Dagsarkiv: 11 juni, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Allt fler avlyssnas. Allt fler felaktigt frihetsberövade


http://www.rod.se/content/rekordm%C3%A5nga-hemligt-avlyssnade

Antalet människor som avlyssnas ökar konstant och blir allt fler för varje år.

Först vill jag säga att detta visar åter att när en möjlighet finns så kommer den också att användas precis som vi integritetsförsvarare alltid hävdat. Nästa år har den här siffran ökat igen.

Minns även att detta bara är en av många siffror som ökar. Hemlig kameraövervakning, hemlig teleövervakning, hemlig rumsavlyssning etc. Domstolarna säger nej till ca. 1% av de åtgärder som åklagaren begär. En annan fråga är hur informationen som samlats in hanteras? Här ett exempel från Säpo förra året: http://blogg.aftonbladet.se/21909/2010/05/svensk-myndighetskontroll-sapo-kvalificerar-sig-for-rattspsykiatrisk-vard

Att kontrollen av detta är fortsatt dålig kan ni läsa vidare om här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/skarp-kritik-mot-telefonavlyssning_6235328.svd

Ytterligare en fråga att ställa sig är hur den s.k överskottsinformationen hanteras?

Polis och åklagare gör dessutom en mycket underlig definition av ordet nytta. Som nytta anger man som exempel att en misstänkt frihetsberövats. Vilken nytta finner man i detta då antalet som felaktigt frihetsberövas också det stiger stadigt? Låt oss titta på de senaste årens siffror vilka också motsvarar de år som polis och åklagare fått allt större möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.

2004 1049 personer  2005  1159  2006  1187  2007  1325  2008  1520  2009  1570  2010  1585  Ökningen är alltså ca. 50% under dessa år. (källa JK)

Inför vi nu bara datalagringsdirektivet så ska vi nog kunna passera 2000 rätt snart………..

Slutligen så kan man tycka att alla dessa nya lagar och alla dessa nya tekniska hjälpmedel tillsammans med en kraftig ökning av antalet poliser borde ha satt tydliga avtryck vad gäller antalet uppklarade brott. Dagens retoriska fråga blir därför, har vi sett en sådan utveckling?

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

%d bloggare gillar detta: