Dagsarkiv: 20 mars, 2009

Svensk Myndighetskontroll: Märklig bedömning eller vad säger ni….?


Lagen om allmän försäkring säger att arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst 25% för att man ska vara berättigad till sjukersättning.

Jag har en 55-årig klient som har en benprotes som dessutom fungerar dåligt. Han har även en dubbeldiagnos från psykiatrin som bl.a säger att han har en s.k borderline personlighet/störning. Han är diagnostiserad med ADHD och har förslitningar i ryggen samt ett diskbråck. Till detta ska läggas 30 års tungt narkotikamissbruk.

Idag har försäkringskassan låtit meddela att efter deras försäkringsläkares bedömning av handlingarna (dom träffar ju aldrig patienten) så har man kommit till slutsatsen att hans sjukdoms- och handikappbild inte hindrar att han tar ett på marknaden vanligt förekommande arbete. Beviljad sjukersättning 0.

Vi ska till Länsrätten i april……….

PS Han får heller ingen ADHD medicinering längre och är bostadslös. DS

Svensk Myndighetskontroll: Offentlig inbjudan till fildelning 090401


IPRED-lagen trotsas direkt


från start

Västerås 090320

I det djupa mörkret, under natten mellan den 31/3 och den ¼ – 09, just då det tolfte och sista slaget från kyrktornets klocka klingat ut och spöktimmen tagit sin början, då kommer det att ske!

Eftersom det är min förhoppning att kunna bryta mörkret och sätta skenet på problemet, skriver jag här och nu denna lite mer formella

INBJUDAN

till representanter för media av alla slag att närvara vid och att dokumentera vad jag hoppas ska bli den första nedladdning/uppladdning som sker, dels i strid med den omstridda IPRED-lagen och dels även bli det första rättsfallet som sedemera kommer att prövas i enlighet med denna lag.

I ett samhälle som blir allt mer slutet och där den enskildes integritet och rättigheter successivt minskar, är det för mig angeläget att skapa en så stor öppenhet och transparens som möjligt kring vad som sker inatt och kring de konsekvenser detta kan tänkas få.

Klyftan mellan politiker och befolkning har nu blivit så djup att den förmodligen är omöjlig att överbrygga med konventionella medel.

Som exempel på detta, kan från FRA-debatten nämnas, att samtliga de försök att få svar från Västmanlands riksdagsledamöter som gruppen Riksdagssvar.se har gjort, har besvarats med total tystnad av sju av länets nio ledamöter. Undantagen är Agneta Berliner (fp) och Kent Persson (v), de övriga har uppenbarligen inte tid för sina väljare.

Den inställningen kommer att leda till fler aktioner i vilka civil olydnad kan komma att utgöra en beståndsdel. Den attityd av icke lyssnande som regeringen mött opinionen i IPRED frågan med är ett ytterligare exempel på varför civil olydnad kan vara den enda framkomliga vägen idag.

Opinionsundersökningar har entydigt visat att IPRED inte har någon folklig förankring och lagar utan legitim förankring hör inte hemma i en rättsstat.

Det är bl.a därför jag nu arrangerar denna ”offentliga fildelning” och samtidigt uppmanar alla andra som har samma uppfattning om den här lagen, att skaffa sig nödvändiga anonymiseringstjänster och att sedan fildela mer än någonsin.

Begränsa samtidigt inköpen av film, musik, spel och böcker till ett minimum.

Branschen har med regeringen som lydigt ombud förklarat sina köpare krig och krigsförklaringen är härmed antagen!

Krigskorrespondenter från intresserade media är VÄLKOMNA till Sevallagatan 5 B i Västerås, 090331 för att på plats följa evenemanget.

Anmälan sker enklast direkt till mig på tele; 0761-698 400 och gärna så snart som möjligt.

Framsteg finner vi lättast och oftast där människor i en bestämd situation bestämmer sig för att sluta lyda.

%d bloggare gillar detta: