Bloggarkiv

Jimmie Åkesson vet inte vad han pratar om!!


Jimmie Åkesson skriver i en debattartikel på DN Debatt på måndagen att ”de andra politiska partierna inte tar hänsyn till att man under 2012–2013 tänker ta emot fler än 200.000 asyl- och anhöriginvandrare från avlägsna länder — sannolikt närmare 200.000 fler än vad samhället i dag klarar av”. 

För det första. Sverige ”tänker” inte ta emot några flyktingar i förväg än de drygt 2.000 kvotflyktingar som får komma hit varje år. Antalet flyktingar och deras anhöriga avgörs av hur många som kommer hit och bedöms ha rätt att få stanna i varje enskilt fall.

För det andra. Migrationsverkets offentliga statistik skiljer sig avsevärt från Jimmie Åkessons påstående om att Sverige 2012–13 tänker ta emot fler än 200.000 asyl- och anhöriginvandrare.

År 2011 tog Sverige emot totalt 11.381 asylsökande, exklusive de 1.345 som fick stanna av synnerligen ömmande skäl. Till dessa lägger vi de 3.037 flyktinganhöriga som fick stanna och får då i gruppen asyl-och anhöriginvandrare, totalt 14.418.

Hittills under 2012 har 9.243 asylärenden bifallits. Under 2012 beräknas cirka 12.000 flyktingar att få uppehållstillstånd. Antalet anhöriginvandrare kommer att bli större i år. Det finns indikationer som tyder på att asyl- och anhöriginvandringen kan bli så stor som 20.000  totalt 2012.

Olika omständigheter i vår omvärld har gjort att Migrationsverket skrivit upp prognosen för 2013. Verket räknar med att antalet asyl- och anhöriginvandrare nästa år kan bli 45.000. Det skulle i så fall totalt för åren 2012–13 bli c:a 65.000 asyl-och anhöriginvandrare.

Denna ökning 2012–13 beror på kriget i Syrien och förändrade regler för anhöriginvandring och är temporär, inte permanent.

Alltså: c:a 65.000 och inte 200.000!

Jimmie Åkessons siffra framstår med andra ord som närmast groteskt överdriven. Den ger tveklöst ett intryck av att vara tillkommen utifrån en önskan att piska upp en oro och rädsla hos befolkningen över det han brukar kalla ”massinvandring”.

Den fråga som nu måste besvaras av Åkesson är följande; Är den överdrift du gör dig skyldig till i artikeln medveten eller är du bara djupt okunnig om hur det ser ut i verkligheten?

Nu även på Newsmill

 

Dubbelfel i SD budget


Populismens främsta företrädare i svensk politik,Sverigedemokraterna, har presenterat sin skuggbudget i vilken man glatt fördelar de 119 miljarder man påstår sig spara genom att begränsa flykting och anhöriginvandringen med 90%. Man säger sig dock vara beredda att fortsatt ta emot den kvot flyktingar som tilldelas oss av FN inom ramen för det totala antalet mottagna.

Jag ser två gigantiska problem och fel i denna skuggbudget. Den första utgörs av hur man använt sig av och tolkat det material från Riksdagens utredningstjänst som sägs utgöra underlag för deras beräkningar. I ett längre avsnitt, i vilket RUT anger en mängd reservationer kring beräkningarna, avslutar man med orden: ”De beräknade nettoutgifterna kan inte heller rakt av tolkas som en potentiell besparing.”

Tydligen har man hos SD inte uppmärksammat detta utan gjort exakt det RUT säger att man inte kan göra d.v.s använt siffrorna ”rakt av”. Enklare uttryckt är den påstådda besparingen enbart ett påstående med mycket tveksamt värde. Märk också att man från SD:s sida inte, någonstans eller i något sammanhang, räknar något på de intäkter Sverige tillförs tack vare invandringen.

Det andra jätteproblemet är följande: När man minskar asylinvandring och anhöriginvandring till 1/10 av vad den är idag får det en del konsekvenser SD tycks ha glömt.

Om vi antar antalet flyktingar till 12000 och anhöriginvandringen till 34000 så blir det totalt 46000. SD vill alltså minska detta till 4600 och bland dessa skall FN-kvoten på ca. 2000 flyktingar ingå. Återstår då totalt 2600 personer som ska tillåtas invandra som flyktingar och anhöriga.

Om SD:s förslag hade varit gällande politik förra året så hade några av konsekvenserna blivit dessa.

I definitionen av anhöriginvandrare inkluderas 8 242 makar, sambos, döttrar och söner som anhöriga till arbetstagare, egna företagare, näringslivstoppar och gästforskare. Av dessa ska alltså endast 2600 tillåtas invandra till Sverige.

Jag ser fram mot att se den kö av läkare, forskare, ingenjörer och näringslivsdirektörer som kommer att vilja prata med Jimmie Åkesson om varför deras fruar och barn inte tillåts komma in i landet.

Tror någon att Sverige, med en sådan politik, i fortsättningen kommer att attrahera kompetens utifrån att söka sig hit?

Den andra kön blir ännu längre för med SD:s politik tillåts inte heller vad Migrationsverket kallar nyetablerade anknytningar”. På ren svenska är det folk som blivit kära, gifter sig och vill bosätta sig i Sverige.

Av de 34 000 anhöriginvandrarna 2011 var 17 906 en sådan invandring; en som har med kärlek, med familj och giftermål att göra. Om vi antar att gruppen ovan tagit hand om de 2600 platser som återstod så får alltså ingen av dessa 17906 leva med den livspartner de mött och blivit kära i och som kommer från det stora utlandet.

Som tur är slipper jag förklara den politiken. Det överlåter jag med varm hand till Sverigedemokraterna att göra!

%d bloggare gillar detta: