Dagsarkiv: 14 mars, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Ingen grundläggande förändring hos Wallenberg


http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_2592925.svd

Lägg märke till att det är inte åsikt, uppfattning eller värdering som ändrats utan det blev helt enkelt för turbulent.

Svensk Myndighetskontroll: En skam för ett s.k välfärdsland


http://www.kvp.se/nyheter/1.1498278/begar-brott-for-att-fa-sova-i-fangelse

Detta är inget annat än en skam för ett samhälle som påstår sig vara ett välfärdssamhälle.

Dessutom så bryter kommuner runt om i landet dagligen mot socialtjänstlagen och det sker helt utan påföljd.

Var är alla röster som annars brukar höras i debatten då det handlar om brott mot lagen? Alla dom som pläderar för strängare straff, men det kanske är förbehållet enskilda individer att drabbas av samhällets sanktioner?

När samhället och myndigheter själva begår lagbrott då är det tyst och slätas över.
I vissa allvarliga fall, borde kommunens agerande kunna rubriceras som vållande till annans död!

Svensk Myndighetskontroll:Vad utgör skillnaden mellan en tuggummituggande folkhälsominister och en i


http://www.expressen.se/ledare/1.1496683/johannes-forssberg-knarkkrigets-harda-general

Märkligt. I de flesta fall då man konstaterat att något inte fungerar så brukar man överge det icke-fungerande för att istället pröva alternativ. Den principen tycks inte gå att använda på svensk narkotikapolitik som får betraktas som ett stort misslyckande. Ingenstans dör så många av sitt missbruk som bland de tunga missbrukarna i Sverige.

En tredjedel av alla hivinfektioner utanför Afrika beror på smutsiga nålar.Med den kunskapen i ryggen säger svenska politiker med folkhälsominister Maria Larsson i spetsen nej till program för sprututbyten.

Jag delar ledarskribentens uppfattning att Maria Larsson förkroppsligar den politiska dumhet som knarkkriget bygger på!

Se i övrigt vad jag skrev här den 11/3.
http://blogg.aftonbladet.se/21909/perma/1153632

Svaret på frågan i rubriken är: Kons intelligenta blick.

Svensk Myndighetskontroll: Begravningen har ägt rum i stillhet


Antipiratbyrån har, tillsammans med lobbyn och regeringen, eller om det var regeringen och lobbyn, inatt låtit meddela att eventuella minnen från filmer du sett, böcker du läst och musik du hört, i fortsättningen inte får berättas för andra som ännu icke sett, läst eller hört.

Denna olagliga spridning av upphovsrättsskyddat material kommer även den att fortsättningsvis falla under IPRED-lagen.

Somliga människor har förmåga att på sin biologiska hårddisk lagra ofantliga mängder information och minnen. Då dessa minnen återberättas för andra sker i lagens mening ett olagligt spridande av upphovsrättsskyddat material vilket kan medföra legala åtgärder mot spridaren.

Detta tillägg har under en tid varit i kraft i Danmark och därifrån meddelas att ingen av alla de personer som fått sina bio-hårddiskar beslagtagna, ännu har lämnat in något klagomål mot detta.

Detta visar att konfiskerandet av biologiska hårddiskar i förlängningen stärker den enskildes integritet och ökar hans frihet. I vart fall friheten från tankar på integritet.

Protester mot denna lag har hittills i stort sett endast inkommit från föreningen ”De huvudlösas försvarare.”

Ett litet misstag kan i morse ha begåtts av regeringens arkebuserings och integritetskontrollskyddsgrupp.
 
Vid passerandet av Svea Hovrätts lokaler under nattlig tjänsteutövning upptäcktes en för årstiden tunt klädd kvinna med en våg i ena handen och en ögonbindel för ögonen.

Ögonbindeln fick några av de mer entusiastiska unga kadetterna att dra, den möjligen något förhastade, slutsatsen att det rörde sig om ett av de tilltänkta gryningsoffren som på något sätt var tidig till arkebuseringsytan utanför riksdagshuset.

Ivrig att villfara den vanliga önskan hos gryningsoffren att dö för integritet och demokrati, ville det sig inte bättre än att kvinnan ifråga kom att bli dagens första lyckade dödsskjutning.

En närmare rättsmedicinsk undersökning efter dödsfallet bekräftade att det var fru Justitia som på detta sätt kom att lämna sitt rättsvårdande uppdrag.

Närmast sörjande är Herr Demokrati med sambo frk. Frihet samt hela familjen rättsäkerhet&mänskliga rättigheter.

Begravningen har ägt rum i stillhet. Mest beroende på att de närmast sörjande belagts med munkavle.

%d bloggare gillar detta: