själv står för. Där måste jag säga att påfallande många SD-bloggar gör inte det samtidigt som de har starka synpunkter på hur demokratin fungerar, vilket framstår som kluvet och som ren dubbelmoral.

Vad mynnar då det här ut i? Jo en sorts sensmoral som säger att vi som väljare har alla möjligheter att informera oss före valet om vi bara är beredda att lägga ner lite tid, kraft och intresse. Lurade kan vi ändå känna oss efteråt på det sätt som jag efter fyra år med alliansen aldrig i förväg kunde ana eller räkna ut att begrepp som frihet och integritet betydde FRA, Ipred, datalagring, kissburkar för minderåriga med mera.

Jag måste nog skaffa en ny ordbok……..rp2.png

Svensk Myndighetskontroll: ADHD awarenesse week med info om ADHD


ADHD awarenesse week  pågår och jag vill ta tillfället i akt att puffa lite för detta. Det finns fortfarande en mängd okunskap och till och med dom som inte erkänner ADHD som en diagnos så det behövs massor av upplysning.

ScreenHunter_02 Sep. 23 16.34.gif

Mer info hittar du här: http://adhdawarenessweek.se/

Svensk Myndighetskontroll: En länk till en bra artikel


http://blogg.aftonbladet.se/wordcrap/2010/09/en-mindre-redogorelse-sverigedemokraterna

Länkar till en läsvärd artikel om SD och hur kristendomen påverkar partiet i en riktning som innebär en återgång till värderingar som jag trodde vi hade gjort oss av med för många år sedan. Däribland synen på HBT-personer.

Det gäller att inte bara lyssna till vad de säger utan att lyssna kritiskt och höra vad de egentligen säger och menar.

sheep.jpg

Svensk Myndighetskontroll: Bakåt och framåt


http://www.dn.se/debatt/vi-efterlyser-en-debatt-om-invandringens-problem-1.1175308

Det är många artiklar av typen ”sent ska syndaren vakna” just nu. Det blir lite som att höra SMHI:s prognoser och lite senare förklaringarna till att det inte blev som man förutspått eller som Churchill uttryckte det: Politisk skicklighet är förmågan att förutsäga vad som kommer att hända i morgon, nästa vecka, nästa månad, nästa år. Och att ha förmågan att efteråt förklara varför det inte blev så.”

För min egen del så är det intressant att se hur många som nu, efter valet, säger att man borde ha tagit debatten med SD om invandring och integration. Det ligger visserligen en del tillfredsställelse i att kunna säga ”vad var det jag sa” men jag hade föredragit att mista den tillfredsställelsen för att istället ha fått tillfredsställelsen i att SD inte hade kommit in. Den hade varit större och utan besk eftersmak.

Läs också gärna början på den serie framtidsartiklar som min bloggkollega Torbjörn Jerlerup påbörjat i sin blogg. Intressant och läsvärt!   

 

 

%d bloggare gillar detta: