Bloggarkiv

SJ, SJ gamle vän konstigt att du lever än…….


Alfabetiskt kommer SJ straxt efter SD så nu ska jag prata SJ en liten stund.

Statens Järnvägar har i grunden en enda uppgift och det är att sköta personbefordran medelst tåg, enklare uttryckt så ska bolaget köra tåg och se till att passagerare komer från olika punkter A till olika punkter B i enlighet med de tidtabeller man lägger fast.

Med detta, bolagets enda uppgift, misslyckas man kapitalt och fullständigt. Låt mig berätta om min dag idag som ett exempel på detta.

Jag klev upp 04.30 igår morse för att ta tåget från Västerås till Mörrum som avgår från Västerås C kl. 05.35 och har en beräknad ankomsttid 11.12.

Inledningen av resan går fint och ett första byte skall ske i Norrköping. Straxt innan Nrkpg kommer ett mess som säger att en kontaktledning rasat och att jag i Nrkpg ska ta en buss till Linköping där det sedan ska bytas till ett mjölktåg till Mjölby. I Mjölby ska ordinarie tåg, snabbtåget X2000, finnas fvb till Hässleholm. Redan i Nrkpg kör det ihop sig eftersom de bussar som anvisats inte är SJ:s utan tillhör Östgötatrafik. Det är mycket folk eftersom morgonrusningen för pendlare mellan Nrkpg och Linkpg är i full gång.

Vi som kommer från SJ:s tåg får därför stå tillbaka för Östgötatrafiks kunder vilket gör att ett antal av oss inte kommer med varken buss 1 eller 2 utan det tar en god stund innan vi fraktas vidare fr Nrkpg . Konsekvensen av den dåliga samordningen blir därför att tåget fr Linkpg t Mjölby avgått då vi väl kommer fram till Linköping med ytterligare försening som följd. Trots detta så väntar X2000 i Mjölby och ca. 1,5 timmar försenade tuffar vi iväg mot Hässleholm och hopp finns om att t.o.m köra in en del tid.

Men icke så. Ett växelfel lägger nytt hinder i vägen och ytterligare försening uppstår. Efter att även ha inväntat ett signalfel så ankommer jag så småningom till Mörrum tre timmar försenad.

Efter avslutad förrättning (snacka om yrkesskadat språkbruk……) så är det dags att tåga tillbaka mot Västerås. Sagt och gjort. Tåget från Mörrum till Västerås med första byte i Hässleholm anländer nästan på utsatt tid. I närheten av Hässleholm drabbas vi av ett nytt signalfel och blir så försenade att sista dagtåget till Stockholm hunnit avgå. Nu står jag följaktligen med två alternativ, att antingen ta nattåget eller att satsa på Malmö Aviation 20.30 fr Sturup.

Jag väljer det sistnämnda och tar SJ:s snabbtåg till Malmö. Det är tråkigt nog ca. 15 min försenat och när jag kommer till Malmö central visar det sig att just den förseningen innebär att sista flygbussen, som avgår kl.19.00, till Sturup har hunnit gå. Alltså, taxi till Sturup med ytterligare fördyring som följd.

Kommer till slut hem till Västerås vid 00.30 efter, som framgår ovan, en dag fylld av SJ.

Som tröst för egen del lyckades jag iaf undvika att betala för biljetterna mellan Hässleholm-Malmö och Stockholm-Västerås. Liten hämnd är också hämnd!

Våra politiker uppmanar oss att åka kollektivt och klimatsmart. Det är, som synes, fan inte lätt och när man sedan lägger till att då man kommer hem till Västerås senare än kl.23 så har nattbussarna slutat gå och det alternativ som återstår är taxi så undrar jag hur dessa politiker egentligen tänker!?

Annonser

Svensk Myndighetskontroll: FLASH NYHET EXTRA EXTRA Read all about it!!


Nu direkt över till nyhetsredaktionen för en FLASH rapport från en pendlares vardag.

Det ryktas att det varit frost i Laxå inatt. SJ har därför beslutat sänka hastigheten på samtliga tåg vilket i mitt fall fått som konsekvens att det tåg som skulle ha avgått till Sthlm kl.09.00 nu har en preliminär ny avgångstid 09.41.

Andra rykten gör nu även gällande att det fallit mellan 8-12 löv på spåret straxt öster om Enköping. Banverket ska, enligt uppgift, ha skickat expertis för att undanröja detta hinder så snart som möjligt. Det kan dock komma att innebära ytterligare förseningar i tågtrafiken i stora delar av Mälardalen.

Väntande passagerare har erhållit information från Svenska Voodoförbundet om hur nålar i kombination med små halmdockor föreställandes de personer man anser ha ansvar för förseningen, kan nyttjas i såväl uppmanande som straffande syfte.

Kommunikationsministern

Svensk Myndighetskontroll följer naturligtvis den dramatiska utvecklingen och återkommer så snart vi har något nytt att rapportera.

EDIT UPPDATERING

Redan straxt efter klockan 10.00 accelererade 09.00 tåget ut från centralstationen i Västerås. Ännu obekräftade rykten säger att tåget hann uppnå en såpass hög hastighet som 46 km/h innan det tvingades minska den hisnande farten igen och efter ca. 8 km svindlande färd genom det vackra höstlandskapet så står vi ånyo helt stilla. Den fantastiska digitala tekniken ombord har via det inbyggda högtalarsystem som finns, låtit meddela att det föreligger ett signalfel någonstans längs linjen.

Möjlig ersättningsbuss

Sedan detta meddelande lämnades har inget mer hörts men en ambulans har körts fram och psykiatrisk expertis finns nu på plats för att behandla passagerare som drabbats av akut mordlust och PSS, posttraumatiskt stresssyndrom. En tågmästare fördes nyss förbi förstummade ögonvittnen iförd en s.k ”tyckomdigsjälvtröja” med hårt åtdragna remmar. Han hördes upprepat mumla något som kunde tydas som att hans fru slår ihjäl honom och att han enligt tidtabell skulle ha varit hemma redan i lördags kväll.

Ännu har inga utbrott av sjukdomar som kolera, ebola eller lepra rapporterats ombord men oron ökar nu för varje stillastående minut. Det är i nuläget omöjligt att sia om hur detta kommer att sluta men så länge Svensk Myndighetskontroll har kontakt med omvärlden så kommer rapporteringen att fortsätta. Vi låter oss inte tystas!!

En medpassagerare framförde just en önskan om att vi skulle uttala att det ligger något djupt skrämmande i det faktum att SJ och FRA har samma huvudman. Ett tänkvärt uttalande som vi inte kan göra annat än hålla med om.

%d bloggare gillar detta: