Svensk Myndighetskontroll: Den ljusnande framtid är vår……Eller? Del 2.


Jag glömde att skriva att den här redovisningen inspirerats av en plötsligt uppblossande debatt kring att din Iphone lagrar positioneringsuppgifter om dig. Uppenbarligen har många inte varit helt medvetna om detta.

En del av de förslag, forskningsprojekt och applikationer som diskuteras kan vid en första anblick te sig som ren sience fiction. Trist nog så är det inte det utan i högsta grad realistiska framtidsutsikter. Dessutom är den framtiden i stort sett redan här! Se bara under nästa punkt som blir nr.

5

Terroristdetektorn är snart här! Nej, inte någon lögndetektor utan en apparat som analyserar kroppstemperatur, puls och andning när man går genom en avläsare, och avgör sedan om man har brottslig avsikt eller inte.

Malintent är skapelsens namn och man kan fråga sig om namnet syftar på dom som apparaten är tänkt att avslöja eller om det syftar på användaren. Namnet betyder ung. ond avsikt. Det är brittiska forskare som tagit fram den och tanken är att den inte bara ska användas på flygplatser utan även vid sportarenor och köpcentra.

Apropos flygplatser så har vi följande underverk som nr

6

Ett övervakningssystem för flygplan utvecklas just nu inom ramen för EU. Det ska registrera passagerares ansiktsuttryck och samtal under flygning, och slå larm när förberedelser till en kapning eller annat hot mot flygsäkerheten upptäcks upptäcks.

Flygbolagen sägs vara negativa varför lagstiftning övervägs för att den vägen tvinga flygbolagen att införa systemet. Utvecklingsarbetet har pågått i flera år och projektet heter OTD, Onboard Threat Detection.

Tanken är att programvaran ska upptäcka t.ex misstänkta ord som uttalas ombord, nervösa ansiktsuttryck och eventuella suspekta ljud från planets alla utrymmen. Alla faktorer sätts ihop till en riskbedömning och vid en viss risknivå går larmet.

Projektet ingår i SAFEE, ett större EU-projekt för flygsäkerhet som är det enda hittills där man försöker hindra t.ex kapningar med hjälp av tekniska lösningar i situationer där kaparen/kaparna redan finns ombord. En prototyp har redan testats och projektledningen betraktar testet som framgångsrikt.

Systemet bygger på att en minikamera och en mikrofon monteras i varje flygstol. Dessa analyserar under hela flygningen passageraren bakom. Kameran registrerar ansiktsuttryck, och särskilt sådant som tyder på nervositet, såsom ögonblinkningar och läppslickningar.

Mikrofonen registrerar vad som sägs och i vilket tonläge. Dessutom ska mikrofoner finnas i toaletterna, och kameror ska övervaka hur passagerare förflyttar sig i mittgången och var de eventuellt dröjer sig kvar.

Exakt vad som triggar ett alarm är hemligt för att kaparna inte ska lära sig att undvika det beteendet, men forskarna lovar att vanlig flygrädsla inte kommer att föranleda något larm. De har samarbetat intimt med underrättelseagenter och säkerhetsanalytiker, och bland annat studerat självmordsbombares beteende, för att klarlägga vilket beteende som föregår en terrorhandling.

Själv anar jag, vid sidan av det synnerligen integritetskränkande i detta, en mängd felkällor och problem som kommer att drabba helt oskyldiga resenärer. Det gör tydligen även flygbolagen vilka som sagt är negativt inställda. Efter att ha investerat ett antal miljoner Euro i projektet kommer dock det hela med största sannolikhet att genomföras så snart det är tekniskt möjligt och lagstiftningen på plats.

7

Fortsätter med ett exempel på hur ämnesglidning går till, d.v.s hur en lag kommer att användas för något den alls inte var tänkt att reglera från början. För vem kunde väl ana att sopspioner skulle nyttja antiterrorlagstiftning i sin verksamhet?

Det har skett i bl.a Storbritannien där en antiterrorlag som ger stora befogenheter för särskilt närgången övervakning och kontroll av människor börjat användas av brittiska kommuner för helt andra samhällsproblem än terrorism.

Nu används lagen (i brist på terrorister?) för att kontrollera folk som ställer ut sopor någon dag för tidigt eller som på annat sätt ska ha stört sina grannar.

RIPA, ”Regulation of Investigatory Powers Act 2000” är en brittisk anti-terrorlag som antogs år 2000. Den ger myndigheter långtgående befogenheter att genomföra dold övervakning, avlyssning och liknande på samma sätt som svenska lagar numera gör. Vi har dock inte våra som en enhetlig lag utan som ett antal olika lagar.

På direkt fråga om lagens användning till Englands 474 kommuner svarade 151 och av dessa så uppgav mer än hälften att de under de senaste tre åren har använt RIPA-lagen för bekämpning av ”hushållssopbrott, nedskräpning eller dumpning på allmän plats”.

Det har skett på högtekonologiska sätt. Bland annat har kameror med rörelsedetektorer monterats upp och riktats mot misstänkta ”hushållssopbrottslingar”.

Ibland är det lite mera gammaldags James Bond-metoder som kommunerna använder i kampen mot sopbrottsligheten. I Milton Kaynes använde kommunen antiterrorlagen RIPA för att manuellt gå igenom innehållet i en soptunna i förhoppning att finna kuvert med adress på som skulle kunna avslöja vem som lämnat soporna.

Tidningen Scotland on Sunday har gjort en liknande undersökning. De fann att antiterrorlagen under de senaste fem åren använts i Skottland i 274 operationer avseende 308 misstänkta brottslingar. Brotten det gällt har bland annat varit störande av grannar och illegal uppsättning av affischer.

I Falkirk, exempelvis, har 105 operationer gjorts under de senaste fem åren, där ”riktad övervakning” har satts in med anledning av ”bullrigt eller annat antisocialt beteende”.

I Glasgow har 128 hemliga operationer genomförts under samma tid – i 59 fall användes telebolagens loggfiler (vem som ringt vem), i 69 fall användes riktad övervakning. I samtliga fall har RIPA använts som grund för att sätta in hemlig videoövervakning och/eller användning av loggfilerna över telefonanvändning.

En talesperson för en kommun sammanfattar kommunernas inställning väl i detta uttalande i tidningen Scotland on Sunday:

”Det här har gjort det möjligt för oss att använda metoder som vi tidigare inte hade tillgång till och det har redan haft en stor inverkan på alla möjliga sorters illegal aktivitet”.

Det finns absolut ingenting som talar emot en identisk utveckling även i Sverige. Har myndigheterna en gång fått tillgång till dessa instrument så kommer de också att användas. Det är något vi kan vara fullständigt säkra på!

I vårt gemytliga grannland Danmark planeras för fullt för vad som här blir nr

8

Där vill regeringen införa GPS baserad vägskatt, d.v.s. skatt skall erläggas baserat på när och var respektive fordon har körts. Varje fordon utrustas med en GPS-navigator som rapporterar all körning direkt till myndigheterna där en programvara beräknar skattens storlek.

Självklart talas det heller inte om någon övervakning från politikernas sida då de propagerar för förslaget utan det är buller, trängsel och koldioxid som genom att skatten kan användas som ekonomiskt styrmedel och därigenom påverka körningen. Här glider det på ett annat sätt och det redan nu. Systemet beräknas införas om fyra år.

9.

Bidragstagare, ta er i akt för nu är den datoriserade sanningsanalysatorn(!) för bl.a telefoner på väg att få en allt större utbredning. Jodå, du läste rätt. Det handlar alltså i princip om en lögndetektor som tillämpar så kallad voice risk analysis, en teknik som mäter förändringar i rösten och av detta drar slutsatser om sinnestillstånd. Bland annat huruvida man talar sanning eller ljuger.

Ett antal pilotprojekt pågår redan i Storbritannien där bidragssökande via telefon får sin röst analyserad av en dator. Programvaran som används kommer förmodligen från israeliska Nemesysco.

Först ut i Storbritannien med den högteknologiska bidragsfuskarjakten var man i londonförorten Harrow. De osolidariska medborgare som fastnar i sanningsanalysatorn blir av med sitt bidrag under en månads tid. Försöket växer nu till att omfatta 19 myndigheter i England och Wales. Målet är att om några år använda sanningsanalysator över hela Storbritannien.

Den förre premiärministern Gordon Brown stöder den nya metoden.

”När regeringen drar sitt stå till stacken så räknar vi också med att medborgarna tar sitt ansvar. De som inte gör det kommer att känna av konsekvenserna”, säger han. Något jag mycket väl kan tänka mig att Fredrik Reinfeldt också kan komma att säga inom en inte alltför avlägsen framtid.

Även LAPD testar programvaran och den utvärderas bl.a genom att användas vid förhör med misstänkta. Tillverkaren hävdar själv att deras programvara med 95 procents sannolikhet kan avgöra om en person talar sanning eller inte.

Två forskare vid Stockholms respektive Göteborgs universitet har dock kommit fram till att programvaran inte fungerar. De har fått en artikel om saken publicerad i specialtidskriften ”The international journal of speech, language and the law”, som läses av polis och underrättelsetjänst runtom i världen. Efter protester från Nemesysco har emellertid artikeln tagits bort från tidningens onlineupplaga.

I den sista punkten läser du några notiser om olika liknande saker och det blir alltså punkt nr

10

Det tål att sägas hur många gånger som helst – alla databaser läcker!

Ofta är det den mänskliga faktorn som ger problem, i form av att personal med tillgång till databaser är nyfikna eller giriga. Nu har det avslöjats att flera anställda på den amerikanska mobiloperatören Verizon Wireless har gått in i loggfilerna som visar den blivande amerikanske presidenten Barack Obamas ringande. Företagsledningen har tillsatt en utredning och bett Obama om ursäkt.

Att pressens frihet definitivt hotas av all denna nya lagstiftning har vi som är motståndare hävdat och hävdat och hävdat……. Nu har Medborgarrättsorganisationen Privacy International har gjort en stor undersökning om hur senare tids så kallade krig mot terrorismen har påverkat den fria pressens ställning i Europa.

”Speaking of terror” heter rapporten, som släpptes i slutet av november -08 och slutsatserna är milt talat oroande. Här några exempel ur sammanfattningen:

 

  Internationella organ som EU och Europarådet har gått in i många internationella överenskommelser med ingen eller mycket liten hänsyn till grundläggande mänskliga rättigheter och vikten av fria medier.

  Nya lagar som förbjuder uttalanden som anses extremistiska eller stöder terrorism utgör ett särskilt problem. Dessa lagar används i många länder för att undertrycka politiska och kontroversiella uttalanden. Tidningar har stängts, journalister har gripits och webbsajter har tagits ned eller blockerats.

  Lagar rörande nationell säkerhet eller statshemligheter används regelmässigt mot journalister och deras källor.

  Skyddet av journalisters källor undermineras ofta av regeringar som försöker identifiera tjänstemän som tillhandahåller information

  Nya antiterrorlagar ger myndigheter långtgående befogenheter att genomföra övervakning.

  Av särskilt betydelse är lagar om trafikdatalagring som kräver rutinmässig övervakning av telefonsamtal och internetanvändning, eftersom dessa lätt kan användas för att identifiera journalisters källor.

I USA har Microsoft ansökt om patent på en teknologi för att censurera tal i realtid. En programvara analyserar ljudströmmen och letar efter vissa ljudkombinationer eller ord som dessa motsvarar, kontrollerar dessa mot en lista på svartlistade ord och gör sådana ohörbara.

Därmed får det vara slut för den här gången. Det är ju fortfarande helg och det är inte roligt att förstöra humör och matsmältning då……..

Några kloka ord till sist.

Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet.    Thomas Jefferson

De lyckliga slavarna är frihetens bittraste fiender. Marie von Ebner-Eschenbach

Man bör inte vänta tills frihetskampen blir kallad landsförräderi. Erich Kästner uppror

 Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Nunc aut nuncuam

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 25 april, 2011, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

 1. Rasmus Lundgren

  Din blogg är en av de bästa jag läser, du är väldigt förtroendeingivande. Ibland hoppas man dock att du ljuger…

  • Michael Gajditza

   *S* Först ett stort tack för de vänliga orden, jätteroligt att höra! Ibland så hoppas jag nästan det själv…….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: