Dagsarkiv: 2 november, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Liparis


Någon gång emellanåt stöter man på människor som är fullständigt övertygade om sin egen förträfflighet. Idag fick jag mail från en advokat som igår kontaktade mig i ett ärende. I samband med gårdagens kontakt så bad jag också advokaten att tillställa mig en fullmakt i vilken han befullmäktigas som ombud för de klienter han sa sig representera. Jag ville helt enkelt kolla att han hade en sådan för båda parter.

I dagens mail lämnar advokaten svar på denna begäran och han gör det med följande episkt pompösa rader:

”Beträffande utställda fullmakter ser jag f n inte någon egentlig anledning för mig att översända kopior till dig. Jag kan emellertid försäkra dig om att jag är behörig att företräda såväl MRB Fastigheter AB som HVF Transport AB i väckta frågor.

Det skulle för övrigt, såvitt jag bedömer, för en advokat strida mot god sed att påstå ett faktum som inte äger sin riktighet.

Till saken hör även att den som agerar som fullmäktig för annan ansvarar för att han har erforderlig fullmakt enligt 2 kap 25 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.”

Mitt svar på detta blev följande:

God morgon!

Du har rätt. Det är egentligen obegripligt att våra domstolar kräver att få in av klienten undertecknad fullmakt, i olika ärenden. Det är ju väl känt att det aldrig förekommit att en advokat förfarit bedrägligt eller på annat sätt frångått god advokatsed så det var naturligtvis helt onödigt av mig att begära att en fullmakt företes. En advokat är ju självfallet en medborgare höjd över varje misstanke.

Jag måste säga att jag finner Ditt svar såväl pompöst som överlägset skrivet.

Med vänlig hälsning

Ju mer jag ser av den här världen desto mer övertygad blir jag om att advokater är Sveriges mest bortskämda yrkeskår. Vid tillfälle ska jag skriva en artikel om debiterad tid och överfakturering. Mycket tyder på att den enda gång en advokat verkligen tar i, är när han fakturerar!

%d bloggare gillar detta: