Dagsarkiv: 11 oktober, 2012

KRÄKMEDEL


http://kentekeroth.se/2012/10/09/lat-polisen-anvanda-kraksirap/

Nu vill SD ge poliser tillgång till kräksirap för att förmå misstänkta för narkotikabrott att kräkas så att man kan kontrollera vad som finns i magen.

Idag så visar vart femte urinprov ungefär, att den misstänkte inte har brukat. Av de övriga så är de flesta långt ifrån några narkotikalangare, de är helt enkelt brukare och missbrukare i olika grad. Jag har själv ALDRIG hört talas om att detta skulle utgöra ett problem sett ur polisens synvinkel. Skulle nu någon i nämnda kategori ha svalt något så handlar det om doser i storleksordningen något enstaka gram.

Har man misstanke om större mängd finns det redan idag bra rutiner med s.k tulltoalett etc.

Ett införande av kräksirap med den åtföljande kränkning det innebär att tvingas inta den och spy,  står därför inte alls i proportion till den nytta åtgärden kan förväntas göra.

Kent Ekeroth har en människosyn som är mig fullständigt främmande. För honom är det uppenbarligen helt i sin ordning att statsmakten får rätt att på alla sätt man finner vara möjligt kontrollera medborgarna såväl utvärtes som invärtes.

Jag sitter faktiskt här och närmast hoppas att han själv en dag ska stå framför en polis som tittar på honom, tycker att han ser lite blank ut på ögonen och tar med honom för att tvångsmässigt genomföra alla de åtgärder man redan nu kan tvinga människor att gå igenom just när det handlar om narkotika oavsett mängd.

Tror ärligt talat att jag spyr helt utan den där jävla sirapen!!

J-a pack!


Nån tyckte att vi har tillräckligt med ”pack” i landet redan idag. Har ingen aning om hur hög eller låg den kvoten ska vara för att nå punkten ”tillräckligt.

Gillar inte språkvalet men det ”pack” vi har det är lika blandat som befolkningen för övrigt om du nu inte vill drista dig till att peka ut något särskilt ”pack” som liksom är lite ”packigare” än andra och därför förtjänar att hatas lite mer

än det vanliga ”packet” för vilka normalgraden av hat kan anses vara tillfyllest…….

Eller, min bäste och, får jag förmoda, mindre ”packige” än det övriga ”packet” Anton Karhu

Mvh Micke som nog också av många kan betraktas som ”pack”. Man bör då komma ihåg att hur en viss grupp ser på en annan grupp innebär inte att den första gruppens syn på något sätt är sann.

Att de har den synen kan man försöka påverka genom kurser i humanism, fördomsfrihet, empati samt enklare stavnings- och läsningsövningar, lite enklare räkning samt även med ämnet historia.

Clark eller van der Kwast, det är frågan


Polisens nya chefsrekryteringsstrategi är intressant, tolerant och förtjänar att uppmärksammas!

Uppenbarligen har man resonerat i termer av att nu rekryterar vi chefer utifrån empirisk grund. ”It takes one to know one” är devisen för denna

hittills lyckade kampanj där dömda och ännu icke dömda tillträdande chefer premieras för sin nit avseende att på djupet och i verkligheten ta reda på hur den kriminelle kan tänkas resonera och fungera.

Ju grövre brott desto högre chefsställning då grövre brott självklart ger mer erfarenhet och kunskap.

Hittills obekräftade rykten gör gällande att såväl Claes Olofsson som Christer van der Kwast kandiderar till posten som ny rikspolischef. En vanligtvis välunderrättad källa i polisens friggebod på Kungsholmen säger att problemet för stunden är att avgöra vem av de två kandidaterna som är mest kriminell.

Styrelsen sägs vara imponerad över den förslagenhet som Kwast visat medan Olofssons styrka ligger i den mer raka och konsekventa brottslighet han outtröttligt och med entusiasm levererat under en lång följd av år. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15586636.ab

Replik till Kent Ekeroth


Kent Ekeroth har i en artikel på Newsmill kommenterat min artikel om de kostnadsökningar som kommer att drabba Kriminalvården med SD:s politik. Här kommer min replik på Ekeroths artikel.

Jag vill inleda med att be Kent Ekeroth om ursäkt!

Jag borde naturligtvis inte ha trott på din retorik och på att någon skulle kunna vara så helt empatilös som både den och ert kriminalpolitiska inriktningsprogram ger uttryck för.

Samtidigt kanske du har en viss förståelse för att jag gjorde det då jag skrev min artikel? Så ok, låt oss ändra lite i det jag skrev nu när du visat att er politik inte alls ska ge så många Riktiga livstidsstraff, eller RL som du kallar dom, som jag befarat. Eller annorlunda uttryckt, som dina väljare hoppats på.

Innan vi petar i siffror, bara två saker till.

När jag skrev min artikel så skrev jag även i den att jag utgick från ert kriminalpolitiska inriktningsprogram och vid den tiden fanns heller ingen annan skuggbudget att hämta siffror ur än den ni la 2011 och i den hittar du den siffra för kriminalvården jag använt och som ni då angav som en förstärkning med 669 miljoner per år för perioden.

I inriktningsprogrammet står bl.a följande:

att riktigt livstidsstraff utan möjlighet till benådning ska införas.

att straffen ska skärpas rejält för våldsbrott.

att preskriptionstiden för grova våldsbrott ska tas bort.

att mängdbrottslighet ska dömas hårdare.

att en tredje gången gillt-princip ska införas.

att regeln om frigivning efter två tredjedelar av tiden ska tas bort för vissa brott.

att det ska vara betydligt lättare att utvisa kriminella utlänningar.

att obligatorisk lagring av biometriska uppgifter rörande utvisningsdömda

utlänningar ska införas.

att elektronisk fotboja ska kunna användas för grova brottslingar efter

avtjänad tid i fängelse.

Sverigedemokraterna vill se kraftiga straffskärpningar vad gäller våldsbrott. Det innefattar

även en rejäl höjning av miniminivåerna eftersom svenska domstolar oftast dömer i nedre

delen av straffskalan. Svensk livstid innebär i praktiken 18 års fängelse enligt rättspraxis, med

2/3 frigivning 12 års fängelse.

Sverigedemokraterna vill se införandet av verklig livstid där det även ska vara möjligt att utdömda livstid utan möjlighet till benådning. Riktiga livstidsstraff ska kunna utdömas för brott som idag enligt brottsbalken kan medföra livstidsstraff. Utöver detta ska riktiga livstidsstraff kunna utdömas för upprepad grov våldsbrottslighet av särskild hänsynslöst och våldsam natur, till exempel för synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt eller en kombination av dylika grova våldsbrott.”

Ovanstående var vad jag hade att förhålla mig till, något jag även tydligt skrev i artikeln och att jag var tvungen att utifrån det göra vissa antaganden som jag sedan också redogjorde för vilka det var.

Då tar vi livstidsstraffen nu då och där hävdar du nu att bara en tredjedel av alla mördare ska få livstid, alltså 30 stycken och att det sedan tillkommer ytterligare 10 på andra brottsgrunder, totalt 40 och det är nu jag får problem med det du säger eftersom texten ovan och er, framförallt din, retorik i ämnet leder folk att tro att du verkligen menar det du säger så ytterst kraftfullt, att mördare ska inte släppas ut igen.

Backar du från det nu så är jag ändå säker på att du kommer att låta likadant och kanske mer i kommande valrörelser (vad skulle du annars göra?) vilket i alla fall på sikt kommer att leda till ett successivt ökat antal varje år. Kom nu inte dragande med invandrare för antalet mord har legat på den här nivån i många, många år så det håller inte.

Jag bjuder helt enkelt på att det tar något längre tid att nå de nivåer jag sagt i min artikel men att det kommer att gå snabbare än vad du säger i din så kan vi mötas halvvägs i den frågan.

Den här gången räknar jag alltså på 60 st RL som döms under ett kalenderår och som har den medelålder du räknat på nämligen 36 med en förväntad överlevnad i 44 år och jämför det med om dessa 60 istället fått ”vanliga” livstidsstraff och avtjänat, inte 16 år som du säger nu, utan 12 år som det står i inriktningsprogrammet på sidan 8. (fetmarkerat ovan) och så kan vi på så sett se hur mycket dyrare straffet för en RL-fånge blir än för den ”vanliga” livstid han annars fått.

När du sedan vill framstå som generös i din beräkning avseende kostnad per dygn för fången och först anger snittet i kriminalvården som utgångspunkt, för att därefter acceptera mina 4000:- så är det bara spel för gallerierna. Våra livstidsfångar sitter idag på våra säkraste anstalter och som du i vart fall borde veta, så är kostnaden där väsentligen mycket högre än snittkostnaden. Kriminalvården anger en kostnad om 4500:-/dygn.

Skillnaden i kostnad för att utdela 60 RL isf 60 ”vanliga” beräknas så här.

60 RL x 4500:- x 365 x förväntat antal år 44 = 4.336.200.000:-

Om RL istället avtjänat ett vanligt livstidsstraff:

60 x 4500:- x 365 x de 12 år ni anger ovan 12 = 1.182.600.000:-

Det innebär att varje årskull som ser ut så här får en merkostnad för straffet på 3.153.600.000:- eller drygt 30 miljarder på 10 år. Må vara att vi kan diskutera hur detta ska periodiseras och att de tre miljarderna inte slår direkt och fullt ut men fakta kvarstår enligt ovan. Jag vet inte om du har barn men antag att din son föds samma år ni inför detta så har kostnaderna blivit drygt 60 miljarder större än med dagens straff. Hittills för vi är långt ifrån klara än…..

Låt oss titta på byggkostnader. 

När man, istället för att bygga det superfängelse som Tomas Bodström yrade om ett tag, bestämde sig för lösningen om 72 säkerhetsplatser fördelade på tre anstalter så gjorde man det för att det bedömdes bli väsentligen billigare. Ett av skälen till det var att man byggde innanför det befintliga perimeter- eller skalskydd som finns på respektive anstalt.

Enklare uttryckt så sparade man på så sätt in pengar för murar, stängsel, kameror, annan teknik plus all personal som annars skulle ha krävts ytterligare för att övervaka teknik och murar. Trots det så landade kostnaderna på totalt 750 miljoner för de 72 platserna. Dessa platser hyr sedan Kriminalvården av Specialfastigheter för 75.000.000:- per år vilket enbart i hyreskostnad ger en kostnad per fånge och år på drygt en miljon eller drygt 2800:- per dygn.

Det är fakta hämtade direkt från Kriminalvårdens hemsida och dessa har jag utgått ifrån eftersom detta rent logiskt måste handla om de 60 farligaste fångarna varje år. Har jag förstått din retorik rätt så är det ju dessa som aldrig i h-e ska tillåtas komma ut igen och då tänker du väl knappast slarva med inlåsningen av just dessa, eller?

Du vet ju hur det är, skulle du bli justitieminister och någon RL rymmer så kan du lugnt räkna med att den elaka oppositionen ger dig skulden o kräver din omedelbara avgång och så vill du väl ändå inte ha det?

Vad gäller dessa kostnader så skrev jag i min artikel att jag inte gav mig in på att beräkna sådana utan just siffrorna ovan angav jag för att ge läsaren en aning om vad det kostar. Tänker inte göra någon sådan beräkning nu heller utan konstaterar bara att din hypotetiske son kommer att ha problem om 20 år när antalet RL i mitt exempel är uppe i totalt 1200 personer. Du kan lite tyst för dig själv räkna bara på vad hyran blir……..så säger inte jag nåt mer om det nu.

Du anger som besparing att vi skulle slippa återfall i brott och påstår att 50% av de livstidsdömda återfaller. Jag påstår då att den summan sedd över tid är närmast försumbar i det här sammanhanget och det gör jag mot nedanstående bakgrund.

Sedan de nya reglerna med en prövning av tidsbestämningsfrågan vid Örebro tingsrätt infördes 2006, har 26 livstidsdömda släppts ut efter att straffen tidsbegränsades. Samtliga var dömda för mord. Fyra av de frigivna har lämnat landet, antingen för att de utvisades efter avtjänat straff eller av fri vilja. Av de 22 återstående har två dömts för brott.

Tidigare undersökningar visar att livstidsdömda har lägre återfallsrisk än andra brottslingar. Enligt en undersökning av frigivna 57 livstidsfångar mellan 1965 och 2007 så hade 37 procent återfallit i brott, de flesta i mindre allvarlig brottslighet.

Kostnaden för dina ”lågprisfängelser” kan knappast gälla den här kategorin om du samtidigt vill bibehålla den säkerhetsnivå som du annars tycker krävs för dessa. Visst, ge dom lite mindre mat då men nån signifikant besparing på dessa RL-fångar kan du inte göra på det sättet. Kriminalvårdens helt dominerande kostnader ligger på personal och lokaler och av nämnda säkerhetsskäl måste du även ha en hög personaltäthet.

Vilka du menar att du kan skicka iväg nånstans för att avtjäna sina straff vet jag helt enkelt inte. I dagsläget är det i första hand med våra nordiska grannländer vi har sådana avtal med och vill du utöka det så får du räkna med att dessa är bilaterala vilket innebär att vi kommer att få hem en hel del svenskar från utländska fängelser.

Innan jag säger nåt om den minskning av invandringen, som i ditt och dina partikamraters olika våta drömmar utgör den heliga kalk som skall frälsa oss från allt ont och sedan låta oss leva i ett land fyllt av mjölk och honung, så är det ju så Kent Ekeroth att du har massor kvar att förklara som du bara förbigår med total tystnad. Bl.a kan du svara på följande eftersom detta är förslag som finns i ert inriktningsprogram.

Vad kommer dessa ändringar att innebära i ökade kostnader:

att straffen ska skärpas rejält för våldsbrott.

att preskriptionstiden för grova våldsbrott ska tas bort.

att mängdbrottslighet ska dömas hårdare.

att en tredje gången gillt-princip ska införas.

att regeln om frigivning efter två tredjedelar av tiden ska tas bort för vissa brott.

att det ska vara betydligt lättare att utvisa kriminella utlänningar.

att obligatorisk lagring av biometriska uppgifter rörande utvisningsdömda utlänningar ska införas.

att elektronisk fotboja ska kunna användas för grova brottslingar efter avtjänad tid i fängelse.

Då ni inte själva har angivit några kostnader för detta tidigare så gjorde jag ett antal antaganden som redovisades i min förra artikel. Jag tar därför enbart de siffror jag kom fram till här och nu och då ser vi att en 10%-ig straffskärpning för våldsbrott kostar 146.730.730:- per år. Räcker 10% straffskärpning som definition av ”en rejäl skärpning” eller vill du öka på här?

Vad beräknar du att det kostar det att ta bort preskriptionstiden för grova våldsbrott?

Vad kostar det att döma mängdbrottslighet hårdare? Jag räknade på en 10%-ig ökning även här och fick då fram en kostnad på 236.370.806:-

Vad kostar det att införa en ”tredje gången gillt” princip?

Vad kostar det, enligt dig, att regeln om frigivning efter två tredjedelar av tiden ska tas bort för vissa brott?

Jag beräknade det utifrån vålds- och narkotikabrott samt sexualbrott och det innebär då att strafftiderna för dessa brottskategorier förlängs med totalt 26460 månader eller 2205 fängelseår med en dygnskostnad på 2831:- vilket då skulle ge 2205 x 365 x 2831:- = 2.278.459.575:-                                                                                      

Hur många menar du att det handlar om och vilken besparing menar du att det ger när du säger

att det ska vara betydligt lättare att utvisa kriminella utlänningar? Kostnader för transporttjänsten?

Vad kostar en obligatorisk lagring av biometriska uppgifter rörande utvisningsdömda utlänningar? Här angav jag 25 miljoner som en rimlig kostnad.

Vad kostar det att elektronisk fotboja ska kunna användas för grova brottslingar efter avtjänad tid i fängelse? Jag beräknade kostnaden med Frivårdens snittdygnskostnad för detta som är 204:- per dygn och 1500 personer per år och fick då fram 204 x 365 x 1500 = 111.690.000:-/år

Det ger samlade kostnader på de punkter där jag räknat fram sådana om totalt 2.651.520.381:-/år

Du har också motionerat om följande:

återgång till tidigare straff vid ny brottslighet

kriminalisera rymning

inga sänkta straff vid utvisning

någon straffrabatt ej ska utgå även om polisen använt olagliga metoder för att få fram bevisning.

Hur mycket kommer dessa fyra förslag att innebära i ökade kostnader för Kriminalvården?

Jag utgår även från att den effektivitetshöjning ni anslår pengar till för polisens och domstolarnas del är tänkt att som resultat få ett större antal lagföringar. Även detta kommer alltså att utgöra ett ökat tryck på och en ökad kostnad för Kriminalvården och min fråga blir givetvis med hur mycket?

Alla dessa kostnadsökningar hävdar du huvudsakligen ska betalas genom minskad flykting- och anhöriginvandring och du gör det utifrån ett par rapporter ni beställt från Riksdagens utredningstjänst vilket naturligtvis låter seriöst. Men, men. Som man ropar får man svar och angående dessa utredningar så säger RUT själva detta:

Att som uppdragsgivaren önskar beräkna statens kostnader för de angivna invandrargrupperna är en komplex forskningsfråga vars resultat är mycket beroende av vilka antaganden som görs

Utredningstjänsten har försökt besvara den mer begränsade frågan om hur stor del av statens nettoutgifter som kan kopplas till berörda grupper av nyanlända flyktingar och anhöriginvandrare.

Sådana beräknade nettoutgifter ett givet år är inte detsamma som vad en viss del av befolkningen kostar. Det är inte en bedömning av hur den aktuella invandringen påverkar hela samhällsekonomin, utan en statisk beräkning på kort sikt.

Beräkningarna kan därmed inte utgöra underlag för att bedöma den statsfinansiella effekten av denna del av invandringen på längre sikt. Endast statens budget omfattas, och inte hela den offentliga sektorn. De beräknade nettoutgifterna kan inte heller rakt av tolkas som en potentiell besparing.”

Ni har alltså tagit en rapport av RUT som kom fram till att man inte kan göra exakt det ni sedan har gjort i er skuggbudget, något som verkar närmast straffbart bedrägligt.

En rapport som säger att samhällsekonomin påverkas på så många fler sätt av invandringen att man inte bara kan ha ett snävt budgetperspektiv har ni tillämpat snäva budgetperspektiv på.

Slutligen är du enbart tramsig när du kommenterar vad jag sagt om din motion som står i strid med gällande lag. Självklart så är det till viss del ledamöters jobb att verka för förändrade lagar men min poäng är att du ger dig på Europakonventionen utan att ens beröra detta i motionen, än mindre lämna någon sorts rimlig förklaring till hur du tänkt dig att få konventionen ändrad.

Du är numera ledamot av Sveriges riksdag så ta dessutom o strama upp din retorik. Det är nästan pinsamt när du tramsar vidare i förpubertal stil och skriver att jag inte kan läsa och inte räkna och liknande. Vore trevligt om ledamoten kunde visa lite stil i debatten tycker jag.

Det kan du göra tämligen omgående dessutom genom att återkomma med svar på de frågor jag ställt och som jag är övertygad om att fler också ställer sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: