Svensk Myndighetskontroll: Dagens ärende, hur dömer du?


Dagens ärende handlar om kronofogden och den makt den myndigheten är given genom lag och förordning.

Bakgrunden till detta inlägg ligger i att jag själv nu på kort tid sett staten i arbete mot enskilda samhällsmedborgare och det måste finnas ett allmänintresse i att veta hur det fungerar i verkligheten. Som vanligt så råder anonymitet varför inga namn eller andra specifika uppgifter nämns.

I det första ärendet som jag haft insyn i så har följande skett.

AA köper en tomt av BB vid ett visst datum. Affären görs upp på ett advokatkontor i närvaro av en advokat som även är behjälplig med affären. Ett köpekontrakt skrivs och undertecknas av parterna i advokatens närvaro. En ansökan om ändrad lagfart för marken skrivs och skall skickas till Lantmäteriet för ändring i fastighetsregistret.

Åtta dagar efter affären genomför fogden utmätning hos BB för skatteskulder, varvid den tomt detta handlar om utmäts för försäljning på exekutiv auktion.

Ytterligare en vecka senare sker registrering av den ändrade lagfarten hos lantmäteriet och AA står nu som lagfaren ägare. AA har även fått räkningen på lagfartsavgiften, ca. 7000:-, från lantmäteriet.

Kort därefter får AA veta att kronofogden utmätt den tomt han köpt och inhibition av utmätningen begärs hos tingsrätten tillsammans med en begäran om att utmätningsbeslutet skall ändras då tomten vid tillfället för utmätningen ägts av annan än den som utmätningen förrättats hos.

Inhibitionen beviljas och en tid för sammanträde i tingsrätten meddelas. Vid tingsrättsförhandlingen hörs AA om köpet och det berättas att köpet skett på ovan angivet sätt. Advokaten som var närvarande kallas och bekräftar detta. BB har skriftligen, som säljare, också han intygat att AA köpt tomten. Samtidigt konstateras att det även är riktigt att registreringen av lagfaren ägare skett ca. en vecka efter den genomförda utredningen.

Staten hävdar att då BB var lagfaren ägare vid utmätningstillfället så är utmätningen riktig och skall stå fast.

Innan jag går vidare i detta med tingsrättens beslut så tänker jag nu fråga det vi brukar kalla det ”allmänna rättsmedvetandet”, d.v.s ni som läser, vad ni anser. Hur ska rätten döma?

Vem anser ni har störst rätt till tomten, AA eller staten?

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 31 maj, 2011, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 16 kommentarer.

 1. Michael Gajditza

  Tack för alla kommentarer! Svar finns nu som ett eget inlägg.

 2. Christer Karlsson

  Det här rättsfallet är vägledande och bekräftar det jag skrev ovan såvitt avser lagrum och styrande principer:https://lagen.nu/dom/rh/2000:93Om ett skenavtal inte får giltighet så strider det inte mot mitt allmänna rättsmedvetande. Hur det förhåller sig i detta speciella fall vet jag inte, men jag har mina aningar.

 3. Bara för att alla är så löjligt enade kastar jag in denna brandfackla:Var det möjligtvis så att pengasumman var löjligt liten och hela affären var ett försök att slingra sig undan fogden genom att i praktiken överlåta sin tomt på någon vän eller släkting men fortsätta nyttja den själv?

 4. Christer Karlsson

  Jag utgår från att utmätningen skedde med stöd av 4 kap 24§ UB eftersom det handlar om en fastighet. Enligt detta lagrum är fastigheten tillgänglig för utmätning så länge AA är lagfaren ägare, om det ej framgår att fastigheten tillhör annan.Om sålunda BB kan styrka att äganderätten övergått till honom kan fastigheten inte utmätas även att lagfarten inte överflyttats. Men det finns i de angivna förutsättningarna antydningar om att överlåtelsen och äganderättsövergången var villkorad alternativt att överlåtelseavtalet betecknades som ett skenavtal och därför inte var giltigt.Förutsättningarna som lämnas är för knapphändiga och det går därför inte att dra några säkra slutsatser.

 5. Jag skulle vilja säga att det beror på när det enligt kontraktet sker en överlåtelse. Oftast skrivs kontraktet 1-3 månader innan själva köpet görs, och det som betalats av köparen skall då vara till en mäklare, och då skall köparen få tillbaka sina pengar. Om man inte haft mäklare, och köparen betalat säljaren direkt, oavsett summa, och kronofogden sedan gör ett krav på pengarna, så har köparen ingen rätt att få tillbaka dem. Men vad jag lärt mig (nyss köpt bostadsrätt), så sker överlåtelsen först den dagen det står i kontraktet och pengarna byter ägare.

 6. Kan man inte hänvisa till att man inte får sälja annans äga, jämför det med att sälja en stulen bil som är olagligt.Förmodligen finns det än klausul i lagtexten som ger staten rätt att låta köpet gå tillbaka till B.B. och därmed fasställa utmätningen.

 7. AA anser jag är ägare av marken inte staten, resten täcks in av Kaos 11,49 inlägg

 8. Problem kan uppstå om AA och BB känner varandra.Då är det ju enkelt att ‘sälja’ sina tillgångar till kompisar innan Kronofogden slår klorna i dem. Det är ju inget ovanligt.

 9. Mitt rättsmedvetande säger men att AA ska ha tomten (lagfarten). Allt var klart, advokat fanns med som såg att allt gick rätt till. Jag kan inte se att det finns någon som helst anledning att staten skulle ha den för utmätning. Avtalet var klart både muntligt och skriftligt. Regristrering av lagfarten hade gjorts på AA och denna kan omöjligt veta att BB står inför konkurs. Han kan ha köpt tomten ”i god tro”. Man kan inte kontrollera allt hos dem man köper något av, det är orimligt.Om han redan betalt de 7000 kronorna eller inte ska inte spela någon roll. De är (bör) bara vara en formalitet i sammanhanget.Kao

 10. Å andra sidan, så om han inte får fastigheten, trots att han betalat och avtal skrivits, så borde AA kunna driva ett ärende mot BB som leder till indrivning av pengarna. I praktiken finns nog inte pengarna, men jag misstänker att det är så staten vill att det ska skötas.

 11. Behöver du enns fråga det? Avtal har skrivits, inskick om lagburen ägare inskickat INNAN Kronofogden tog marken.. Dock vet jag inte om pengar har bytt hand än, har det det så äre 100% att AA ska ha marken, och kronofogden ska ha pengarna. Annars ska AA fortfarande ha den.

 12. Det centrala här är begreppet ”lagfaren ägare”. Vid utmätningen är det i juridisk mening fortfarande BB som äger fastigheten. Här borde det även finnas liknande och prejudicerande fall att hänvisa till.

 13. ”Mitt rättsmedvetande säger att affären var gjord, mig veterligen gäller t.o.m muntliga affärsuppgörelser”Inte vid fastighetsaffärer, där krävs enligt lag skriftliga kontrakt. I detta fall fanns det, och det borde då gälla, och kronofogden borde ge upp sina anspråk.

 14. Michael Gajditza

  Svar kommer under morgondagen tillsammans med fler ärenden.

 15. Mitt rättsmedvetande säger att affären var gjord, mig veterligen gäller t.o.m muntliga affärsuppgörelser, och nu fanns det ju till och med papper skrivna. AA ägde helt klart rätten till tomten.

 16. David Bergkvist

  Mitt ”allmänna rättsmedvetande” säger mig att det inte spelar så stor roll vem av staten och AA som fick tomten, bara den andre fick/fick behålla pengarna. Men jag tror vi alla läsare kan förutse att det som hände var att staten tog både pengarna och tomten, och att AA dessutom drabbades av ytterligare besvär utanöver det.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: