Dagsarkiv: 26 september, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Politiskt Inkorrekt granskas och avslöjas


De som följt min blogg tidigare vet hur mycket jag skrev om Sverigedemokraterna under valrörelsen 2010. Jag har inte räknat men nog blev det iaf 100 artiklar. Något jag fick uppleva den sommaren var även hatet som slog emot mig i en del kommentarer och för mig som ändå deltagit i samhällsdebatten i 38 år, så var detta ett nytt fenomen.

Jag avser alltså inte enbart kommentarer som jag fick i min blogg utan jag menar att det generellt hände något med debattklimatet som innebar att såväl språkbruk som respekten för de som har en annan åsikt än den egna, försvann och istället ersattes av det hat jag nämnt. Genom främst Sverigedemokraternas och deras sympatisörers försorg så kom detta att bli ett hat som dels riktades mot det som kom att kallas politiskt korrekt men dels och framförallt mot allt som har med migrations- och flyktingfrågor att göra.

Som en samlande punkt och som en fyr i natten kom bloggen/nättidningen Politiskt inkorrekt att bli såväl inspiratör som samlingsplats för många av dessa näthatets företrädare och förespråkare. I medvetande om att PI i sina kommentarsfält tillåter sådant som annars bara tillåts på än mer extrema sidor så tog SD:s företrädare alla tillfällen de fick under valrörelsen att påtala att PI är fristående och att alla eventuella likheter med Sverigedemokraterna får hänföras till det rent slumpartade.

Att relationerna är tätare än vad som sas då, har efter valet framgått allt tydligare och den bland Sverigedemokraterna som tydligast visat sig stå mycket när PI är Kent Ekroth. Mot bakgrund av att han också är den som framstår som den mest kritiske, för att inte säga hatiske, i sitt förhållande till Islam och till invandrare som är muslimer, så är detta fullt logiskt.

Även tidningen Expo har kunnat påvisa tydliga kopplingar mellan SD och PI.

I lördags sände programmet Medierna i radions P 1 ett program i vilket man tog upp siten Politiskt Inkorrekt och den problematik som anonymitet och därmed förenad frihet från ansvar som kommentarsfälten kan innebära. Vidare så tog man även upp just de kopplingar som finns till Sverigedemokraterna. Detta är naturligtvis besvärande för SD eftersom PI samtidigt också anses vara en sorts nav för svensk högerextremism.

Allra mest besvärande blir det då ledande företrädare för partiet inte heller tydligt tar avstånd från sådant som publiceras på sidan. För att ni ska förstå detta ännu bättre ska jag här visa upp ett antal kommentarer från kommentarsfälten hos PI och jag väljer sådana där redaktionen kommenterat och uttryckt olika nedsättande omdömen om både det ena och det andra. Sverigedemokraterna har valt att inte ta avstånd från vad som sägs vilket kan vara bra att komma ihåg då man läser detta.  Det första exemplet visar hur man generaliserar och drar alla muslimer över en kam.

Som framgår så blir man censurerad och utslängd om man försvarar islam. Att på lösa grunder förklara någon vara radikal muslim ska räcka för utvisning ur landet och med deras syn på islam så kan man anta att alla muslimer är radikala…… I det sista inlägget ovan avskaffar man religionsfriheten och i inlägget innan har man raskt slagit fast att 100% av alla svenska barn kan simma…….. Nedan blir det värre vilket exemplifieras med en lätt unken kvinnosyn.

Här breddar man och kommer till slutsatsen att inom Islam ger sig äldre män med fruktansvärd sexuell aptit ut på ständig rovjakt efter både pojkar och flickor som de skändar och våldtar och man påstår att detta sker i enlighet med kulturen och religionen. I nästa inlägg försvaras tortyr och kidnappning samt, som grädde på moset även mord. Som PI själva säger, i såna lägen har dom inget hjärta olagligt eller ej. Själv tror jag vi behöver krafttag mot brottsligheten, iaf den hos PI….

Till sist så avskaffar man även facket. Det här är bara exempel tagna från Politiskt Inkorrekt, det finns ett fullständigt hav att ösa ur. Ett svenskt riksdagsparti, Sverigedemokraterna, har nära band och kopplingar till den redaktion som uttrycker dessa åsikter. det sägs att SD har putsat fasaden och visst har dom det men putsen är så tunn, så tunn att den krackelerar och rasar av vid en enkel granskning och där bakom hittar vi dom åsikter och ideer som man så ivrigt försöker övertyga om att man gjort sig av med.

Politiskt Inkorrekt är på så sätt en partimegafon men man är också något mycket värre, nämligen den källa som många hämtar sitt hat ur och även den källa som utger sig för att sprida ”kunskap” till väljarna. Jo, jo. Alla svenska barn kan simma får väl avslutningsvis bli det som speglar den okunskap och de fördomar som präglar både Politiskt Inkorrekt och Sverigedemokraterna.

 

 

Svensk Myndighetskontroll: Den organiserade brottsligheten bär numera uniform


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13681864.ab   http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13682078.ab

Jag har tidigare i min blogg vid många tillfällen tagit upp de problem vi ser hos en poliskår som i allt större utsträckning balanserar på, eller i många fall går över, de gränser som utgör dels de särskilda lagar som reglerar polisen verksamhet dels även lagar som ryms i brottsbalken. I den här artikeln t.ex gjorde jag en kort sammanfattning av polisåret 2010 och jag är övertygad om att årets sammanfattning blir en minst lika dyster läsning. Utöver de händelser som tas upp i inlägget har jag i andra artiklar belyst problemen som funnits hos riksenheten för polismål som under sina fem verksamhetsår sammanlagt lyckades väcka åtal mot poliser i vad som motsvarar runt 1,5% av lämnade anmälningar.

Aftonbladet visar idag i två artiklar hur polisen manipulerar och förfalskar brottsstatistiken. I de aktuella exemplen handlar det om narkotikabrott men vem kan veta om inte detta förekommer även vad gäller annan brottslighet? I de aktuella fallen är detta effekterna av en helt vettlös narkotikalagstiftning i kombination med att polisen år efter år, via den särskilda riksenheten för polismål, har fått bekräftat att poliser tillåts komma undan med olika typer av brott. Hela kåren måste idag sägas vara mer eller mindre korrumperad. 

I artiklarna nämns inget om det ytterligare motiv som kan finnas för att på beskrivet sätt skriva upp och öka antalet brott och det är naturligtvis att, i händelse det kan visas att brottsligheten fortsätter att öka, så blir det enklare för polisen att begära och erhålla ytterligare resursförstärkningar. På så sätt utgör det artiklarna visar även ett rent bedrägeri mot oss skattebetalare. Varje krona extra som går till polisen, skall även tas från någon annan skattefinansierad verksamhet.

Det ska bli intressant att se om detta nu leder till någon form av konsekvenser eller om det, som vanligt är jag böjd att påstå, åter blir ett ärende som soppas under mattan.

%d bloggare gillar detta: