Svensk Myndighetskontroll: Född fri – liberal debatt


libdem-mini.png

Det är som sagt tid för en ideologisk debatt och som jag skrev igår så är jag, till skillnad mot många av mina kollegor i Liberaldemokraterna, inte alls teoretiskt skolad på området utan jag har satt ihop mina egna tankar och erfarenheter och funnit att jag är tillämpande och utövande liberal på de allra flesta av både livets och samhällets olika områden.

Det känns skönt att kunna skriva just tillämpande och utövande eftersom det i sin tur bevisar att de teorier som jag ger stöd också är tillämpbara i praktiken. Andra teorier kan vara nog så vackra i sin logiska uppbyggnad och i de hypotetiska modeller som dessa utmynnar i men det som inte fungerar i verkligheten slösar jag inte tid på.

Liberaler av ett visst snitt har annars under lång tid haft just den förmågan att teoretisera in absurdum för att sedan upptäcka att verkligheten har företräde framför kartan.

Nog nu om detta och vidare till mina egna bevekelsegrunder för varför jag är med och startar Liberaldemokraterna. Skälet är i grunden rätt enkelt. Jag hittar inget annat parti idag som stämmer med min egen uppfattning i många av det som jag ser som politikens viktigaste frågor.

Så det jag kommer att ta upp nu är det jag skrev ner som mina egna tankar i samband med att Liberaldemokraterna bildades kring vad Liberaldemokraterna ska stå för. Stora delar av detta kommer också till uttryck i det manifest som vi just har presenterat och som kan laddas hem från vår hemsida.

Hörnstenarna utgörs av begrepp som demokrati, integritet, frihet och rättspolitik/rättssäkerhet. De politiska områden som ligger mig varmast om hjärtat, är de, där dessa fyra ord har den största betydelsen.

För min del har allt sin utgångspunkt i rättspolitiken eftersom den i sin tur utgör det fundament som demokratin, integriteten och friheten både vilar på och hämtar sin näring ur.

Det jag här har kallat ideologi visar jag också genom att i ett antal punkter konkretisera innebörden i vad den medför för praktisk politik. Eftersom det sammantaget blir ganska långt så delar jag även upp det i två inlägg varav det andra kommer imorgon 110421.

LibDem el-4.jpg

 Min ideologiska grund

Sverige är ett fantastiskt land med en lång tradition av demokrati och öppenhet och har sedan generationer tillbaka en liberal grundsyn och inställning i många frågor. I Sverige saknas heller inte liberaler. De finns idag representerade i politiken genom sitt engagemang i olika partier. De finns kanske i än högre grad i olika nätverk och intresseorganisationer och många tidningar t.ex, har tillägget “liberal” efter sina namn.

Det som saknas idag är ett av liberalism besjälat politiskt parti. Därför har Liberaldemokraterna bildats, ur en längtan hos alla liberaler som upplever en hemlöshet i politiken och utanförskap och oförståelse i de partier där de eventuellt är verksamma.

Partiets värdegrund skall vara pragmatiskt liberal och betona den enskilda människan, hennes rättigheter och skyldigheter. Den riktar främst in sig på att ge varje människa utrymme att utveckla färdigheter och möjligheter. Det utrymmet ska återskapas genom att statens inflytande och ingripanden begränsas till de samhällsfrågor där det är nödvändigt med gemensamma lösningar.

Liberaldemokraterna är varken höger eller vänster. Vi är liberaler och vi anser att den gamla höger-vänsterskalan inte stämmer längre i en tid då partierna blivit allt mer lika och allt mer visionslösa och räddhågsna.

Liberaldemokraternas politik bygger på alla människors frihet, samhörighet, lika värde och rätt i samhället.

Vi tar striden för människors frihet, mot statligt överförmynderi, moralkonservatism och kontrolliver. I ett fritt samhälle är det inte staten som förvaltar människors angelägenheter. Det gör människor bäst själva utan statens inblandning, med egna initiativ.

Det är inte politiker som ska besluta om eller skapa din vardag. Staten, och våra representanter i riksdagen, kan skapa förutsättningar och ge incitament för olika verksamheter, men ytterst är det bara du som självständigt kan och ska forma ditt liv.

Full kroppslig autonomi är ett centralt begrepp i och för vår politik. Vad du gör med ditt liv, din kropp, dina medmänniskor och din tillvaro, ska du vara fri att själv besluta om, så länge dina beslut inte innebär skada för någon annan.

Politik ska vara framåtsyftande och förutseende. Tillsammans formar vi liberaler en vision för morgondagens Sverige och morgondagens värld. För att kunna bli verklighet imorgon måste visionen av morgondagens samhälle synas redan i dagens politik

Vår liberala framtidsvision handlar om att alla får förutsättningar att förverkliga sina drömmar och idéer. Varje individ gör sina val självständigt och får skörda både dess frukter och konsekvenser.

De som har behov av stöd från samhället ska känna sig respekterade och kunna påverka den hjälp som erbjuds. Ett liberalt samhälle är ett öppet och demokratiskt samhälle där grundläggande principer är just grundläggande principer som man inte ger avkall på. Ett liberalt samhälle är jämlikt och välkomnar mångfald.

Vår syn på framtiden och på politiken präglas av optimism och en tro på vad den enskilda människan kan åstadkomma. Dels för sig själv och sina närmaste men dels också för vad hon kan göra tillsammans med andra i skapandet av ett tryggt och fungerande samhälle, där alla ska ha möjlighet att utvecklas i linje med sin optimala potential.

 libdem-mini.png


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Om Michael Gajditza

Jag är en 54-årig man i Västerås som sedan 16-årsåldern varit engagerad i samhällsfrågor på olika sätt. Med åren har jag skaffat mig en varierad livserfarenhet med en bredd som jag vågar påstå att inte många har. Bloggen driver jag med en inriktning på frågor som rör rättssäkerhet, frihet, demokrati och integritet. Jag är även en av grundarna av Liberaldemokraterna, ledamot av det verkställande utskottet och f.n dess rättspolitiske talesman.

Publicerat på 20 april, 2011, i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. 2 kommentarer.

  1. NingúnOtroBra skrivet, ditt resonemang delar jag med dig. Du förstår vad andra inte har en aning om i vårt nyliberala Europa där marknadskrafterna dödar alla tankar på ett folkhem i ord och handling.Personligen gillar jag inte någon form av liberalism för den bottnar i ett missbruk av folkets fri och rättigheter, så är det att vara liberal, LÅT GÅ! sedan om det visar sig att det ligger personlig girighet bakom den liberala tanken eller att det slutar med missbruk, är min syn på liberalism!

  2. Dear fellow citizen Galitza,As you say in your third paragraph (and forgive me if I am misled by a poor Google translation from your original Swedish text into my native Spanish), anyone has the capacity to theorize all the way into absurdity, only to discover that reality follows its own rules and does not adapt to what we would like to think.Most ideologies are global constructs that aim to build the perfectly structured society where everybody can find its place and live happily ever since. The only difference between one ideology and an other one, is in the logic by which the specific group that gets to plan the whole thing has one origin and/or strategy to achieve it or another.Insofar as the theorethical aim of any ideology is to achieve peaceful coexistence for all, I could happily live under any of them if it were fully developped. Unfortunately, there are factors that lay outside any of the ideologies that influence all and that cause the specific group in charge of guidance to invariably acquire some advantages due to their status… and suddenly prefer to strive to maintain those privileges, pushing back the achievement of the fulfilment of their ideologies aims because with the final equality the reasons to maintain their status and privileges would expire.Thus, in real life, there are not only ideologies and the bulk of the people that adhere to them with the true intention of taking it all the way to full development where we can all be equal and equally happy together (in which case it should not really matter which ideology is the chosen one to achieve this), there are also the elites of each of the ideologies that strive to get to a point where they extract the most advantages for themselves… and no further. They do not want a liberal nirvana, nor a conservative nirvana, nor a socialist nirvana. In fact, they can switch from one ideology to another easily as soon as the latter offers more room for improvement of their own situation than the former.At this very moment, their best bet is corporate government and the abolition of the nation state. What we all call neo-liberalism (which is, I think you may afgree, not liberalism at all). At the previous state, it was nationalism and even supra-nationalism.A clear view of reality shows several elite groups, in some cases those with collective ideologies have one elite group per ideology, in other cases those with individualist ideology can develop more than one elite group with each its own pyramidal internal structure that put everything in the hand of one individual or a very restricted group of individuals. The collective ideology based structures take political control of nation states, the individualistic ideology based ones build transnational corporations and consider control of nation state political power as a means to control the transfer of easy collective resources into the hands of the own corporate pyramid.Corporations governed by elites are looting the world at an ever increased pace, picking the easiest resources with the maximum quantity and maximum net profit margin first, building up strength for when all easy resources are under control and they can acquire more only by disputing it from one another. I guess a first limit is reached when they must spend more resources to win a war than they can recover from the spoils of the battle… at which point going to war is a bad option because it leaves even the winner of a battle weaker than before starting it and thus easier prey to other non-intervening elites.As long as even one only of these elite groups is active… all non-contaminated (with the elite logic) people should really put aside ideologic confrontation and get together to make use of their truely superior numbers to win elections and force the elites out of power and into the apppropiate psychiatric treatment.I do not know if this strategy was at the core of Pirate reasoning for organizing a broad trans-ideologic movement centered on a few core principles most people can share, excluding all other from the need of general consesnsus. I rather believe that they merely took advantage of the development of computerized communication networks to bridge the geopgraphical gaps between widely scattered individuals, and that from there on it was the natural selection process who started concentrating into the movement most of those with the best natural aptitudes for sharing, based on sound logical and ethical principles. The ones commonly denominated as humanist.If they thrive, just as Free Software thrives, it is because they have naturally developped into a meritocracy of otherwise equal peers, WITHOUT an elite that sucks off resources to fund their anticipated private wars of survival.So, the ultimate questions to you are:Is it a liberal elite you want to build?I’ve showed you that grassroots people from all ideologic walks are not going to be happy to see come into existence one more elite group.Is it a liberal grasroots movement you want to build?While it is not very useful to fragment the grassroots movement further than it already is, it may be welcome IF it conscious enough not to breed its matching elite.One aspect of todays reality is that we have to live with the not yet corrected errors of the past, when we used all kinds of physical and psychological weapons in warfare whose ongoing effects still have enormous influence.There is still no possible nirvana in sight where innocence and naivety can peacefully coexist while the elite warlords seek easy prey to make the most cost-effective additions to their arsenals.No individual isolated in his selffulfillment can stand a chance against the structures that actually exist to harvest their assets.That is why there was a time where liberalism truely bloomed, just like anarchy, and why after the invention of communism (with an purportedly intended design flaw) by the bourgeois Karl Marx, with the intention of getting rid of the classic landlord Czar Nicolas II of Russia… hell broke loose in a way no individualism can really survive sticking its head out, and liberalism and anarchism had to hide to survive.Time is still not ripe… unless you shortcircuit sound reasoning because you need the action to prove to yourself that you exist with a purpose.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: