Dagsarkiv: 22 oktober, 2012

Sexuella trakasserier på Hinseberg!


Har nyss skickat ut nedanstående pressmeddelande via Mynewsdesk:
2012-10-22 13:09

Inom svensk Kriminalvård råder arbetsplikt. För de kvinnor som är intagna på anstalten Hinseberg och som arbetar inom produktionen på anstalten, innebär denna arbetsplikt samtidigt en plikt att utstå en förnedrande behandling.

När de intagna lämnar produktionsavdelningen, vilket sker två gånger per dag i samband med lunch och efter avslutad arbetsdag, passerar de en kontroll motsvarande den man passerar som passagerare på flyget. Denna reagerar på om fången bär på någon sorts metall.

Anstalten är en kvinnoanstalt och kvinnorna där, liksom i samhället utanför muren, bär i allmänhet en bh. Om denna bh innehåller metall så ger detta naturligtvis utslag då kontrollen passeras och för den som då tas ut för närmare visitation, väntar nu ett avtagande av bh:n inför såväl kvinnlig som manlig personal. Detta upplevs som särskilt förnedrande av muslimska kvinnor.

Fångarna har upprepat påtalat detta problem men anstalten tillhandahåller endast två typer av brösthållare. En s.k sport-bh som inte har någon metall men som inte passar alla, samt ytterligare en sort men då även denna har metall i hyskorna bak gör det att metallbågen ger utslag.

Antalet bh:ar som fångarna får, tillsammans med begränsade möjligheter att tvätta, innebär att den som använder bh varje dag alltid, vid åtminstone något tillfälle per vecka, kommer att tvingas visa brösten.

Fångar som protesterar bestraffas med isolering

Om någon fånge vägrar att låta sig förnedras bestraffas hon på olika sätt och om fången ifråga talar med sina medfångar om problemet straffas de med isolering då de av anstaltens ledning sägs utöva negativt inflytande på sina medfångar.

Den senaste tiden har flera fångar isolerats på detta sätt och oavsett vad Kriminalvården anför så kan detta inte uppfattas på annat sätt än att det handlar om bestraffning.

Isolering som straff är inte tillåtet och därför anger man naturligtvis andra skäl som grund för den bestraffning det i verkligheten handlar om.

För att fångarna ska slippa den förnedring det innebär att inför såväl manlig som kvinnlig personal tvingas till att exponera brösten, har man nu under lång tid framfört en rimlig begäran om att Kriminalvården ska tillhandahålla en bh-typ som inte innehåller några delar av metall.

Kriminalvården tycks anse att den kostnaden är för hög och att nuvarande förnedrande ordning är att föredra.

Kommer att JO-anmäla om inte anstalten bättrar sig

Michael Gajditza, fångombudsman är starkt kritisk:

– I fängelselagen står det att varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med frihetsberövandet.

På vilket sätt den nu pågående behandlingen kan sägas uppfylla detta framstår som helt obegripligt för mig. Det som sker på Hinsberg måste betraktas som sexuella trakasserier. Om Hinseberg inte gör en omedelbar förändring kommer jag att JO-anmäla anstalten.

För mer information:

Michael Gajditza, Fångombudsman

0761-698 400

ombudet@lawyer.com

www.fångombudsmannen.se

Fångombudsmannen – skall bevaka och tillvarata människors rättigheter under den tid de är frihetsberövade och intagna på institutioner som ungdomshem, LVM-hem, rättspsykiatriska avdelningar och kriminalvårdsanstalter.

Fångombudsmannen har tillkommit genom ett initiativ av RFHL Riksförbundet för rättigheter, frigörelse, hälsa och likabehandling.

Fångombudsmannen har startats utifrån en övertygelse och ett uttalat behov av att det behövs en från Kriminalvården helt fristående och oberoende institution som uteslutande och aktivt arbetar med att tillvarata intagnas rättigheter

%d bloggare gillar detta: