Dagsarkiv: 22 april, 2011

Svensk Myndighetskontroll: Enklast att förbjuda fattiga


Landskapskarta Västmanland från Sverigeguiden.jpg

Jag ska dagen till ära vara lite regionalpolitisk och stannar upp för att berätta om två olika beslut i mitt hemlän, Västmanland, som jag blir lite beklämd av.

Det första är fattat i Sala kommun där man nu helt enkelt har förbjudit tiggeri, något som skett även på andra håll och som idag diskuteras på ytterligare andra.

Lagen är lika för alla, heter det. Om vi t.ex förbjuder folk att sova under stadens broar så gäller detta självklart alla. Det drabbar dock bara de hemlösa som ibland nyttjar möjligheten så egentligen är lagen riktad mot en av de svagaste grupper vi har.

Vad gäller tiggeriet är jag besviken. Jag var övertygad om att våra handlingskraftiga politiker skulle göra något rejält radikalt och helt enkelt förbjuda fattiga………

I landstinget begick 32 av ledamöterna i landstingsfullmäktige på onsdagskvällen en kollektiv politisk harakiri i mina ögon. Landstinget skulle gå till beslut i sprutbytesfrågan men som vanligt så skrek vissa så högt att det den här gången mynnade ut i ett beslut om att de förtroendevalda ska utbildas i frågan.

Det kan i sig sägas vara glädjande eftersom ökad kunskap har visat sig betyda att motståndare blir förespråkare i signifikant omfattning. Bästa exemplet på detta är nog folkpartiets Birgitta Rydberg som tidigare var en känd motståndare. Efter att ha byggt på sina kunskaper i frågan så svängde hon 180 grader och blev istället en ivrig förespråkare för det sprutbytesprogram som landstinget Stockholm så sakteliga är på väg att införa.

Argumenten för och emot är desamma i U-län som de har varit och är i andra län där frågan diskuterats. Vad politikerna missat är att alltfler inser att ett ensidigt strafftänkande inte fungerar mot missbruket. Sprutnarkomaner är slavar under knarket, deras missbruk har passerat all form av fri vilja. Att förvägra missbrukare rena sprutor är alltså i praktiken ibland ett dödsstraff.

I bland annat Danmark får numera de mest belastade missbrukare av heroin statligt subventionerad narkotika. Om det fungerar bra i Danmark och andra länder – om missbrukarna hjälps och brottsligheten sjunker – finns inget skäl för Sverige att tveka i den frågan heller.

Till och med republikanernas Sarah Palin har numera vågat antyda att kriget mot narkotikan, som blivit kriget mot narkomanerna, inte är nån särskilt lyckad satsning.

palin.png

Sprutbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd utan en hälsopolitisk insats för en grupp utsatta människor. Det finns många vägar till folkhälsa och olika insatser behövs för att främja hälsa särskilt hos dem som är mest utsatta. Det handlar om allas rätt till en jämlik hälsa och även drogmissbrukare har rätt till hälsovård.

Svenska och internationella erfarenheter pekar entydigt på att välskötta sprutbytesprogram har dokumenterat positiva effekter. Såväl WHO, FN:s hiv-program UNAIDS, Internationella röda korset och Världsbanken rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Sprutbyte motverkar smittspridning, ökar inte antalet narkomaner och påtvingar inte ett land en drogliberal politik.

Sprutbyte är inte en narkotikapolitisk åtgärd utan en hälsopolitisk insats för en grupp utsatta människor. Det finns många vägar till folkhälsa och olika insatser behövs för att främja hälsa särskilt hos dem som är mest utsatta. Det handlar om allas rätt till en jämlik hälsa och även drogmissbrukare har rätt till hälsovård.

I Västmanland måste vi ställa frågan om hur 32 av våra företrädare kan rösta nej till kunskap!?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

%d bloggare gillar detta: