Svensk Myndighetskontroll: Delar ut veckans första bloggkärlek


Det var ju den här veckan det skulle delas ut bloggkärlek, skrev jag i söndags och har därefter helt glömt bort det. Nu när jag kom ihåg det så vill jag idag uttrycka en stor glädje och respekt för alla de som ägnar sina bloggar åt samhällsfrågor och politik på ett seriöst sätt.

Eftersom jag räknar in mig själv i den kategorin så vet jag hur mycket jobb det är och hur mycket engagemang det kräver. Ibland kan det kännas som att det jobbet inte alls står i proportion till det antal läsare man når. Jag gjorde en snabb sammanräkning på Bloggtoppen.se och kom fram till att de 20 mest besökta politiska bloggarna hade haft drygt 37000 besökare sammanlagt den här veckan.

Under samma tid hade bloggen ”Kenza”, som enligt bloggens egna uppgifter handlar om;
”En blogg om min vardag, mode, shopping m.m.. Är en 17 årig halvmarockansk modell som älskar att plåtas & shoppa. Har en urgullig liten chihuahuavalp som heter Armani”, ca. 325000 besökare.

I rest my case, skulle jag kunna säga och svaret på frågan du har på tungan är ett oförbehållsamt ”Ja”, jag är avundsjuk. Jag skulle också vilja ha det antalet besökare eftersom det skulle innebära att jag kanske kunde påverka fler att anamma de tankar och förslag som Liberaldemokraterna står för.

Motsvarande motiv har förstås alla mina kollegor och de som brinner för något och visar uthållighet och vilja ska ha all heder för det jobb de gör och den tid de lägger ner. Så veckans första bloggkärlek skickas härmed till gruppen politiska bloggare. I de följande kommer jag att vara mer precis i valet av de jag anser förtjänar en liten extra uppmärksamhet och uppmuntran just nu.                                                7e97d1acd946bbbc.gif

Nunc aut nuncuam

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 25 maj, 2011, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 14 kommentarer.

 1. Vi är alla här av olika anledningar.Och jag skulle gissa att det är mest yngre människor ute på nätet, dom som vuxit upp med dator.Då har dom flesta kanske inte hunnit bli så seriösa ännu, om någonsin.

  • Michael Gajditza

   Du har en poäng i att det. Har upptäckt med åren att allt fler faktiskt är yngre än jag och den trenden står sig…..! *S*

 2. Visserligen fanns det inte bloggar när jag började med politik i mitten av 80-talet (när du var ungdomsförbundsordförande på länsnivå, minns jag), men jag minns att det fanns politiska bokbord i skolan i stort sett varje år, och att det partipolitiska medvetandet var ganska starkt.Sedan dess kanaliseras ju ungdomars engagemang i större utsträckning genom Greenpeace, Djurens rätt, Klimax, o.s.v. istället för hos de politiska partiernas ungdomsförbund. Kanske får vi tacka politikerföraktet för det. Denna nischning av engagemanget innebär kanske en risk att man som ung väljare idag bara kan se en fråga i taget, och då aldrig fostras till att resonera om så komplexa politiska problem som de du (och för all del också jag) tar upp i bloggform. För jag får medge att åtminstone inte jag gör särskilt mycket för att attrahera tonåringar till min blogg.Nåväl, keep up the good work ändå! 😉

  • Michael Gajditza

   Tack och jag säger detsamma. Du har en poäng i att politikt engagemang alltmer kommit att kanaliseras i olika projekt för den ena eller andra frågan. Värt att tänka vidare på.

 3. Det är alltid intressant att läsa dina blogginlägg, även om de kan vara lite svåröverskådliga eftersom allt står skrivet i ett enda stycke. Jag beundrar det patos med vilket du skriver om det du tror på ,och du har mycket stora kunskaper i andra ämnen än politik som jag gärna suger åt mej : juridik, ekonomi etc.Det spelar ingen roll att jag inte tillhör liberalerna själv. För det KAN jag inte göra. Jag är också en frihetsförespråkare, men samtidigt har jag hela tiden det i tankarna att ju fattigare en person är, desto mindre frihet kan denna ta sej. Det finns ingen valfrihet och frihet för den gruppen.Tycker också du ska ha Kärlekspriset (hette det så ;-)?Kramkao

  • Michael Gajditza

   Tack så hemskt mycket för dom orden, det värmer! Kärlekspriset tycker jag låter bra så vi säger det.Jag har lite svårt att förstå hur du menar då du säger att du inte KAN vara liberal av den orsak du sedan nämner. Solidaritet med den som har det sämre står inte på något sätt i ett motsatsförhållande till liberalism. Om resonemanget skulle ha bärighet så skulle det innebära att en minskad frihet för de som idag har en större ekonomisk frihet med automatik skulle ge den som idag är ofri p.g.av fattigdom en större frihet och så fungerar det ju inte. Det skulle dessutom innebära att vi beskar människors frihet att skapa sin egen rikedom på ett sådant sätt att många, för att inte säga alla, incitament att förkovra sig på olika områden skulle gå förlorade. Den sammanlagda förlusten för samhället skulle härigenom bli så stor att våra möjligheter att hjälpa de som har det sämst totalt sett skulle minska vilket vore en väldigt olycklig utveckling.För min egen personliga del så är det en annan del av liberalismen som ändå är mycket viktigare för mina ställningstaganden och det skrev jag så här om på en annan plats nyss. Första delen är ur vårt manifest: ”Staten existerar för medborgarna, inte tvärtom. Vi ska verka för att förmänskliga staten snarare än att förstatliga människan.Vi tror på alla människors frihet, lika värde och rätt i samhället. Vi tar strid mot överförmynderi, moralism och kontrolliver.I ett fritt samhälle är det inte staten som förvaltar människors angelägenheter. Det gör människor bäst utan statens inblandning, med egna initiativ. Varje människa vet bäst själv vad hon vill uppnå; politikens uppgift är att ge människor friheten att uppnå denna strävan.Varje individ gör sina val självständigt och får skörda både dess frukter och konsekvenser. De som har behov av stöd från samhället ska känna sig respekterade och kunna påverka den hjälp som erbjuds.”Det primära är för mig som liberal att upprätthålla tanke-, åsikts- och yttrandefriheten. Därigenom upprätthålls även förenings-, mötes- och religionsfriheten.Med dessa grundläggande friheter klarar vi också att säkra rättssäkerheten som i sin tur är en förutsättning för ovanstående.När vi gjort detta, vilket vi långt ifrån har idag, så ska jag på allvar börja bekymra mig för om den som ger mig medicin är statligt,kooperativt,privat, förenings eller möjligen ideellt arbetande lottomiljonär på samma sätt som jag då även ska bekymra mig för om de små elektroner som kommer farande till mitt vägguttag hamnar där med hjälp av det offentliga eller annat. (jag skrev i en kommentarstråd om energipolitik)Vår socialpolitik formulerar vi bl.a så här: ”Ett liberalt samhälle ger stöd till de som behöver, med respekt för mottagarens behov av integritet och rätt till lika behandling. Ingen ska någonsin behöva känna skam för att söka hjälp, och den som behöver hjälp ska också kunna påverka hjälpens utformning. Ingenstans är individ perspektivet viktigare än då det handlar om insatser och vård för de mest utsatta i samhället.”Om de funktionshindrade har vi hittills skrivit bl.a detta:”Samtliga medborgare ska kunna ta del av samhällsinformation samt kunna röra sig obehindrat och delta i aktiviteter i allmänna miljöer, trots eventuella funktionshinder. De insatser och stöd du kan få, samt om du har rätt till personlig assistans eller ej ska inte avgöras av vilken kommun du bor i. Detta är ett orättvist system. Vi vill att samma villkor ska gälla för alla och att detta därför ska regleras av staten. Besluten är kopplade till personen och påverkas inte om en medborgare flyttar inom landet.”Jag kan också berätta att just nu så sitter det vi kallar vår ”funkisgrupp” (funkisar = funktionshindrade) och skriver ett programförslag som ser ut att bli något alldeles strålande. Förmodligen beror detta på att de som skriver själva är funkisar och dessutom medlemmar i Liberaldemokraterna.Vårt allra viktigaste och mest revolutionerande förslag på området är ändå vårt förslag om platt skatt och medborgarlön. Det kommer i sig inte att lösa problemet med fattigdom men det kommer att ge oerhört många människor en helt ny självkänsla att slippa förnedras för sin försörjning av olika sociala myndighetsföreträdare där de ständigt ges en känsla av att vara mindre värda och upplever sig tvingade att tigga om att få hjälp.Igår, på mors dag, så var jag hemma hos min snart 83-åriga mamma. Som vanligt så kom vi in på vad jag sysslar med just nu och som vanligt så berättade jag saker för henne om hur de som lever allra längst ner på vår fortfarande tydliga sociala trappstege har det. Hon har nu, efter många år, kommit att acceptera och förstå att det faktiskt i många avseenden är så illa som jag berättat för henne vad gäller rättssäkerheten, integritetskränkningar, lagstiftningen efter 2001 som innebär att vi närmat oss den orwellska storebrorsstaten och i vissa fall t.o.m gått förbi det han en gång beskrev, polisens allt mer maktfullkomliga myndighetsutövande, missbrukares situation, de utförsäkrade, socialens omhändertaganden av barn på ibland helt obefintliga grunder, socialens behandling av de som av olika skäl söker försörjningsstöd etc.Det är lustigt att du skriver just om patos för enligt min gamla mor så hade jag just ett sådant rättvisepatos redan som tonåring då jag alltid hamnade i konflikt med auktoriteter. Inte för att jag själv hade gjort något utan för att jag tog andra i försvar som hade svårare att uttrycka sig och som ofta fick oförtjänt uppmärksamhet och klander av t.ex lärare och rektor. För min del så har alla sådana upplevelser i kombination med alla andra egna erfarenheter från olika områden jag sett och verkat inom under livet, lett fram till den liberala ideologi som jag idag förespråkar och t.o.m är med som en av grundarna och nu bygger ett politiskt parti kring. Den liberalismen kan jag garantera dig aldrig någonsin kommer att lämna den som har det sämst ställt bakom sig. Tvärtom så kommer du i de konkreta politiska förslag som kommer att kunna se att den politik vi försöker forma i väldigt hög grad tar sitt avstamp i ett försvar för de som idag lever i utanförskap.Nu har klockan hastigt och lustigt hunnit bli 04 och jag som hade lovat mig själv att se till att komma i säng vid 03……. Därför får jag sluta här och lika bra är väl det för det här hade jag kunnat fortsätta skriva om och kring i ytterligare ett antal timmar känner jag. Så jag avslutar här med ytterligare några rader om barnens rättigheter som ju också påverkas starkt av t.ex föräldrarnas ekonomiska situation.Barns rättigheter i Sverige måste stärkas. Vi vill att insatser riktas direkt till barnen, att man behandlar barn som enskilda, fullvärdiga individer. Vi vill bygga en stabil grund för en kraftigt förstärkt personlig integritet och autonomi för Sveriges barn.Vi föreslår ett barnkonto, knutet till barnet, med tillräckliga medel för att garantera en skäliglevnadsstandard.Vid indikation på att kontot inte kommer barnet till nytta ska de sociala myndigheterna i samråd med barnet utse en ny lämplig förvaltare av kontot. Detta skulle trygga alla barns ekonomiskasituation oavsett föräldrarnas ekonomiska möjligheter.Barnkontot gör det därutöver möjligt att lyfta alla barn över fattigdomsgränsen redan innan man ger sig i kast med det mycket mer komplicerade problemet fattiga föräldrar.Vi vill införa en separat barnbalk i lagboken där alla de lagar som påverkar barnet samlas. Barn faller idag alltför ofta mellan stolarna i juridiska och sociala processer, eller används som brickor i spelet mellan rivaliserande föräldra
   r. I de händelser barn hamnar i rättsprocesser ska de alltid ha rätt till ett eget juridiskt ombud som tillvaratar deras intresse.Samhället ska på alla plan verka förebyggande för att hindra att människor hamnar i utanförskap och kriminalitet, vilket kräver insatser på många fler områden än enbart det rättspolitiska.Lagar och regler ska vara tydliga, och beslut ska vara förutsebara. Demokrati kan inte existera utan rättssäkerhet och rättssäkerhet är en förutsättning för demokratin. Rättssäkerhet måste därför garanteras alla annars kan den inte garanteras någon.

  • Michael Gajditza

   Tänk att jag fastnade så helt i det politiska att jag glömde att du skulle ha en kram som tack också! Här kommer den. 🙂

 4. Fler av oss läser dig nog, men har inte sakkunskapen att kommentera i alla lägen. I alla fall jag. Men liksom du brinner jag för ett bättre samhälle även om vi kanske i mindre detaljer skiljer oss i vad detta samhälle står för. Men du är en av mina politiska och juridiska förebilder och jag önskar att jag besatt samma kunskaper. Jag blir också frustrerad av kvoten av läsare som idioterna får. Men det stoppar inte mig, inte heller Aftonbladet bloggs sätt att skrapa ihop ett underskott av kapital på 50 miljoner, dvs bloggnedläggningen.’Den viktigaste bloggen jag skapat lever och kommer att frodas på WP och det är Solidaritetstanken. Jag drömmer ibland om att ha dig som skribent i juridiska frågor, just utifrån din kunskap och värme, men jag tror ditt politiska engagemang sväljer din tid =0)Men jag skulle gärna vilja veta vart du tar vägen med ditt bloggande, när AB förgår.Mig hittar du här:http://hemimammashetsiga.wordpress.com/Solidaritetstanken hittar du här:http://solidaritetstanken.wordpress.com/Hemikramar och jag hoppas att få följa dig även sedan…

  • Michael Gajditza

   Stort jättetack för dom orden, jag blir lite rörd faktiskt. Självklart så kommer du att få min nya bloggadress och jag hoppas åter att den kommande helgen ska innebära att jag får tid att flytta och lägga upp den nya. Blir det inte så kommer jag att be någon kunnig människa att göra det åt mig så att det verkligen blir gjort före 110630.Tack igen och en varm kram tillbaka!

 5. T3000Det glädjer mig att du läser Michaels bloggar för han skriver för det mesta om saker och ting som är väsentligt korrupt i samhället. Fler borde in och läsa och kommentera vad som skrivs här.Säkert har du massor av åsikter som du vill ventilera, så in skriv så får du se vad du får för svar.

 6. Jag läser din blogg dagligen, så du har åtminstone en trogen läsare.Eller två, Stellan kommenterar nästa varenda inlägg har jag noterat.

  • Michael Gajditza

   Tack! Roligt att höra! Då kanske jag inte behöver genomgå plastikkirurgi av vitala delar för att locka läsare……!! *S* 🙂

 7. MichaelApropå bloggbesökare och dess antal.Efter många års studerande av bloggsiter så finner jag att bloggar som handlar om vardagens trivaliteter blir mest besökta.Hur gör man för att få fler läsare till sin bloggsite? Mycket enkelt, skriv i kommentarbåsen på andras bloggar och allra helst de som har en stor läsekrets, sedan skriver man något som proviserar de flesta och och hänvisar till sin egen blogg.En statistik talar om att en mycket liten del av vår befolkning är intresserade av politik och det beror på den skrämmande politiska okunskap som råder nästan av gemene man.Jag vet att du Michael har ett horn i sidan på SD vilket även jag har och egentligen till vartenda politiskt parti, rent ut sagt jag har ett starkt politikerförakt och allra helst mot partier som medvetet försöker sänka Sverige till ett Uland efter att först plundra det på dess resurser.Alliansen går storfinansens ärenden så tesen om att det är kapitalet som styr bevisar Moderaterna i högsta grad!Den fria marknaden gör vanligt folk fattigare och fattigare men det förstår inte väljarna av medel och arbetaklassen.Mångkulturen är en hållbar politik när man ska plundra ett land på sina resurser och därför gör det mig störtförbannad när man kallar det för demokrati.Jag anser att stora delar av vår befolkning deltar i ett kollektivt självbedrägeri att ställa sig bakom det sk politiskt korrekta.Liberaldemokraterna glider undan denna stämpel som PK men om man fördjupar sig i partets agenda så finns det politiskt korrekta med i bilden.Att syssla med politiskt självbedrägeri är en förbannelse som straffar sig förr eller senare och jag vill påstå att vårt politiska system ger plats för bedragare som blir specialiserade att bedra befolkningen, varför blir såm politiskt material hemligstämplat?Vi har tyvärr ett slutet samhälle vilket givetvis de flesta inte förstår, men så är det iaf, den offentliga handlingen är delvis sluten då bara delar av den får komma till folkets kännedom.Jag har suttit med i en partistyrelse som suppleant och fått höra hur mötet lägger upp sin valstrategi under ett valår och jag lovar att det undanhölls många sanningar som kunde skada partiets trovärdighet och av den anledningen lämnade jag partiet för ca 15 år sedan, ja just det Fp.Allt efter detta avskyr jag ordet liberal, för det handlar om i mina ögon att liberala tankens frihet som grundbult är ett bra sätt att bedra sina väljare med och säger en sak och gör något annat, så fungerar Fp i mina ögon och av personlig erfarenhet och kännedom som jag redan nämnt.

  • Michael Gajditza

   Det finns en paradox här som är intressant och den paradoxen består i den öppenhet som internet hittills inneburit där olika uttalanden refereras och kommenteras bara minuter efter att de lämnats. Ett internet där man söker och gräver och tar fram gamla uttalanden och jämför. Internet kan, under förutsättning att de försök som nu görs att på olika sätt strypa det fria informationsflödet hindras, bli den nyckel som öppnar upp de låsta rum som du vänder dig mot. Därför borde vi alla, oavsett partifärg och bakgrund, kunna enas om att med alla medel försvara den öppenhet som idag finns mot attacker av klåfingriga, censurivrande politiker.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: