Dagsarkiv: 1 juli, 2011

Är KD:s kristna tvångssteriliseringar på något sätt bättre än islams könsstympningar?


I mitt förra inlägg konstaterades att regeringen kände till effekterna av sjukförsäkringsreformen i förväg men valde medvetet att låta tusentals människor nollklassas, utförsäkras och stå utan försäkringsskydd.

Nu läser jag att KD vill fortsätta tvångssterilisera människor som genomgår könsbyte. Säga vad man vill, men regeringen är i alla fall konsekvent då det handlar om omänsklighet!

Hur man förenar kristen livsåskådning och humanism med tvångssterilisering övergår mitt förstånd och tvångssteriliseringar är för mig något som nazister sysslade med på 40-talet, inte något den svenska staten ska göra år 2011. Jag uppmanar med detta blogginlägg SvT att sammanföra t.ex folkhälsominister Maria Larsson och Amanda Brihed i en morgonsoffa i SvT för en debatt kring detta. Samma uppmaning riktar jag till TV4. Att Amanda ställer upp är jag säker på men jag har en känsla av att Maria Larsson är för feg. Kristdemokrater har tidigare vägrat att diskutera detta offentligt.

Könsstympningsminister

Maria Larsson KD

KD skall vara med på Pride senare i sommar. Där har man möjlighet att ställa KD:s politiker till svars. Tråkigt nog så blir det väl det liberala inslaget i form av Caroline Szyber som får ta emot kritiken trots att Caroline själv motionerat om avskaffandet av tvångssteriliserandet. Det måste vara oerhört jobbigt att försvara en sådan sak då man själv är av motsatt uppfattning.

Vad KD inte begriper med sin politik på det här området är att de tappar all trovärdighet även då de t.ex säger att de ska arbeta för att Sverige ska bli världens bästa land att växa upp i. Jovisst, så länge du inte är transsexuell för då ska vi tvångssterilisera dig. KD kommer att få lägga till detta undantag för varje uttalande de gör om att den ena eller andra gruppen ska satsas på.

Så här skriver man t.ex om familjepolitiken:

”En familjepolitik för hela livet

 – En familj har du hela livet och det är viktigt att familjen får allt tänkbart stöd. Under småbarnsåren grundläggs mycket och jag vill att familjen ska ha största möjliga flexibilitet. Men jag vill samtidigt arbeta för en breddad familjepolitik för hela livet. Det säger Annika Eclund med anledning av att hon lämnat in flera motioner till riksdagen som handlar om just detta. – Det borde vara möjligt att ta ut föräldradagar ända tills barnet fyllt 18 år. Ett barns behov av sina föräldrar upphör inte för att det blir äldre utan det kan finnas behov av att som förälder under en tid arbeta mindre för att vara närvarande hemma, fortsätter Annika Eclund.

– Bara för att man blivit vuxen eller för att ens barn blivit stora upphör inte behovet av tid tillsammans. Det blir ofta extra påtagligt när en förälder blir sjuk och behöver sällskap till exempelvis läkaren. Jag vill att det införs så kallade VAF-dagar, (Vård av förälder) som kan vara exempelvis 10 dagar per år och beräknas på samma sätt som VAB-dagar (Vård av barn), fortsätter Annika Eclund. – Relationer i en familj är inte enkla. De allra flesta familjer och par går igenom svåra tider. Vi behöver göra det mer naturligt att söka hjälp i form av familjerådgivning. Jag vill därför att det införs en familjerådgivningspeng som gör det enklare att välja samt att alla par erbjuds en gratischeck för familjerådgivning när man får barn. Relationer är det viktigaste i livet, avslutar Annika Eclund.”

Nu får man lägga till att ovanstående inte gäller för de i Sverige som vill byta kön för de är liksom inte riktigt fullvärdiga människor eller hur fan man nu tänkt sig att motivera att isolera en liten grupp. När jag tänker efter så är det väl egentligen lika bra att vi slår ihjäl dom, det här blir ju bara politiskt besvärligt!

Kristdemokraterna är inget annat än hycklare och fascister och finns det nu något mått av civilkurage hos de andra allianspartierna så kör man över KD i den här frågan. På tal om civilkurage så vill jag minnas att KD har föreslagit lagstiftning om just civilkurage och att vi har en skyldighet att gripa in när vi ser att en medmänniska utsätts för brott. Att utsätta någon för tvångssterilisering tycks däremot gå alldeles utmärkt för den kristna högern.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4581076    http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hbt-politiken-tynger-kd_6286588.svd  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringen-splittrad-om-konsbyte_6286836.svd

Regeringen kände till de orimliga effekterna av sjukförsäkringsreformen.


Nu visar det sig att regeringen mycket väl kände till de negativa effekter av sjukförsäkringsreformen som Reinfeldt i efterhand kallat för orimliga och icke avsedda effekter.

Det är tidningen Göteborgsposten som funnit en hemlig promemoria upprättad i december -09 av tjänstemännen på socialdepartementet i vilken beskrivs hur departementet och dåvarande ministern Christina Husmark-Pehrson varnat för de konsekvenser som de nya sjukförsäkringsreglerna skulle komma att innebära. Tjänstemannen anser också att enskilda kommit i kläm helt i onödan, när regler skärptes utan att någon riktigt hann analysera konsekvenserna. I de tuffa förhandlingarna skickades olika bud mellan departement och allianspartier utan att alla alltid förstod vilka effekterna skulle bli av olika inspel

Syftet med PM:et var att dokumentera vilka departement och partier som tyckt vad under förhandlingarna.

Bara ett par veckor senare började den kontroversiella vågen av utförsäkringar, när tusentals människor nådde sjukförsäkringens ”stupstock”, som kritikerna kallade den. Något av det mest sensationella i socialdepartementets PM är att denna tidsgräns inte alls fanns med i det ursprungliga förslaget till sjukförsäkring. Det var ett senare inspel från finansdepartementet, som ville spara mer pengar.

Av promemorian framgår också att socialdepartementet hade en lösning som skulle inneburit att människor sluppit bli ”nollklassade”. Det handlar om de just nu så uppmärksammade 6 000 personerna som blivit utan ersättning när deras tidsbegränsade förtidspension upphörde. Både socialdepartementet och Kristdemokraterna slog larm om deras situation, men utan att få gehör.

Den före detta tjänstemannen på socialdepartementet nämner också Annica Holmquist som exempel på någon som drabbades av en ogenomtänkt regeländring. Annica Holmquist blev rikskänd i valrörelsens slutskede när Försäkringskassan inte ansåg att hon var berättigad till förtidspension (sjukersättning), trots att hon var i det närmaste sängbunden eftersom hennes kropp bryts ned av den ovanliga sjukdomen akromegali. Så här ska det ha gått till: socialdepartementet och finansdepartementet förhandlade om att skärpa reglerna för sjukskrivning. Finansdepartementet ville helt slopa möjligheten att beakta ”särskilda skäl”, medan socialdepartementen nöjde sig med att begränsa dem. Men plötsligt upptäckte socialdepartementet att finansen även strukit de särskilda skälen vid förtidspension/sjukersättning. Vi reagerade och sa att det var helt orimligt, men det fick vi inget gehör för, berättar tjänstemannen.

Även företrädare för alliansens mindre partier beskriver moderaterna på finansdepartementet som pådrivande bakom olika regelskärpningar, för att få fram pengar.

Detta är alltså ytterligare ett exempel på statsministerns ”lyssnande ledarskap”. När jag tar del av turerna i detta kommer jag omedelbart att tänka på tjänstemännen på justitiedepartementet som inför FRA frågans avgörande i riksdagen 2008 skrev ett liknande PM. Deras departementschef, Beatrice Ask, fick dock, till skillnad mot socialförsäkringsministern, vara kvar på sin post.

De sparade pengarna på sjukförsäkringen har som vi vet använts till jobbskatteavdragen. Dessa känns betydligt mycket mindre aptitliga i skenet av vetskapen om att de genomförts, trots att man känt till att tusentals människor skulle drabbas av orimliga effekter. Annica Holmquist är alltså en av dom som betalat din och min skattesänkning. Jag hade hellre sett att Annica fått behålla sin sjukersättning.

Läs även Aftonbladet

 

%d bloggare gillar detta: