Bloggarkiv

Svensk Myndighetskontroll: Geert Wilders friande leder till färre ”martyrer” vilket är bra för debatten.


Med detta vill jag inledningsvis säga att jag tycker det är bra att Geert Wilders friades i Nederländerna. Det är en seger för yttrandefriheten och därigenom också för demokratin. Det är också den bästa utgången för att undvika det martyrskap som annars hade blivit en del av hela den debatt om rasism och främlingsfientlighet som måste få föras fritt.

Det är genom en öppen och fri debatt som vi bäst bemöter de rasistiska och främlingsfientliga argument som kommer från Wilders främsta supporters i Sverige, Sverigedemokraterna.

Jag är så oändligt trött på det ”tyck synd om oss som inte får säga vad vi tycker” argument som levereras av SD anhängare överallt och i alla sammanhang där de får chansen att säga vad det tycker. I bokstavligen tusentals olika artiklar diskuteras de frågor som de fortsätter påstå inte får diskuteras fört att en sådan diskussion inte skulle vara PK.

Många SD-förespråkare har också en märklig förmåga att anta att man menar deras väljare då man talar om partiet. När jag påstår att SD är ett främlingsfientligt och i många stycken rasistiskt parti så beror det på att jag har analyserat och sett igenom de dimridåer som partiledningen lägger ut för att försöka mörka detta faktum. Kritiken riktar sig alltså mot SD:s politik och inte mot deras väljare.

På samma sätt som t.ex Folkpartiets väljare duperas att tro att Folkpartiet är ett liberalt parti, duperas också många av SD:s väljare att tro att SD inte är ett rasistiskt parti och då jag påstår att Folkpartiet inte är liberalt så innebär detta inte att jag samtidigt påstår att alla deras väljare är ickeliberaler.

När ledande SD företrädare ställer sig bakom nättidningen Politiskt inkorrekt så ställer de sig också bakom uttalanden som detta:

”PI hade sett genom fingrarna om CIA skickat hit ett team som eliminerat/fört bort någon terrorgubbe i en förort. Utan problem. Likaså hade vi heller inga problem med CIAs ”extra rendition flights” när de förde bort diverse till Gitmo och annorstädes. Vi har inget hjärta i sådana lägen, olagligt eller ej.”

Detta betyder alltså att SD anser det vara helt OK att CIA mördar någon man tror är en ”terrorgubbe” i en svensk förort och att man som parti väljer att ta avstånd från svensk lag och svensk suveränitet. Man överger helt enkelt denna och överlåter åt ett annat lands säkerhets- och underrättelsetjänst att inte bara agera på svensk mark utan också att utföra mord. Kan man överhuvudtaget vara mer svenskfientlig än så?

Ser man ovanstående som ett uttryck för hur synen på rättssäkerhet och rättssamhälle är mer generellt inom SD, så ser man också de grundläggande förutsättningar som krävs för ett accepterande av ett helt annat och för oss främmande styresskick än den demokrati vi idag har.

Det är mot denna bakgrund inte heller någon överdrift att påstå att SD inte bara är rasistiskt och främlingsfientligt, partiet är även i grunden ickedemokratiskt.

Samtidigt som man påstår sig vara ickerasistiskt så återkommer i snart sagt varje debattråd myten om våldtäkter och den enorma överrepresentation som man påstår att utlänningar har i denna. Det är ett av de ”fakta” man menar att man inte får diskutera och deras påstående är alls inte rasistiskt utan bara en spegel av en verklighet som man menar sig känna till inom SD men som är en väl förborgad men dold hemlighet för resten av folket.

Inför valet så presenterades även en rapport av partiet som skulle belägga detta faktum. Om jag minns rätt så omfattade denna rapport ett hundratal utvalda fall och kunde inte på något sätt göra anspråk på att vara vetenskaplig.

Det är bara att konstatera att Sverigedemokraternas våldtäktsrapport inte är någonting annat än ett utfall och ett av rasism präglat utspel mot människor från en viss del av världen med en viss religion. Hade talet om att SD agerar mot våldtäkter innehållit ens ett korn av sanning så hade man redovisat åtgärder mot svenska våldtäktsmän likväl som mot utländska.

Juristen och forskaren Eva Diesen vid Stockholms universitet tillhör dom som också anser att SD:s rapport är skräp. Hon har deltagit i en studie som omfattar närmare 10 000 förundersökningar och 1200 domar rörande våldtäkter, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel och kvinnomisshandel inom relation samt barnpornografibrott.

Ett underlag som alltså är mångdubbelt mycket större än det som SD plockat fram/valt ut och som visar på helt andra resultat och slutsatser. Eva Diesen berättar att den studie de själva har gjort inte alls visar på någon överrepresentation av utrikesfödda i antalet våldtäktsanmälningar.

Anmälningar mot utrikesfödda låg på omkring 30 procent vilket ungefär motsvarar hur befolkningen ser ut i Stockholms län.”

Intressant är att antalet dömda sedan visar en större andel utlandsfödda än svenskar vilket snarast indikerar ett problem inom rättsväsendet än ett problem med överrepresenterade invandrare. Uppenbarligen så är det lättare att bli dömd som invandrare än vad det är som svensk. Detta är också nåt som Eva Diesen pekar på och hon säger så här:

Problemet är inte att rapporten är diskriminerande mot invandrare. De som har blivit dömda har säkert blivit rätt dömda. Problemet är att många svenska män inte blir dömda. Svenska killar från medel- och överklass kommer lättare undan.”

Hon ger också en riktig känga åt SD i det att hon säger att:

Kriminella personer döms oftare för våldtäkt. Jag skulle inte förvånas om just Sverigedemokrater också var överrepresenterade i våldtäktsmål. De passar in i profilen för vilka som har lättast för att bli dömda.”

Vad gäller SD:s fjuttrapport om våldtäkter så hade man, om man varit intresserade av sanningen vill säga, kunnat hänvisa till en mångfalt mycket större undersökning gjord vid Stockholms universitet. Fast om kartan för SD inte överensstämmer med verkligheten så gäller naturligtvis den egenhändigt gjorda kartan. Inte underligt att man är vilse.

Av olika uttalanden som partiföreträdare för SD gjort framgår också att man ser Islam som ett med nazismen på 30 och 40 talet jämförbart och jämbördigt hot och att Islam på många sätt kan likställas med nazism.

Min fråga till Sverigedemokraterna är: om islam är som nazismen, vad ska ni göra med de personer som sprider idén att islam är en god religion om ni kommer till makten? De sprider ju faktiskt en idé som enligt er är lika farlig som den som utrotade miljoner människor för 70 år sen. Vad ska ni göra?

Ska man få stå i TV och säga att Mein Kampf och Hitler är bra? Ska man få säga att Koranen är bra? Ska ni förbjuda muslimer i landets TV? Ska nazister få säga vad de vill fritt? Ska muslimer få göra så?

Flera av SD:s företrädare säger att islam är som nazismen, eller VÄRRE än den.

Precis som vi tog kampen mot nazismen och kampen mot kommunismen måste vi ta kampen mot islam i dag”, sa Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder i Gävle den 26/8 2010. Samma sa Jimmie Åkesson året innan.

Erik Almqvist, ledare för ungdomsorganisationen sa i en artikel i Sourze 2009 att islam är VÄRRE än nazismen: ”Jag tror inte att Jimmie Åkesson hade så fel trots allt. I en sak är jag dock inte överens med min partiordförande: Jag ser inte bara undfallenheten för islam som det största hotet sedan andra världskriget. Jag ser islam som det största hotet sedan Hedenhös.”

Vi vet alla att nazismen till slut kom att mötas med ett fullskaligt krig. Om Islam utgör ett motsvarande hot så antar jag att vad SD förespråkar för att möta detta är ett fullskaligt krig även mot Islam eller ser man andra lösningar på det problem man målar upp på detta sätt?

Läs även Jerlerup och Rehbinder

%d bloggare gillar detta: