Dagsarkiv: 13 oktober, 2011

Fp förslag ökar både kriminalitet och antalet självmord


Folkpartiet fortsätter oförtrutet på den sedan länge inslagna ”Bror Duktigvägen”. Nu lägger man förslag om att inget försörjningsstöd ska utgå utan motprestation. Jag vet inte om den här sortens förslag grundar sig på någon sort moralisk indignation(vilket till del antyds) eller bara på en djup okunskap om hur verkligheten ser ut för många människor?

Uppenbarligen så tycks dessa folkpartister i alla fall kunna skaka fram någon form av sysselsättning som motprestation och frågan är då vad denna sysselsättning består i. Om vi förutsätter att det inte handlar om riktiga jobb så borde deltagarna genom den anvisade sysselsättningen ändå vara berättigade till aktivitetsstöd. Handlar det om riktiga jobb så ska de lika självklart inte ha försörjningsstöd för utfört arbete utan avtalsenlig lön.

Hela Fp resonemanget bygger på föreställningen att de som uppbär försörjningsstöd är ena lata jävlar som inte vill jobba och att en sådan inställning är omoralisk, icke-Luthersk (finns fortfarande många frikyrkliga i Fp) och rent allmänt förkastlig. Dessutom är den felaktig.

Bland försörjningsstödstagarna finns många olika kategorier. De som hamnat där i avsaknad av andra skyddsnät men som inget hellre önskar än att få jobba och som söker jobb aktivt, är en grupp och själv tycker jag att det är bättre att dessa får fortsätta med sitt arbetssökande än att gå i någon sorts anvisad dagverksamhet. Vi har de som fasats ut från Försäkringskassans sjukförsäkring i enlighet med de nya reglerna på det området. Här finns fattigpensionärer som inte får tillvaron att gå ihop på sin magra pension. Ensamstående med barn och invandrare/flyktingar.

De som allra snabbast kommer att mista sitt försörjningsstöd är alkoholister, narkomaner och psykiskt sjuka. Dessa tre grupper kommer aldrig att kunna delta i det Fp kallar motprestationer och kommer därför med det förslag man lägger att snabbt hamna utanför det sista av samhällets trygghetssystem. De som trots sin beroendesjukdom ändå har bostad kommer att bli vräkta från denna då de inte längre kan betala hyran och samma sak gäller för de psykiskt sjuka. Två saker kan vi vara helt säkra på vad gäller effekter av detta förslag. Antalet självmord kommer att öka och brottsligheten kommer också den att öka eftersom många kommer att se detta som den enda möjliga vägen att få de pengar de behöver.

Det krävs ett tjockt lager av ren och skär moralisk präktighet för att anse att det är så det ska vara. Cyniskt och empatilöst är det dessutom. Jag tycker att ett sådant här förslag med dess konsekvenser borde få till följd att ansvariga politiker för dess genomförande också i förlängningen ställs till ansvar för vållande till annans död!

%d bloggare gillar detta: