Svensk Myndighetskontroll: Adel, Präster, Ordningsvakter, Borgare och Bönder


Adel, präster, borgare och bönder är en klassindelning vi känner till från vår svenska historia. Man talade också om ett ”frälse” vilket är ett begrepp som levt kvar ända in i våra dagar. Ordet som sådant har en egen lång historia men vi ska ta det kort och använda det i den form vi gör idag då frälse kan sägas betyda en grupp som har vissa privilegier och förmåner som andra saknar.

Ett sådant frälse är ordningsvakter som i hög grad, under tjänsteutövning, är befriade från det vanliga tvivel som kan uppstå då två parter har olika uppfattning. Vad gäller ordningsvakter så har dessa försetts med en märkning som innebär att deras uppfattning väger ca. tre gånger tyngre än din. Alltid.

Bloggaren Johanna Sjödin råkade ut för ordningsvakters nit i lördags 110514 och klickar du på länken, så kan du läsa hela hennes historia, som egentligen är rätt allmän och alls inte ovanlig. Den omfattar i hög grad också poliser.

Jag citerar några rader ur hennes blogg om det inträffade: Jag passerar en spärr på Fridhemsplans tunnelbanestation utan giltigt färdbevis. Några sekunder senare släpas jag handgripligen ut ur tunnelbanehallen av några ordningsvakter. De frågar aldrig om jag har någon biljett, de utgår bara från att jag inte har det. Ur rättsäkerhetssynpunkt känns det givet att de åtminstone borde ha frågat.”

Här har Johanna alltså handlat fel genom att passera spärren utan färdbevis, något hon också erkänner. Det som sedan inträffar är att hon köper ett färdbevis då hon står utanför dörrarna med hjälp av ett sms från sin telefon och hon går därefter in och rör sig i riktning mot spärren för att där visa upp sitt sms. Denna gång som helt legal SL-kund.

På väg mot spärren så händer följande: ”Innan jag hunnit till spärren greppar en eller flera ordningsvakter tag i mig och drar mig över spärrlinjen in i ett litet rum där de pressar mig ner mot betonggolvet. De pressar mina händer bakom ryggen och sätter på mig handfängsel. Där får jag sitta ett bra tag. Jag upprepar om och om igen att jag har en giltig biljett men blir ignorerad. När jag frågar varför de frihetsberövat mig svarar de att det är på grund av att jag inte kan bete mig.”

OV.jpg

Under den tid som förflyter medan man väntar på att polisen ska infinna sig så förnedras Johanna verbalt och hon misshandlas även fysiskt. Det blir inte mycket bättre av att polisen till slut anländer:

När polistjänstemännen pratar med mig är det uppenbart att de till fullo har köpt ordningsvakternas historia. De har ingen aning om vad som ägt rum men utgår från att ordningsvakterna vet vad de pratar om. Jag förklarar vid flera tillfällen att jag ser mig som utsatt för ett övergrepp, men det viftas bort utan minsta reaktion.

Någonstans övergår nu deras fokus på att jag anses berusad, att jag luktar alkohol. Det är då jag förstår att situationen skräddarsys för att kunna låsa in mig i en så kallad ”fyllecell” 

Dags alltså för nästa godtyckliga ingripande. Denna gång med stöd av LOB, som iofs säger att personen som omhändertas ska vara så berusad att hon inte kan ta vara på sig själv och därigenom utgöra en fara för sig själv och andra.

Detta är en lag enligt vilken du som enskild aldrig kan få rätt eftersom du inte har någon rätt att få din berusningsgrad dokumenterad genom t.ex ett utandningsprov. Det innebär att du när som helst kan bli frihetsberövad under sex timmar utan att du kan göra ett enda dugg åt det.

Lagstiftning som bygger på att en part godtyckligt tillåts avgöra vad som är rätt kan inte leda till annat än missbruk och övergrepp.

Johanna blir sedan förd till arresten och inlåst och vad som sker där kan du läsa vidare om i hennes blogg.

Frågan är vem man ska tro på? Johanna eller ordningsvakter och polis? När jag var barn så hade jag svarat polisen, det gör jag inte längre. Johannas berättelse bär en mycket stark prägel av sanning och stämmer oerhört väl överens med många andra liknande berättelser.

Lägger jag sedan till egna erfarenheter, egenupplevda och andras i min närhet, så tvekar jag inte en sekund när jag påstår att Johannas berättelse är sann.

Du som nu ändå tror mer på polis och ordningsvakter ska fortsätta läsa lite till så kan vi se vad t.ex DN kom fram till vid en granskning man gjorde 2007 av hur gäster behandlas på krogen.

I denna står bl.a följande att läsa: ”Ordningsvakter över hela landet bekräftar justitiekanslerns misstankar om övervåld och ”riggade” vittnesmål.”

lambertz.jpg

Där kan man sedan ta del av en del vittnesmål som styrker JK:s misstankar, vilket leder vidare till att redovisa just vad JK Göran Lambertz fann då han granskade ordningsvakter.

VÅLD”Sammantaget anser jag mig ha tillräckligt underlag för att kunna konstatera att det inte i obetydlig utsträckning förekommer obefogat våld, övervåld och ojuste beteende från ordningsvakters sida i samband med ingripanden mot kroggäster.” 
JK Göran Lambertz rapport om krogvakter och övervåld s.13 

LJUGER”Det finns tillräckligt underlag för att hävda att det tycks förekomma att vissa ordningsvakter i inte obetydlig omfattning talar helt eller delvis osanning när de hörs i mål rörande krogvåld.” 
JK Göran Lambertz rapport s.14

RÄTTSSÄKERHET”Det står emellertid klart att de kroggäster som utsätts för lögner från vakter samtidigt utsätts för avsevärda risker i fråga om rättssäkerheten i de bedömningar som domstolen har att göra. ” 
JK Göran Lamberz rapport s.14 

ÅTGÄRDER? ”Det som framkommit om rättssäkerhetsproblem när vakter hörs i domstol är oroande. Det är självfallet helt oacceptabelt om enskilda döms oskyldiga på grundval av falska eller tillrättalagda vittnesmål från krogvakter. Jag vill därför rekommendera Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket att överväga vilka åtgärder som kan behöva vidtas” 
JK Göran Lamberz rapport s.17 – 18”

Missriktad kåranda hos polisen, dålig kontakt med verkligheten på gatan och det snabbt växande antalet väktare med kort utbildning är ett stort rättssäkerhetsproblem som vi måste ta på allvar och sluta att blunda inför. Att tillåta den här sortens frälse att obehindrat och ostraffat utsätta människor för lagstridiga handlingar och åtgärder förgiftar så småningom hela det allmänna rättsmedvetandet och leder obönhörligen till rättsröta och ett allt svagare förtroende för såväl rättsväsende som rättsstat!

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

About Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Posted on 19 maj, 2011, in Okategoriserade. Bookmark the permalink. 2 kommentarer.

  1. Bra genomgång.Ska vi våga oss på att gissa att polisanmälan inte kommer att leda någonstans alls?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: