Bloggarkiv

Nytt statligt svek?


I februari i år utlovade barn- och äldreminister Maria Larsson en offentlig ursäkt till de svenska barnhemsbarn som mellan 1920 och 1980 utsattes för övergrepp. I februari sa ministern att regeringen inte behövde invänta några remissvar under våren för att säga att en upprättelseceremoni ska bli av.

Trots detta så har man nu ändå inväntat remissvaren och på direkt fråga är Maria Larsson idag väsentligen mycket mer svävande på målet, då hon ombeds precisera när den utlovade cermonien kan bli av. Till hösten, säger hon nu och anför bl.a svårighet med att hitta lokal som en anledning till att det dröjer. En ursäkt som åtminstone i mina öron klingar lika falskt som den är tunn.

Upprättelseutredningen har kommit fram till att kostnaden landar på i storleksordningen 2,5 miljarder och att en särskild myndighet ska tillskapas för att administrera ersättningarna.

Enligt uppgift så ligger ärendet sedan en tid tillbaka hos Anders Borg på finansdepartementet och den tystnad som uppstått har i alla fall ett tidsmässigt samband med att Borg kom in i bilden. Det kan alltså med visst fog misstänkas att ett motstånd etablerats mot Upprättelseutredningens nivå på ersättning.

Lika svävande är Maria Larsson på fråga om ifall statsministern har för avsikt att närvara vid det tillfälle då den offentliga ursäkten ska presenteras. För mig är statsministerns närvaro en fullständig självklarhet då staten skall be ett stort antal av sina medborgare om ursäkt för den behandling de utsatts för.

Precis som Anne Skåner, ordförande i Riksförbundet samhällets styvbarn säger, så är detta ingen partipolitisk fråga utan snarare en fråga om en nations heder och ryggrad och i det sammanhanget måste statsministern vara den som är bäst lämpad att svara för statens ursäkt.

Gör nu inte dessa redan mycket svikna och besvikna människor ännu mer besvikna genom att åter svika dom, utan se till att det som redan borde vara gjort, nu görs inom en mycket snar framtid.

%d bloggare gillar detta: