Dagsarkiv: 19 maj, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Adel, Präster, Ordningsvakter, Borgare och Bönder


Adel, präster, borgare och bönder är en klassindelning vi känner till från vår svenska historia. Man talade också om ett ”frälse” vilket är ett begrepp som levt kvar ända in i våra dagar. Ordet som sådant har en egen lång historia men vi ska ta det kort och använda det i den form vi gör idag då frälse kan sägas betyda en grupp som har vissa privilegier och förmåner som andra saknar.

Ett sådant frälse är ordningsvakter som i hög grad, under tjänsteutövning, är befriade från det vanliga tvivel som kan uppstå då två parter har olika uppfattning. Vad gäller ordningsvakter så har dessa försetts med en märkning som innebär att deras uppfattning väger ca. tre gånger tyngre än din. Alltid.

Bloggaren Johanna Sjödin råkade ut för ordningsvakters nit i lördags 110514 och klickar du på länken, så kan du läsa hela hennes historia, som egentligen är rätt allmän och alls inte ovanlig. Den omfattar i hög grad också poliser.

Jag citerar några rader ur hennes blogg om det inträffade: Jag passerar en spärr på Fridhemsplans tunnelbanestation utan giltigt färdbevis. Några sekunder senare släpas jag handgripligen ut ur tunnelbanehallen av några ordningsvakter. De frågar aldrig om jag har någon biljett, de utgår bara från att jag inte har det. Ur rättsäkerhetssynpunkt känns det givet att de åtminstone borde ha frågat.”

Här har Johanna alltså handlat fel genom att passera spärren utan färdbevis, något hon också erkänner. Det som sedan inträffar är att hon köper ett färdbevis då hon står utanför dörrarna med hjälp av ett sms från sin telefon och hon går därefter in och rör sig i riktning mot spärren för att där visa upp sitt sms. Denna gång som helt legal SL-kund.

På väg mot spärren så händer följande: ”Innan jag hunnit till spärren greppar en eller flera ordningsvakter tag i mig och drar mig över spärrlinjen in i ett litet rum där de pressar mig ner mot betonggolvet. De pressar mina händer bakom ryggen och sätter på mig handfängsel. Där får jag sitta ett bra tag. Jag upprepar om och om igen att jag har en giltig biljett men blir ignorerad. När jag frågar varför de frihetsberövat mig svarar de att det är på grund av att jag inte kan bete mig.”

OV.jpg

Under den tid som förflyter medan man väntar på att polisen ska infinna sig så förnedras Johanna verbalt och hon misshandlas även fysiskt. Det blir inte mycket bättre av att polisen till slut anländer:

När polistjänstemännen pratar med mig är det uppenbart att de till fullo har köpt ordningsvakternas historia. De har ingen aning om vad som ägt rum men utgår från att ordningsvakterna vet vad de pratar om. Jag förklarar vid flera tillfällen att jag ser mig som utsatt för ett övergrepp, men det viftas bort utan minsta reaktion.

Någonstans övergår nu deras fokus på att jag anses berusad, att jag luktar alkohol. Det är då jag förstår att situationen skräddarsys för att kunna låsa in mig i en så kallad ”fyllecell” 

Dags alltså för nästa godtyckliga ingripande. Denna gång med stöd av LOB, som iofs säger att personen som omhändertas ska vara så berusad att hon inte kan ta vara på sig själv och därigenom utgöra en fara för sig själv och andra.

Detta är en lag enligt vilken du som enskild aldrig kan få rätt eftersom du inte har någon rätt att få din berusningsgrad dokumenterad genom t.ex ett utandningsprov. Det innebär att du när som helst kan bli frihetsberövad under sex timmar utan att du kan göra ett enda dugg åt det.

Lagstiftning som bygger på att en part godtyckligt tillåts avgöra vad som är rätt kan inte leda till annat än missbruk och övergrepp.

Johanna blir sedan förd till arresten och inlåst och vad som sker där kan du läsa vidare om i hennes blogg.

Frågan är vem man ska tro på? Johanna eller ordningsvakter och polis? När jag var barn så hade jag svarat polisen, det gör jag inte längre. Johannas berättelse bär en mycket stark prägel av sanning och stämmer oerhört väl överens med många andra liknande berättelser.

Lägger jag sedan till egna erfarenheter, egenupplevda och andras i min närhet, så tvekar jag inte en sekund när jag påstår att Johannas berättelse är sann.

Du som nu ändå tror mer på polis och ordningsvakter ska fortsätta läsa lite till så kan vi se vad t.ex DN kom fram till vid en granskning man gjorde 2007 av hur gäster behandlas på krogen.

I denna står bl.a följande att läsa: ”Ordningsvakter över hela landet bekräftar justitiekanslerns misstankar om övervåld och ”riggade” vittnesmål.”

lambertz.jpg

Där kan man sedan ta del av en del vittnesmål som styrker JK:s misstankar, vilket leder vidare till att redovisa just vad JK Göran Lambertz fann då han granskade ordningsvakter.

VÅLD”Sammantaget anser jag mig ha tillräckligt underlag för att kunna konstatera att det inte i obetydlig utsträckning förekommer obefogat våld, övervåld och ojuste beteende från ordningsvakters sida i samband med ingripanden mot kroggäster.” 
JK Göran Lambertz rapport om krogvakter och övervåld s.13 

LJUGER”Det finns tillräckligt underlag för att hävda att det tycks förekomma att vissa ordningsvakter i inte obetydlig omfattning talar helt eller delvis osanning när de hörs i mål rörande krogvåld.” 
JK Göran Lambertz rapport s.14

RÄTTSSÄKERHET”Det står emellertid klart att de kroggäster som utsätts för lögner från vakter samtidigt utsätts för avsevärda risker i fråga om rättssäkerheten i de bedömningar som domstolen har att göra. ” 
JK Göran Lamberz rapport s.14 

ÅTGÄRDER? ”Det som framkommit om rättssäkerhetsproblem när vakter hörs i domstol är oroande. Det är självfallet helt oacceptabelt om enskilda döms oskyldiga på grundval av falska eller tillrättalagda vittnesmål från krogvakter. Jag vill därför rekommendera Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket att överväga vilka åtgärder som kan behöva vidtas” 
JK Göran Lamberz rapport s.17 – 18”

Missriktad kåranda hos polisen, dålig kontakt med verkligheten på gatan och det snabbt växande antalet väktare med kort utbildning är ett stort rättssäkerhetsproblem som vi måste ta på allvar och sluta att blunda inför. Att tillåta den här sortens frälse att obehindrat och ostraffat utsätta människor för lagstridiga handlingar och åtgärder förgiftar så småningom hela det allmänna rättsmedvetandet och leder obönhörligen till rättsröta och ett allt svagare förtroende för såväl rättsväsende som rättsstat!

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Svensk Myndighetskontroll: Kan man gräva ner sig med en guldspade?


Drottning Viktoria har en hälsning till Nuri Kino och alla andra av sexualmoralpanik drabbade människor som lyder: ”Den Viktorianska erans puritanism ställd mot ert moderna samhälles fullständigt hysteriska och totala moralpanik inför vissa företeelser gör att t.o.m jag häpnar. Vem blir först med ett förslag om att kvinnors anklar åter inte ska få synas?”

Journalisten och författaren Nuri Kino går till attack mot Alexander Bard i nyheterna24. Han passar också på att nämna att han är för både yttrande- och tryckfrihet men att det måste finnas begränsningar. Uppenbarligen så ska en av dessa begränsningar gälla Alexander som enligt Kino har fel uppfattning i fråga om den omtalade domen som Svea hovrätt avkunnat angående mangateckningar som barnporr.

Tycker man likt Alexander t.ex att det är viktigare att polisen jagar riktiga pedofiler än att de ägnar sig åt teckningar, så får man, enligt Nuri Kino, inte sitta i idoljuryn.

”När gränserna tänjs, eskalerar pedofilin” är den tes han bygger sitt resonemang på. Nuri Kino tycks vara av den uppfattningen att tecknade figurer får pedofilin att på något sätt bryta ut hos de som tar del av dessa bilder. Vilken vetenskaplig studie han bygger det uttalandet på framgår inte av artikeln men den vore onekligen intressant att ta del av.

0601WULFF_1368207n.jpg
Nu kommer antalet S/M utövare att eskalera

Enligt samma teori så måste alltså rent logiskt alla de som exponeras för mangateckningar av den art som varit föremål för rättslig prövning i Sverige, löpa en ökad risk att bli pedofiler. Tillämpar vi det resonemanget även på andra tecknade bilder så är det närmast obegripligt att serietidningar som skildrar våld i olika former inte omedelbart förbjuds.

Överhuvudtaget, om vi för en sekund bortser från barnporren, så är det i mina ögon oerhört märkligt att det finns en sådan acceptans för underhållningsvåld samtidigt som det finns en sådan indignation och snabbhet då det gäller att moraliskt fördöma nakenhet och sex.

Det är alldeles uppenbart så att en stor majoritet anser det vara mindre hemskt och farligt för barn att titta på filmer som skildrar fysiskt våld än att se på filmer som skildrar fysisk sexualitet. Att ett barn sitter framför TV:n och tittar på hur människor dödas på alla upptänkliga sätt samtidigt som blodet rinner, skvätter och sprutar är allmänt accepterat men om barnet tittar på när två vuxna har sex så upprörs vi över hur man kan visa sådant på TV.

våldsamt.jpg

Jag undrar om någon räknat på hur många mord en genomsnittlig 10-åring har sett i jämförelse med antalet sedda samlag?

Begreppet ”nakenchock” används flitigt i kvällspressen och jag har alltid undrat vad det är någon blir chockad över då det i bild eller i annat sammanhang förekommer nakenhet?

Åter till Nuri Kino och hans uttalanden och jag måste säga att det förvånar mig att denne prisbelönte journalist är så oerhört korkad att han inte begriper att en uppmaning till barnpornografibrott på det sätt och i det sammanhang som det framförts av Alexander Bard, naturligtvis inte handlar om att främja barnpornografi och pedofili utan handlar om att få till stånd en debatt om tryck- och yttrandefrihet.

Förstår han inte det så är han antingen riktigt korkad eller så har han ett annat och dolt motiv för att påstå det han gör. Vilket motiv som nyheterna24 har för att förfölja Alexander vet jag inte. Det kanske är skägget som stör någon eller så handlar det bara om att Jantelagen får fritt spelrum och att någon besviken människa inte fått vara med på listan.

Nunc aut nuncuam

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: